Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gamla och nya ventilationssätt, hur är de olika och vilka ska vi använda? Anders Larsson Uppsala.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gamla och nya ventilationssätt, hur är de olika och vilka ska vi använda? Anders Larsson Uppsala."— Presentationens avskrift:

1 Gamla och nya ventilationssätt, hur är de olika och vilka ska vi använda? Anders Larsson Uppsala

2 Lite historia

3 Köpenhamn, Danmark1952 Köpenhamn, Danmark 1952

4 Lancet 1953; 37 Starten av ventilation med positivt övertryck

5 Bjørn Ibsen 1915-2007

6 Lancet 1953; 37

7 Respiratorn

8 Dessa bieffekter av övertrycksandning visste man för 60 år sedan Lancet 1953;37-40

9 Lite av det basala

10 Normal andning är ganska komplex… • Kemo (O2- CO2) /sträckreceptorer • Neuron • Ryggmärg • Centrala kemoreceptorer • Andningscentrum i hjärnstammen • Ryggmärg • Nervus Frenicus och interkostalnerver • Andningsmuskler • Bröstkorg • Lungor och luftvägar • Gas som rörs in ut och ut ur alveolerna dels med konvektion och dels med diffusion • O2/CO2 som diffunderar in/ut från/till alveoler- lung kapillärer

11 ..och respiratorn ersätter enbart andningsmusklerna • Kemo (O2- CO2) /sträckreceptorer • Neuron • Ryggmärg • Centrala kemoreceptorer • Andningscentrum i hjärnstammen • Ryggmärg • Nervus Frenicus och interkostalnerver • Andningsmuskler • Bröstkorg • Lungor och luftvägar • Gas som rörs in ut och ut ur alveolerna dels med konvektion och dels med diffusion • O2/CO2 som diffunderar in/ut från/till alveoler- lung kapillärer

12 När behöver vi hjälpa/ersätta andningsmusklerna • Otillräcklig muskelkraft • Små (stela) lungor • Stel bröstkorg • Dåligt hjärta bröstkorg lunga andningsmuskler

13 En respirator kan bara En respirator kan bara … • Ge tillräckligt stor minutvolym => förbättrar CO 2 borttagandet • Rekrytera kollaberad lunga och stabilisera lungan under utandningen med PEEP och behandla/förebygga lungkollaps => lägre shunt och förbättrat PaO 2

14 Lite mer av det basala

15 Så när behöver vi respiratorbehandla? • Problem med att få ut CO2 • Syrsättningsproblem – shunt – V/Q mismatch

16 Shunt och V/Q mismatch Den kollaberade lungan– ARDS Den hyperinflaterade lungan– KOL Den normala lungan kollaps eller ödem

17 V/Q mismatch • Den hyperinflaterade lungan – KOL • Ökande FiO 2 => eliminerar alltid hypoxemi! In Nunn´s Applied Resiratory Physiology 2005,p 127 ↑ O 2

18 Så vårt stora problem med respiratorbehandling är oftast vid shunt vid ARDS

19 ARDS Kapillärläckage=> våta, tunga, små lungor med kollaps och interstitiellt och alveolärt ödem ¤ Intrapulmonell shunt och hypoxemi

20 Gamla och nya ventilationssätt, vilka ska vi använda vid ARDS ??

21 respiratorbehandling av ARDS ! Det finns INGET ventilationsätt som har visat sig överlägset vid respiratorbehandling av ARDS !

22

23 Varför ?

24 ARDS är ingen sjukdom, utan ett syndrom som alltid är orsakad av en allvarlig underliggande process • Och denna process botas inte av respiratorn.. •..utan av en bra behandling av denna process • En bra respiratorbehandling minskar enbart risken för inatrogena komplikationer som kan bidraga till en ökad mortalitet

25 Sålunda, en bra respiratorbehandling • Ska ge en bra syrsättning av blodet och en bra koldioxidavgivning … • Utan att orsaka skador på lungor eller andra organsystem • Skadorna är orsakade att för mycket ENERGI tillförs lungan

26 Skadlig energi tillförsel till lungan • Energi = tidal volym x tidal tryck ändring x respirationsfrekvens x respiratortid • Energin används för – att flytta luft in/ut från lungan – den ”normala” vävnadsdeformeringen – att skada lungan • Cyklisk öppning/stängning av acini-alveoli (atelektrauma) • Slutinspiratorisk överdistention av lungregioner (baro/volutrauma)

27 Strain = lung deformation-expansion (”volym”) och stress = tryck

28 Arthur Dubois, mars 1953 VILI Barotrauma

29 Tidal ökning i väggtensionen ≈ VT/”functional” end-expiratory lung volume (EELV) D P2 P1 h T Modifierad Hooke´s lag T = (P1-P2) x D/4h Obeservera : P1 –P2 = transpulmonellt tryck VTVT Nunn, Applied respiratory Physiology 3rd ed Den verkliga ökningen av väggtensionen (T) = ((PEEP + Pdr) x (EELV +VT))/ (PEEP x EELV) Pdr = drivtryck

30 http://www.vascularcarecentre.com/aneurysms.php Både initialt tryck och sluttryck är viktigt

