Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hållbara transporter - här och nu! Jonas Strömberg Director Sustainable Solutions, Scania.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hållbara transporter - här och nu! Jonas Strömberg Director Sustainable Solutions, Scania."— Presentationens avskrift:

1

2 Hållbara transporter - här och nu! Jonas Strömberg Director Sustainable Solutions, Scania

3  Scania  Drivkrafter för och emot hållbara transporter  Lösningar – här och nu!  Ecolution by Scania  Goda exempel – här och nu! Agenda

4 Drivers for Sustainable Transport  Climate Change  Peak Oil  Energy security  Diesel shortage  Air Quality  Congestion  Increase of transportation  …

5 Global warming Effects so far beyond IPCC’s worst scenario First 6 months 2010 $ 70 000 million

6 Drivers for sustainable transport End of cheap oil and local energy security

7 Oiluse in OECD 0 20 40 60 80 100 120 197019801990 2000 70 % Other sectors Transport sector Transportsektorns utmaning Oljeberoende, CO 2 -utsläpp, energieffektivisering  Transport Sector to 97 % dependent on oil

8 Drivers for Sustainable Transport Air Quality & Congestion  Over 50 % of World’s population live in cities  Air pollution and congestion is a major problem in most cities

9 Why Sustainable Transport? Are you part of the problem? Or part of the solution? Climate ChangeAir Quality CongestionOil & Energy Security

10 10 Engine Aerodynamics Rolling resistance Payload 50% 197020002020 50% 1. Logistics 2. Driver 3. Vehicle technology 4. Biofuels Sustainable transport - vision Many parallel roads Support from: Legislation Customer co-op

11 What you get for US $ 1 billion Source: BRT Planning Guide 2007, The Institute for Transportation &/ Development Policy 426 km of Bus Rapid Transit40 km of Light Rail 14 km of Elevated Rail 7 km of Metro/Subway

12 12 Scania is part of the solution!

13 Commercially available renewable fuel alternatives EthanolBio- Diesel (RME) BiogasSynthetic diesel MethanolDMEHydrogen Production capacity +--???? Local Emissions +?++?++ CO 2 /GHG reduction +++?+?- In vehicle ++-+-?- Handle & store ++-+-?- Comm. available Yes No

14 • 90 % of World’s biofuel • Local and global fuel • Sustainable volume production • 3rd party verification • Stable fuel • Average CO 2 reduction 71 % (EU) 3 commercial sustainable biofuels • Local waste to fuel • Good for local fleets • Can be combined with CNG • Expensive infrastructure • Average CO 2 reduction 73 % (EU) • Many feedstocks • Similar to diesel • Fuel quality issues • Cold properties • Not for infrequent use • High and low blends • Average CO 2 reduction 38 % (EU)

15 Biofuels 2020 - 2030 (IEA) Ethanol and biodiesel the major tools to reach global energy security and CO 2 goals!

16 Biofuel production pathwayDefault GHG emission saving Sugar beet ethanol52% Wheat ethanol, process not spec16% Wheat ethanol, NG as process fuel47% Wheat ethanol, straw as fuel69% Sugar cane ethanol71% RME (Biodiesel)38% Waste oil FAME (Biodiesel)83% Biogas from organic waste73% Big reductions possible – here and now! from Annex V of the EU RED directive Considerable reduction of greenhouse gases!

17 Biofuels Could be done right – could be done wrong! Sustainability certificate

18  EU Directive: 10 % biofuels 2020  To count, biofuels must meet EU’s sustainability criteria:  Minimum level of greenhouse gas savings (35%, rising to 50% in 2017, and to 60% in 2018 for new installations)  No raw material from high carbon land  No raw material from highly bio-diverse land  Other local certification schemes can qualify under EU umbrella  Should be used as a standard in all tendering! Ethanol, biogas and biodiesel can fulfil the EU criteria.

