Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Individual Placement and Support (IPS) Innehåll, Tillämpning och Evidens Cecilia Areberg, Vårdalinstitutet, Lunds Universitet, 2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Individual Placement and Support (IPS) Innehåll, Tillämpning och Evidens Cecilia Areberg, Vårdalinstitutet, Lunds Universitet, 2013."— Presentationens avskrift:

1 Individual Placement and Support (IPS) Innehåll, Tillämpning och Evidens Cecilia Areberg, Vårdalinstitutet, Lunds Universitet, 2013

2 Traditionell arbetsrehabilitering Psykiatriskt team Arbetsgivare Rehabilitering Bedömning Återhämtning: klinisk • Objektiv bedömning • Symptomfri • Återfå funktioner som tidigare • Ingen / låg dos psykofarmaka • Ej inlagd under de senaste fem åren Train-Then-Place Sårbarhet.........Stöd och Säkerhet.........Stegvis Cecilia Areberg, Vårdalinstitutet, Lunds Universitet, 2013

3 IPS- en ny typ av rehabilitering Psykiatriskt team Arbetsgivare Rehabilitering Bedömning Återhämtning: Personlig • Självbestämmande och Kontroll • Potential-resurser/styrkor • Hopp och Tilltro • Kontakt med det övriga samhället utanför vården Place-Then-Train Historik: brukarorganisationer i USA, enskilda berättelser från ”brukare”, longitudinella studier kring personlig återhämtning. Cecilia Areberg, Vårdalinstitutet, Lunds Universitet, 2013

4 En stor andel personer med långvarigt psykiatriskt funktionshinder kan, med stöd, få och behålla reguljärt arbete (Drake et al, 1994, 1996, 1999; Becker et al, 1998; Bond et al, 1995, 1997, 1999, 2001; Mueser et al, 2004; Latimer et al, 2006; Burns et al, 2007; Wong et al, 2008) Vad har visat sig fungera? • Skyddat arbete, såsom Samhall och annan verksamhet, har ett lågt arbetsutfall (Pozner et al, 1996; Grove, 1999, 2000) • Förberedande arbetsträning har inte visat sig vara bättre än vanlig behandling att stödja individer ut på arbetsmarknaden (Drake et al, 1994, 1996; Crowther et al, 2001, 2004). • Supported employment / Individual Placement and Support (IPS) är bättre än förberedande arbetsträning (Crowther et al, 2001, 2004; Bond, 2008) Är arbete ett realistiskt mål? Ulrika Bejerholm Forskningsresultat: Rehabiliteringsmodeller

5 IPS - modellen 1. Arbete på den öppna arbetsmarknaden är målet 2. Arbetssökandet inleds i ett tidigt skede 3. Lämplighet grundar sig på individens vilja att arbeta 4. Arbetssökandet grundar sig på individens val, intresse och preferenser 5. Kontinuerligt och individanpassat stöd ges så länge det behövs 6. Insatserna integreras med verksamheten i det psykiatriska teamet 7. Bidragsrådgivning och ställningstagande till ekonomi ges i ett tidigt skede. 8. Systematisk rekrytering av arbetstillfälle och arbetsgivarengagemang Cecilia Areberg, Vårdalinstitutet, Lunds Universitet, 2013

6 IPS - metoden 1. Arbete på den öppna arbetsmarknaden är målet 2. Arbetssökandet inleds i ett tidigt skede 3. Lämplighet grundar sig på individens vilja att arbeta 4. Arbetssökandet grundar sig på individens val, intresse och preferenser 5. Kontinuerligt och individanpassat stöd ges så länge det behövs 6. Insatserna integreras med verksamheten i det psykiatriska teamet 7. Bidragsrådgivning och ställningstagande till ekonomi ges i ett tidigt skede. 8. Systematisk rekrytering av arbetstillfälle och arbetsgivarengagemang Cecilia Areberg, Vårdalinstitutet, Lunds Universitet, 2013

7 IPS - metoden 1. Arbete på den öppna arbetsmarknaden är målet 2. Arbetssökandet inleds i ett tidigt skede 3. Lämplighet grundar sig på individens vilja att arbeta 4. Arbetssökandet grundar sig på individens val, intresse och preferenser 5. Kontinuerligt och individanpassat stöd ges så länge det behövs 6. Insatserna integreras med verksamheten i det psykiatriska teamet 7. Bidragsrådgivning och ställningstagande till ekonomi ges i ett tidigt skede. 8. Systematisk rekrytering av arbetstillfälle och arbetsgivarengagemang Cecilia Areberg, Vårdalinstitutet, Lunds Universitet, 2013

