Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VAD ÄR FFC? En intresseorganisation som samordnar och stöder medlemsförbundens mål och verksamhet Arbetet bygger på medlemmarnas och de förtroendevaldas.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VAD ÄR FFC? En intresseorganisation som samordnar och stöder medlemsförbundens mål och verksamhet Arbetet bygger på medlemmarnas och de förtroendevaldas."— Presentationens avskrift:

1

2 VAD ÄR FFC? En intresseorganisation som samordnar och stöder medlemsförbundens mål och verksamhet Arbetet bygger på medlemmarnas och de förtroendevaldas medverkan och gemenskap En expert på arbetsmarknaden och arbetslivet En reformrörelse i samhället En tillförlitlig avtals- och samarbetspartner

3 VAD ÄR FFC? I en föränderlig nationell och internationell omvärld garanterar FFC sina medlemsförbund möjligheten att se till att medlemmarnas arbetsvillkor följer minimikraven i avtalen grundläggande rättigheter och trygghet i arbetslivet lönebaserad social trygghet en kanal för påverkan i arbetslivet och samhället

4 Yrkesmän behövs alltid.
”Fackföreningsrörelsens viktigaste uppgift nu och framdeles är att driva medlemmarnas intressen och försvara dem vid behov. Rörelsen skall också övervaka avtalen och spelreglerna inom sitt fält.” Yrkesmän behövs alltid.

5 FFC:s verksamhetsidé FFC-fackets uppgift är
att främja välfärden, utkomsten och förbättrad delaktighet samt samhällelig rättvisa för dem som arbetar

6 FFC:s mål Ett arbetsliv som bygger välfärd Ett starkt avtalssamhälle
Full sysselsättning Ett täckande socialskydd och kvalitativa välfärdstjänster En stark organisatorisk handlingskraft

7 Allt arbete är värdefullt.
”Jag anser att fackförbundet skall stå stadigt på den arbetandes sida och motarbeta arbetsgivarsidans finter in i det sista.” Allt arbete är värdefullt.

8 Ett arbetsliv som bygger välfärd
Mänskliga rättigheter i arbetslivet Fler och bättre jobb Ett gott arbete skapar produktivitet ock kvalitet Inlärning i arbete en del av vardagen på arbetsplatserna Ett meningsfullt arbete ger ökat välmående Sunda och flexibla arbetstider

9 Mänskliga rättigheter i arbetslivet
Rätt till arbete Rätt till en lön som tryggar utkomsten Rätt till jämlikt bemötande Rätt till trygga arbetsförhållanden Rätt till ett arbete som utvecklar yrkesskickligheten och möjligheter att påverka arbetet Rätt att organisera sig i ett fackförbund samt rätt att förhandla och rätt att strejka

10 Målet är full sysselsättning
Den ekonomiska politiken bör stöda en stabil och hållbar ekonomisk tillväxt samt sysselsättningen Kvalitet och effektivitet i arbetskraftspolitiken Yrkesexamen för alla Alla har rätt till ett arbetsliv utan diskriminering Näringspolitiken ger nycklar till tillväxt

11 ”Om jag fick bestämma skulle mitt fackförbund vara ett sådant som på riktigt håller koll på mitt och mina arbetskamraters arbetsavtal, utan att pruta på säkerheten i arbetet.”

12 Ett starkt avtalssamhälle
Den avtalspolitik FFC bedriver baserar sig på gemensam verksamhet Löneuppgörelserna bör förbättra köpkraften Arbetsavtalslagen måste trygga arbetslivets grundrättigheter FFC deltar aktivt i den europeiska fackföreningsrörelsens arbete

13 Trygghet och tjänster Socialskyddets omfattning bör förbättras
Nivån på och finansieringen av arbetspensionerna bör tryggas Arbetskraftsservicen bör förbättras En hållbar linje för förlängningen av arbetskarriärerna Smidiga familjeledigheter Skillnaderna i hälsa bör minskas

14 1907 Finlands Landsorganisation grundas 1917 Finland blir självständigt, lag om 8 timmars arbetsdag 1922 Lag om arbetsavtal, semester 4 – 7 dagar 30-talet Folkpensionslagen, semester 5 – 12 dagar 40-talet Kollektivavtals- och förtroendemannasystem, arbetsdomstolen, barnbidrag 50-talet Generalstrejk, 45 timmars arbetsvecka 60-talet Pensionslagarna APL och KaPL, sjukförsäkringslagen, övergång till 40 timmars och fem dagars arbetsvecka, avtal om semesterlön, första inkomstpolitiska helhetslösningen: Liinamaa I 70-talet Minimilön, semesterpremie, sju månaders moderskapledighet, vintersemester, lag om företagshälsovård, lag om samarbete inom företag 80-talet Lagar om studieledighet, jämlikhet, föräldraledighet och vårdledighet 90-talet Snuttarbetarnas ställning förbättras, yrkesutbildningspenning, alterneringsledighet, arbetstidslag Minimiarbetstid fyra timmar, pensionsreform, lag om beställarens ansvar, reform av samarbetslagen, omställningsskyddet, reform av semesterlagen

15 ”Jag önskar att facket står som en enad front och att kollektivets styrka är lika magisk i framtiden.”

