Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sandgraven Här finns Mörrums märkligaste gravplats. Tyvärr har gravplatsen använts som grustag. Bautastenar har fallit omkull och försvunnit. När man byggde.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sandgraven Här finns Mörrums märkligaste gravplats. Tyvärr har gravplatsen använts som grustag. Bautastenar har fallit omkull och försvunnit. När man byggde."— Presentationens avskrift:

1 Sandgraven Här finns Mörrums märkligaste gravplats. Tyvärr har gravplatsen använts som grustag. Bautastenar har fallit omkull och försvunnit. När man byggde järnvägen tog man grus härifrån. 1812 kom en dansk professor till Blekinge. Han beskrev gravfältet så här. ”Strax vid Mörrum står å bägge sidor om vägen en krets av bautastenar. Jag kunde räkna över 16, en del hade en höjd av 5-6 alnar. Några vore avbrutna. Det är en av de vackraste fornminnen jag sett”. Ett arbete av: Linah, Eric, Andreas, Johannes

2 En tidig vårdag i sandgraven.

3 I sandgraven finns många bautastenar.

4 Det finns olika storlekar. Denna är hög.

5 En kantig bautasten.

6 En fin sten i Sandgraven.

7 Kaffestugan 1930 uppfördes en kaffestuga i gammal stil. Här serverades kaffe och kakor till mörrumsborna. I stugan finns målningar av Oskar Wickström. Ett arbete av Åse Tilda Jeppe och Emil.

8 Kaffestugan ligger vid Folkets hus.

9 Kaffestugan har två våningar.

10 En del tror att det spökar här.

11 Kaffestugan är över 70 år gammal.

12 Vid Kaffestugan finns en byst av Per-Albin. ( en statsminister )

13 Laxagården På laxagården finns en rökbod och en laxbod. Man tror att laxboden byggdes redan 1645. Rök boden användes fram till 1890 - talet. I laxboden saltades laxen. Lax och rökboden renoverades 1976. Numera röker man lax här på gammalt vis den 11 maj. Ett arbete av: Jennie Julia Alexander Jonathan

14 Laxagården

15 En laxbod fanns här redan 1645.

16 I rökboden rökte man laxen.

17 Ett av de äldre husen i Mörrum.

18 Stålagården är en av de äldsta gårdarna i Mörrum. 1961 köper kommunen Stålagården av bonden John Jeppsson. Stålagården blev då Mörrums hembygdsgård. Inne i huset finns gamla möbler och föremål. Ett arbete av Rebecka Martin Samuel Tobias

19 Stålagården

20 Här finns vagnar och redskap.

21 En gammal vagn.

22 En gammal båtsmansstuga vid Stålagården.

23 En hästvagn.

24 Mörrums kyrka 1844-46 byggdes kyrkan om till hur den ser ut idag. Kyrkan är nästan fullsatt vid julotta, påskdagen, advent och när Lucia firas. I kyrktornet finns en klocka som är från 1599. Klockan ringer vid ofred, våldsamma bränder och kallar till gudstjänst. Ett arbete av Emma Jacob Marcus

25 Mörrums kyrka!

26 Altaret i Mörrums kyrka.

27 Jesus på korset.

28 Predikstolen.

29 Det vackra kyrkotaket.

30 Här är sakristian.

31 Bårhuset.


Ladda ner ppt "Sandgraven Här finns Mörrums märkligaste gravplats. Tyvärr har gravplatsen använts som grustag. Bautastenar har fallit omkull och försvunnit. När man byggde."

Liknande presentationer


Google-annonser