Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Program 12 januari Samling Peab kontor i Solna (kaffe finns på plats för den som kommer tidigare) Studiebesök Nationalarenan, Solna Johan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Program 12 januari Samling Peab kontor i Solna (kaffe finns på plats för den som kommer tidigare) Studiebesök Nationalarenan, Solna Johan."— Presentationens avskrift:

1 Konferens Produktion HING och projektmöte ”Produktionsledarkompetens” 2011-01-12—13

2 Program 12 januari Samling Peab kontor i Solna (kaffe finns på plats för den som kommer tidigare) Studiebesök Nationalarenan, Solna Johan Bill, Peab. 12 Lunch Välkommen till Peab – aktuella och produktionsrelaterade utvecklingsfrågor Lars Gutwasser, Peab Konferenspass – översyn och komplettering av matrisen Lasse T, Mats P Till hotellet, ParkInn i Solna Centrum Middag på restaurang Tabbouli, 13 januari Fortsatt konferens – slutlig bearbetning av matrisen till en användbar ”checklista” Tema Läromedel – saknar vi något särskilt? Liber och Byggtjänst medverkar Lunch Lean som begrepp och SimLean 2.0 som verktyg i utbildningen Mattias Olander, Prolog Så går vi vidare

3 Lunch

4 Presentation

5 Claes Dalman Tobias Höijer Asaad Almssad Umeå Universitet Basam Behsh
Uppsala Universitet Daniel Lind MdH, Mälardalens Högkola Leif Granhage Chalmers tekniska högskola Maria Hernroth Peab Lars-Åke Mikaelsson Mittuniversitetet Mats Persson Högskolan i Halmstad Susanne Sjöström Hermansson Malmö högskola Anna Wibom Högskolan Dalarna Lars Tullstedt Sveriges Byggindustrier Gutwasser Claes Dalman Åke Tell Konsult Peter Rajan Liber Börje Pettersson Nyberg Byggtjänst Mattias Olander Prolog Tobias Höijer

6 På G i Peab [Separata bildfiler från Peab]

7 SBUF-projekt : Utveckling av den produktionsrelaterade utbildningen inom högskoleingenjörsprogrammen
Fas II - Genomförande

8 ”Produktionsledarkompetens” (Rekapitulering)

9 Visuella planeringen:
Fas 1 Utredning 2007 Fas 2 Genomförande Arbetsgrupp Innehåll Arbetsgrupp Läromedel Arbetsgrupp Samverkan SQF Produktion? Arbetsgrupp Praktik/ lärande på arbetsplatser

10 EQF ”Deskriptorer” 6 – 8 Högre utbildning Knowledge Kunskaper Skills
Färdigheter Competence ”Kompetens” Nivå 1 Grundskolan Grundläggande allmänna kunskaper Grundläggande färdigheter för att utföra enkla uppgifter Arbete eller studier under direkt övervakning i ett strukturerat sammanhang Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Gymnasiet Faktabaserade och teoretiska kunskaper i breda sammanhang inom ett arbets- eller studieområde En rad kognitiva och praktiska färdigheter som behövs för lösningar på specifika problem inom ett arbets- eller studieområde Utöva egenledning inom riktlinjerna för arbets- eller studiesammanhang som vanligtvis är förutsägbara men kan ändras Övervaka andras rutinarbete, med visst ansvar för bedöm-ning och förbättring av arbets- eller studieverksamhet Nivå 5 Yrkeshög-skola Nivå 6 Högskola 3 år Nivå 7 Högskola 5 år Nivå 8 Forsknings-nivå 6 – 8 Högre utbildning

11

12 Läromedel Kunskaper Litteratur Färdigheter Övningar Förmåga
Planering Kalkylering IT Arbetsmiljö Läromedel Kunskaper Litteratur Färdigheter Övningar Förmåga Tillämpning Projektarb Praktik

13 Fortsatta arbetsgrupper
Referensram Innehåll och utbildningsmaterial ”Utbildning till förmåga” (Arbetsintegrerat lärande AIL) ”Praktik” med en avsikt

14 Fas II Vad ska vara slutleveransen?
Ett ramverk för kvalifikationer – webb Läromedelstips Identifierade ”glapp” Praktik Beskrivning av olika modeller Mål med praktiken Checklista för återkoppling till utbildningen – loggbok Handledarutbildning? Vad är det som kostar? Sekreteraren i respektive del behöver en ersättning Lokaler, resor, möten Webbstöd Spridning…

15 Göralista (från föregående möte)
Lasse och Mats: Omarbetar matrisen så att det går enkelt att G identifiera de olika rutorna (cellerna) Versionshantering och spelregler U Littrerar litteraturlistan G Mejl till alla om tillvägagångssätt G Lasse försöker etablera arbetsgrupp ”AIL” U Sedan dess: Flytt till nytt gemensamt filarkiv trasslade Åke Tell har gjort ett bra grundarbete Lars-Åke har påbörjat litteratur

16 Diskussion – vad gör vi nu?
Förenkla matrisen – behålla knytningen till EQF? Koppla läromedel Snabbt skott idag och imorgon på fm Glapp? Diskussion med Liber och Svensk Byggtjänst imorgon förmiddag Samla metoder för att arbeta med förmågan