16 FFC – för en miljon människor
FFC:are aktiva 21 medlemsförbund c:a fackavdelningar c:a 110 lokalorganisationer 13 servicepunkter runtom i landet, representant på Åland sammanlagt anställda i förbunden och FFC 100 anställda på FFC

17 FFC är förbundens förbund
Industriförbunden Transportförbunden Metallarbetarförbundet Bil- och transportbranschens arbetarförbund AKT Pappersförbundet Luftfartsunionen Trä- och Specialbranschernas förbund Finlands post- och logistikunion PAU Byggnadsförbundet Järnvägstjänstemannaförbundet Finlands Livsmedelsarbetareförbund SEL Fackförbundet för kabinpersonal i Finland – SLSY Elbranschernas fackförbund Finlands Sjömans-Union FSU TEAM Industribranschernas fackförbund Lokmannaförbundet Förbunden inom den privata servicesektorn Handelsbranschens föreståndarförbund* Journalistförbunden Servicefacket PAM Allmänna Journalistförbundet Finlands Musikers Förbund Finlands Socialdemokratiska Journalistförbund SSSL Teater- och mediearbetarna Teme *medlem via i Servicebranschens Union PaU Förbunden inom den offentliga sektorn Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL Sparproffsens samorganisation JHL JHL:s organisationsanslutna förbund: Underofficersförbundet, Sjöbevakningsförbundet, Tullförbundet ja Fängelsefunktionärernasförbund

18 Vilka är FFC:arna? Det finns sammanlagt 1,038 miljoner FFC:are
I industrin (43 %) I den privata servicesektorn (24 %) I den offentliga sektorn (23 %) I transportsektorn (10 %) under 30 år kvinnor och män FFC:s män och kvinnor MÄN KVINNOR Privata servicesektorn 24 % 76 % Industrin 77 % 23 % Offentliga sektorn 32 % 68 % Transportsektorn 72 % 28 % Medelförtjänst (€/mån) 2 810 € 2 438 €

19 MEDLEMSANTAL 1.1.2013 FACKFÖRBUND SAMMANLAGT Kvinnor %
Bil- och transportbranschens arbetarförbund AKT 50 582 11 Luftfartsunionen 3 712 25 JHL ry (Tulliliitto, Rajaturvallisuusunioni, Vankilavirkailijain liitto VVL, Aliupseeriliitto, Raideammattilaisten yhteisjärjestö) 68 Handelsbranschens föreståndarförbund 7 655 67 Metallarbetarförbundet 18 Servicefacket PAM 78 Pappersförbundet 39 665 24 Finlands post- och logistikunion PAU 29 593 50 Trä- och specialbranschernas förbund 37 534 23 Byggnadsförbundet 88 909 7 Järnvägstjänstemannaförbundet 1 220 54 Finlands Livsmedelarbetareförbund SEL 36 237 58 Finlands Elitidrottater Union 3 216 Fackförbundet för kabinpersonal i Finland SLSY 1 875 89 Finlands Shömans-Union 9 841 41 Finlands Musikers Förbund 3 331 32 Finlands Socialdemokratiska Jounralistförbund SSSL 347 31 Elbranschernas fackförbund 35 615 4 TEAM Industribranschernas fackförbund 60 089 48 Teater- och Mediearbetarna TeMe 4 368 64 Lokmannaförbundet 3 283 1 Allmänna Journalistförbundet 179 38 TOTALT 46 FACKFÖRBUND SAMMANLAGT Kvinnor % Allmänna Journalistförbundet 178 37 Bil- och transportbranschens arbetarförbund AKT 51 141 11 Byggnadsförbundet 86 945 7 Elbranschernas fackförbund 33 524 4 Fackförbundet för kabinpersonal i Finland - SLSY 1 906 89 Finlands Livsmedelarbetareförbund SEL 37 084 58 Finlands Musikers Förbund 3 418 32 Finlands post- och logistikunion PAU 30 506 50 Finlands Sjömans-Union 9 596 41 Finlands Socialdemokratiska Journalistförbund SSSL 349 31 Handelsbranschens föreståndarförbund 7 540 53 JHL sammanlagt (inkl. Fängelsefunktionärer, Sjöbevakning, Tull, Underofficerare, Spårproffs) 68 Järnvägstjänstemannaförbundet 1 319 54 Lokmannaförbundet 3 234 1 Luftfartsunionen 3 680 25 Metallarbetarförbundet 19 Pappersförbundet 40 695 24 Servicefacket PAM 78 TEAM Industribranschernas fackförbund 61 452 48 Teater- och Mediearbetarna Teme 4 298 64 Trä- och specialbranschernas förbund 38 999 TOTALT 46

