Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur kan samverkansprojekt utformas

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur kan samverkansprojekt utformas"— Presentationens avskrift:

1 Att förändra tillsammans Samverkan som verktyg i jämställdhets- och mångfaldsarbete
Hur kan samverkansprojekt utformas? Vilka är möjligheterna och fallgroparna när olika organisationer ska arbeta tillsammans? Stockholm

2 Jämställdhets- och mångfaldsarbetets förutsättningar
Hög grad av osäkerhet och hög grad av konflikt (Matland 1995) Osäkerheten/öppenheten är positiv i och med att den öppnar upp för nya lösningar Kombination av styrning/struktur och delaktighet viktig (Lindholm et al 2011)

3 Varför arbeta gemensamt?
Uppnå resultat som man inte kan få var för sig Bättre resursutnyttjande Lärande (tänka nytt, få distans) Utveckling (lösa komplexa problem, flera aktörer, organisationer, olika sektorer)

4 Hur arbeta tillsammans?

5 Vad ska samarbetet fokusera?
Den egna organisationen -representation, karriärvägar, diskriminering internt -verksamhet -mm Målgrupp/tjänster/service -kunder/klienter -olika behov och förutsättningar Samhällsproblematiken -Diskriminering och ojämlikhet på samhällsnivå -övergripande politiska målsättningar

6 Vilka samverka med? RFSL Storstockholms brandförsvar (SSBF)
Svensk Bevakningstjänst (SBT) Organisationsform Intresseorganisation Kommunal verksamhet Privat företag Verksamhetsinriktning Utbildning och Opinion Räddningstjänst Säkerhetstjänster Mål med deltagande i Mervärt Främja diskrimineringsfrågor, öka kunskapen hos andra aktörer, utveckla egen verksamhet Öka kunskaper, förankra arbetet och skapa legitimitet i organisationen Nyckelord Nya utbildningskoncept, målgrupp Kompetens , Rekryteringsvägar, representation, demokrati Nöjda kunder, värdegrund, uppförandekod Hur vi uppför oss mot varandra Vinster med samverkan Ny kunskap; ny typ av verksamhet, obligatoriskt arbete, motstånd, alla diskrimineringsgrunder Ny kunskap, , Ökad medvetenhet, legitimitet Ny kunskap, ökad medvetenhet, legitimitet

7 Resultat Flertalet positiva till samarbete Bra med påtryckning utifrån
Samarbetet har hittills varit begränsat Att gå från utbildning till handling stor utmaning Skillnaderna mellan organisationerna påverkar möjligheterna till samarbete och lärande.

8 Samverkan kan leda till:
 Nya förståelseer av problem och lösning t ex hur genus opererar i den egna organisationen tex skillnaden mellan räddningstjänsten, polisen, bevakningstjänst i villkor för kvinnor vad som är målet för jämställdhets- och mångfaldsarbetet tex skillnaden mellan att se jämställdhet/mångfald som en arbetsplats/personalfråga och att se det som kopplat till verksamhet/kunder/medborgare Bättre möjlighet att se den större kontexten, dvs hur ojämlikhet på arbetsplatsen hänger ihop med och påverkas av andra faktorer samt hur arbetet kan bidra till målsättningar som är ”större” än den egna situationen nya och innovativa lösningar om ett lärande/utvecklingsstödjade miljö finns, tex högt i tak, möjlighet att testa nya antaganden/lösningar ex nya metoder för dörrforcering i Lund Bättre förutsättningar för lärande öppnar upp slutna organisatoriska enheter/ökad synlighet/problematiserar antagandet att ”vi är så unika och det är svårt att förändra” Ökat informationsflöde både mellan och inom organisationer Ökad stöd för förändringsarbetet minskat motstånd genom att legitimiteten för frågorna ökar ökad synlighet för frågorna yttre tryck genom gemensamma beslut, synlighet, gemensam uppföljning och utvärdering

9 Svårigheter Långsam process att nå gemensamma målsättningar och synsätt Lagstiftning, olika ansvarsområden och riktlinjer kan minska handlingsutrymmet Kulturella skillnader Skillnader i synen på medborgarna och brukare, klienter, kunder. Skillnader i språkbruk och värderingar Olika professioner/yrken kan leda till revirtänkande

10 Lika barn leka bäst? Lika förutsättningar Lika förändringsstrategi
Olika förutsättningar Olika förändringsstrategi

11 Vilka samverka – samarbeta med?
Samma verksamhet men kommit längre ”Ska jag vara jättetråkig så skulle jag säga att man naturligtvis ska välja samarbetspartners efter hur långt de kommit i arbetet. Vilka har dragit flest slutsatser och har mest att visa. Samt om kan vi relatera till dig. Att skaffa samarbetspartners som befinner sig i en annan verklighet än en själv som pratar helt annat. Då är det svårt att dra några slutsatser.” ”Absolut tycker jag det [att samarbetet bidragit i arbetet] jag vill ta upp polisen och försvaret. Jag tycker att både försvaret och polisen genom sin begränsade medverkan i det här har stimulerat mig personligen till att få argument för att det går. De ligger några år före.”

12 Olika förutsättningar ger nya infallsvinklar
”Däremot hade det kanske varit en intressant sak att vi kört det med sjuksystrar. Att vi kört könsblandade grupper och kanske fått intressantare diskussioner.” Att komplettera varandra i olika avseenden ”Det är väl där man kompletterar varandra. Det man inte själv har och vill ha hjälp med, det man inte har så mycket av men vill ha mer av vid tillfället.”

13  Hög kompetens i frågan ”RFSL i synnerhet, andra verksamheter i allmänhet ger oss ett nytt sätt att tänka. RFSL är oerhört duktiga i frågor där underrepresenterade grupper hos oss löper större risk att bli diskriminerade i samhället. Utifrån det perspektivet har RFSL varit bra, de är den bästa samverkanspartner när det gäller kompetensen. I framtiden hoppas jag på fortsatt relation med RFSL och att kunna nätverka vidare.”

14 Olika verksamhet, samma mål
”Jo när vi kommer ut och vi ser brandmän så är de efterfrågade, man har ringt efter oss och vi kommer och man ser att vi får hjälp av dem. När vaktbolaget är ute på stan, som ses de som några som kommer då det är stökigt, som kommer och som man inte gillar, så det är ganska så olika attityder i utgångsvärdena. […] Vad som är gemensamt är det här att vi får bredare kunskap om HBT frågorna genom RFSL det har varit viktigt.”

15 Diskussionsfrågor 1. Vilka erfarenheter har ni av samarbete kring jämställdhets- och mångfaldsarbetet? Kan det vara en hjälp i det egna arbetet? 2. Vilka möjligheter ser ni? Hur kan svårigheterna hanteras? 3. Vem är en bra samverkanspartner för Räddningstjänsten och varför?

16 Lär- och utvecklingsprocesser
TILLIT JÄMLIKA RELATIONER TID OCH RESURSER EXTERNT STÖD Att starta en lärprocess Att lära ”på djupet” Handling och fortsatt utveckling Att bryta vanemönster Att definiera problemet Att analysera Att se helheten Att pröva i praktiken Att utvärdera Tillit Tid och resurser Jämlika relationer Externt stöd RESULTAT OCH EFFEKTER


Ladda ner ppt "Hur kan samverkansprojekt utformas"

Liknande presentationer


Google-annonser