Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Säker bukkirurgi 2012-05-10.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Säker bukkirurgi 2012-05-10."— Presentationens avskrift:

1 Säker bukkirurgi

2 Patientförsäkringen LÖF
+ = PSR AB tidigare helägt dotterbolag till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag. Slogs samman till ett bolag Vi använder oss av namnet Patientförsäkringen LÖF i vår kommunikation med kunder och andra intressenter.

3 Om oss Patientförsäkringen LÖF försäkrar landstingens och regionernas ansvarighet gentemot patienter som skadas i samband med hälso- och sjukvård. Bolaget står under Finansinspektionens tillsyn. Vi är cirka 115 medarbetare som svarar för mottagning och registrering av skadeanmälningar, personskadeutredning, beslut i skadeärenden och utbetalning av ersättningar samt skadeförebyggande arbete.

4 Uppdrag Patientförsäkringen LÖF ska utreda och lämna rätt ersättning i rätt tid till patienter som drabbats av skada inom vården. Patientförsäkringen LÖF ska även genom skadeförebyggande arbete verka för att antalet skador minskar.

5 Skadeanmälningar Ca 11 500 st/år Ca 41% får ersättning
Skadeersättning/år: ca 450 miljoner (Skr)

6 Skadeförebyggande arbete
Det pågår ett aktivt arbete för att minska patientskador och öka patientsäkerheten inom den svenska sjukvården. En viktig uppgift för Patientförsäkringen LÖF är att stödja landstingen och regionerna i detta.

7 Säker Bukkirurgi Ett projekt i samverkan mellan
SKF SFÖAK SFKRK SIKT Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård (SFAI) Svensk Barnkirurgisk förening Vårdförbundet Riksföreningen för operationssjukvård (SEORNA) Nationella föreningen för specialistsjuksköterskor i kirurgi SFBaBI Med ekonomiskt och administrativt stöd av Patientförsäkringen LÖF

8 Styrgrupp Irini Antoniadou, SEORNA Per-Olof Nyström, SFKRK
Olle Ljungqvist, SFÖAK Gabriel Sandblom, SIKT Ann Kjellin, Svensk kirurgisk förening Nicklas Oscarsson, SFAI Sineva Ribeiro, Vårdförbundet Jan Rutqvist, Svensk Barnkirurgisk Förening Tova Hamnegård-Hamrin, SFBaBI Kristofer Bjerså, Nationella föreningen för specialistsjuksköterskor i kirurgi Jon Ahlberg, LÖF Susanne Wennerholm, LÖF (projektadministratör)

9 Säker Bukkirurgi Alla landets kirurgkliniker inbjudes att delta
Omfattar både elektiv och akut kirurgi Processens omfattning: från operationsbeslut till 3 månader postoperativt

10 Modeller ERAS Säker Förlossningsvård PRISS

11 Säker förlossningsvård, 46 kliniker

12 Säker förlossningsvård

13 Säker förlossningsvård

14 Deltagande kliniker Testomgång Ht 2011 Vt 2012 Anmälda Ht 2012
Sunderbyn Ystad Ryhov Danderyd Borås/Säs Kalmar Lycksele Trollhättan/NU sjukvården Visby Skövde Karolinska/Huddinge-Solna Malmö/Sus Sahlgrenska Växjö/Ljungby Drottning Silvia Göteborg Nyköping Södersjukhuset Stockholm Helsingborg Södertälje Uppsala Astrid Lindgren Solna

15 Säker Bukkirurgi Självvärdering av styrkor och svagheter i vården vid bukkirurgi. Besök av ett tvärprofessionellt revisorsteam som tillsammans med kliniken kommer överens om förbättringsåtgärder. Åtgärder genomförs under följande 6-8 månader Uppföljning

16 Processen Introduktionsbesök
Verksamhetsledningen – självvärdering och rapport 7. Revisorsteamet – uppföljning ca sex månader efter slutrapport (ev.) 2. Startseminarium för revisorer – analyserar svaren, förbereder platsbesök 6. Revisorsteamet – analyserar rapporten, återför, samlar kunskap av generells intresse för bukkirurgi 3. Revisorerna – platsbesök, ställer frågor, muntlig återföring 5. Verksamhetsledningen – genomför överenskomna åtgärder och rapporterar till teamet inom sex månader 4. Revisorerna – skriftlig återföring inom fyra veckor. Överenskommelse om åtgärder med verksamhetsledningen

17 Säker Bukkirurgi Alla landets kirurgkliniker inbjudes att delta
Säker Bukkirurgi Alla landets kirurgkliniker inbjudes att delta Omfattar både elektiv och akut kirurgi Processens omfattning: från operationsbeslut till 3 månader postoperativt

18 Genomförande Genomgång av klinikens rutiner utifrån 23 frågor
Genomförande Genomgång av klinikens rutiner utifrån 23 frågor Självvärderingsrapport Revision Åtgärdspaket Uppföljning

19 Frågornas uppbyggnad Hur säkerställer ni att………..?
Frågornas uppbyggnad Hur säkerställer ni att………..? Vilka rutiner/riktlinjer har ni? Hur skapar ni förutsättningar för att era rutiner/riktlinjer ska efterlevas? Hur mäter/kontrollerar ni graden av efterlevnad till era riktlinjer/rutiner? Hur återför ni resultaten till medarbetarna? Vilka idéer har ni om åtgärder och förbättringar?

