Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Partner Release Note Vision 80/20 for 2012-11-14.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Partner Release Note Vision 80/20 for 2012-11-14."— Presentationens avskrift:

1 Partner Release Note Vision 80/20 for 2012-11-14

2 Innehåll • Vad är Vision 80/20 for Microsoft Lync? Vad är Vision 80/20 for Microsoft Lync? • 2 typer av Integration 2 typer av Integration – UCMA (Windows)? UCMA (Windows)? – SIP (Linux)? SIP (Linux)? • Bakgrund och marknad Bakgrund och marknad • Kundnytta Kundnytta • Varför Vision 80/20 for Microsoft Lync Varför Vision 80/20 for Microsoft Lync • Produktsviten Vision 80/20 for Lync – PAM PAM – Vision 80/20 Kalenderintegration Vision 80/20 Kalenderintegration – Vision 80/20 Telefonist Vision 80/20 Telefonist – Vision 80/20 Kö Vision 80/20 Kö – Vision 80/20 Linjestatus Vision 80/20 Linjestatus – Vision 80/20 Mobil linjestatus Vision 80/20 Mobil linjestatus – Vision 80/20 Contact Center Vision 80/20 Contact Center – Vision 80/20 Statistics Vision 80/20 Statistics – 80/20 Auto Attendant 80/20 Auto Attendant – Vision 80/20 Talad hänvisning och voicemail Vision 80/20 Talad hänvisning och voicemail – Vision 80/20 Active Directory Integration Vision 80/20 Active Directory Integration • Tekniska skisser Tekniska skisser • Paketering Paketering • Installationstid (estimat) Installationstid • För Systemintegratörer För Systemintegratörer • Språkstöd Språkstöd • FAQ FAQ

3 Vad är Vision 80/20 for Lync? Vision 80/20 for Lync är Vision 80/20 produkterna som finns tillgängliga för Microsoft Lync plattformen Vision 80/20 for Lync • Vision 80/20 Presence and Availability Management • Vision 80/20 Telefonistklient • Vision 80/20 Linjestatus • Vision 80/20 Mobil linjestatus • Vision 80/20 Contact Center (Kräver Linux) • Vision 80/20 Statistics • Vision 80/20 talad Hänvisning (Kräver SIP) • Vision 80/20 Voicemail (Kräver SIP) • Vision 80/20 AD-Link • Vision 80/20 Kalenderintegration • Vision 80/20 Auto Attendant (Kräver SIP)

4 Två typer av integration (UCMA och SIP) • UCMA – Ren Lync-lösning med Microsofts rekommenderade API (bara tillgängligt på Windows Plattformen) – Ren Lync-lösning – Endast Windowsbaserad – Begränsad Contact Center och ”media blending” behov (chatt, SMS, e-post) – Begränsat behov av Auto Attendant – Talad hänvisning > en server men kräver SIP – Vision 8020 Talad hänvisning och voicemail (Tala) via SIP • SIP – för Hybridlösningar (PBX och Linux-baserade produkter) – PBX anknytningar med behov av hänvisning/talad hänvisning/ avancerad telefonistklient/kalenderintegration (Hybrider) – PBX framför Lync – Contact Center funktionalitet som chat/SMS/e-post/inspelning etc. – Auto Attendant installationer – IVR Pro (VIP2000) kräver Linux plattform

5 Varför UCMA (Windows) integration? UCMA = Microsoft Unified Communications Managed API • API som stödjer Voice, Chat, Presence, Video etc. • Kräver Vision 80/20 Call Server for Windows (inte Linux) för samtalshantering • Microsoft Lync = (UCMA) 3.0 Fördelar med UCMA: • Passar dem med en “Microsoft strategi” • Endpoints, som Vision 80/20, är en del av Microsoft Lync miljön • Rekommenderas av Microsoft • Single Windows server lösning  Lättare och mer kostnadseffektiv installation • Inget behov av Gateways till Vision 80/20  En server för Vision 80/20 krävs  Integratören kan behöva koppla Lync till PSTN (via gateway eller SIP)

6 Fördelar med SIP • Contact Center funktionalitet • Media blending (Chatt, e-post, SMS) • Inspelning • Whisper • Ärendehantering • Öppen linje, frågeformulär, etc. • Telefonisten har free seating • Mobil • Fast telefon • Kortnummer • Lync • Ingen dator behövs • Passar mobila agenter och personer som arbetar utan dator Varför SIP (Linux) integration?

