Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

EKONOMISK STATUS 2012 I BRF BJÖRKBACKEN. Syfte med presentationen  Uppdatering till samtliga medlemmar om föreningen. Vad äger vi tillsammans? Vilka.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "EKONOMISK STATUS 2012 I BRF BJÖRKBACKEN. Syfte med presentationen  Uppdatering till samtliga medlemmar om föreningen. Vad äger vi tillsammans? Vilka."— Presentationens avskrift:

1 EKONOMISK STATUS 2012 I BRF BJÖRKBACKEN

2 Syfte med presentationen  Uppdatering till samtliga medlemmar om föreningen. Vad äger vi tillsammans? Vilka skulder finns ?  Hur ser det ut för vår förening jämfört med andra föreningar i Stockholm?

3  Antal byggnader: 18 st.  Bostadsrätter 383 st. yta: 33 587.5 kvm  Gräsyta 42 000 kvm  Garage 152 st.  P-plats 96 st.  Carportar 105 st.  Hyresförråd 98 st.  Kommersiella lokaler 5 st

4  383 lägenheter, 152 garage, 96 bilplatser, 104 carports och 6 handikappcarports som hyrs ut till medlemmarna  2 tvättstugor, varav 1 stor tvättstuga med grovtvätt och 1 "drop-in"-tvättstuga" med grovtvätt  2 grovsoprum  2 75:ans och 45:ans cykelrum  bastu, gym, övernattningsrum och gemensamhetslokal,  5 lokaler med hyresrätt.

5  Taxeringsvärde hela föreningen: 261 004 000kr  Befintliga lån: 22 654 261kr  Omsättningstillgångar 2012-04-30 : 10 677 290kr

6 2011-2012 2010-2011 2009-2010

7  Jmf med Stockholm så har vi fortfarande ett attraktivt kostnadsläge även om priserna på våra lgh har stigit de sista åren. På gott och ont. Vår fantastiska utemiljö ökar kostnaderna men gör också att området är mycket attraktivt på marknaden.

8  Årsavgifter 1 130  Taxebundna kostnader 1 129  Övriga driftskostnader 1 130  Övriga förvaltnings- och rörelsekostnader 1 144  Så här många föreningar i Stockholm har vi jämförts med.

9

10  Diagrammet vill bara visa att kostnaderna ligger ganska jämnt fördelade med toppar för de år där stora arbeten i föreningen har genomförts. 2005-06 var det rörgravarna t.ex. och sista året har projekteringen med stambytet krävt ökade arbetsinsatser, men bl.a. OVK har också tagit mycket tid i anspråk  Ett par ledamöter har också byggnadsingenjörsexamina och har därför själva kunnat utföra en hel del arbeten. Detta har gagnat varje boendes egen ekonomi genom att kostnaderna totalt för teknisk förvaltning, arvoden/löner och konsultuppdrag har kunnat hållas nere. Sista året har OVK medfört många extra timmars arbete och projekteringsarbetet med stambytet har också höjt kostnaden för sista året. Dock ligger den fortfarande under kostnaderna för åren 2002 till och med 2009. Så här kan men se att arvodeskostnaderna har varit till gagn för föreningen: det har varit billigare när styrelsen har haft möjlighet att själva utföra arbeten än om dyra konsulter skulle anlitats. Som exempel kan nämnas att det kostar 750 kr/timma att anlita föreningens förvaltning. Det skulle kunna ha varit ett alternativ till nyckelhanteringen som tar många timmar i anspråk.

11 Hyror lokaler är hyresförråd och kommersiella lokaler Hyror övrigt är övernattningslägenheten och festlokalen. Övriga intäkter består av elintäkter. (Källa SBC ekonomiska nyckeltal)

12  Årsavgifter bostäder 17 278 428  Hyror lokaler 330 700  Hyror bilplatser 816 146  Elintäkter 1 240 713 Intäkternas fördelning april 2012

13 Reparationer är rena reparationsbeten och övriga driftskostnader inkluderar underhåll och tex. källaröverbyggnaderna som gjordes under budgetåret. (Källa SBC ekonomiska nyckeltal)

14  Reparationer 1 835 462  Taxebundna kostnader 827 724  Fastighetsskatt, kommunal fshavgift 510 785  Statlig skatt 189 717  Övriga driftskostnader 572 680  Avskrivningar 1 181 645  Kapitalkostnader 504 636 Bilden vill bara ge exempel på kostnader som föreningen har. (Enligt årsredovisningen 2011-2012)

15 Sidan är den första av 8 sidor detaljerad långsiktig underhållsplan (20 år) kopplad till den ekonomiska planen. Stambytet är inplanerat och uppskattad kostnad för den också.