17 Middag på restaurang Tabbouli

18 Reflektioner från gårdagen 1
Lasse G presenterade ett antal nyttiga skrifter som används i Peabs utvecklingsarbete: Några tips: ”The Toyota way” Visuell planering (SBUF-projekt av Peab) SBUF-projekt (Åke T använder SBUF-blad som gruppuppgifter med studenter) Chalmers, Josephson; flera produktionsinriktade samarbeten BI, FoU Väst har flera skrifter Byggandet i Kretsloppet – miljöaspekter Peab:s Leanprojekt: ”Rätt från mig” – liten broschyr Åke Tell: tipsade om Betongindustri:s ”Betongklumpen”

19 Reflektioner från gårdagen 2
Referensramen Bra sammanställning, fungerar som diskussionsunderlag Hur får man fram den ultimata läroboken? Prioritering-förenkling behövs för att göra det lättare att ta till sig Uppdelningen gör den oöverskådlig Bra underlag för nya lärare, men behövs en webbsida Ledarskap behöver en kolumn Remiss behövs Senare konferens: Demonstration av läromedel Maria efterlyser mer systematiskt samarbete kring exjobb Lasse informerade om ett arbete inom BI och STD-företagen för att underlätta praktik/exjobbskontakter Bl.a. ”Learning-by-doing” Samla även länkar till intressanta sajter i läromedelslistan

20 Reflektioner från gårdagen 3
Mejladresser till lärargruppen – se mejllista! Utsättning – finns i matrisen Läromedelslistan Vilka används som litteratur ”Obl” Referens Lärarmaterial

21 Läromedel 1 Liber Börje Pettersson, gymnasiet Byggprogrammet Peter Rajan, högskoleredaktionen, Bygg Sedan några år tillbaka ersätts utbildningshäftena för gymnasiet med nya böcker och en webbplats. Delar av innehållet kan användas för att ge information om produktionsmetoder. Boken Byggstyrning är under uppdatering (hösten 2011). I ett senare skede är det intressant för Liber att ta upp en diskussion om en nyproduktion. Gärna i samarbete mellan flera lärare. Samverkan mellan bok och webb kan vara intressant i ett senare skede men det finns ännu inte så många exempel på den typen av samverkan. E-böcker kan användas för att visa bilder ur böckerna. Åtkomst till dessa böcker sker genom ett abonnemang.

22 Läromedel 2 Svensk Byggtjänst Susanne Nyberg
Webbtjänster, bl.a. AMA är sedan tidigare tillgängliga för skolorna på mycket förmånliga villkor Nyligen släpptes ett antal E-böcker till fri användning för högskolorna: BBR 2008 Brandskydd Fukt AB04, ABT 06, ABK 09 Boken om Aff Energihushållning Entreprenadbeskrivning Författningshandboken Byggsektorns regler Egen webbsida för lärare och studenter Gratistjänster: ”Så fungerar byggprocessen” Snabbstart i Beskrivningsteknik Byggtjänst håller på att ta fram övningsuppgifter för AMA – kostnadsfria! Visualiseringsverktyg i AMA: Nytt hus för att finna koder:

23 LEAN och Simlean 2.0 Mattias Olander Tobias Höijer
Separat PP-fil översänds till alla deltagare Mycket pågår idag i Sverige. Ofta väljer företagen andra ord än ”Lean”. Simlean 2.0: eller (även engelska) Fuskgenväg: Namn ”debugger” ger genvägar i programmet – en ny flik i programytan ”debug”

24 Så går vi vidare

25 Fas II Vad ska vara slutleveransen?
Ett ramverk för kvalifikationer – webb Läromedelstips Identifierade ”glapp” Praktik Beskrivning av olika modeller – kopplat till ramverket Mål med praktiken Checklista för återkoppling till utbildningen – loggbok Handledarutbildning? Vad är det som kostar? Sekreteraren i respektive del behöver en ersättning Lokaler, resor, möten Webbstöd Spridning…

26 Fortsatta arbetsgrupper
Referensram Innehåll och utbildningsmaterial Mats, Lasse, Lars-Åke, Åke ”Utbildning till förmåga” (Arbetsintegrerat lärande AIL) ”Praktik” med en avsikt Koppling till ramverk ”Förmåga” Maria, Åke, Daniel, Anna

27 Ny tidplan Våren: arbete med att komplettera ramverket
Lasse och Mats återkommer med tider Konferens i Västerås juni (hela lärargruppen)

28 Göralista – preliminär
Få ordning på Skydrive (Lasse och Mats) Webblösning (Lasse) Komplettera läromedelslistan – kategorisera, årtal och ISBN (Lars-Åke) Granska matris (Alla efter påminnelse från ____) Koppla matris med läromedel Läromedelslistan behöver stämmas av mot Svensk Byggtjänst (Lars-Åke och Sv. Byggtjänst) Viktigt att få med Byggtjänsts olika erbjudanden till högskolorna

29 Styrgruppen för SBUF-projektet, fas II
Mats Persson Lunds Universitet Lars Gutwasser Peab Åke Tell Egen verksamhet Johan Sahlberg JM Lars Tullstedt Sveriges Byggindustrier, Kompetensförsörjning


Ladda ner ppt "Program 12 januari Samling Peab kontor i Solna (kaffe finns på plats för den som kommer tidigare) Studiebesök Nationalarenan, Solna Johan."

Liknande presentationer


Google-annonser