Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

eAffärer logistik– del 4

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "eAffärer logistik– del 4"— Presentationens avskrift:

1 eAffärer logistik– del 4
Logistikprogrammet

2 Standarder

3 Standarder för eAffärer
ISO: Massor av standarder, massor av områden IETF: Internet, själva nätet, t.ex TCP/IP, SSL, SMTP W3C: Webben, t.ex. HTML, XML m.m. UN/Cefact: Processer, scenarier, transaktioner, dataelementkatalog, kodlista…... Branschstandarder: t.ex. GS1, Odette…

4 Branschstandarer, ex. SFTI och Svefaktura. Offentlig sektor
Edifice och RosettaNet. Elektronik, telekom, IT Odette och SMSI. Fordons- och verkstadsindustri GS1 (f.d EAN). Handel Pharos och SMSI. Transporter Bankföreningen och SWIFT. Bank och finans Nordic e-Building och SMSI. BEAst, byggbranschen PapiNet. Papper, massa, trävaror Cefic. Kemi

5 Innehåll i bransch- standarder, ex.
Affärsprocesser och scenarier Transaktioner/meddelanden (Edifact, XML) Produktklassificering Artikelnumrering Godsmärkning och streckkoder/RFID Datakommunikation

6 GS1 standarder A. Numrering
Artikelnumrering – GTIN-8, GTIN-13 och GTIN-14 Lokaliseringskoder – GLN-13 Godsmärkning – GTIN-128/SSCC B. Märkning Streckkoder – EAN-8, EAN-13, GS1-128, RSS, ITF-14, UPC, GS1 QR, GS1 DataBar, GS1 DataMatrix RFID / EPC C. e-handel Scenarier och affärstransaktioner Meddelanden – Eancom internationellt och ESAP i Sverige D. Övrigt Produktklassificering – UNSPSC (GPC)

7 Att komma igång Vad är praxis i branschen?
Vilka krav har kunder/leverantörer Vilket stöd finns i affärssystemet Gå igenom processen, förenkla Sätt upp en informationsmodell baserat på branschstandard Sätt upp ett projekt för att införa

8 Det här är Edifact UNA:+,? ' UNB+UNOB: : : :0934+3CC8' UNH+5KH9+ORDRSP:D:96A:UN:EAN005' BGM ' DTM+137: :102' RFF+ON: ' NAD+SU ::9' NAD+BY ::9' LIN :EU::9' PIA :SA' QTY+21:0' DTM+76: :102' QVR+-1:21+CP' RFF+ON: :2' UNS+S'CNT+2:1' UNT+15+5KH9' UNZ+1+3CC8' En internationell standard från bl.a. FN och ISO för strukturerad informations-överföring av dokument (meddelanden) mellan administrativa system inom handel, transport, finans och offentlig förvaltning

9 Princip XML tag data using XML syntax Match structure to
Information Model <ListPrice> </ListPrice>

10 Auto ID

11 Auto ID Magnetkod Streckkoder Radiofrekvens, RFID-teknik
Optical Character Recognition - OCR Biometrisk verifikation (tumavtryck, ögonskanning, röstigenkänning etc)

12 Streckkoder EAN-13 EAN-128 GS1 DataBar 1-dimensio- nella koder
DataMatrix QR-kod PDF417 2-dimensio- nella koder

13 Exempel på märkning i praktiken…….

14 e-Label, kollietikett bygg (BEAst)
Pall-/Kollietikett Kollietikett Produktetikett

15 STE-etiketten, ex. 1 Dataöverföring med EDI
SSCC nyckel till databaser (obligatoriskt enligt MITL) Kolli-ID enda streckkoden Fem datablock: Från Till Transportinstruktion Artikeldata Streckkoder

16 Etikettutformning - grundprinciper
Utgångsmaterial från ”blank rulle” Ingen konfektionering - inget förtryck Laser- eller etikettskrivare Bredd 105 mm eller 148 mm Variabel längd, beroende på informationsmängd Max längd ca 200 mm

17 Klartextdelen - "Från" och "Till"
Läsbart vid hantering under transportkedjan Leveransorten läsbar på distans (stor text) Varierande datamängd, 1- 5 rader per block Ordningsföljd Från/Till rekommenderad i MITL-standard Från Alfredssons Gjuteri och Verkstads AB Agnebäcksvägen 4 ALGOTSBODA Tel: Avs-dat: Till FALKÖPING Karlsson & Son Montering AB Fabriksvägen 33 Snett över gården, gula dörren Ordernr:

18 Klartextdelen - "Instruktions-blocket"
Transportföretaget Ekonomipaket S23 Efterkrav Aviseras Farligt gods Sändnings-ID: Kolli: 2 / 7 Kollivikt: 37 kg Nödvändiga instruktioner läsbara på godset Sändnings-ID enligt avsändarens val: - Vid inrikes: Fraktsedelsnummer - Vid utrikes: Ordernr, speditionsnr etc. Antal kolli, flera alternativ Viktsymbol om > 25 kg Destinationskod "S23" för manuell sortering Farligt gods kräver kompletterande dokument

