Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nyheter i RYC - Stratsys kommunkonferens 2009 -. Förekommande begrepp Styrmodell •Hierarkisk struktur av information •Exempel: balanserat styrkort, verksamhetsplan,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nyheter i RYC - Stratsys kommunkonferens 2009 -. Förekommande begrepp Styrmodell •Hierarkisk struktur av information •Exempel: balanserat styrkort, verksamhetsplan,"— Presentationens avskrift:

1 Nyheter i RYC - Stratsys kommunkonferens 2009 -

2 Förekommande begrepp Styrmodell •Hierarkisk struktur av information •Exempel: balanserat styrkort, verksamhetsplan, miljöplan •Består av ett godtyckligt antal nivåer – Exempel för balanserat styrkort: • Perspektiv • Strategiska mål • Framgångsfaktorer • Mått • Aktiviteter • Kopplingsregler mellan nivåerna Nod • Innehållet under varje nivå kallas för noder • Finns tre olika typer av noder – Textnod • Exempel: perspektiv, strategiska mål, framgångsfaktorer – Måttnod • Exempel: mått, nyckeltal, styrtal, indikatorer – Aktivitetsnod • Exempel: aktiviteter, handlingsplaner, åtgärder

3 Demokommun

4 T1 T2 T3 Presentation Ramverk Systemkonfiguration Operativt arbete (cykliskt) Processflöde i RYC Administratörer Alla användare Planeringsläge

5 Ramverk Organisation och användarinställningar Organisation Grupper Användare Styrmodeller Kolumner Kopplingsregler

6 Nyheter Ramverk  Förbättrad säkerhet – Alla lösenord krypterade i databasen – Utmejlning av nytt lösenord – Möjligt att ställa krav på lösenord  Logga in som annan användare – Administratörer kan logga in som en annan användare utan att veta användarens lösenord – Syftet är att underlätta supporten

7 Systemkonfiguration Nyckelord Måttmallar Textfält Dokumenthantering Konsolideringsfält Kommentarsinställningar Aktivitetsinställningar E-postpåminnelser Utseendeinställningar Språkinställningar

8 Nyheter Systemkonfiguration (1/2)  Måttmallar – Ersätter standardmåttet – När man lägger till nytt mått får man välja bland tillgängliga måttmallar  Konsolideringsfält – En funktion som gör det lättare att uppdatera hela konsolideringskedjor på en gång.  Tyst inloggning – Det finns en standardlösning för tyst inloggning.

9 Nyheter Systemkonfiguration (2/2)  Nyckelord – Det går att ladda upp egna ikoner för nyckelord.  Textfält – Det går att fritt definiera vilka textfält som skall finnas för de olika noderna per kolumn och styrmodell.  E-postpåminnelser – Det går att ställa in så att e-post skickas ut inför och efter deadlines av mått och aktiviteter.

10 Presentation Skapa vyer Specialvyer Snabbgenerering Inställningar av vad som ska visas Skapa menyer Nivåer från styrmodellen Nodegenskaper Standardfilter

11 Specialvyer Startsida Externa webbsidor Gantt-schema Diagramsida Konsolideringsvy Kontrollrum Spindeldiagram

12 Nyheter Presentation  Förbättrat filter – Filtret har fått en mer användarvänlig layout.  Externa webbsidor – Det går att visa externa webbsidor i RYC. Webbsidor kan namnges och göras åtkomliga i menyraden.  Diagram för konsolidering – Det går att ta fram diagram för jämförelse av mått på olika enheter som ingår i samma konsolideringskedja.  Spindeldiagram och diagramsidan går nu att filtrera – Detta möjliggör att exempelvis jämföra utvalda mått

13 Operativt arbete (cykliskt) Lägga in information i vyerna Ta ut rapporter Lägga in noder Arkivering av rapporter Rapportspecifik kommentering Bestämma struktur Konsolidera Träd- och tabellstruktur Stående struktur Uppdatera mått och aktiviteter Skriva kommentarer

14 Nyheter Operativt arbete (1/2)  Konsolidering inom enhet – Det går att konsolidera mått på samma enhet.  Konsolidering kräver inte värden från alla enheter – Nya konsolideringsformler som beräknar konsoliderat värde trots att värden inte är inrapporterade på alla måtten som ingår i konsolideringskedjan.  Enklare borttagning av noder – Det är lättare att ta bort noder som har många noder under sig – Det är lättare att ta bort noder som finns i flera styrmodeller – Det är lättare att ta bort nedkopierade mått och aktiviteter.

15 Nyheter Operativt arbete (2/2)  Rapportering och kommentering via startsidan – Ny rapporteringssida där man kan skriva kommentarer och rapportera måttdata/aktivitetsdata samtidigt.  Särskild behörighet för vissa datakolumner – Det går att ställa in så att enbart användare med särskild behörighet får lov att rapportera värden i utvalda datakolumner i måtten.  Stående rapport – ”Light”-version av RYR som går att använda inifrån RYC – Innehållsförteckning – Egna rubriker/tabeller – Anvisningar

16 Planeringsläge Gör planering aktuell Aktivera planering Aktivera övergångsläge

17 Nyheter Planeringsläge  Övergångsläge – Gör att alla användare tillåts gå in i både aktuell version och planeringsversion  Stöd för organisationsförändringar – Lägga till enheter – Ta bort enheter – Flytta enheter  Stöd för menyändringar – Menyerna kan se olika ut i aktuell version och planeringsläget

18 UppsättningInnehållPresentationOperativt arbetePlanering GEM - Användare & Grupper GEM - Organisation GEM - Inloggning & Säkerhet GEM - Konfiguration & Inställningar GEM - Språkinställningar GEM - Stabiltet, Felhantering & Loggning RYC – Övrigt - StyrmodellerGEM - Stabiltet, Felhantering & Loggning GEM - Export GEM - Menysystem GEM - Stabiltet, Felhantering & Loggning RYC - Övrigt - Planering GEM – MailpåminnelserRYC - Noder - Gemensamt RYC - Noder - Aktiviteter RYC - Noder - Konsolidering RYC - Noder - Mått RYC - Presentation - Rapporter – Ståend RYC - Presentation – Rapporter RYC - Presentation - Gemensamt RYC - Presentation - Rapporter - Kontrollrum RYC - Presentation – Vyer RYC - Presentation – Filter RYC - Presentation - Gemensamt RYC - Inrapportering - Färg & Nyckelord, Kommentarer, Måttdata RYC - Övrigt – Dokumenthantering RYC - Övrigt - Integration RYR RYC - Övrigt - Arkivering RYR – Enhetsmallar, Grundmallar, Inrapportering, Startsida, Sökmotor


Ladda ner ppt "Nyheter i RYC - Stratsys kommunkonferens 2009 -. Förekommande begrepp Styrmodell •Hierarkisk struktur av information •Exempel: balanserat styrkort, verksamhetsplan,"

Liknande presentationer


Google-annonser