8 IPS - metoden 1. Arbete på den öppna arbetsmarknaden är målet 2. Arbetssökandet inleds i ett tidigt skede 3. Lämplighet grundar sig på individens vilja att arbeta 4. Arbetssökandet grundar sig på individens val, intresse och preferenser 5. Kontinuerligt och individanpassat stöd ges så länge det behövs 6. Insatserna integreras med verksamheten i det psykiatriska teamet 7. Bidragsrådgivning och ställningstagande till ekonomi ges i ett tidigt skede. 8. Systematisk rekrytering av arbetstillfälle och arbetsgivarengagemang Cecilia Areberg, Vårdalinstitutet, Lunds Universitet, 2013

9 IPS - metoden 1. Arbete på den öppna arbetsmarknaden är målet 2. Arbetssökandet inleds i ett tidigt skede 3. Lämplighet grundar sig på individens vilja att arbeta 4. Arbetssökandet grundar sig på individens val, intresse och preferenser 5. Kontinuerligt och individanpassat stöd ges så länge det behövs 6. Insatserna integreras med verksamheten i det psykiatriska teamet 7. Bidragsrådgivning och ställningstagande till ekonomi ges i ett tidigt skede. 8. Systematisk rekrytering av arbetstillfälle och arbetsgivarengagemang Cecilia Areberg, Vårdalinstitutet, Lunds Universitet, 2013

10 IPS - metoden 1. Arbete på den öppna arbetsmarknaden är målet 2. Arbetssökandet inleds i ett tidigt skede 3. Lämplighet grundar sig på individens vilja att arbeta 4. Arbetssökandet grundar sig på individens val, intresse och preferenser 5. Kontinuerligt och individanpassat stöd ges så länge det behövs 6. Insatserna integreras med verksamheten i det psykiatriska teamet 7. Bidragsrådgivning och ställningstagande till ekonomi ges i ett tidigt skede. 8. Systematisk rekrytering av arbetstillfälle och arbetsgivarengagemang Cecilia Areberg, Vårdalinstitutet, Lunds Universitet, 2013

11 IPS - metoden 1. Arbete på den öppna arbetsmarknaden är målet 2. Arbetssökandet inleds i ett tidigt skede 3. Lämplighet grundar sig på individens vilja att arbeta 4. Arbetssökandet grundar sig på individens val, intresse och preferenser 5. Kontinuerligt och individanpassat stöd ges så länge det behövs 6. Insatserna integreras med verksamheten i det psykiatriska teamet 7. Bidragsrådgivning och ställningstagande till ekonomi ges i ett tidigt skede. 8. Systematisk rekrytering av arbetstillfälle och arbetsgivarengagemang Cecilia Areberg, Vårdalinstitutet, Lunds Universitet, 2013

12 IPS - metoden 1. Arbete på den öppna arbetsmarknaden är målet 2. Arbetssökandet inleds i ett tidigt skede 3. Lämplighet grundar sig på individens vilja att arbeta 4. Arbetssökandet grundar sig på individens val, intresse och preferenser 5. Kontinuerligt och individanpassat stöd ges så länge det behövs 6. Insatserna integreras med verksamheten i det psykiatriska teamet 7. Bidragsrådgivning och ställningstagande till ekonomi ges i ett tidigt skede. 8. Systematisk rekrytering av arbetstillfälle och arbetsgivarengagemang Cecilia Areberg, Vårdalinstitutet, Lunds Universitet, 2013

13 • 16 RCT studier, varav: 9 från USA 3 från Canada, Japan, Australien 4 från Europa 1 Schweiz 1 UK 1 EQOLISE-trial 1 Sverige ( Bejerholm, Areberg, Hofgren, Rinaldi, 2012-submitted) • 6 studier där dagverksamheter övergick till IPS studier • 7 studier om sambandet mellan IPS-fidelity och arbetsutfall (Bond, 2008: 2012; Heslin, 2011; Hoffman, 2011) IPS ( internationellt) Tyskland, Schweiz, Storbritannien, Bulgarien, Holland, Italien Cecilia Areberg, Vårdalinstitutet, Lunds Universitet, 2013

14

15 IPS - Evidens Systematisk översikt av 11 RCT (med high fidelity) (tex USA, Canada, Australien, Hongkong, Europa) • 61% fick arbete i IPS grupperna vs. 23% i kontrollgrupperna (lokal rehabilitering av varierande slag) • IPS deltagarna fick arbete 10 veckor tidigare än deltagare i kontrollgrupperna • IPS deltagarna arbetade i genomsnitt 24 veckor/år • 2/3 av samtliga som fick anställning arbetade 20 timmar eller mer i veckan (Bond, Drake & Becker, 2008) samt..... Cecilia Areberg, Vårdalinstitutet, Lunds Universitet, 2013