7 • Steget över till Lync är inte särskilt stort • Organisationer har redan Microsoft licenser • Ett skifte i beslutstagandet - från telefoni mot IT • IT-chef eller motsvarande är den nya beslutstagaren/köparen av telefoni • Hybridlösningar är idag det vanligaste steget in i Lync • Organisationer som tidigare haft behov av Vision 80/20 sviten fortsätter ha det • Microsoft går på stora kunder med förhoppningen att mindre ska följa efter Bakgrund och marknadspotential

8 Vision 80/20 for Lync - Kundnytta Vision 80/20 for PBX med Presence Link for Lync Vision 80/20 med Lync (Windows eller Linux) Lync Presence Collaboration PBX Lync PBX, Presence Collaboration Vision 80/20 Lync PBX, Presence Collaboration Vision 80/20 Vision 80/20 Hybrid med Lync (Linux) * Requires Mobile Network API licenses. Several suppliers supported Auto Attendant Kalender integration AD-LinkStatistik Contact Center Linjestatus och Mobil Linjestatus* Talad hänvisning och RB Telefonist- klient Hänvisnings -system Vision 80/20 Presence Services (Mobile Network Integration) Lync Presence Collaboration Vision 80/20

9 Varför Vision 80/20 for Lync? 1(2) • Linjestatus – Fast och mobil • Snabb och intelligent samtalshantering i kraftfull telefonistklient med snabbare sök, samtalshantering ing och koppling av samtal • Dubbelriktad Active Directory integration – Enklare administration • Kalenderintegration med Exchange • Integrerad samtalshantering med inbyggd kö med funktioner såsom: – Förväntad kötid – Plats i kö

10 Varför Vision 80/20 for Lync? 2(2) • Presence integration hanterar upptagen Lync anknytning – Vi vidarekopplar samtal till telefonist och talad hänvisning vid upptaget. Även möjlighet till personlig kö. • Dubbelriktad Presence koppling – Uppdaterar Lync klientens status baserat på Vision 80/20 status och vice versa • Kraftfull Statistik inklusive Lync samtal • Köa på upptagen anknytning baserat på linjestatus vilket förenklar telefonistens arbete • Telefonisten kan chatta med Microsoft Lync användare • Telefonistklienten är integrerad med Lync klienten (endast UCMA) – Betyder att telefonistklienten monitorerar Lync klient och kontrollerar när telefonisten är upptagen i samtal på sin Lync klient

11 Vision 80/20 Hänvisningssystem integrerat med Lync Viktig information till telefonister, kollegor och inringare • Svarar varför du inte är tillgänglig och när du kommer tillbaka • Dubbelriktad integration mellan Vision 80/20 PAM och Lync • En hänvisning i Vision 80/20 visas i Lync-klienten • En statusuppdatering i Lync visas i Vision 80/20 för telefonist och användare En anknytning kommer att ha status ledig om användaren inte ändrar den till upptagen vid aktiv hänvisning

12 Frivillig presencestatus i Lync  Hänvisning I Vision 80/20 Optimera din integration! • Frivillig presence status kan konfigureras att aktivera en hänvisning i Vision 80/20 och vidarekoppla Lyncsamtalet till röstbrevlåda, talad hänvisning eller telefonist.

13 Vision 80/20 Kalenderintegration En kalenderintegration ändrar status i Lync till “I möte” och Vision 80/20 vidarekopplar anknytningen till telefonist/röstbrevlåda/talad hänvisning.

14 Vision 80/20 Telefonistklient 1(2) För professionella och effektiva telefonister • Förbättrad köfunktionalitet – Förväntad kötid – Plats i kö – Skill-based routing – VIP-köer • Avancerad sök (avdelning, titel, nyckelord, skills, organisation etc.) • Progressiv sök • Kortkommandon som eliminerar onödigt musklickande och sparar tid • Vänta på upptagen anknytning • Hanterar multipla siter och geografiskt utspridda organisationer • Telefonist kan chatta med kollegor eller ringa dem via Lync-klienten

15 Vision 80/20 Telefonistklient 2(2) För professionella och effektiva telefonister • Flexibla schemastyrda köer – Ett schema hanterar flera olika nummer in till köer • Kö-översikt och plocka samtal från kön • Återanrop till telefonist med information om samtalet – Från röstbrevlåda eller talad hänvisning – Upptaget – Ej svar • Free Seating (SIP) – I UCMA-integrationer måste telefonisten besvara samtal med Lync-klienten • Se status på övriga telefonister • Kopplade samtal kopplas tillbaka till telefonisten som besvarade samtalet vid ej svar