19 Ethanol buses & trucks Czech RpSouth Africa Brazil Europe  Poland  Belgium  UK  Czech Rp  France Scandinavia  Sweden  Norway  Finland SLA  Brazil Africa  South Africa Asia/Oceania  Australia  Thailand UK Norway

20 Biogas & biodiesel buses & trucks Bus - Biodiesel Bus - Biogas Refuse - Biogas Coach - Biodiesel Timber truck - Biodiesel Truck - Biodiesel

21 System Solutions for Sustainable Cities Public transport & BRT Power Supply Distribution & Waste Biofuel & Infrastructure City fleets

22 …energy efficiency and biofuels are supporting each other – not competing… Ethanol-hybrid buses tested in Stockholm 2009-10

23 50 45 40 35 30 25 20 1950 1960 1970198019902000 2010 litres/100 km 12345 Euro ’92’96’01’06’09 2020 0 Ökad energieffektivitet Marknadsdrivet - oavsett kravställning eller bränsletyp  Bränsle är en stor del av operativa kostnaden.  Bränsleeffektivitet är ett centralt konkurrensmedel.  Alla effektiviseringar införs när de är kommersiellt gångbara.  Stigande bränslepriser (alla bränslen)

24 PARTICLES NOx Minskning av lokala emissioner Sker via lagstiftning

25 EU-direktivet om grön upphandling 25 Syfte: Ta med energiförbrukning och utsläpp i upphandling. Räknar om dessa till ett monetärt värde. Men – om inte kravställaren lägger till egna krav  mycket liten effekt på CO 2 och lokala utsläpp. I praktiken enbart effekt på energieffektivisering!

26 Hur tacklar vi den stora utmaningen här och nu? Effektiv CO 2 -reduktion från transportsektorn Data from TREMOVE Projected CO 2 -emissions from road transport in EU

27 27 Index, 1995=100 Källa: Auto Oil II – Communication from the European Commission COM(2000) 626 final CO 2  CO  NOx  PM-diesel  VOC  Benzene  SO 2  CO 2 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020

28  Transportbranschens svåraste utmaning – kraftfull fossil CO 2 -reduktion – kan här och nu endast effektivt drivas genom egna funktionella upphandlingskrav… …  Viktigt: Hur mycket CO 2 -reduktion får man per krona? Vad driver hållbara transporter här och nu? Operativ kostnad Lagstiftning (Euro 5 etc) Gröna upphandlings- direktivet Behov av ytterligare upphandlings- krav Lokala emissioner (PM, NOx) Ja Värderas mycket svagt Energi- effektivitet Ja Fossil CO 2 Svag drivkraft Värderas mycket svagt Ja

29  Transportbranschens svåraste utmaning – kraftfull fossil CO 2 -reduktion – kan här och nu endast effektivt drivas genom egna funktionella upphandlingskrav…  Viktigt: Hur mycket CO 2 -reduktion får man per krona? Vad driver hållbara transporter här och nu? Operativ kostnad Lagstiftning (Euro 5 etc) Gröna upphandlings- direktivet Behov av ytterligare upphandlings- krav Lokala emissioner (PM, NOx) Ja Värderas mycket svagt Energi- effektivitet Ja Fossil CO 2 Värderas mycket svagt Ja

30  Mycket av energieffektiviseringar äts upp av transportökningen.  För kraftfull fossil CO 2 -reduktion krävs därför både biodrivmedel och energieffektivisering!  Energieffektivisering drivs idag genom marknadskrafter och EU-direktivet för grön upphandling.  Men inget driver införande av biodrivmedel.  T ex kan man i upphandling kräva specificerad nivå på CO 2 -reduktion eller viss andel biodrivmedel enligt EU-direktivets metod a) och b).  Viktigt: Hur mycket CO 2 -reduktion får man per krona? Sammanfattning

31 31 Men det finns kommersiella lösningar som kan göra verklig skillnad – här och nu!

32 Hållbara transporter - här och nu! Birger Pettersson Säljare Gröna Produkter, Scania-bilar Sverige

33 33 Men det finns kommersiella lösningar som kan göra verklig skillnad – här och nu!

