Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Landspitali - University Hospital Jóhannes M. Gunnarsson MD Medical Project Manager Förenad sjukhus i Reykjavik.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Landspitali - University Hospital Jóhannes M. Gunnarsson MD Medical Project Manager Förenad sjukhus i Reykjavik."— Presentationens avskrift:

1 Landspitali - University Hospital Jóhannes M. Gunnarsson MD Medical Project Manager Förenad sjukhus i Reykjavik

2 Landspítali – the National University hospital of Iceland Förenad 2000 Landspítali Hringbraut Landspítali Fossvogur 2018 Merging two hospitals – last step

3 Landspítali – the National University hospital of Iceland Hringbraut site – overview 2010

4

5 Landspítali – the National University hospital of Iceland Joint venture of: ASK ARKITEKTAR BJ.SNÆ ARKITEKT EFLA KANON ARKITEKTAR LAGNATÆKNI LANDARK TEIKNISTOFAN TRÖÐ Consultancy: NORCONSULT RATIO ARKITEKTER Helgi Már Halldórsson architect / Project Manager SPITAL group

6 University Hospital Campus, Face 1 Treatment building Labaratory building Labaratory building University Health sience University Health sience Patient Hotel Car park

7

8 Vi har brått om

9 Landspitali byggproject 2010 -2018 • Universitetsjukhus för Island, 320.000 • Lokal sjukhus för Reykjavik området, 220.000(2012) • 128.000 m² (75.000 nybygge + 53.000 äldre byggnader) • Tomt: 140.000 sq.m • Vårdplatser: 600 + 80 beds I patient hotel • Staff : 3.650 heltid / 4.500 total (2011) • Ambulant patienter: 450.000 /år (2011) • Vårddagar: 203.000/år (2011) • Driftskostnad pr. år: 38,3 miljarder IKr (2.2ma Skr)(2011) • Projecets kostnad*: 57 miljarder ISK (3.4 miljarder Skr) • Kostnad *: 445.000 ISK/m 2 • Höjd: 4-6 våningar • * Not including renovation cost of old buildings

10 Landspítali – the National University hospital of Iceland Landspitali - fase 1, 2012 – 2018 Nye bygninger: 75,000 kvm, Gamle bygninger i brug: 53,000 kvm Sjukhus- Labora- torier Vård- Köken Psykiatry Barn- &kvinnokl. P-hotel University Vårdavd Ambulatorium Medisinsk fakultet

11 Landspítali – the National University hospital of Iceland Landspítali –framtidens organisation Klin. Labaratoi Vård ochbehandling Ambulantpatients Kontorer Kök Stödvärksamhet Psychiatri Kvinnor- barn Hotel Universitet

12 Landspítali – the National University hospital of Iceland

13 SPITAL winning proposal

14 New University Hospital Project Plan • Krav från IMF! • Tender for a Total Contractor Project – The contractor shall design, build, finance and run the buildings and lease them to the Buyer for the period of 35-40 years. – The Buyer will gain ownership over the buildings during the course of the lease. – Some technical solutions and systems will be tendered separately by Buyer or Contractor and approved by Buyer, and integrated into the Project Solution and delivered with the buildings ready for use as specified.

15 Landspitali Project – Lokal plan: Reykjavik kommun – formal start in April och slutbehandling förväntad I Desember 2012, 8 veckor efter deadline angående comments och anmärkningar – Althingis slutbehandling av årets budget för året 2013 väntas i December.

16 Landspitali - University Hospital Tidskema: – Utbudsdokument för slutförande av design prosess klara – 2 års design kontrakt sommaren 2013 – Förberedelse av byggnadsarbetet: Hösten 2013 – Byggperiod: 2014-2017 – Installation och test av teknisk apparatur mm. 2017-2018. – Nybygget klart för användning hösten 2018

17 Landspitali Project • Nyckel idéer: – Sjukhusets besparing beräknas 2,5-3 miljarder ISK/år (150-190 miljoner Skr) – Betalar lån och lånekostnader på 30-35 år – Byggnadsprojekt kan gå I faser • Byggstart behöver inte vänta på slutlig design • Ekonomisk vinst behöver nås så fort som möjligt – Nybyggets design strävar för: • Flexibility för framtidens behov • Sustainability and more economical anv. • Automation, optimisation and performans I tekniska lösningar – Statligt projekt under ekonomisk kris och arbetslöshet – sätter fart på ekonomien.