31 AJRCCM 2011;183:1312 (drivtryck) (VT/FRC)

32 AJRCCM 2011;183:1312 Lungan Lungan och bröstkorgen

33 Därför… • Så längre tidalvolymer (< 6 ml/kg ?) i förhållande till lungvolym (Vt/FRC) (strain) hålls låga (< 1-2 ????) AJRCCM 2011;183:1312 • Och drivtryck (end-insp tryck- PEEP) (stress) hålls låga (< 15 cmH2O ?) Amato, Berlin2011 • Och inga extrema topptryck används (< 28- 30 cmH20 ??) • Så …

34 …vi kan använda de flesta gamla och nya ventilationssätt om vi kan …

35 ...hantera respiratorn rätt • Den som ”kör” respiratorn är viktigare än vilken respirator eller vilket ventilationssätt som används

36 Gamla och nya ventilationssätt, hur är de olika ?

37 Kort om två spontanandningsmoder • Tryckunderstödd andning (Pressure support ventilation, PSV) • NAVA (neurally adjusted ventilatory support)

38 Idealt ska respiratorn följa patientens andning (och inte tvärtom) • Om inte = patient –ventilator a(dys)synchrony • Olikhet mellan patientens och respiratorns inspirations/exspirationstider Thiele ICM 2006:32:1515

39 Patient- Ventilator dys(a)synchrony är vanligt Thile et al, Intensive Care Med 2006;32:1515

40 Varför dyssynchrony ? • Patient – Patient´s general condition e.g anxiety – Muscle function – Respiratory system mechanics • Non-uniform Resistance and Compliance • Auto-PEEP – Timing (mechanical, neural) • Ventilator – Pressures (inspiratory, expiratory ) – Inspíratory/expiratory ratio – Triggering settings (flow, pressure)

41 Different kinds of dyssynchrony • 1.Triggering dyssynchrony • 2. Flow dyssynchrony • 3. Cycle dyssynchrony

42 1. Triggering dyssynchrony • Inadequate pressure /flow to open the valve • Insensitive or slow response • Auto-PEEP in COPD

43 2. Flow dyssynchrony • To low flow to meet the patient´s demands (VCV)

44 3. Cycle dyssynchrony • Patient ’ s ” neural ” respiratory cycle is not in phase with the ventilator´s cycle – Double triggering (too short vent inspir) – Patient ’ s exhalation is during ventilator ’ s inspir (too long vent inspir)

45 PSV • Auto-triggering – 1. Hiccups? – 2. Look at the humidifier (splashing) – 3. Look for leaks (if PEEP) – 4. Look at the CO2 and Pressure curve (cardiogenic oscillations)

46 AUTOTRIGGERING

47 Triggering deficiences • Inefficient triggering – Adjust sedation – Lower trigger sensitivy- think of Auto-PEEP – Reduce pressure support level – Reduce inspiratory time • Auto-PEEP – Start with 3 cmH20 PEEP and increase slowly while looking at the patient and keeping a hand on the belly Thille et al ICM 2008;34:1477

48 Cycle dyssynchrony • Usually COPD patients – Adjust cycling off criteria – Reduce inspiratory time

49 Triggering dyssynchrony Auto-PEEP Cycle dyssynchrony

50

51 To high triggering sensitivity

52

53 Neurally adjusted ventilatory assist (NAVA)

54 EMG of the Diaphragm

55

56 Kontrollerade( och assisterade) moder

57 Volym eller tryck kontroll ? Chest 2000;117:1690 Ingen skillnad!

58 Men vid triggad andning så kan TK generera skadligt höga transpulmonella tryck Flow Airway pressure Pleural pressure TKVK

59

60 Inverse ratio ventilation • Tidskonstant= R x C – hög resistans och hög compliance => lång tidskonstant – Utandningstiden är för kort för att lungan ska tömmas => autoPEEP • Kan öka ”strain” (lung expansion) Bersten, AJRCCM 2003;167:702

61 Inverse ratio ventilation = IRV Inspiration > expiration expiration IRV Extr PEEP IRV har ingen fördel vanlig TK med adekvat PEEP ! Neumann et al AJRCCM, 2001

62 BIPAP = Bi-level Positive Airway Pressure Tryck kontroll (TK) BIPAP utan spontanandning BIPAP med spontanandning

63 Airway Pressure Release Ventilation = APRV TK med invers I:E ratio APRV utan spontanandning APRV med spontanandning 8-10/1

64 APRV med spontanandning e.g. Putensen el al, AJRCCM 2001;164:43 gammal tanke Ny tanke Carvalho et al, Anesth Analg 2009;109:856

65

66 Ingen skillnad mellan APRV och VK/TK med triggning

67 case control

68 men…

69 Variable ventilation (fractal ventilation) Spieth, Anesthesiology 2009;110:342

70 AJRCCM 2009;179:684

71

72

73 Högfrekvent oscillation Chan, Chest 2007;131:1907

74 73 resp 75 pat

75 2010;340:c2327

76

77

78 Gamla och nya ventilationssätt, vilka ska vi använda ? respiratorbehandling av ARDS • Det finns INGET ventilationsätt som har visat sig överlägset vid respiratorbehandling av ARDS • Använd det du kan bäst!

79 Tack! anders.larsson@surgsci.uu.se


Ladda ner ppt "Gamla och nya ventilationssätt, hur är de olika och vilka ska vi använda? Anders Larsson Uppsala."

Liknande presentationer


Google-annonser