Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Internationella relationer

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Internationella relationer"— Presentationens avskrift:

1 Internationella relationer
Nina Nikku Avd för pedagogik och sociologi

2 Internationella relationer/globalisering
Hur människor berörs av detta Litteratur Bauman, Arbete, konsumtion och den nya fattigdomen Giddens, Sociologi, kap 2, 10, 11, 13, (20), 21 och 22

3 Seminarium torsd 14/2 Fm och em 3 grupper varje seminarium
Var sin uppgift Disponerar 30 min var Beskriva, teoretisk koppling, diskussionsfrågor Kort skriftligt underlag inlämnas Projektor finns om så önskas

4 Arbetsetik och konsumtionsetik
Två begrepp som hjälper till att förklara Baumans tankar om samhällets utveckling, välfärdsstaten, arbetslöshet och fattigdom

5 Zygmunt Bauman

6 Arbete, konsumtion och den nya fattigdomen
Globalisering

7 Att vara fattig Vem är fattig Beroende på hur vi alla lever våra liv
Bauman´s diskussion kring innebörden av att vara fattig

8 Arbetsetik Måste ge först för att få senare
Det är fel att nöja sig med mindre i stället för mer Människor har sin arbetsförmåga att sälja och kan tjäna sitt uppehälle Det är bara sådant arbete som har ett värde för andra som har moraliskt värde

9 Disciplinetik Strunta i stolthet och ära, mening och syfte
Arbeta med all din kraft

10 Människosyn Fattiga umbärliga Som råttor Två alternativ
Att få understöd Att arbeta

11 Arbete Levebröd Bestämde ställning i samhället identitet
bestämde resten av livet

12 Industrialiseringen, arbetsetiken, att få andel av överskottet
Mänsklig värdighet mäts i pengar Kom att bilda förutsättning för konsumtionssamhället

13 Konsumtionssamhället
Tillfredsställelse av behov och BEGÄR Pengar förmedlar Att konsumera = att förstöra, förbrukas

14 Människor tränas till en social identitet
Begär – tillfredsställelse Spänningen i det nya och okända Tillfredsställelse äv missnöje – saknar begäret och spänningen Tvång – berövad friheten att motstå frestelser

15 Vägen till självidentitet – måste vara konsument för att vara någon
Konsumtionstro Ekonomisk tillväxt Konstruera sig själv

16 Identitet Förvärvas, innehas, försvinna
Konsumtionsvaror bör ej vara livslänga Normativa regler dysfunktionella Konsumtionssamhället mot alla regler

17 Valfrihet Stratifieringsstege Förmögenhet Nu-samhälle
Estetiken viktigare än etiken

18 Arbete Intressant eller trist Bra arbete = tillfredsställande i sig
Om inte = förnedrande Arbete som självförverkligande Arbete på flexibla marknaden

19 Fattigdom

20 Arbetsetiken Arbetslöshet är onormalt Brist på arbetsvilja
Dagens paradox Fattigdom fara för överlevnad Men också socialt och psykologiskt tillstånd

21 Utestängd från konsumtionssamhället
TRÅKIGT Leda = stratifieringens psykologiska dimension Plågsamt, väcker vrede Att utmana lag och ordning blir substitut stigma

22 Samhällets utveckling
Produktionen alltmer industriell Produktionen ökar Antalet sysselsatta minskar (omstrukturering, rationalisering, nedskärning…) Flyttad produktion Börsens uppgång, utbetalning av stora bonusar

23 Välfärdsstaten Statens plikt och skyldighet att garantera alla medborgares välfärd Överlevnad med värdighet

24 Allmän välfärd – kollektiv försäkring
Förutsättningarna är att det normala är arbete Klara sig igenom svåra tider – för att återgå i arbete Välfärdsstaten ett komplement till arbetsetiken

25 Varför fick välfärdsstaten ett starkt stöd?
Allmän, ej behovsprövad Rädslan Frihet ta risker

26 Välfärdsstaten i kris Behovsgrundat stöd
Brist på efterfrågan av arbetskraft Offentlig omvårdnad/service standard Köper egna försäkringar

27 Renässans för arbetsetiken
Skilja de förtjänta fattiga från de icke-förtjänta

28 Ekonomisk tillväxt – ökad sysselsättning = två mål som strider mot varandra

29 Underklass Avvikare Valinkompetens Fråntar samhället från skuldkänslor

30 Längtan efter ordning (enhetlighet, förutsägbarhet, regelbundenhet)
Människan är nyckfull, oregelbunden, oförutsägbar, varierande Att vara mänsklig innebär ständiga val

31 Normen säger vad det innebär att uppträda på ordningsamt sätt i ordnat samhälle
Onormal = avsteg från mönstret Mkt onormal = avvikelse, kräver ofta terapeutiskt el bestraffande åtgärd

32 Fattiga som en industrins reservarmé
I dagens konsumtionssamhälle behövs ej arbetskraft Fattiga bryter mot normen om konsumtionskompetens inte sysselsättningsnormen Välfärdsstaten som rekommodifierade till arbetskraft idag ingen lönsam investering

33 Fattigdomsfrågan blivit en fråga om lag och ordning
Ett fenomen som inte väcker etisk hänsyn Sudda bort smutsfläcken Försluten av moralisk gemenskap en explosiv blandning

34 Baumans svar Måste ställa frågor
Socialförsäkring gnm beskattning utan behovsprövning Arbete betraktas i vidare mening Skilja berättigandet till en summa pengar från förmågan att tjäna pengar Mänskligheten måste förändra sig själv


Ladda ner ppt "Internationella relationer"

Liknande presentationer


Google-annonser