16 PSTN Kön i Vision 80/20 Call Server Vision 80/20 Call Server Vision 80/20 Call Server Kö Systemadministratör Vision 80/20 Telefonist

17 Kömöjligheter i Vision 80/20 Vision 80/20 Call Server Annan kö Externt nummer Välkomstmeddelande och Uppskattad väntetid Välkomstmeddelande och Uppskattad väntetid Music on hold (endast Windows) Inspelning (endast Linux) Overflows: Kö Köval: Akutmeddelande (endast Linux) Callback and Tidsbokad Call-back (endast Linux) Callback and Tidsbokad Call-back (endast Linux) Ringsignal och plats i kö

18 Talad hänvisning för Lync När du inte vill missa affärsmöjligheter Informerar din omgivning (även externa kontakter) om varför du inte är nåbar och när du är åter. Hanterar: • Ej Svar • Upptaget • Aktiv hänvisning Vidarekopplar samtalet till: • Telefonist • Röstbrevlåda • Personlig kö på upptagen anknytning (röstbrevlåda inkluderad i tjänsten) Teknisk skiss Personen du söker är i möte och väntas åter 16:00. tryck 0 för att vänta eller tryck 9 för att tala med telefonist.

19 Upptagen Lync-användare – utan talad hänvisning Till röstbrevlåda Till telefonist Inkommande samtal Röstbrevlåda telefonist • Med en standardinstallation från Lync kan endast standardiserade röstbrevlådeinsoelningar användas • Effekten blir att informationen coh möjligheterna för inringaren är begränsade

20 Upptagen Lync-användare – med talad hänvisning Vision 80/20 Röstbrevlåda Telefonist samtal Röstbrevlåda Telefonist Kö Personlig kö upptaget ”personen du ringt är upptagen i telefon, tryck 0 för att vänta kvar eller tryck 9 för att tala med telefonist.

21 Vision 80/20 Linjestatus – En viktig del av Presence Användare Vision 80/20 PBX Mobil- operator Vision 80/20 Telefonist Mobil Linjestatus Fast och mobil linjestatus Linjestatus

22 Vision 80/20 Mobil Linjestatus Alla trender pekar mot ökad mobilitet – säkerställ att era mobiler är nära integrerade med din kommunikationsplattform • Mobil linjestatus uppdaterar Lyncklienten och telefonistklienten med din mobilstatus • Möjlighet finns att köa på upptagen anknytning när ett samtal kopplas från talad hänvisning eller telefonist

23 Microsoft Active Directory integration Förenklad administration med AD-integration • Dubbelriktad integration • Smidig hantering av personalförändringar • Alltid uppdaterad och korrekt information • Sparar tid och sänker kostnader • Eliminerar dubbel-inmatning i parallella databaser • Minimerar felkällor • Hög kvalitet på data med inbyggd dataverifiering • Skapar nya användare vid installation • Lättanvänt grafiskt gränssnitt för administration • Normaliserar data

24 Microsoft Active Directory integration

25 AD Integration - Verifikation av förändringar Vision 80/20 Microsoft AD Synkronisering Föreslagen ändring Godkänd ändring Användare Administratör

26 Vision 80/20 Contact Center Lättanvänt webbaserat Contact Center för effektiv kundservice Oberoende av telefon, PBX och geografi Enkel att administrera 1 dag adminutb. 1,5 h användarutb. Mobilsamtal, Fasta samtal, Lyncsamtal, Chatt, E-post och SMS Säker och stabil lösning Kraftfull statistik Mer än 200 nöjda kunder Notera! Kräver Linux och SIP

27 Kraftfull Statistik med Vision 80/20 Statistics Ta kontrollen med Vision 80/20 Statistics • Statistik på alla samtal (inklusive Lyncsamtal), e-post och chatt • Automatisk schemalagd rapportering • Anpassad rapportering – Flexibel filtrering och gruppering • Zooma upp och ner i datamängden • Visuella diagram, staplar och linjediagram • Enkel export av data (PDF och Excel) • Webbaserad • Flexibel tilldelning av behörigheter och rättigheter

28 Tillgängliga rapporter för Lync

29 Vision 80/20 Auto Attendant Avlasta med marknadens bästa talstyrda telefonist Tillgänglig 24/7 • 20-50% färre samtal till telefonist • Fyra språk: svenska, norska, danska och engelska • Utförlig statistik Notera: Kräver SIP-integration (se teknisk skiss)(se teknisk skiss)

