Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Säker bukkirurgi 2012-05-10. Patientförsäkringen LÖF •PSR AB tidigare helägt dotterbolag till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag. •Slogs samman.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Säker bukkirurgi 2012-05-10. Patientförsäkringen LÖF •PSR AB tidigare helägt dotterbolag till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag. •Slogs samman."— Presentationens avskrift:

1 Säker bukkirurgi 2012-05-10

2 Patientförsäkringen LÖF •PSR AB tidigare helägt dotterbolag till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag. •Slogs samman till ett bolag 2010-01-01 •Vi använder oss av namnet Patientförsäkringen LÖF i vår kommunikation med kunder och andra intressenter. + = 2012-05-10

3 Om oss •Patientförsäkringen LÖF försäkrar landstingens och regionernas ansvarighet gentemot patienter som skadas i samband med hälso- och sjukvård. Bolaget står under Finansinspektionens tillsyn. •Vi är cirka 115 medarbetare som svarar för mottagning och registrering av skadeanmälningar, personskadeutredning, beslut i skadeärenden och utbetalning av ersättningar samt skadeförebyggande arbete. 2012-05-10

4 Uppdrag Patientförsäkringen LÖF ska utreda och lämna rätt ersättning i rätt tid till patienter som drabbats av skada inom vården. Patientförsäkringen LÖF ska även genom skadeförebyggande arbete verka för att antalet skador minskar. 2012-05-10

5 Skadeanmälningar •Ca 11 500 st/år •Ca 41% får ersättning •Skadeersättning/år: ca 450 miljoner (Skr) 2012-05-10

6 Skadeförebyggande arbete Det pågår ett aktivt arbete för att minska patientskador och öka patientsäkerheten inom den svenska sjukvården. En viktig uppgift för Patientförsäkringen LÖF är att stödja landstingen och regionerna i detta. 2012-05-10

7 Säker Bukkirurgi Ett projekt i samverkan mellan •SKF •SFÖAK •SFKRK •SIKT •Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård (SFAI) •Svensk Barnkirurgisk förening •Vårdförbundet •Riksföreningen för operationssjukvård (SEORNA) • Nationella föreningen för specialistsjuksköterskor i kirurgi •SFBaBI •Med ekonomiskt och administrativt stöd av Patientförsäkringen LÖF 2012-05-10

8 Styrgrupp •Irini Antoniadou, SEORNA •Per-Olof Nyström, SFKRK •Olle Ljungqvist, SFÖAK •Gabriel Sandblom, SIKT •Ann Kjellin, Svensk kirurgisk förening •Nicklas Oscarsson, SFAI •Sineva Ribeiro, Vårdförbundet •Jan Rutqvist, Svensk Barnkirurgisk Förening •Tova Hamnegård-Hamrin, SFBaBI •Kristofer Bjerså, Nationella föreningen för specialistsjuksköterskor i kirurgi •Jon Ahlberg, LÖF •Susanne Wennerholm, LÖF (projektadministratör) 2012-05-10

9 Säker Bukkirurgi •Alla landets kirurgkliniker inbjudes att delta •Omfattar både elektiv och akut kirurgi •Processens omfattning: från operationsbeslut till 3 månader postoperativt 2012-05-10

10 Modeller •ERAS •Säker Förlossningsvård •PRISS 2012-05-10

11 Säker förlossningsvård, 46 kliniker 2012-05-10

12 Säker förlossningsvård 2012-05-10

13 Säker förlossningsvård 2012-05-10

14 Deltagande kliniker Testomgång Ht 2011Vt 2012Anmälda Ht 2012 Sunderbyn Ystad Ryhov Danderyd Borås/Säs Kalmar Lycksele Trollhättan/NU sjukvården Visby Skövde Karolinska/Huddinge- Solna Malmö/Sus Sahlgrenska Växjö/Ljungby Drottning Silvia Göteborg Nyköping Södersjukhuset Stockholm Helsingborg Södertälje Uppsala Astrid Lindgren Solna 2012-05-10

15 Säker Bukkirurgi •Självvärdering av styrkor och svagheter i vården vid bukkirurgi. •Besök av ett tvärprofessionellt revisorsteam som tillsammans med kliniken kommer överens om förbättringsåtgärder. •Åtgärder genomförs under följande 6-8 månader •Uppföljning 2012-05-10

16 Introduktionsbesök Processen 1.Verksamhetsledningen – självvärdering och rapport 2. Startseminarium för revisorer – analyserar svaren, förbereder platsbesök 2. Startseminarium för revisorer – analyserar svaren, förbereder platsbesök 3. Revisorerna – platsbesök, ställer frågor, muntlig återföring 3. Revisorerna – platsbesök, ställer frågor, muntlig återföring 4. Revisorerna – skriftlig återföring inom fyra veckor. Överenskommelse om åtgärder med verksamhetsledningen 4. Revisorerna – skriftlig återföring inom fyra veckor. Överenskommelse om åtgärder med verksamhetsledningen 5. Verksamhetsledningen – genomför överenskomna åtgärder och rapporterar till teamet inom sex månader 5. Verksamhetsledningen – genomför överenskomna åtgärder och rapporterar till teamet inom sex månader 6. Revisorsteamet – analyserar rapporten, återför, samlar kunskap av generells intresse för bukkirurgi 6. Revisorsteamet – analyserar rapporten, återför, samlar kunskap av generells intresse för bukkirurgi 7. Revisorsteamet – uppföljning ca sex månader efter slutrapport (ev.) 7. Revisorsteamet – uppföljning ca sex månader efter slutrapport (ev.) 2012-05-10