16

17  Ett exempel på uppgifter som markgruppen ansvarar för. Varje kryss motsvarar ett moment som markgruppen måste kontrollera att det har ombesörjts. Varje sådan markering genererar i en fakturapost som markgruppen och ekonomiansvariga måste kolla att det står i proportion till upphandlat och utfört arbete. Detta är bara ett exempel på alla de olika bitar som styrelsen ansvarar för och på olika sätt måste följa upp att arbetet är gjort och gjort på ett bra sätt till rimlig kostnad. Ekonomiansvariga följer varje faktura noga och inte så sällan upptäcker vi fel som behöver rättas till. Markgruppen, fastighet och ekonomigruppen har sparat flera 10tusentals kronor och i enstaka fall flera hundratusen genom detta. Dessutom ger det signaler till företagare som säljer tjänster till oss att vi inte bara betalar utan kollar vad vi betalar för!

18  Omförhandlat avtal för fastighet, ekonomi- fakturahantering, mark, städ, P-automater  Ny och mängdad detaljerad underhållsplan kopplad till en långsiktig ekonomisk plan  SBA: Systematiskt Brandskydds Arbete  OVK: Obligatorisk VentilationsKontroll  Uppföljning sprängningsskador, vibrationsrapporter  Uppföljning av värmesystemsinjustering  Tillträdeshantering samtliga lägenheter  Färdigställa överbyggnad källarnedgångar  Tagit fram organisationsplan  Sett över arkivhantering  Nytt cykelhus  Cykelmärkning, datablad för förvaring polisanmälan ……………. 

19  Sthlm:s miljö och hälsoskyddsförbund och OVK- kontrollanterna har aldrig tidigare varit med om att en entreprenör lyckats få tillträde till alla lgh i ett så här stort område. Så styrelsen fick mycket beröm för sin fina nyckel och kontakthantering! OVK-kontrollen borgar för ett gott inomhusklimat och medför ingen risk för vite för föreningen då styrelsen inte gjort det som är brukligt: nämligen att vissa lägenheter utelämnas.  Många akuta problem med el och vatten och byggnad uppstår allt oftare och tack och lov för att vi har den kompetensen i styrelsen som vi har och det har varit guld värt. Tex. i helgen när vi alla började frysa så var en styrelseledamot snabbt på plats redan kl 04 för att kontrollera effekterna av den manuella justeringen på de motorstyrda framledningsventilerna. Senast i söndagskväll gjorde styrelsen en snabbutryckning när huvudsäkringen till el utlöst. Där sparade föreningen ca 2000 kr i jourkostnad. Detta har hänt mer än en gång och det kan säkert många boende intyga när lägenheten har varit strömlös sent på kvällen eller helgen tex..

20  Fattig eller rik förening?  Det får varje medlem själv avgöra men vi äger tillsammans ett stort kapital. Storleken och omsättningen motsvarar ett mindre till medelstort företag och det säger en hel del om behovet av planering och underhåll. Självklart innebär det ett tungt ansvar att driva föreningen och naturligtvis kostar det arbetsinsatser!  Stämman har ett viktigt uppdrag i att välja rätt styrelsemedlemmar med rätt kompetens och med möjlighet att avsätta tid till styrelsearbetet. Nuvarande styrelsen har arbetat fram ett informationsmaterial som valberedningen kan använda i sitt arbete med att få fram valbara kandidater till styrelseuppdrag i vår förening. Det finns också tillgängligt för alla intresserade medlemmar i en pärm på förvaltningskontoret. Den här presentationen kommer också att finnas i pärm för den som inte har dator men ändå vill kolla den igen.

21  Nuvarande styrelsen har haft god kompetens inom avtal och – upphandlingsförfarande och det har kommit föreningen till godo vid ett flertal tillfällen. Att ha tillgång till expertkompetens internt underlättar självklart när tjänster av olika slag behöver köpas in. Inte minst viktigt har det varit för att kunna bedöma olika anbud/offerter. Det har gett styrelsen ett gott förhandlingsläge där krav har kunnat vässas och prisuppgifter i frågåsättas. Alla dessa faktorer som har berörts i bildspelet är inte möjligt att kräva av framtida styrelseledamöter, men det är absolut något att ha i beaktande när nya ledamöter ska väljas in. Vill stämman ha en arbetande styrelse eller önskar man en endast beslutande styrelse?


Ladda ner ppt "EKONOMISK STATUS 2012 I BRF BJÖRKBACKEN. Syfte med presentationen  Uppdatering till samtliga medlemmar om föreningen. Vad äger vi tillsammans? Vilka."

Liknande presentationer


Google-annonser