18 The New University Hospital Building sustainability and economy BREEAM - The World´s leading design and assessment method for sustainable buildings • Pollution • Management • Health • Energy • Transportation • Water • Building materials • Waste • Ecology

19 Något nytt för patienten? – Nya behandlingsmetoder och diagnostisk teknik som inte står till buds I Island: • PET/CT eller PET/MRI • Core Lab DaVinci robot kirurgi – Enkelrum • Ökad säkerhet; färre infectioner, incidenser och misstag • Respekt för patientens privatliv • Bättre mölighet för familj att följa och stödja patienten • Patientvänlig omgivning => kortare vårdtid – Centraliserad sjukhustjänst • Alla specialiteter på en plats • Ingen patient transport mellan campusar – Större kapacitet för den stora efterkrigs generationen • Mer än 100% ökat behov av sjukhustjänst de närmaste 20 åren

20 Landspítali – the National University hospital of Iceland Kliniska Laboratorier - 13.000 m² Helicopter platform Technical rooms BSL 3 lab Wash/disinfect. unit Virologi Clinical microbiology BSL 3 lab Wash/disinfect. unit Virologi Clinical microbiology Immunology Rheumatology Clinical biochemistry Genetics Immunology Rheumatology Clinical biochemistry Genetics Pathology Hematology Core lab Blood bank Pathology Hematology Core lab Blood bank Pathology Wardrobes Blood bank Pathology Wardrobes Technical rooms K 1 2 3 4 5 5

21 Landspítali – the National University hospital of Iceland The Laboratory Building 2 nd floor Blood Bank Core Lab Pathology Hematology

22 The New University Hospital The Treatment Building on 8 floors: – 5-6: Sjukvårdsavdelingar 200 enkelrum – 4: HVAC/technical systems for level 3 – 3: Angiography senter 5-6 salar för coronary /neuro/peripher angiography/hybrid – 3: Intensiv vård 24 enkelrum – 3: Operationssalar 16 ORs incl. 1-2 hybrid ORs – 3: Anaesthesi (12) and Recovery wards (25) – 2: Infectionsvård 17 enkelrum (isolering) – 2: Diagnostic Imaging –Rtg. Ultraljud, CT, MRI, PET/CT – 2: Huvudingång, Lobby and Staff Cantina – 1: Akutmottagning – samma ingång för alla patienter – 1: Hospital Pharmacy : Automated drug distribution – 1: PET Production Labs: Automated FDG production – K1: Sterilisering – K1+K2: Technical systems

23 NLSH The Treatment Building - Basement: Cyclotron for PET - Wardropes – Changing Rooms - Sterilization Dept.

24 NLSH The Treatment Building - 1. floor: Hospital Pharmacy, PET Production Laboratories, ER - Emergency Department,

25 NLSH The Treatment Building - 2. floor: Infectious Decease Ward, Diagnostic Imaging, Physiotherapy, Main Lobby, Staff Cantina

26 NLSH The Treatment Building – 3. floor Angiograpgy Centre, Surgery Dept., Recovery/Anaesthesia, ICU

27 NLSH The Treatment Building – 5-6. floor 4 Patient Wards on each floor

28 Inomhus trafik

29 Landspitali Projekt Ny medicinsk teknologi • PET/CT - PET/MR - Molecular Imaging – 2 PET/CTs or a PET/CT + PET/MR – Automatic FDG Dispensing and Injection – Cyclotron and Automatic FDG Production Labs. • Automated Centralized Core Laboratory – Clinical Chemistry – Immunology – etc.. • National Electronic Patient Record (EPR)(?) • New Clinical Lighting Solutions

30 Landspitali Projekt • Andra utmaningar: – Kommunikation och nätsystem • IT-Infrastruktur: Cables, Wireless etc. • IP-Telefoner • GSM/TETRA/SMART tillgång I alla rum – Patient Info System: TV, DVD, Telefon, Internet och kommunication

31 Automatiska tekniska lösningar • Transport och distribution systems – AGV – Automated Guided Vehicles – Pneumatic Tube Transportation för transport av kliniska spesimen och mediciner – Automatisk avfall transport – Automatisk distribution och insamling av personalkläder - Auto Drop-off/Pick-up

32 “I have nothing against progress, I just don´t like changes” Mark Twain

33 Takk fyrir mig


Ladda ner ppt "Landspitali - University Hospital Jóhannes M. Gunnarsson MD Medical Project Manager Förenad sjukhus i Reykjavik."

Liknande presentationer


Google-annonser