Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.bygg.org Konferens Produktion HING och projektmöte ”Produktionsledarkompetens” 2011-01-12—13.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.bygg.org Konferens Produktion HING och projektmöte ”Produktionsledarkompetens” 2011-01-12—13."— Presentationens avskrift:

1 www.bygg.org Konferens Produktion HING och projektmöte ”Produktionsledarkompetens” 2011-01-12—13

2 Program 12 januari 09.30Samling Peab kontor i Solna (kaffe finns på plats för den som kommer tidigare). 10-12Studiebesök Nationalarenan, Solna Johan Bill, Peab. 12Lunch 13.15Välkommen till Peab – aktuella och produktionsrelaterade utvecklingsfrågor Lars Gutwasser, Peab 14-17.30Konferenspass – översyn och komplettering av matrisen Lasse T, Mats P Till hotellet, ParkInn i Solna Centrum 19.30Middag på restaurang Tabbouli, 13 januari 08.30Fortsatt konferens – slutlig bearbetning av matrisen till en användbar ”checklista” 10-12Tema Läromedel – saknar vi något särskilt? Liber och Byggtjänst medverkar. 12-13Lunch 13-15Lean som begrepp och SimLean 2.0 som verktyg i utbildningen Mattias Olander, Prolog 15-15.30Så går vi vidare

3 www.bygg.org Lunch

4 Presentation

5 AsaadAlmssadUmeå Universitet BasamBehshUppsala Universitet DanielLindMdH, Mälardalens Högkola LeifGranhageChalmers tekniska högskola MariaHernrothPeab Lars-ÅkeMikaelssonMittuniversitetet MatsPerssonHögskolan i Halmstad SusanneSjöström Hermansson Malmö högskola AnnaWibomHögskolan Dalarna LarsTullstedtSveriges Byggindustrier LarsGutwasserPeab ClaesDalmanPeab ÅkeTellKonsult PeterRajanLiber BörjePetterssonLiber SusanneNybergByggtjänst MattiasOlanderProlog TobiasHöijerProlog

6 www.bygg.org På G i Peab På G i Peab [Separata bildfiler från Peab]

7 www.bygg.org SBUF-projekt : Utveckling av den produktionsrelaterade utbildningen inom högskoleingenjörsprogrammen Fas II - Genomförande

8 www.bygg.org ”Produktionsledarkompetens” ”Produktionsledarkompetens” (Rekapitulering)

9 Fas 1 Utredning 2007 Fas 1 Utredning 2007 Fas 2 Genomförande Arbetsgrupp Innehåll Arbetsgrupp Läromedel Arbetsgrupp Samverkan Arbetsgrupp Läromedel SQF Produktion? Arbetsgrupp Läromedel SQF Produktion? Arbetsgrupp Samverkan Arbetsgrupp Praktik/ lärande på arbetsplatser Visuella planeringen:

10 EQF Knowledge Kunskaper Skills Färdigheter Competence ”Kompetens” Nivå 1GrundskolanGrundläggande allmänna kunskaper Grundläggande färdigheter för att utföra enkla uppgifter Arbete eller studier under direkt övervakning i ett strukturerat sammanhang Nivå 2Grundskolan……… Nivå 3Grundskolan……… Nivå 4GymnasietFaktabaserade och teoretiska kunskaper i breda sammanhang inom ett arbets- eller studieområde En rad kognitiva och praktiska färdigheter som behövs för lösningar på specifika problem inom ett arbets- eller studieområde Utöva egenledning inom riktlinjerna för arbets- eller studiesammanhang som vanligtvis är förutsägbara men kan ändras Övervaka andras rutinarbete, med visst ansvar för bedöm-ning och förbättring av arbets- eller studieverksamhet Nivå 5Yrkeshög-skola……… Nivå 6Högskola 3 år ……… Nivå 7Högskola 5 år …… Nivå 8Forsknings- nivå … ”Deskriptorer” 6 – 8 Högre utbildning

11 11

12 PlaneringKalkyleringITArbetsmiljö Läromedel KunskaperLitteratur FärdigheterÖvningar FörmågaTillämpning Projektarb Praktik

13 Fortsatta arbetsgrupper •Referensram •Innehåll och utbildningsmaterial •”Utbildning till förmåga” (Arbetsintegrerat lärande AIL) •”Praktik” med en avsikt

14 Fas II •Vad ska vara slutleveransen? •Ett ramverk för kvalifikationer – webb •Läromedelstips •Identifierade ”glapp” •Praktik •Beskrivning av olika modeller •Mål med praktiken •Checklista för återkoppling till utbildningen – loggbok •Handledarutbildning? •Vad är det som kostar? •Sekreteraren i respektive del behöver en ersättning •Lokaler, resor, möten •Webbstöd •Spridning…

15 Göralista (från föregående möte) •Lasse och Mats: •Omarbetar matrisen så att det går enkelt attG identifiera de olika rutorna (cellerna) •Versionshantering och spelreglerU •Littrerar litteraturlistanG •Mejl till alla om tillvägagångssättG •Lasse försöker etablera arbetsgrupp ”AIL”U Sedan dess: •Flytt till nytt gemensamt filarkiv trasslade •Åke Tell har gjort ett bra grundarbete •Lars-Åke har påbörjat litteratur

16 Diskussion – vad gör vi nu? •Förenkla matrisen – behålla knytningen till EQF? •Koppla läromedel •Snabbt skott idag och imorgon på fm •Glapp? •Diskussion med Liber och Svensk Byggtjänst imorgon förmiddag •Samla metoder för att arbeta med förmågan