30 UCMA - Lync Standard Edition* (One server) PSTN Front End Server* Mediation Server* Vision 80/20 Attendant Lync User Vision 80/20 Call Server for Windows Vision 80/20 Call Server for Windows

31 UCMA - Lync Enterprise Edition* (Larger environment) PSTN Vision 80/20 Attendant Lync User Vision 80/20 Call Server for Windows Vision 80/20 Call Server for Windows Microsoft Lync 2010 Front End Server Microsoft Lync 2010 Mediation Server

32 UCMA Integration - with Spoken Presence PSTN Vision 80/20 Attendant Lync User Vision 80/20 Call Server for Windows Vision 80/20 Call Server for Windows Microsoft Lync 2010 Front End Server Microsoft Lync 2010 Mediation Server SIP required for Spoken Presence UCMA

33 UCMA Integration - with Auto Attendant PSTN Lync User Vision 80/20 Call Server for Windows Vision 80/20 Call Server for Windows Microsoft Lync 2010 Front End Server Microsoft Lync 2010 Mediation Server Vision 80/20 Auto Attendant Server Vision 80/20 Auto Attendant Server SIP required for Auto Attendant

34 UCMA Integration - with Spoken Presence and Gateway PSTN Vision 80/20 Attendant Lync User Vision 80/20 Call Server for Windows Vision 80/20 Call Server for Windows Microsoft Lync 2010 Front End Server Microsoft Lync 2010 Mediation Server SIP GW SIP required for Spoken Presence

35 SIP Hybrid Integration - with PBX PSTN Vision 80/20 Attendant Lync User Vision 80/20 Call Server for Linux Vision 80/20 Call Server for Linux Microsoft Lync 2010 Front End Server Microsoft Lync 2010 Mediation Server SIP PBX SIP Optional

36 Paketering Vision 80/20 for Microsoft Lync (UCMA-based Call-handling) - Artiklar i prislistan Obligatoriskt •Vision 80/20 Server •Vision 80/20 Call Server for Windows •Vision 80/20 Manager •Vision 80/20 Presence Link for Lync •Vision 80/20 PBX Link for Lync rekommenderat •Vision 80/20 Spoken Presence •Vision 80/20 Calendar Link Vision 80/20 AD Link •Vision 80/20 Voice mail •Vision 80/20 Statistics

37 Paketering Vision 80/20 for Microsoft Lync (SIP- based call-handling) - Artiklar i prislistan Obligatoriskt •Vision 80/20 Server •Vision 80/20 Call Server for Linux •Vision 80/20 Manager •Vision 80/20 Presence Link for Lync •Vision 80/20 PBX Link for Lync •SIP Channels •Queue licenses Rekommenderat •Vision 80/20 Spoken Presence •Vision 80/20 Calendar Link •Vision 80/20 AD Link •Vision 80/20 Voice mail •Vision 80/20 Statistics •Vision 8020 Contact Center •Vision 8020 Auto Attendant

38 Estimerad installationstid (UCMA) *Preliminär* for Vision 80/20 • < 500 användare2 dagar • Presence link for Lync1 dag • AD Link1,5 dag • Calendar link MS Exchange0,5 dagar • Statistics0,5 dag • CDR0,5 dag • Spoken presence0,5 dag • Attendant Client1 timme • Preparation for configurationTo be defined

39 Estimerad installationstid (hybrid) Vänligen kontakta din säljkontakt

40 For system integrators - Vision 80/20 Call Server for Windows Vision 80/20 Server • Vision 80/20 server handling presence and calls must belong to the same domain as the Lync Server −Requires Windows 2008 R2 −12 GB ram • Configuration on Lync side is needed and access to the Lync environment is necessary • So called Trusted Application endpoints need to be created, one for every queue/number that shall be handled by the system Microsoft Lync 2010 Front End Server pool Vision 80/20 Call-handling and Presence Server Microsoft Active Directory Domain controller

41 For system integrators - Vision 80/20 Call Server for Linux Vision 80/20 Server • Vision 80/20 server handling presence must belong to the same domain as the Lync Server −Requires Windows 2008 R2 −4 GB ram • Vision 80/20 Linux based Call Server is handling the calls • Configuration on Lync side is needed and access to the Lync environment is necessary Microsoft Lync 2010 Front End Server pool Vision 80/20 call-handling Server Microsoft Active Directory Domain controller Vision 80/20 – PAM/ Presence Server