16 IPS - Evidens Europeisk RCT Tyskland, Schweiz, Storbritannien, Bulgarien, Holland, Italien N=312 deltagare • 55% fick arbete i IPS grupperna vs. 28% i kontrollgrupperna (lokal rehabilitering av varierande slag) samt.... • IPS deltagare arbetade längre och tjänade mer • Deltagare i kontrollgruppen hoppade av eller blev inlagda i större utsträckning • Arbete hade inte en negativ effekt på välbefinnande eller återfall i sjukdom (Burns et al, 2007) Cecilia Areberg, Vårdalinstitutet, Lunds Universitet, 2013

17 IPS i Malmö • Forskningsprojektet utgick från Vårdalinstitutet vid Lunds universitet, och utfördes i samarbete FINSAM (FK, AF, Malmö kommun och psykiatri, och Malmö högskola). • Finansiering: – FINSAM finansierade arbetscoacher i projektet – Vårdalinstitutet finansierade forskningsledares lön samt doktorand – FAS anslag • Medarbetare i projektet: • Forsknings- och projektledare: Ulrika Bejerholm, LU • Docent Tommy Björkman, LU • Docent Staffan Johansson, GU • IPS-specialist: Miles Rinaldi, UK • Doktorander: Annika Lexén, Cecilia Areberg & Daniel Ekeblom, LU • Post doc: Caisa Hofgren Forskningsprojekt under åren 2008-2011 Cecilia Areberg, Vårdalinstitutet, Lunds Universitet, 2013

18 Inklusionskriterier: – Målgruppen är personer med långvarigt psykiskt funktionsnedsättning – Fungerande kontakt inom psykiatrin i Malmö – Ålder mellan 20-65 år – Förstå och kommunicera på svenska – Inte ha ett fysiskt funktionshinder – Delta i ett informationsmöte om SE-projektets design och innehåll Uppfyllde kriterier och fyllde i samtycke (n=141 ) Kom ej på intervju vid baslinje- Mätning (n=21) IPS (n=60) TVR (n=60) Randomiserades (n=120) Cecilia Areberg, Vårdalinstitutet, Lunds Universitet, 2013

19 Datainsamling Kvantitativa data samlades in vid Baslinje-6 månader och 18 mån • Arbetsmått: erhållet arbete, månadsinkomst, varaktighet av arbete, antal arbetstimmar • Hälsoinriktade mått: Hälsotillstånd, Livskvalitet, Egenmakt (empowerment) Motivation, Nivå av engagemang i dagliga aktiviteter • Fidelitymätning: vid 6, 12 och 18 mån • Intervjuer med IPS deltagarna kring erfarenheter, upplevelser av IPS • CASE-studier; implementering, IPS-stödet Cecilia Areberg, Vårdalinstitutet, Lunds Universitet, 2013

20 IPS-fidelityskalan • Består av 3 delar Personal Organisation Service – 25 frågeområde som kan rangordnas 1-5 • Underlag för mätning – Klienter – CM – Läkare – Enhetschefer – AF – FK – Arbetscoacher 73 och under= inte IPS 74-99= måttlig fidelity 100-114= bra fidelity 115-125 = exemplarisk fidelity Cecilia Areberg, Vårdalinstitutet, Lunds Universitet, 2013

21 Arbetsmått: Konkurrensutsatt arbete IPS 46% (n=19) TVR 11% (n=5) Arbete och praktikplats IPS 80% (n=33) TVR 20% (n=9) Integration i samhället genom arbete, praktik och utbildning IPS 90% (n=37) TVR 24% (n=11) IPS –gruppen arbetade fler dagar, fler timmar och hade högre inkomst (Bejerholm, Areberg, Hofgren, Rinaldi, 2012-submitted) Cecilia Areberg, Vårdalinstitutet, Lunds Universitet, 2013

22 Arbetsmått: Andel i arbete Sverige USA 46% 61% ? Europa 47.3% Hur snabbt i arbete (dagar) Europa: IPS 2 ggr snabbare än TVR Sverige: IPS 5ggr snabbare än TVR ? Europa: 206 dagar till anställning via IPS Sverige: 462 dagar till anställning via IPS ? (Bejerholm, Areberg, Hofgren, Rinaldi, 2012-submitted) Cecilia Areberg, Vårdalinstitutet, Lunds Universitet, 2013

23 Implementerings studie Intervjuer, skriftlig dokumentation, fidelity-mätningar med IPS deltagare (2 st) arbetsspecialister och handläggare på Af, FK IPS principer som utmanas av rådande system Arbete på den öppna marknaden Lämplighet utgår från individens egen vilja/ önskan Arbete söks direkt Personens önskemål och intresse styr val av arbete Kontinuerligt stöd ges så länge det behövs IPS integreras med det psykiatriska teamet Bidragsrådgivning ges i ett tidigt skede. Systematisk rekrytering av arbetstillfälle och arbetsgivareengagemang = Principen utmanas av rådande system (Bejerholm, Larsson & Hofgren, 2011) Cecilia Areberg, Vårdalinstitutet, Lunds Universitet, 2013