34 34 Ecolution by Scania  Scania tar aktivt ansvar för att reducera utsläpp av CO 2 här och nu  Kundanpassade lösningar för specifkationer och drivmedel som ger  bästa driftekonomi  mest utsläppsminskning per krona

35 Ecolution by Scania 35 Main components VehicleDriver trainingDriver follow-upMaintenance+ CO 2 and energy optimised specification Customised energy efficient driving Coaching and continuous improvements Extra attention to fuel economy Consulting

36 Ecolution by Scania - exempel  Exempel från kund med long-haul diesellastbil  Från: 3,4 liter/mil, medelhastighet 59.2 km/h (Ursprungsfordon)  Till: 3,1 liter/mil, medelhastighet 63.8 km/h (Optimerat nytt fordon)  Till:2,8 liter/mil, medelhastighet 63.2 km/h (Förarträning) 34.1 l/100 km 31.2 l/100 km 28.4 l/100 km Maintenance+ Driver follow-up CO 2 biofuel

37 Ecolution  Bra för miljön.  Bra för affärerna.  Här och nu. Brochure

38 Applications for Heavy transport City buses, waste collectors, distribution trucks Bioetanol (ED95)Biodiesel (B100) Biogas (CBG) Applications for Heavy transport All types of appli- cations, including long-haulage trucks and coaches Applications for Heavy transport City buses, waste collectors Produkter för alla kommersiella biodrivmedel

39 Fjärrtrafik, Coach, Anläggning Bioetanol, biodiesel, biogas Stadsbuss, Distribution, Sopbil Tumregler för biobränslen Biodiesel

40 40 Analysera var du får mest CO 2 -besparing för pengarna! 71%73% CO 2 -reduktion OBS - exempel! Varje fall är unikt – olika drivmedelsproduktion och driftfall. Scania hittar bästa lösning för varje kund! 38% +22% +29% +3%

41 Ethanol buses in Stockholm since 1989 Up to 90% less fossil CO 2 with existing technology • All buses on biofuels in the inner city • Big effect on both air quality and CO 2 • Cost efficient CO 2 reduction! Public Transport Authority’s (SL) biofuel goals: • 200625 % • 201250 % • 2025 100 % • ~ 500 ethanol buses • ~ 140 biogas buses • Over 6 tonnes of particles and 50 000 tonnes of CO 2 reduced/year

42 Tack! jonas.stromberg@scania.com birger.pettersson@scania.com

43

44  All types of land use compete with other types of land use.  In EU, total farm land use decrease – but biofuel production increase.  Biofuels have not caused the 2006-2008 food price increase. (World Bank)  80-90% of increased food production has and will come from increased yield and more efficient farming, only 10-20% from new land (World Food Org. FAO)  Today’s debate is shallow, biased and not fact based. Source: FAO, OECD Global land use

45  Jordbruk och djurhållning är idag största orsaken till vattenkonsumtion och CO 2 - utsläpp från landanvändning.  70 % av världens fattiga är också jordbrukare.  Fattigdom är största drivkraften för ohållbar landanvändning (erosion, kalhuggning, svedjebruk, etc.)  Fokus ligger på 1 % av landanvändningen - 67 olika certifieringsmetoder för biodrivmedel på gång…  Biodrivmedel pionjär för hållbar landanvändning! Utsläpp från landanvändning

46  Message: Biofuels cause more CO2 than fossil fuels – “ILUC effects”  ILUC in itself is a non-proven and very questioned theory  But direct LUC policies are both possible and needed for ALL types of land use  EEB: “For 10 % biofuels 2020 - 4,1-6,6 MHa needed”  No efficiency factor, no set aside land…??  80-90 % of food from increased efficiency (FAO)  40 MHa of set aside land in Eastern Europe only… (positive LUC)  “African sustainable Savannah  farmland”…?? Extremely unlikely..  Not a serious study, lack of source criticism from media…!?  More serious research show very positive LCA and LUC effects from most biofuels. (Ex “LCA av svenska biodrivmedel” - Börjesson, m fl  What is ILUC for a pair of jeans, oil production, etc…? EEBs studie - kommentarer

