Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Innehåll, Tillämpning och Evidens

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Innehåll, Tillämpning och Evidens"— Presentationens avskrift:

1 Innehåll, Tillämpning och Evidens
Individual Placement and Support (IPS) Innehåll, Tillämpning och Evidens Cecilia Areberg, Vårdalinstitutet, Lunds Universitet, 2013

2 Traditionell arbetsrehabilitering
Återhämtning: klinisk Objektiv bedömning Symptomfri Återfå funktioner som tidigare Ingen / låg dos psykofarmaka Ej inlagd under de senaste fem åren Sårbarhet Stöd och Säkerhet Stegvis Train-Then-Place Arbetsgivare Rehabilitering Bedömning Psykiatriskt team Cecilia Areberg, Vårdalinstitutet, Lunds Universitet, 2013

3 IPS- en ny typ av rehabilitering
Återhämtning: Personlig Självbestämmande och Kontroll Potential-resurser/styrkor Hopp och Tilltro Kontakt med det övriga samhället utanför vården Historik: brukarorganisationer i USA, enskilda berättelser från ”brukare”, longitudinella studier kring personlig återhämtning. Place-Then-Train Psykiatriskt team Rehabilitering Bedömning Arbetsgivare Cecilia Areberg, Vårdalinstitutet, Lunds Universitet, 2013

4 Rehabiliteringsmodeller
Forskningsresultat: Rehabiliteringsmodeller Är arbete ett realistiskt mål? En stor andel personer med långvarigt psykiatriskt funktionshinder kan, med stöd, få och behålla reguljärt arbete (Drake et al, 1994, 1996, 1999; Becker et al, 1998; Bond et al, 1995, 1997, 1999, 2001; Mueser et al, 2004; Latimer et al, 2006; Burns et al, 2007; Wong et al, 2008) Vad har visat sig fungera? Skyddat arbete, såsom Samhall och annan verksamhet, har ett lågt arbetsutfall (Pozner et al, 1996; Grove, 1999, 2000) Förberedande arbetsträning har inte visat sig vara bättre än vanlig behandling att stödja individer ut på arbetsmarknaden (Drake et al, 1994, 1996; Crowther et al, 2001, 2004). Supported employment / Individual Placement and Support (IPS) är bättre än förberedande arbetsträning (Crowther et al, 2001, 2004; Bond, 2008) Ulrika Bejerholm

5 IPS - modellen 1. Arbete på den öppna arbetsmarknaden är målet
2. Arbetssökandet inleds i ett tidigt skede 3. Lämplighet grundar sig på individens vilja att arbeta 4. Arbetssökandet grundar sig på individens val, intresse och preferenser 5. Kontinuerligt och individanpassat stöd ges så länge det behövs 6. Insatserna integreras med verksamheten i det psykiatriska teamet 7. Bidragsrådgivning och ställningstagande till ekonomi ges i ett tidigt skede. 8. Systematisk rekrytering av arbetstillfälle och arbetsgivarengagemang Cecilia Areberg, Vårdalinstitutet, Lunds Universitet, 2013

6 IPS - metoden 1. Arbete på den öppna arbetsmarknaden är målet
2. Arbetssökandet inleds i ett tidigt skede 3. Lämplighet grundar sig på individens vilja att arbeta 4. Arbetssökandet grundar sig på individens val, intresse och preferenser 5. Kontinuerligt och individanpassat stöd ges så länge det behövs 6. Insatserna integreras med verksamheten i det psykiatriska teamet 7. Bidragsrådgivning och ställningstagande till ekonomi ges i ett tidigt skede. 8. Systematisk rekrytering av arbetstillfälle och arbetsgivarengagemang Cecilia Areberg, Vårdalinstitutet, Lunds Universitet, 2013

7 IPS - metoden 1. Arbete på den öppna arbetsmarknaden är målet
2. Arbetssökandet inleds i ett tidigt skede 3. Lämplighet grundar sig på individens vilja att arbeta 4. Arbetssökandet grundar sig på individens val, intresse och preferenser 5. Kontinuerligt och individanpassat stöd ges så länge det behövs 6. Insatserna integreras med verksamheten i det psykiatriska teamet 7. Bidragsrådgivning och ställningstagande till ekonomi ges i ett tidigt skede. 8. Systematisk rekrytering av arbetstillfälle och arbetsgivarengagemang Cecilia Areberg, Vårdalinstitutet, Lunds Universitet, 2013