20 De viktigaste skälen till medlemskap i facket
Lönegaranti och anställningsskydd: 45 % Arbetslöshetsskydd: 30 % KÄLLA: Enkät om åsiktsklimatet på arbetsmarknaden, våren 2012

21 FFC i regionerna FFC:s regionala och lokala verksamhet
Främjar samarbetet mellan fackförbunden och ombudsmännen Främjar den fackliga organiseringen Påverkar regionalt och i samhället

22 Regionernas FFC Östra Finlands distrikt: Södra Finlands distrikt:
Joensuu, Kuopio och S:t Michel Södra Finlands distrikt: Helsingfors, Lahtis och Villmanstrand Sydvästra Finlands distrikt: Björneborg och Åbo Västra Finlands distrikt: Jyväskylä, Tammerfors och Vasa Norra Finlands distrikt: Rovaniemi och Uleåborg Åland, en representant

23 FFC och de unga 170 000 medlemmar under 30 år Ungdomsansvariga
Syftet att koordinera fackförbundens ungdomsarbete, ta ställning och bereda ärenden som särskilt berör de unga De ungas egen tidning ”Arvo” De ungas regionala aktionsgrupper JobDax, ungdomsbilaga till Löntagaren

24 ”Förr marscherade vi på gator och torg med fanor och fanfarer
”Förr marscherade vi på gator och torg med fanor och fanfarer. Det är kanske ändå inte enda sättet att påverka och synas där man skall.”

25 Medborgarorganisationen FFC
Finlands största kvinnoorganisation Finlands största invandrarorganisation

26 Organisationsgraden och kollektiv-avtalens täckningsgrad i EU-länderna 2008 *2007 ’2006

27 Det FFC-anslutna fackets struktur
Kongress Fullmäktige Styrelse Arbetsutskottet Expert- och projektgrupper Forum En representant per påbörjade 3000 Personmedlemmar företrädare för arbetsplatserna 18 företrädare för förbunden, ordförande och vice ordförande från FFC 4 företrädare för olika branscher 22 grupper 2 forum Faa Fackförbunden (21) FFC:s regionorganisation landskapsgrupper (13) distrikt (5) med lokala centraler (13) Förbundens distrikt/regioner Fackavdelningar (2 900) Arbetsplatser Förtroendevalda (c:a ) FFC:s lokalorganisationer (110) medlemmar = fackavdelningarna

28 FFC:s organisation FACKFÖRBUNDEN KONGRESSEN FULLMÄKTIGE STYRELSEN
Arbetsutskottet FFC:s byrå Branschdelegationer Expertutskott

29 Arbetsmarknadsparterna
FFC och dess medlemsförbund Finlands Näringsliv EK och dess medlemsförbund Kommunala Arbetsmarknadsverket STTK och dess medlemsförbund Staten Statens Arbetsmarknadsverk Akava och dess medlemsförbund Kyrkans Arbetsmarknadsverk

30 FFC internationellt Internationella Fackliga Samor-ganisationen IFS Målet är att trygga arbetslivets grundrättigheter och att förbättra arbetarnas situation i alla länder Solidaritetsprojekt (SASK) Bevakning av arbetarnas intresse i EU-frågor Samarbete i Östersjö området ILO Internationella arbets-organisationen Finlands Fackförbunds Solidaritetscentral SASK OECD:s rådgivande kommitté TUAC Europas Fackliga Samorganisation EFS FFC:s, STTK:s och Akavas gemensamma EU-representation i Bryssel FinUnions NFS Nordens Fackliga Sam-organisation

31 ”Styrkan i fackföreningsrörelsen
finns på arbetsplatserna.” Tack!


Ladda ner ppt "VAD ÄR FFC? En intresseorganisation som samordnar och stöder medlemsförbundens mål och verksamhet Arbetet bygger på medlemmarnas och de förtroendevaldas."

Liknande presentationer


Google-annonser