20 Exempel Fråga 4. Hur säkerställer ni att en tillfredsställande preoperativ riskbedömning genomförs inför operation? (Ex. funktionsstatus, provtagning, nutrition, hudkostym, implantat, stomi, standardiserade instrument för riskbedömning såsom ASA, POSSUM m.fl.)

21 Exempel Fråga 11. Hur övervakar, följer, och reglerar ni vitala funktioner under operation? (Ex. vätskebalans, kroppstemperatur, värme och vätskebehandling, profylax mot tryckskador, mekanisk trombosprofylax)

22 Fråga 13. Hur säkerställer ni adekvat användning av vissa kirurgiska tilläggsåtgärder? (Ex. användning av dränage, urinkateter, ventrikelsond, preparathantering, förbandsläggning)

23 Exempel Fråga 15. Hur säkerställer ni adekvat postop. övervakning och behandling på vårdavdelning? (Ex. vitala funktioner, smärta, illamående, funktionsträning (t ex stomi) födointag och dryck, mobilisering, sårvård)

24 Exempel Fråga 19. Hur säkerställer ni att komplikationer efter utskrivning handläggs med adekvat skyndsamhet och på rätt kompetensnivå? (Ex. kontaktvägar för patient, återinskrivningar)

25 Samtliga följda av… Vilka rutiner/riktlinjer har ni?
Samtliga följda av… Vilka rutiner/riktlinjer har ni? Hur skapar ni förutsättningar för att era rutiner/riktlinjer ska efterlevas? Hur mäter/kontrollerar ni graden av efterlevnad till era riktlinjer/rutiner? Hur återför ni resultaten till medarbetarna? Vilka idéer har ni om åtgärder och förbättringar?

26 Ordinarie omgång Start våren 2012 10-15 kliniker/termin Anmälan till
Ordinarie omgång Start våren 2012 10-15 kliniker/termin Anmälan till

27 Revisorsteam Kirurg Anestesiolog Operationssjuksköterska
Revisorsteam Kirurg Anestesiolog Operationssjuksköterska Sjuksköterska från vårdavdelning eller mottagning.

28 Revision Kollegialt men kritiskt 2 dagars utbildning 1 dags platsbesök
Revision 2 dagars utbildning 1 dags platsbesök Återföringsrapport Överenskommelse om åtgärder Uppföljning Kollegialt men kritiskt

29 Revision Total tid 7 dagar
Revision Total tid 7 dagar Löneersättning, res- och ev. logikostnader från Patientförsäkringen LÖF Anmälan till Utses av specialistförening

30 Sekretess Sekretessbelagt arbetsmaterial
Sekretess Sekretessbelagt arbetsmaterial Arkiveras på Patientförsäkringen LÖF Ej offentlig handling Materialet ägs gemensamt av deltagande föreningar (ej LÖF)

31 Ansvar och befogenheter
Ansvar och befogenheter Verksamhetschefen har ansvaret för patientsäkerheten vid kliniken och de eventuella åtgärder som genomförs Revisionen/återföringen ska vara stödjande för verksamhetsledningens patientsäkerhetsarbete inom befintliga resurser och förutsättningar i övrigt Revisorsteamet ska inta ett objektivt förhållningssätt tydligt uppmärksamma de säkerhetsrisker man finner komma överens med verksamhetschefen om åtgärder

32 Hur kan projektet Säker Bukkirurgi utvärderas?
Hur kan projektet Säker Bukkirurgi utvärderas? Rune Sjödahl Gunnar Persson Olle Ljungqvist PO Nyström Jon Ahlberg

33 Nyckelfaktorer Multiprofessionellt Frivilligt Icke normativt
Nyckelfaktorer Multiprofessionellt Frivilligt Icke normativt Föreningarnas och deras medlemmars engagemang

34 Det behövs fler revisorer!
Det behövs fler revisorer! Uppmuntra kollegor att anmäla intresse till som vidarebefordrar till resp. yrkesorganisation för beslut. Bidrag från LÖF till kliniker som medverkar med revisorer, Schablon för en reviderad klinik: ordinarie lön för 7 dagar + 31,42% Resor, startseminarier och hotell betalas av LÖF.

35 Användarnamn och lösenord får ni av oss

36

37

38

39 Glöm ej att spara!

40 Här finns frågeformulär och bilagor att skriva ut
Skriv ut frågorna om du vill titta på dem när du inte sitter vid datorn

41 Klicka på ”klar med frågor” när ni är klara med revisionen

42 St Eriks Ögonsjukhus Tack Jon Ahlberg


Ladda ner ppt "Säker bukkirurgi 2012-05-10."

Liknande presentationer


Google-annonser