24 Hälsoinriktade mått Livskvalitet: RCT (baseline, 6 och 18 månader) (Areberg, Bejerholm, 2012, submitted and accepted) (p= 0.059) Nivå av engagemang i dagliga aktiviteter: p=0.002 p=0.058 p=0.059 Cecilia Areberg, Vårdalinstitutet, Lunds Universitet, 2013

25 Hälsoinriktade mått RCT (baseline, 6 och 18 månader) (Areberg, Bejerholm, 2012, submitted and accepted) Arbetsmotivation:Egenmakt: p=0.033 p=0.047 Cecilia Areberg, Vårdalinstitutet, Lunds Universitet, 2013

26 Deltagarnas upplevelser av IPS -stödjande faktorer Arbetscoachen DeltagareNätverk ”Att vara centrum för uppmärksamheten i en process som medför hopp och mening” (Areberg, Björkman & Bejerholm, 2012) Cecilia Areberg, Vårdalinstitutet, Lunds Universitet, 2013

27 Deltagarnas upplevelser av IPS -stödjande faktorer Arbetscoachen DeltagareNätverk ”Att vara centrum för uppmärksamheten i en process som medför hopp och mening” • Att coachen lyssnar • Att coachen har kunskap kring psykisk ohälsa…och kontakter (Areberg, Björkman & Bejerholm, 2012) Cecilia Areberg, Vårdalinstitutet, Lunds Universitet, 2013

28 Deltagarnas upplevelser av IPS -stödjande faktorer Arbetscoachen DeltagareNätverk ”Att vara centrum för uppmärksamheten i en process som medför hopp och mening” • Att coachen lyssnar • Att coachen har kunskap kring psykisk ohälsa…och kontakter • Att ha ett eget engagemang/motiv • Att tillföra med egen erfarenhet och kunskap (Areberg, Björkman & Bejerholm, 2012) Cecilia Areberg, Vårdalinstitutet, Lunds Universitet, 2013

29 Deltagarnas upplevelser av IPS -stödjande faktorer Arbetscoachen DeltagareNätverk ”Att vara centrum för uppmärksamheten i en process som medför hopp och mening” • Att coachen lyssnar • Att coachen har kunskap kring psykisk ohälsa…och kontakter • Att ha ett eget engagemang • Att tillföra med egen erfarenhet och kunskap • Att få bekräftelse från psyk- team • Att ha arbetsgivarens tilltro • Att få stöd från familjens / vänner (Areberg, Björkman & Bejerholm, 2012) Cecilia Areberg, Vårdalinstitutet, Lunds Universitet, 2013

30 Hinder vid implementering av IPS (Hasson, Andersson & Bejerholm, 2011) Bidrags- och rehabiliteringssystem stödjer endast stegvis rehabilitering Svårigheter i samarbetet mellan arbetsspecialist och handläggare på FK, Af och psykiatrin En utmaning för coacher att fokusera på arbete Cecilia Areberg, Vårdalinstitutet, Lunds Universitet, 2013

31 Stödet och processen under IPS Vanliga anpassningar: 37% Kognitiva -att lära in arbetsuppgifter, koncentrera sig 26% Sociala –att interagera med andra, att läsa av det sociala språket 21% Emotionella –att hantera känslor och symptom, klara stress 16% Fysiska –Uthållighet (McDonald-Wilson, 2002) • Att interagera socialt Hantera konflikter Prata med arbetskollegor-raster Förstå sociala koder • Att lära sig arbetsuppgifter Följa och komma ihåg instruktioner, rutiner Koncentrera sig • Att arbeta självständigt Initiera uppgifter Lösa problem Organisera arbetet • Att behålla sin uthållighet Fysisk och psykisk trötthet Bibehålla motivationen • Att hantera symtom Hantera inre stimuli Reglera känslor (Lexén, Hofgren, Bejerholm, 2012) Cecilia Areberg, Vårdalinstitutet, Lunds Universitet, 2013

32 Stödet och processen under IPS (Lexén, Hofgren, Bejerholm, 2012) Stöd på arbetsplatsen • Flexibelt schema • Ändringar i arbetsförhållandena • Arbetsutförandet • Socialtstöd • Information och utbildning • Förändningar i den fysiska miljön Stöd utanför arbetsplatsen • Rådgivning/stödsamtal • Coachande samtal • KBT-behandling • Medicinsk behandling • Stöd att ta sig till och från arbetet Cecilia Areberg, Vårdalinstitutet, Lunds Universitet, 2013


Ladda ner ppt "Individual Placement and Support (IPS) Innehåll, Tillämpning och Evidens Cecilia Areberg, Vårdalinstitutet, Lunds Universitet, 2013."

Liknande presentationer


Google-annonser