8 IPS - metoden 1. Arbete på den öppna arbetsmarknaden är målet
2. Arbetssökandet inleds i ett tidigt skede 3. Lämplighet grundar sig på individens vilja att arbeta 4. Arbetssökandet grundar sig på individens val, intresse och preferenser 5. Kontinuerligt och individanpassat stöd ges så länge det behövs 6. Insatserna integreras med verksamheten i det psykiatriska teamet 7. Bidragsrådgivning och ställningstagande till ekonomi ges i ett tidigt skede. 8. Systematisk rekrytering av arbetstillfälle och arbetsgivarengagemang Cecilia Areberg, Vårdalinstitutet, Lunds Universitet, 2013

9 IPS - metoden 1. Arbete på den öppna arbetsmarknaden är målet
2. Arbetssökandet inleds i ett tidigt skede 3. Lämplighet grundar sig på individens vilja att arbeta 4. Arbetssökandet grundar sig på individens val, intresse och preferenser 5. Kontinuerligt och individanpassat stöd ges så länge det behövs 6. Insatserna integreras med verksamheten i det psykiatriska teamet 7. Bidragsrådgivning och ställningstagande till ekonomi ges i ett tidigt skede. 8. Systematisk rekrytering av arbetstillfälle och arbetsgivarengagemang Cecilia Areberg, Vårdalinstitutet, Lunds Universitet, 2013

10 IPS - metoden 1. Arbete på den öppna arbetsmarknaden är målet
2. Arbetssökandet inleds i ett tidigt skede 3. Lämplighet grundar sig på individens vilja att arbeta 4. Arbetssökandet grundar sig på individens val, intresse och preferenser 5. Kontinuerligt och individanpassat stöd ges så länge det behövs 6. Insatserna integreras med verksamheten i det psykiatriska teamet 7. Bidragsrådgivning och ställningstagande till ekonomi ges i ett tidigt skede. 8. Systematisk rekrytering av arbetstillfälle och arbetsgivarengagemang Cecilia Areberg, Vårdalinstitutet, Lunds Universitet, 2013

11 IPS - metoden 1. Arbete på den öppna arbetsmarknaden är målet
2. Arbetssökandet inleds i ett tidigt skede 3. Lämplighet grundar sig på individens vilja att arbeta 4. Arbetssökandet grundar sig på individens val, intresse och preferenser 5. Kontinuerligt och individanpassat stöd ges så länge det behövs 6. Insatserna integreras med verksamheten i det psykiatriska teamet 7. Bidragsrådgivning och ställningstagande till ekonomi ges i ett tidigt skede. 8. Systematisk rekrytering av arbetstillfälle och arbetsgivarengagemang Cecilia Areberg, Vårdalinstitutet, Lunds Universitet, 2013

12 IPS - metoden 1. Arbete på den öppna arbetsmarknaden är målet
2. Arbetssökandet inleds i ett tidigt skede 3. Lämplighet grundar sig på individens vilja att arbeta 4. Arbetssökandet grundar sig på individens val, intresse och preferenser 5. Kontinuerligt och individanpassat stöd ges så länge det behövs 6. Insatserna integreras med verksamheten i det psykiatriska teamet 7. Bidragsrådgivning och ställningstagande till ekonomi ges i ett tidigt skede. 8. Systematisk rekrytering av arbetstillfälle och arbetsgivarengagemang Cecilia Areberg, Vårdalinstitutet, Lunds Universitet, 2013

13 IPS ( internationellt)
16 RCT studier, varav: 9 från USA 3 från Canada, Japan, Australien 4 från Europa 1 Schweiz 1 UK 1 EQOLISE-trial 1 Sverige (Bejerholm, Areberg, Hofgren, Rinaldi, 2012-submitted) 6 studier där dagverksamheter övergick till IPS studier 7 studier om sambandet mellan IPS-fidelity och arbetsutfall Tyskland, Schweiz, Storbritannien, Bulgarien, Holland, Italien (Bond, 2008: 2012; Heslin, 2011; Hoffman, 2011) Cecilia Areberg, Vårdalinstitutet, Lunds Universitet, 2013

14

15 IPS - Evidens Systematisk översikt av 11 RCT (med high fidelity)
(tex USA, Canada, Australien, Hongkong, Europa) 61% fick arbete i IPS grupperna vs. 23% i kontrollgrupperna (lokal rehabilitering av varierande slag) IPS deltagarna fick arbete 10 veckor tidigare än deltagare i kontrollgrupperna IPS deltagarna arbetade i genomsnitt 24 veckor/år 2/3 av samtliga som fick anställning arbetade 20 timmar eller mer i veckan samt..... (Bond, Drake & Becker, 2008) Cecilia Areberg, Vårdalinstitutet, Lunds Universitet, 2013

