Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Varumärket FlyMe 12 januari 2007.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Varumärket FlyMe 12 januari 2007."— Presentationens avskrift:

1 Varumärket FlyMe 12 januari 2007

2 b Vad är ett varumärke? UNEP’s Buried treasures, Brand & reputation är där CSR blir mest materiellt. Det är detta vi har en relation till - varumärket - inte företaget. Eller är det samma sak??? Varumärket är idag lika viktigt som själva affärsidén. Allt företaget gör och har gjort inryms i varumärket - uppfattningen om företaget. I varumärket sitter hela förtroendekapitalet. I varumärket sitter hela attraktionskapitalet. …de hjälper oss att välja. Men det är kan vara svårt att avgöra exakt varför man tycker om ett varumärke eller inte. Det går inte att ta på. Det är att jämföra med en personlighet, Vad är det som gör att man tycker om någon…. Och det är inte bara produkter och företag. Dalahästen är ett varumärke. Precis som Stockholm, Sverige, Göran Persson… Men det handlar inte om reklam eller endast om marknadskommunikation. Det handlar lika mycket om hur företaget agerar och beter sig. Både internt och externt. Och ingen reklambyrå i världen kan bygga varumärket åt er - det är ni som måste göra...

3 Norska kungen Magnus Lagabøter’s landslag 1274
”sköldar ska märkas med tillverkarens symbol så att denne kan ställas till svars om skölden visar sig vara av undermålig kvalitet” Norska kungen Magnus Lagabøter’s landslag 1274 TRYGGHET Märket fyllde hade sitt funkttionella syfte då, och fyller en funtion även idag. Den som inte håller utlovad kvalitet får sota för det dyrt.

4 Vad vill du att FlyMe ska stå för?
Ett varumärke existerar i sinnet. En mental fil med tankar och känslor öppnas när du ser eller hör ett visst varumärke. Vad vill du att FlyMe ska stå för? Så här började det för

5 Allt man säger Allt man gör

6 Ett starkt varumärke är unikt och äkta.
Det handlar om att göra skillnad och att skapa mening.

7 Vår varumärkesplattform
Formulerad under hösten 2006 Plattformen bygger på Research Undersökningar Medarbetare Kunder Internt arbete

8 INGREDIENSER I FLYME VARUMÄRKET
Sverige/Göteborg Utmanare Engagemang FlyMe-andan Lågpris Ungt Enkelhet Service med hjärta Entreprenörsanda INGREDIENSER I FLYME VARUMÄRKET

9 FLYME – VARUMÄRKESPLATTFORM
Detta är ett manifest som skildrar varumärket FlyMe. Manifestet syftar till att vägleda oss i vårt arbete att stärka vårt varumärke, både internt och externt. Vissa uttryck kanske låter lite väl grandiosa till en början, men att leva i ”mellanmjölkens land” skapar inga starka varumärken. Varumärkesbyggande handlar om att vara modig, fokuserad, äkta och passionerad för de människor som finns i vår vardag. Istället för att säga hur briljanta vi är, så ska vi visa det i varje kontakt med vår omvärld. Vi behöver leva som vi lär – och efter den filosofi som vi tror på – för att bli det mest uppskattade flygbolaget i Europa.

10 Mission Vad är vår roll? Största möjliga nytta, största möjliga värde för största möjliga antal människor

11 MISSION Missionen beskriver meningen med FlyMe, varför vi finns till, och vad som skulle saknas om vi försvann. Den uttrycker VAD vi gör och ska reflekteras i vårt dagliga arbete när vi är som bäst. Missionen räcker en livstid, den är inget mål som går att uppfylla. Den är ständigt vägledande både för vårt arbete och för vår affärsutveckling. Missionen är en påminnelse om vad som är viktigt på FlyMe, vårt existensberättigande. VAD vi gör

12 ”We challenge ourselves to upgrade people's lives.”
Utmanare Lågpris FlyMe-andan MISSION/CORE PURPOSE – VÅR ROLL