17 www.bygg.org Middag på restaurang Tabbouli

18 Reflektioner från gårdagen 1 •Lasse G presenterade ett antal nyttiga skrifter som används i Peabs utvecklingsarbete: •Några tips: •”The Toyota way” •Visuell planering (SBUF-projekt av Peab) •SBUF-projekt (Åke T använder SBUF-blad som gruppuppgifter med studenter) •Chalmers, Josephson; flera produktionsinriktade samarbeten •BI, FoU Väst har flera skrifter •Byggandet i Kretsloppet – miljöaspekter •Peab:s Leanprojekt: ”Rätt från mig” – liten broschyr •Åke Tell: tipsade om Betongindustri:s ”Betongklumpen”

19 Reflektioner från gårdagen 2 •Referensramen •Bra sammanställning, fungerar som diskussionsunderlag •Hur får man fram den ultimata läroboken? •Prioritering-förenkling behövs för att göra det lättare att ta till sig Uppdelningen gör den oöverskådlig •Bra underlag för nya lärare, men behövs en webbsida •Ledarskap behöver en kolumn •Remiss behövs •Senare konferens: Demonstration av läromedel •Maria efterlyser mer systematiskt samarbete kring exjobb •Lasse informerade om ett arbete inom BI och STD-företagen för att underlätta praktik/exjobbskontakter •Bl.a. ”Learning-by-doing” •Samla även länkar till intressanta sajter i läromedelslistan

20 Reflektioner från gårdagen 3 •Mejladresser till lärargruppen – se mejllista! •Utsättning – finns i matrisen •Läromedelslistan •Vilka används som litteratur •”Obl” •Referens •Lärarmaterial

21 Läromedel 1 •Liber •Börje Pettersson, gymnasiet Byggprogrammet Peter Rajan, högskoleredaktionen, Bygg •Sedan några år tillbaka ersätts utbildningshäftena för gymnasiet med nya böcker och en webbplats. Delar av innehållet kan användas för att ge information om produktionsmetoder. •Boken Byggstyrning är under uppdatering (hösten 2011). I ett senare skede är det intressant för Liber att ta upp en diskussion om en nyproduktion. Gärna i samarbete mellan flera lärare. •Samverkan mellan bok och webb kan vara intressant i ett senare skede men det finns ännu inte så många exempel på den typen av samverkan. •E-böcker kan användas för att visa bilder ur böckerna. Åtkomst till dessa böcker sker genom ett abonnemang.

22 Läromedel 2 •Svensk Byggtjänst •Susanne Nyberg •Webbtjänster, bl.a. AMA är sedan tidigare tillgängliga för skolorna på mycket förmånliga villkor •Nyligen släpptes ett antal E-böcker till fri användning för högskolorna: •BBR 2008 •Brandskydd •Fukt •AB04, ABT 06, ABK 09 •Boken om Aff •Energihushållning •Entreprenadbeskrivning •Författningshandboken •Byggsektorns regler •Egen webbsida för lärare och studenter •Gratistjänster: •”Så fungerar byggprocessen” •Snabbstart i Beskrivningsteknik •Byggtjänst håller på att ta fram övningsuppgifter för AMA – kostnadsfria! •Visualiseringsverktyg i AMA: Nytt hus för att finna koder: http://ama.byggtjanst.se/Hus/hus.aspx

23 LEAN och Simlean 2.0 •Mattias Olander •Tobias Höijer •Separat PP-fil översänds till alla deltagare •Mycket pågår idag i Sverige. Ofta väljer företagen andra ord än ”Lean”. •Simlean 2.0: www.simlean.se eller www.simlean.com (även engelska)www.simlean.sewww.simlean.com •Fuskgenväg: Namn ”debugger” ger genvägar i programmet – en ny flik i programytan ”debug”

24 www.bygg.org Så går vi vidare

25 Fas II •Vad ska vara slutleveransen? •Ett ramverk för kvalifikationer – webb •Läromedelstips •Identifierade ”glapp” •Praktik •Beskrivning av olika modeller – kopplat till ramverket •Mål med praktiken •Checklista för återkoppling till utbildningen – loggbok •Handledarutbildning? •Vad är det som kostar? •Sekreteraren i respektive del behöver en ersättning •Lokaler, resor, möten •Webbstöd •Spridning…

26 Fortsatta arbetsgrupper •Referensram •Innehåll och utbildningsmaterial •Mats, Lasse, Lars-Åke, Åke •”Utbildning till förmåga” (Arbetsintegrerat lärande AIL) •”Praktik” med en avsikt •Koppling till ramverk ”Förmåga” •Maria, Åke, Daniel, Anna

27 Ny tidplan •Våren: arbete med att komplettera ramverket •Lasse och Mats återkommer med tider •Konferens i Västerås 14-15 juni (hela lärargruppen)

28 Göralista – preliminär •Få ordning på Skydrive (Lasse och Mats) •Webblösning (Lasse) •Komplettera läromedelslistan – kategorisera, årtal och ISBN (Lars- Åke) •Granska matris (Alla efter påminnelse från ____) •Koppla matris med läromedel •Läromedelslistan behöver stämmas av mot Svensk Byggtjänst (Lars-Åke och Sv. Byggtjänst) •Viktigt att få med Byggtjänsts olika erbjudanden till högskolorna

29 www.bygg.org Styrgruppen för SBUF-projektet, fas II Mats PerssonLunds Universitet Lars GutwasserPeab Åke TellEgen verksamhet Johan SahlbergJM Lars TullstedtSveriges Byggindustrier, Kompetensförsörjning


Ladda ner ppt "Www.bygg.org Konferens Produktion HING och projektmöte ”Produktionsledarkompetens” 2011-01-12—13."

Liknande presentationer


Google-annonser