Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Strategi för internationellt arbete med svenska kvalitetsregister Katarina Nordqvist Martin Jeppsson

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Strategi för internationellt arbete med svenska kvalitetsregister Katarina Nordqvist Martin Jeppsson"— Presentationens avskrift:

1 Strategi för internationellt arbete med svenska kvalitetsregister Katarina Nordqvist Martin Jeppsson Katarina.Nordqvist@gov.se Martin.Jeppsson@regeringskansliet.se

2 Beslut i Styrgruppen 27 april Diskussion med alla register vid Runda bords- möte. Viktiga åtgärds- områden identifierade 12 nov Workshop Åtgärds- område 1 Workshop Åtgärds- område 2 Workshop Åtgärds- område 3 Diskussion av åtgärdsförslag vid Runda bords- möte Strategin inklusive åtgärdsför- slag presenteras för Beslutsgrupp 22 mars9 april26 aprilhöst 2013 Nationell analys Omvärldsanalys Sammanställning av strategi samt åtgärdsförslag K. Nordqvist 2013-06-03 Förankring av upplägg, Styrgruppen 17 okt 3 juni

3 Workshops • Internationell samverkan (samverkan, kunskapsutbyte och jämförelser) • Etik och Juridik • Internationell FoU till Sverige samt export av den svenska kvalitetsregistermodellen Omvärldsanalys • Measurements for Improved Quality in Healthcare. • USA, Kanada, England, Skottland, Indien, Kina, Singapore, Australien. • Uppdrag till Tillväxtanalys. Martin Wikström o Co.

4 Kartläggning av läget Internationella aktiviteter, kvalitetsregister • En bild av nuläget • Enkätstudie • 44 svar • Martin.Jeppsson@regeringskansliet.se

5 Workshops • Internationell samverkan (samverkan, kunskapsutbyte och jämförelser) • Etik och Juridik • Internationell FoU till Sverige samt export av den svenska kvalitetsregistermodellen Omvärldsanalys • Measurements for Improved Quality in Healthcare. • USA, Kanada, England, Skottland, Indien, Kina, Singapore, Australien. • Uppdrag till Tillväxtanalys. Martin Wikström o Co.

6 Moderator: Bertil Lindahl Benchmarking/jämförelser mellan olika länder och sjukvårdssystem (Stefan Larsson) Exempel ICHOM: syfte, lyfta problem 10 min Bikupa – problem 15 min ICHOM: så gjorde vi 10 min Bikupa – åtgärder 15 min Kvalitetsarbete/utveckling (Bertil Lindahl) Exempel EQUIP: syfte, lyfta problem Bikupa - problem EQUIP: så gjorde vi Bikupa – åtgärder Forskning (Mats Lundström) Exempel Eynet: syfte, lyfta problem Bikupa - problem Eynet: så gjorde vi Bikupa – åtgärder Sammanfattning Hur kan underlätta internationell samverkan, kunskapsutbyte och jämförelser, som t.ex. samarbete med liknande register internationellt, poola och jämföra data. Målet var att inventera problem förknippade med internationell samverkan och föreslå åtgärder. Workshop 1 - samverkan, kunskapsutbyte och jämförelser

7 Moderator: Patrik Sundström Erfarenheter från Eynet - Mats Lundström, 10-15 min Gruppdiskussion kring erfarenheter samt och åtgärdsförslag som skulle kunna gå in i strategin Erfarenheter från Riks-Stroke - Birgitta Stegmayr, 10-15 min Gruppdiskussion kring erfarenheter samt och åtgärdsförslag som skulle kunna gå in i strategin Erfarenhet från Rikshöft - Ami Hommel, 10-15 min Gruppdiskussion kring erfarenheter samt och åtgärdsförslag som skulle kunna gå in i strategin Sammanfattning Vilka behov av ytterligare stöd m.m. skulle kvalitetsregistren behöva när det gäller juridiska och etiska frågor i samband med internationellt arbete. Målet är att inventera problem och föreslå åtgärder. Workshop 2 – juridik och etik

8 Workshop 3 – Internationell FoU till Sverige samt export av den svenska kvalitetsregistermodellen Moderator: Hanna Sjöberg Anslutning av andra länder/vårdgivare i andra länder till kvalitetsregister i Sverige och internationella forskningsprojekt – erfarenheter från barncancerregistret, Mats Heyman, 15 min Gruppdiskussion kring erfarenheter samt och åtgärdsförslag som skulle kunna gå in i strategin Industrifinansierade studier förläggs till Sverige genom att kvalitetsregisterdata kan användas. Avser huvudsakligen industrifinansierad forskning från medtech- och läkemedelsbolag – erfarenheter från Reuma, Staffan Lindblad Gruppdiskussion kring erfarenheter samt och åtgärdsförslag som skulle kunna gå in i strategin Kaffepaus Svensk kunskap om kvalitetsregister, registerforskning och kvalitetsförbättringsarbete med stöd av kvalitetsregister exporteras till andra länder – erfarenheter från HIV, Anders Sönnerborg Gruppdiskussion kring erfarenheter samt och åtgärdsförslag som skulle kunna gå in i strategin Sammanfattning

9 Åtgärdsförslag De åtgärdsförslag som hittills förts fram, främst i samband med workshoparna är följande: • Ett program för internationella aktiviteter; dvs finansiering av resor och möten för att leda internationellt arbete rörande kvalitetsregister, utvecklingsarbete etc • Åtgärder för att underlätta EU ansökningar • Kunskapsutbyte rörande internationella samarbeten, tex som en punkt vid Runda bords möten • Skapa en erfarenhetsgrupp för ”affärsmöjligheter” till vilka registren kan vända sig när det gäller aktiviteter som kopplar mot företag mm • Skapa en rådgivande expertgrupp för juridiska frågor där personer från kansliet, Socialstyrelsen och registercentra ingår • Utarbeta en guide för de rättsliga förutsättningarna för internationell benchmarking, kvalitetssäkring samt forskning • Utarbeta en guide för vad som gäller för etikprövning inom internationella samarbeten

10 Fine-tuning health care - improved outcomes and cost efficiency using quality registries Date: 21–22 May 2013 Location: Stockholm City Conference Center, Norra Latin, Stockholm, Sweden Host: Ministry of Health and Social Affairs, Sweden Invited: Politicians, patient organizations, policy makers and health care professionals from all around the world. The number of participants was limited to 150. High-level. From 27 different countries. Mail med länkar till presentationerna kommer! K. Nordqvist 2012-11-12

11 Fine-tuning health care - improved outcomes and cost efficiency using quality registries K. Nordqvist 2012-11-12 NZ Ungern Sverige USA EU


Ladda ner ppt "Strategi för internationellt arbete med svenska kvalitetsregister Katarina Nordqvist Martin Jeppsson"

Liknande presentationer


Google-annonser