13 Mission Vår mission handlar om att ge fler möjligheter att uppleva mer. Genom att resa, se mer och vidga dina vyer växer du som människa. Men det handlar inte bara om målet med resan. Det är på resan till målet som vi kommer in och kan göra skillnad. Varje moment från bokning till mål är ett sanningens ögonblick då vi antingen stärker våra gästers positiva upplevelse eller drar ner den. Vi gör inte skillnad på folk och folk, vi uppgraderar upplevelsen för alla. Vi vill berika människors liv genom hela resan från början till slut.

14 Värderingar Hur arbetar vi?

15 HUR vi agerar VÄRDERINGAR
Värderingarna beskriver HUR vi arbetar på FlyMe. De utgör FlyMes DNA, utan dem inget FlyMe. Våra värderingar har fötts ur en övertygelse att just de här faktorerna är viktigare än andra vad gäller hur vi utför vårt arbete. Värderingarna är vår drivkraft och vår inspiration. Även om vi alla är olika individer skapar värderingarna riktlinjer för hur vi gör det vi gör och inspirerar oss till att utföra vårt arbete på ett likvärdigt sätt inom FlyMe. En slags kvalitetssäkring. HUR vi agerar

16 F Family spirit L Low cost - Low Fare Y You make a difference M Mission to challenge E Ease & Simplicity

17 Family Spirit Vi är inte som andra flygbolag. Istället för passagerare ser vi gäster. Istället för kollegor ser vi vänner. Vi bryr oss. Vi stöttar varandra. Vi jobbar tillsammans för att utmana branschen så att vi kan erbjuda det absolut bästa värdet till våra kunder. Vi vill även att kunderna ska känna sig hemma i vår gemenskap. Vi vill att de ska känna sig ompysslade, speciella och utvalda. Vi är som sagt inte som andra flygbolag.

18 Low Cost – Low Fare Genom att arbeta kostnadseffektivt i varje led kan vi sänka våra kostnader och erbjuda prisvänliga flygbiljetter. Vi berikar människors liv. Fler får se mer. De kan resa oftare, uppleva mer och få mer pengar över till annat. Genom att sträva efter att arbeta smartare, effektivare och enklare kan vi fortsätta driva utvecklingen på marknaden. Low cost är framtiden. Vi är framtiden.

19 You make a difference Vår viktigaste tillgång är våra människor. De gör hela skillnaden mellan FlyMe och andra flygbolag. Vår organisation ska präglas av högt i tak och inställningen att ”allt är möjligt”. Det är bara du som sätter gränser för vad du kan åstadkomma inom FlyMe. Varje person och varje insats är betydelsefull. Tillsammans har vi ett stort ansvar i arbetet med att stärka FlyMe-andan och ge den liv. På samma sätt är varje gäst som flyger med FlyMe betydelsefull. Framgång är alltid ett lagarbete. Alla individer är viktiga för att skapa det mest uppskattade flygbolaget i Europa. En för alla, alla för en.

20 Mission to challenge Vi har en uppgift. Vi ska utmana oss själva och hela branschen för att så många som möjligt ska kunna resa så ofta som möjligt. Se oss gärna som utmanare, som Robin Hood eller som ”Mavericks”. Det är vi stolta över. Vår bakgrund präglas av entreprenörskap och mod att utmana. Vi ska visa att vi behövs. Vi är unika. Vi vågar tänka nytt. Vi är här för att stanna. Vi står kvar när det blåser. Det möjliga gör vi genast, det omöjliga tar bara lite längre tid.

21 Ease and simplicity Det ska kännas lätt att resa. Hela vår verksamhet ska präglas av enkelhet, smidighet och flexibilitet. Då sparar både vi och gästerna tid, pengar och humör. Det gör att vi kan fortsätta erbjuda mer till fler. Och ha roligt på vägen. Utmana allt som leder till byråkrati och stelhet! Genom att konstant sträva efter att förenkla och effektivisera vår verksamhet vinner alla.