42 For system integrators - Media Gateway Media Gateway • Normally used to enable external access for inbound and outbound calls in a Microsoft Lync environment • Note that the media gateway is not needed if external calls made by Tala are setup with a specific number set as calling number. • The media gateway is used if the Tala application needs to transfer calls to mobile or any other external destination keeping the originating calling number. In these scenarios the gateway is needed • See technical design See technical design

43 Språkstöd Linux and Windows Språk som stöds: • Danska, Engelska, Norska och Svenska • Finska (saknas dock vissa manualer på finska )

44 FAQ Spoken presence Linux and Windows Q: How is spoken presence offered? A: With spoken presence that is SIP based in the first release, this requires SIP trunk through the Mediation Server Q: How does the system handle rich presence, no answer and in a call A:Vision 80/20 server monitors the Lync Clients: • In a call • Lync extension is forwarded to a special destination in Vision 80/20 server • No Answer • Lync extension is forwarded to a special destination in Vision 80/20 server • Active rich presence • Lync extension is forwarded to a special destination in Vision 80/20 server

45 FAQ Spoken presence - Different callhandling features Q: Can the system function without Media gateway? A: Yes, however the spoken presence will be limited, see slide about Gatewayslide about Gateway Q: What limitations are there? A: Without the gateway the spoken presence system is not able to transfer calls to external number such as Mobile phones keeping the originating calling number

46 FAQ Attendant Client - Attendant features Q: Where is the call queued? A: The call is terminated in the Windows server running Vision 80/20 for Microsoft Lync. No PBX queue is used. The call remains in the Lync server but the queue is handled by Vision 80/20 A: In the Call Server for Linux server the call is queued using only SIP Q: What type of attendant phones are supported A: Windows: Lync clients only A: Linux : all phones and Lync client Q: How does the attendant answer calls A: Windows: The Vision 80/20 application answers the calls in attendants local Lync client, open line is not used A: Linux: The Vision 80/20 answers with open line Q: Can attendant handle direct calls to their Lync client? A: Windows: Yes, the system monitors the Lync client state and acts on it A: Linux: Yes, but without monitoring by Vision 80/20, means that calls outside attendant client are not monitored by Vision 80/20 Call Server

47 FAQ Call handling - Different call handling features Q: Is call forwarding directly to attendant queue supported? A:Yes, with UCMA the Lync clients can forward their extensions directly to Attendant queue. The same is possible for no answer, busy without usage of spoken presence. A: Linux: No, not recommended, attendant looses B-number information for redirected extension Q: Is breaking through forwarded extension supported? A: No, there is no such support, however this will be prioritized. A: Yes with PBX, see functionality matrix Q: Is call intrusion supported (busy extension)? A: No there is no such support. Q: Is calling a person in Lync-status “Do not Disturb (DND)”supported? A: Not in the BETA release. Lync will disconnect calls to Lync extensions in status DND. We will start to develop a solution so we can handle the calls extensions that are set to do not disturb, This will be started in July-August 2012.

48 FAQ – To think of The need for Gateway • Try to offer limited support with the limited number signaling from Spoken Presence. The need for gateway increases the price. Lack of handling the DND • There is great issue with the DND on Lync that disconnect the calls, this is why this will be handled during the summer-autumn 2012

49 FAQ Miscellaneous for Windows Q: Is ICS used as platform A:Yes, the solution is based on ICS and ”Generell telefonist” for Windows. Q: What about auto attendant? A: Attendant used SIP today and will need a gateway Q: Who handles the gateway? A: The partner provides the gateway, not Visionutveckling. Q: Spoken presence? A: (IVR) Tala is used for spoken presence, not IVR PRO (Vip2000) Q: What about Exchange UM (Voicemail)? A: We will look into this asap, however a schedule is not available today.

50 Q Fall-back? – A: Linux platform handling calls has a fall-back server – A: Windows platform no fall-back Q: Installation package? – A: CS for Windows has a perfect package, one installer for presence, call-handling and PAM • Server 1 – PAM – Presence Services – A: CS for Linux • Server 1 (Linux) – Installation DVD 9.03 • Server 2 (Windows) – PAM – Presence Services Q: Will partners get a new installation package with all functions included or will a new installation package be patched up? – A: New installation package will be patched up FAQ Miscellaneous


Ladda ner ppt "Partner Release Note Vision 80/20 for 2012-11-14."

Liknande presentationer


Google-annonser