17 Säker Bukkirurgi •Alla landets kirurgkliniker inbjudes att delta •Omfattar både elektiv och akut kirurgi •Processens omfattning: från operationsbeslut till 3 månader postoperativt 2012-05-10

18 Genomförande •Genomgång av klinikens rutiner utifrån 23 frågor •Självvärderingsrapport •Revision •Åtgärdspaket •Uppföljning 2012-05-10

19 Frågornas uppbyggnad •Hur säkerställer ni att………..? –Vilka rutiner/riktlinjer har ni? –Hur skapar ni förutsättningar för att era rutiner/riktlinjer ska efterlevas? –Hur mäter/kontrollerar ni graden av efterlevnad till era riktlinjer/rutiner? –Hur återför ni resultaten till medarbetarna? –Vilka idéer har ni om åtgärder och förbättringar? 2012-05-10

20 Exempel 2012-05-10 •Fråga 4. Hur säkerställer ni att en tillfredsställande preoperativ riskbedömning genomförs inför operation? (Ex. funktionsstatus, provtagning, nutrition, hudkostym, implantat, stomi, standardiserade instrument för riskbedömning såsom ASA, POSSUM m.fl.)

21 Exempel •Fråga 11. Hur övervakar, följer, och reglerar ni vitala funktioner under operation? (Ex. vätskebalans, kroppstemperatur, värme och vätskebehandling, profylax mot tryckskador, mekanisk trombosprofylax) 2012-05-10

22 •Fråga 13. Hur säkerställer ni adekvat användning av vissa kirurgiska tilläggsåtgärder? (Ex. användning av dränage, urinkateter, ventrikelsond, preparathantering, förbandsläggning) 2012-05-10

23 Exempel •Fråga 15. Hur säkerställer ni adekvat postop. övervakning och behandling på vårdavdelning? (Ex. vitala funktioner, smärta, illamående, funktionsträning (t ex stomi) födointag och dryck, mobilisering, sårvård) 2012-05-10

24 Exempel •Fråga 19. Hur säkerställer ni att komplikationer efter utskrivning handläggs med adekvat skyndsamhet och på rätt kompetensnivå? (Ex. kontaktvägar för patient, återinskrivningar) 2012-05-10

25 Samtliga följda av… –Vilka rutiner/riktlinjer har ni? –Hur skapar ni förutsättningar för att era rutiner/riktlinjer ska efterlevas? –Hur mäter/kontrollerar ni graden av efterlevnad till era riktlinjer/rutiner? –Hur återför ni resultaten till medarbetarna? –Vilka idéer har ni om åtgärder och förbättringar? 2012-05-10

26 Ordinarie omgång •Start våren 2012 •10-15 kliniker/termin •Anmälan till saeker-bukkirurgi@patientforsakring.se 2012-05-10

27 Revisorsteam •Kirurg •Anestesiolog •Operationssjuksköterska •Sjuksköterska från vårdavdelning eller mottagning. 2012-05-10

28 Revision •2 dagars utbildning •1 dags platsbesök •Återföringsrapport •Överenskommelse om åtgärder •Uppföljning •Kollegialt men kritiskt 2012-05-10

29 Revision •Total tid 7 dagar •Löneersättning, res- och ev. logikostnader från Patientförsäkringen LÖF •Anmälan till saeker-bukkirurgi@patientforsakring.se Susanne.wennerholm@patientforsakring.se •Utses av specialistförening 2012-05-10

30 Sekretess •Sekretessbelagt arbetsmaterial •Arkiveras på Patientförsäkringen LÖF •Ej offentlig handling •Materialet ägs gemensamt av deltagande föreningar (ej LÖF) 2012-05-10

31 Ansvar och befogenheter •Verksamhetschefen har ansvaret för patientsäkerheten vid kliniken och de eventuella åtgärder som genomförs •Revisionen/återföringen ska vara stödjande för verksamhetsledningens patientsäkerhetsarbete inom befintliga resurser och förutsättningar i övrigt •Revisorsteamet ska –inta ett objektivt förhållningssätt –tydligt uppmärksamma de säkerhetsrisker man finner –komma överens med verksamhetschefen om åtgärder 2012-05-10

32 Hur kan projektet Säker Bukkirurgi utvärderas? •Rune Sjödahl •Gunnar Persson •Olle Ljungqvist •PO Nyström •Jon Ahlberg 2012-05-10

33 Nyckelfaktorer •Multiprofessionellt •Frivilligt •Icke normativt •Föreningarnas och deras medlemmars engagemang 2012-05-10

34 Det behövs fler revisorer! •Uppmuntra kollegor att anmäla intresse till saeker-bukkirurg@patientforsakring.se som vidarebefordrar till resp. yrkesorganisation för beslut. •Bidrag från LÖF till kliniker som medverkar med revisorer, Schablon för en reviderad klinik: ordinarie lön för 7 dagar + 31,42% •Resor, startseminarier och hotell betalas av LÖF. 2012-05-10

35 Användarnamn och lösenord får ni av oss 2012-05-10

36

37

38

39 Glöm ej att spara! 2012-05-10

40 Skriv ut frågorna om du vill titta på dem när du inte sitter vid datorn Här finns frågeformulär och bilagor att skriva ut 2012-05-10

41 Klicka på ”klar med frågor” när ni är klara med revisionen 2012-05-10

42 2012 05 09Jon Ahlberg 2010 01 20 St Eriks Ögonsjukhus Tack


Ladda ner ppt "Säker bukkirurgi 2012-05-10. Patientförsäkringen LÖF •PSR AB tidigare helägt dotterbolag till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag. •Slogs samman."

Liknande presentationer


Google-annonser