Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Internationella relationer Nina Nikku Avd för pedagogik och sociologi.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Internationella relationer Nina Nikku Avd för pedagogik och sociologi."— Presentationens avskrift:

1 Internationella relationer Nina Nikku Avd för pedagogik och sociologi

2 • Internationella relationer/globalisering • Hur människor berörs av detta • Litteratur Bauman, Arbete, konsumtion och den nya fattigdomen Giddens, Sociologi, kap 2, 10, 11, 13, (20), 21 och 22

3 Seminarium torsd 14/2 • Fm och em • 3 grupper varje seminarium • Var sin uppgift • Disponerar 30 min var • Beskriva, teoretisk koppling, diskussionsfrågor • Kort skriftligt underlag inlämnas • Projektor finns om så önskas

4 Arbetsetik och konsumtionsetik Två begrepp som hjälper till att förklara Baumans tankar om samhällets utveckling, välfärdsstaten, arbetslöshet och fattigdom

5 Zygmunt Bauman

6 • Arbete, konsumtion och den nya fattigdomen • Globalisering

7 Att vara fattig • Vem är fattig • Beroende på hur vi alla lever våra liv • Bauman´s diskussion kring innebörden av att vara fattig

8 Arbetsetik • Måste ge först för att få senare • Det är fel att nöja sig med mindre i stället för mer • Människor har sin arbetsförmåga att sälja och kan tjäna sitt uppehälle • Det är bara sådant arbete som har ett värde för andra som har moraliskt värde

9 Disciplinetik • Strunta i stolthet och ära, mening och syfte • Arbeta med all din kraft

10 Människosyn • Fattiga umbärliga • Som råttor Två alternativ • Att få understöd • Att arbeta

11 Arbete • Levebröd • Bestämde ställning i samhället identitet bestämde resten av livet

12 • Industrialiseringen, arbetsetiken, att få andel av överskottet • Mänsklig värdighet mäts i pengar • Kom att bilda förutsättning för konsumtionssamhället

13 Konsumtionssamhället • Tillfredsställelse av behov och BEGÄR • Pengar förmedlar • Att konsumera = att förstöra, förbrukas

14 • Människor tränas till en social identitet • Begär – tillfredsställelse • Spänningen i det nya och okända • Tillfredsställelse äv missnöje – saknar begäret och spänningen • Tvång – berövad friheten att motstå frestelser

15 • Vägen till självidentitet – måste vara konsument för att vara någon • Konsumtionstro • Ekonomisk tillväxt • Konstruera sig själv

16 Identitet • Förvärvas, innehas, försvinna • Konsumtionsvaror bör ej vara livslänga • Normativa regler dysfunktionella • Konsumtionssamhället mot alla regler

17 Valfrihet • Stratifieringsstege • Förmögenhet • Nu-samhälle • Estetiken viktigare än etiken

18 Arbete • Intressant eller trist • Bra arbete = tillfredsställande i sig • Om inte = förnedrande • Arbete som självförverkligande • Arbete på flexibla marknaden

19 Fattigdom

20 Arbetsetiken • Arbetslöshet är onormalt • Brist på arbetsvilja • Dagens paradox • Fattigdom fara för överlevnad • Men också socialt och psykologiskt tillstånd

21 Utestängd från konsumtionssamhället • TRÅKIGT • Leda = stratifieringens psykologiska dimension • Plågsamt, väcker vrede • Att utmana lag och ordning blir substitut • stigma

22 Samhällets utveckling • Produktionen alltmer industriell • Produktionen ökar • Antalet sysselsatta minskar (omstrukturering, rationalisering, nedskärning…) • Flyttad produktion • Börsens uppgång, utbetalning av stora bonusar

23 Välfärdsstaten • Statens plikt och skyldighet att garantera alla medborgares välfärd • Överlevnad med värdighet

24 • Allmän välfärd – kollektiv försäkring • Förutsättningarna är att det normala är arbete • Klara sig igenom svåra tider – för att återgå i arbete • Välfärdsstaten ett komplement till arbetsetiken

25 Varför fick välfärdsstaten ett starkt stöd? • Allmän, ej behovsprövad • Rädslan • Frihet ta risker

26 Välfärdsstaten i kris • Behovsgrundat stöd • Brist på efterfrågan av arbetskraft • Offentlig omvårdnad/service standard • Köper egna försäkringar

27 Renässans för arbetsetiken • Skilja de förtjänta fattiga från de icke-förtjänta

28 Ekonomisk tillväxt – ökad sysselsättning = två mål som strider mot varandra

29 Underklass • Avvikare • Valinkompetens • Fråntar samhället från skuldkänslor

30 • Längtan efter ordning (enhetlighet, förutsägbarhet, regelbundenhet) • Människan är nyckfull, oregelbunden, oförutsägbar, varierande • Att vara mänsklig innebär ständiga val

31 • Normen säger vad det innebär att uppträda på ordningsamt sätt i ordnat samhälle • Onormal = avsteg från mönstret • Mkt onormal = avvikelse, kräver ofta terapeutiskt el bestraffande åtgärd

32 • Fattiga som en industrins reservarmé • I dagens konsumtionssamhälle behövs ej arbetskraft • Fattiga bryter mot normen om konsumtionskompetens inte sysselsättningsnormen • Välfärdsstaten som rekommodifierade till arbetskraft idag ingen lönsam investering

33 Fattigdomsfrågan blivit en fråga om lag och ordning • Ett fenomen som inte väcker etisk hänsyn • Sudda bort smutsfläcken • Försluten av moralisk gemenskap en explosiv blandning

34 Baumans svar • Måste ställa frågor • Socialförsäkring gnm beskattning utan behovsprövning • Arbete betraktas i vidare mening • Skilja berättigandet till en summa pengar från förmågan att tjäna pengar • Mänskligheten måste förändra sig själv


Ladda ner ppt "Internationella relationer Nina Nikku Avd för pedagogik och sociologi."

Liknande presentationer


Google-annonser