19 Transportinstruktion med PDF-kod
Alternativ till EDI-överföring IFTMIN-meddelande enligt Pharos specifikation Informationsmängd motsvarande dagens fraktsedel (ca 800 tecken) Kan skapas av vanliga streckkodsskrivare Avläsning med streckkodsscanner (nya modeller)

20 Streckkodsblocket Kollinummer enligt EAN:s system (SSCC)
Även andra nummerserier tillåtna (enligt MITL-standard) Code 128 (Code 39 tillåtet, men rekommenderas ej) Dimensionering för avläsning under rörelse Postnummer villkorlig uppgift (krävs ej av alla transportföretag) Sorteringsbegrepp (för automatisk sortering på bana) - Inrikes: Postnummer (AI = 420) - Utrikes: Landkod + Postnr (AI = 421)

21 Nyttoeffekter för transportköpare
Enhetlig etikett oberoende av transportör Förenklad dokumenthantering Skapar förutsättningar för uppföljning av transportkvalitet Integrerad logistikstyrning, leverantör - transportör - köpare

22 ”En teknik för trådlös överföring av små datamängder på korta avstånd”
Detta är RFID ”En teknik för trådlös överföring av små datamängder på korta avstånd”

23 Komponenter ID-band Smart label Fast läsare ISO-kort Hand- hållen
Tags/Transpondrar Etikett- skrivare Antenner

24 Princip Tagg Läsare Läsare Affärs- system
1. Läsaren skickar ut en radiovåg Läsare 2. Taggen aktiveras och skickar tillbaka sin identitet. Eventuellt skrivs ny information in Läsare Affärs- system 3. Instruktion/rapportering

25 Användningsområden Vardagstillämpningar av en massa olika slag (väskor, skidåkare, soptunnor, lås, bibliotek, vägtullar, betalning, passage m.m.) I butiker för prismärkning, registrering, kontroll på varje hylla och påfyllning Stöldskydd Djur (och människor) I logistiken för id av t.ex. container, pall, kartong Inventariehantering Vid produktion för kundorderstyrning och en massa annat….

26 Säkerhet

27 Standard för infosäkerhet LIS - SS 627799
Policy. Id av hot och sätt att minska dem Organisation. Vem ansvarar internt Klassificering av info. Id och skydd av känslig data Utbildning, sekretessavtal etc Fysisk säkerhet. Lås, larm, brand etc Back-up, loggar och anti-virus Åtkomst och behörighet Avbrottsplanering Kunskap om lagar

28 Säkerhetsbegrepp Kvittenser – för att veta att ett meddelande kommit fram Certifikat - en digital identitet Sigill - för att skydda dokument från förändring Signatur - säkrar vem som är avsändare, att innehållet är oförändrat och att avsändaren inte kan förneka att ha skickat Kryptering - för att göra ett meddelande oläsligt för alla utom mottagaren

29 Olika slags avtal Kommersiellt avtal (affärsavtal)
Avtal om e-kommunikation (www.nea.nu) Tredjepartsavtal (t.ex. VAN) Driftsavtal Licensavtal Support- och underhållsavtal

30 Ansvarsöverlämnande Avsändare Mottagare Överföring av meddelande
Loggning att Överföring har sänts Loggning att Överföring har mottagits Logg Logg Loggning att Kvittens har mottagits Loggning att Kvittens har sänts Kvittens

31 Aktuella frågor inom logistik & IT

32 IT-system för transportföretag
Planerings- och bokningssystem Terminalsystem Ruttplaneringssystem GIS, Geografiska Informationssystem Fordonsdatorer med tillhörande system Positioneringssystem (GPS) Mobila system och tjänster System för visualisering och simulering

33 ITS – Intelligent Transport Systems and Services
Trafikinformation Trafikstyrning Positionering Säkerhetssystem Hastighetsanpassning Betalningssystem

34 Nationella vägdatabasen-NVDB
Alla vägar – även privata Fås normalt på digital karta via kommersiell tjänst Exempel på uppgifter i NVDB: Vägtyp Bredd Hinder Svängningsrestriktion Bärighet Trafikrestriktion Hastighet Framkomlighet för olika fordonstyper etc.

35 Upphandling av system

36 Upphandling av IT-system
Definiera roller internt, t.ex. systemägare, projektsponsor, roll för inköp, IT och verksamhet, förvaltning Sätt upp projektorganisation Olika etapper för upphandling, implementering och driftsättning Säkerställa både användar- och teknikkrav Definiera avtalsstruktur Typ av licens Krav på återbetalningstid Driftfrågor Förkvalificering av leverantörer

37 Förfrågan Ge en bakgrund Beskriv processen
Tala om vad som förväntas av systemet, problem att lösa Omfattning, t.ex. system plus tilläggstjänster Kravspecifikation Tidsplan Kontaktpersoner Relevanta referenser Betalplan

38 Kravspecifikation Skall- och börkrav Funktions- och prestandakrav
Kommersiella krav Juridiska krav Tekniska grundkrav Krav på integration Krav på testförfarande

39 Test- och godkännandefas
Factory Acceptance Test (FAT) Acceptanskontroll Slutgodkännandeperiod Prestanda-, funktions- och integrationstester Pilotprojekt Former för godkännande


Ladda ner ppt "eAffärer logistik– del 4"

Liknande presentationer


Google-annonser