47 3rd generation diesel-ethanol engine Highly efficient diesel combustion Euro 5 and EEV Best available environmental standard 9-litre diesel engine 270 hp, 1200 Nm Thermal efficiency Ethanolup to 43% Dieselup to 44% Fuel Ethanol with 5% ignition improver Proven technology More than 700 buses sold since 1989 Up to 90% CO 2 -saving

48 Exhaust emissions from comparable engines Emission factors (g/litre fuel) *) Net CO 2 -emission depends on fuel source. Values calculated acc. default values in RES directive. ED95 of Brazilian origin. Tailpipe emission is 1440 g Diesel fuel: European certification fuel, RME of European origin. All engines DC 9. Engine / Fuel NOx (Nitrous Oxides) PM (Particles) Net CO 2 * ED95 Ethanol 40.02 460 Diesel fuel 70.052 700 RME / Biodiesel 90.051 600

49 Scientific journals and Newspapers Big difference between

50 50 Vehicle specification “reference” vs. Ecolution 50 Scania Ecocruise withoutwith Cruising revs >1300 r/min<1250 r/min Sideskirts withoutWith low-drag, 780 mm Tyre pattern EnergySaverGreen Decreased vehicle weight 5th wheel with bottom plate Direct mounted 5th wheel 2-spring air + F800 frame 4-spring air + F700 frame Speed limiter 89 km/h85 km/h Side air deflectors 430 mm510 mm Engine Power: <600hp Fuel: diesel / biodiesel Fleet management NoC200 analysis TYPICAL COMMON SPECIFICATION ChassisLA4x2MNA CabCR19H EngineDC13 10, 440 hp Axle distance3700 mm Air deflectorsWith Tyre dimension315/70 R22.5 OpticruiseWith GearboxGRS905R Rear axleR780 Extra equipment No extra equipment on roof

51 51 Gear shifting programme withEco Acceleration control withoutwith Auxiliary heater withoutwith Optimised specification Engine Fuel: Biodiesel, biogas, ethanol Fleet management NoC200 analysis Highly reflective glass withoutwith Openable windows withNot in combination with AC

52  EU Directive: 10 % biofuels 2020  To count, biofuels must meet EU’s sustainability criteria:  Minimum level of greenhouse gas savings (35%, rising to 50% in 2017, and to 60% in 2018 for new installations)  No raw material from high carbon land  No raw material from highly bio-diverse land  Other local certification schemes can qualify under EU umbrella Ethanol, biogas and biodiesel can fulfil the EU criteria.

53 Viktigaste miljöutmaningarna för transportsektorn här och nu  Utsläpp fossil CO 2  Utsläpp lokala emissioner (Partiklar, NOx etc)  Energieffektivisering

54 Vad driver minskad miljöpåverkan från hållbara tunga transporter här och nu?  Operativ kostnad  Lagstiftning  EU-direktivet för grön upphandling  Egna upphandlingskrav

55 Next generation of biofuels  Future biofuels are likely to be ..ethanol from sugar cane ..ethanol (and other fuels) from cellulose ..fuels from waste ..electric  Cellulosic waste in farming today = 50-244% of today’s energy used for transportation – Gamechanger!  Food and fuel from same crop/land  Flexible and more efficient bioenergy factories  Produce fuel, heat and electricity with efficiencies of 85% (already today)

56 Potential bioenergy globally 2050 (TWh) Waste from farming4 200 - 19 500 Organic waste1 400 - 13 900 Manure1 400 - 15 300 Forest waste/bi-products8 300 - 41 700 Energy Crops 0 - 236 300 Total (average)70 000 - 140 000 Total energy use globally: 120 000 Whereof energy for transport: 25 000 Source: IPCC and Worldwatch Institute Huge potential of bioenergy!

57 Biofuel availability  90% of renewable fuel is ethanol  Mandatory blending will absorb much of European biodiesel volumes


Ladda ner ppt "Hållbara transporter - här och nu! Jonas Strömberg Director Sustainable Solutions, Scania."

Liknande presentationer


Google-annonser