22 Visionen Ska vi ha kvar denna visionen eller inte? Processa fram en ny vision eller behåll den som kan driva verksamheten och vara utmanande de närmaste åren. Stäm av med modellen. Vart ska vi?

23 VISION Visionen är bilden av vår framtid när vi lyckas med det vi föresatt oss. Den är ett högt satt mål att sträva efter. Ett mål som kan inspirera oss till att göra stordåd. Om vi lyckas att uppnå visionen är FlyMe ett betydande företag inte bara i våra ögon utan även i omvärldens. VART vi ska

24 ”To be Europe’s most treasured airline.”
VISION – VÅR FRAMTID

25 Vision Vår vision är att bli Europas mest uppskattade flygbolag. Om kunderna värderar oss högst av alla kommer vi att fortsätta växa, ta marknadsandelar och uppnå långsiktig lönsamhet. Vi vill bli erkända för en personlig och hjärtlig miljö, prisvänliga flygbiljetter och en självklar smidighet. Vi vill inte bara att omvärlden ska gilla oss, de ska älska oss. Även våra medarbetare och aktieägare ska känna sann stolthet och glädje.

26 Positionen Här är vi!

27 POSITION Vi behöver skapa en klar och differentierad bild av FlyMe på marknaden som särskiljer oss från våra konkurrenter. Vi vill ta en plats i folks medvetande där vi är unika och utan konkurrens. Vår position ska vara enkel, särskiljande, målande och sann. Vi ska äga ett begrepp som FlyMe kan associeras med, som är lätt att förstå och komma ihåg och som ökar intresset för både FlyMe och våra medarbetare. (det)HÄR är vi!

28 ”pure traveling pleasure.”
Lågpris Ungt Engagemang ”pure traveling pleasure.” FlyMe-andan Enkelhet Utmanare POSITION – VÅR INMUTADE, SÄRSKILJANDE PLATS

29 ”sheer traveling pleasure. ” ”absolute traveling pleasure
”sheer traveling pleasure.” ”absolute traveling pleasure.” ”total traveling pleasure.” ”complete traveling pleasure.” ”utter traveling pleasure.” POSITION – VÅR INMUTADE, SÄRSKILJANDE PLATS

30 ”Resglädje.” Lågpris Ungt Engagemang FlyMe-andan Enkelhet Utmanare
POSITION – VÅR INMUTADE, SÄRSKILJANDE PLATS

31 Position Vi är inte som andra flygbolag. FlyMe ska erbjuda mer än bara resan från A till B. Mycket mer. Vi ska förmedla en känsla av sann glädje och en vilja att alltid ge något extra. Våra gäster ska älska att resa med oss. Då krävs det något utöver det vanliga. Men sann resglädje kan bara upplevas om priset är rätt, personalen är underbar och allt känns överraskande enkelt. Oavsett vart man är på väg eller varför lovar vi på FlyMe att göra vad vi kan för att göra resan mer glädjefylld och smidig. Det ska vara härligt att resa, helt enkelt.

32 mission värderingar vision position VAD vi gör HUR vi gör det
INTERNA VERKTYG mission värderingar vision position VAD vi gör HUR vi gör det VART vi ska (Det) HÄR är vi = = = EXTERNT VERKTYG =

33 We challenge ourselves to upgrade peoples life
mission VAD We challenge ourselves to upgrade peoples life värderingar HUR Family spirit Low cost – Low fare You make a difference Mission to challenge Ease & simplicity vision VART To be Europe's most treasured airline E X T position HÄR! Pure traveling pleasure

34 Uppdrag

35 Formulera en ny payoff utifrån idén om resglädje.
Lämna förslag i lådan senast 14:45

36 Nu äter vi!


Ladda ner ppt "Varumärket FlyMe 12 januari 2007."

Liknande presentationer


Google-annonser