16 IPS - Evidens Europeisk RCT N=312 deltagare
Tyskland, Schweiz, Storbritannien, Bulgarien, Holland, Italien N=312 deltagare 55% fick arbete i IPS grupperna vs. 28% i kontrollgrupperna (lokal rehabilitering av varierande slag) samt.... IPS deltagare arbetade längre och tjänade mer Deltagare i kontrollgruppen hoppade av eller blev inlagda i större utsträckning Arbete hade inte en negativ effekt på välbefinnande eller återfall i sjukdom (Burns et al, 2007) Cecilia Areberg, Vårdalinstitutet, Lunds Universitet, 2013

17 IPS i Malmö Forskningsprojekt under åren 2008-2011
Forskningsprojektet utgick från Vårdalinstitutet vid Lunds universitet, och utfördes i samarbete FINSAM (FK, AF, Malmö kommun och psykiatri, och Malmö högskola). Finansiering: FINSAM finansierade arbetscoacher i projektet Vårdalinstitutet finansierade forskningsledares lön samt doktorand FAS anslag Medarbetare i projektet: Forsknings- och projektledare: Ulrika Bejerholm, LU Docent Tommy Björkman, LU Docent Staffan Johansson, GU IPS-specialist: Miles Rinaldi, UK Doktorander: Annika Lexén, Cecilia Areberg & Daniel Ekeblom, LU Post doc: Caisa Hofgren Cecilia Areberg, Vårdalinstitutet, Lunds Universitet, 2013

18 Inklusionskriterier:
Målgruppen är personer med långvarigt psykiskt funktionsnedsättning Fungerande kontakt inom psykiatrin i Malmö Ålder mellan år Förstå och kommunicera på svenska Inte ha ett fysiskt funktionshinder Delta i ett informationsmöte om SE-projektets design och innehåll Uppfyllde kriterier och fyllde i samtycke (n=141) Kom ej på intervju vid baslinje- Mätning (n=21) IPS (n=60) TVR (n=60) Randomiserades (n=120) Cecilia Areberg, Vårdalinstitutet, Lunds Universitet, 2013

19 Datainsamling Arbetsmått: Hälsoinriktade mått:
Kvantitativa data samlades in vid Baslinje-6 månader och 18 mån Arbetsmått: erhållet arbete, månadsinkomst, varaktighet av arbete, antal arbetstimmar Hälsoinriktade mått: Hälsotillstånd, Livskvalitet, Egenmakt (empowerment) Motivation, Nivå av engagemang i dagliga aktiviteter Intervjuer med IPS deltagarna kring erfarenheter, upplevelser av IPS CASE-studier; implementering, IPS-stödet Fidelitymätning: vid 6, 12 och 18 mån Cecilia Areberg, Vårdalinstitutet, Lunds Universitet, 2013

20 IPS-fidelityskalan Består av 3 delar Underlag för mätning Personal
Organisation Service 25 frågeområde som kan rangordnas 1-5 Underlag för mätning Klienter CM Läkare Enhetschefer AF FK Arbetscoacher 73 och under= inte IPS 74-99= måttlig fidelity =bra fidelity = exemplarisk fidelity Cecilia Areberg, Vårdalinstitutet, Lunds Universitet, 2013

21 Arbetsmått: Konkurrensutsatt arbete Arbete och praktikplats
(Bejerholm, Areberg, Hofgren, Rinaldi, 2012-submitted) Konkurrensutsatt arbete IPS 46% (n=19) TVR 11% (n=5) IPS –gruppen arbetade fler dagar, fler timmar och hade högre inkomst Arbete och praktikplats IPS 80% (n=33) TVR 20% (n=9) Integration i samhället genom arbete, praktik och utbildning IPS 90% (n=37) TVR 24% (n=11) Cecilia Areberg, Vårdalinstitutet, Lunds Universitet, 2013

22 Arbetsmått: (Bejerholm, Areberg, Hofgren, Rinaldi, 2012-submitted)
Andel i arbete Sverige USA 46% % ? Europa 47.3% Hur snabbt i arbete (dagar) Europa: IPS 2 ggr snabbare än TVR Sverige: IPS 5ggr snabbare än TVR ? Europa: 206 dagar till anställning via IPS Sverige: 462 dagar till anställning via IPS Cecilia Areberg, Vårdalinstitutet, Lunds Universitet, 2013

23 Implementerings studie
(Bejerholm, Larsson & Hofgren, 2011) Intervjuer, skriftlig dokumentation , fidelity-mätningar med IPS deltagare (2 st) arbetsspecialister och handläggare på Af, FK = Principen utmanas av rådande system IPS principer som utmanas av rådande system Arbete på den öppna marknaden Lämplighet utgår från individens egen vilja/ önskan Arbete söks direkt Personens önskemål och intresse styr val av arbete Kontinuerligt stöd ges så länge det behövs IPS integreras med det psykiatriska teamet Bidragsrådgivning ges i ett tidigt skede. Systematisk rekrytering av arbetstillfälle och arbetsgivareengagemang Cecilia Areberg, Vårdalinstitutet, Lunds Universitet, 2013

24 Hälsoinriktade mått Livskvalitet:
RCT (baseline, 6 och 18 månader) (Areberg, Bejerholm, 2012, submitted and accepted) Livskvalitet: Nivå av engagemang i dagliga aktiviteter: p=0.058 p=0.002 (p= 0.059) p=0.059 Cecilia Areberg, Vårdalinstitutet, Lunds Universitet, 2013

25 Hälsoinriktade mått Arbetsmotivation: Egenmakt:
RCT (baseline, 6 och 18 månader) (Areberg, Bejerholm, 2012, submitted and accepted) Arbetsmotivation: Egenmakt: p=0.047 p=0.033 Cecilia Areberg, Vårdalinstitutet, Lunds Universitet, 2013

26 Deltagarnas upplevelser av IPS -stödjande faktorer
(Areberg, Björkman & Bejerholm, 2012) Arbetscoachen ”Att vara centrum för uppmärksamheten i en process som medför hopp och mening” Deltagare Nätverk Cecilia Areberg, Vårdalinstitutet, Lunds Universitet, 2013

27 Deltagarnas upplevelser av IPS -stödjande faktorer
(Areberg, Björkman & Bejerholm, 2012) Arbetscoachen Att coachen lyssnar Att coachen har kunskap kring psykisk ohälsa…och kontakter ”Att vara centrum för uppmärksamheten i en process som medför hopp och mening” Deltagare Nätverk Cecilia Areberg, Vårdalinstitutet, Lunds Universitet, 2013

28 Deltagarnas upplevelser av IPS -stödjande faktorer
(Areberg, Björkman & Bejerholm, 2012) Arbetscoachen Att coachen lyssnar Att coachen har kunskap kring psykisk ohälsa…och kontakter ”Att vara centrum för uppmärksamheten i en process som medför hopp och mening” Deltagare Nätverk Att ha ett eget engagemang/motiv Att tillföra med egen erfarenhet och kunskap Cecilia Areberg, Vårdalinstitutet, Lunds Universitet, 2013

29 Deltagarnas upplevelser av IPS -stödjande faktorer
(Areberg, Björkman & Bejerholm, 2012) Arbetscoachen Att coachen lyssnar Att coachen har kunskap kring psykisk ohälsa…och kontakter ”Att vara centrum för uppmärksamheten i en process som medför hopp och mening” Deltagare Nätverk Att få bekräftelse från psyk-team Att ha arbetsgivarens tilltro Att få stöd från familjens / vänner Att ha ett eget engagemang Att tillföra med egen erfarenhet och kunskap Cecilia Areberg, Vårdalinstitutet, Lunds Universitet, 2013

30 Hinder vid implementering av IPS
(Hasson, Andersson & Bejerholm, 2011) Bidrags- och rehabiliteringssystem stödjer endast stegvis rehabilitering Svårigheter i samarbetet mellan arbetsspecialist och handläggare på FK, Af och psykiatrin En utmaning för coacher att fokusera på arbete Cecilia Areberg, Vårdalinstitutet, Lunds Universitet, 2013

31 Stödet och processen under IPS
Vanliga anpassningar: 37% Kognitiva -att lära in arbetsuppgifter, koncentrera sig 26% Sociala –att interagera med andra, att läsa av det sociala språket 21% Emotionella –att hantera känslor och symptom, klara stress 16% Fysiska –Uthållighet (McDonald-Wilson, 2002) Stödet och processen under IPS (Lexén, Hofgren, Bejerholm, 2012) Att interagera socialt Hantera konflikter Prata med arbetskollegor-raster Förstå sociala koder Att arbeta självständigt Initiera uppgifter Lösa problem Organisera arbetet Att hantera symtom Hantera inre stimuli Reglera känslor Att lära sig arbetsuppgifter Följa och komma ihåg instruktioner, rutiner Koncentrera sig Att behålla sin uthållighet Fysisk och psykisk trötthet Bibehålla motivationen Cecilia Areberg, Vårdalinstitutet, Lunds Universitet, 2013

32 Stödet och processen under IPS
(Lexén, Hofgren, Bejerholm, 2012) Stöd utanför arbetsplatsen Rådgivning/stödsamtal Coachande samtal KBT-behandling Medicinsk behandling Stöd att ta sig till och från arbetet Stöd på arbetsplatsen Flexibelt schema Ändringar i arbetsförhållandena Arbetsutförandet Socialtstöd Information och utbildning Förändningar i den fysiska miljön Cecilia Areberg, Vårdalinstitutet, Lunds Universitet, 2013


Ladda ner ppt "Innehåll, Tillämpning och Evidens"

Liknande presentationer


Google-annonser