Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

- Stratsys kommunkonferens

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "- Stratsys kommunkonferens"— Presentationens avskrift:

1 - Stratsys kommunkonferens 2009 -
Nyheter i RYC - Stratsys kommunkonferens

2 Förekommande begrepp Styrmodell Nod Hierarkisk struktur av information
Exempel: balanserat styrkort, verksamhetsplan, miljöplan Består av ett godtyckligt antal nivåer Exempel för balanserat styrkort: Perspektiv Strategiska mål Framgångsfaktorer Mått Aktiviteter Kopplingsregler mellan nivåerna Nod Innehållet under varje nivå kallas för noder Finns tre olika typer av noder Textnod Exempel: perspektiv, strategiska mål, framgångsfaktorer Måttnod Exempel: mått, nyckeltal, styrtal, indikatorer Aktivitetsnod Exempel: aktiviteter, handlingsplaner, åtgärder

3 Demokommun

4 Operativt arbete (cykliskt)
Processflöde i RYC Administratörer Ramverk Systemkonfiguration Presentation Operativt arbete (cykliskt) T1 T2 T3 Alla användare Planeringsläge

5 Organisation och användarinställningar
Ramverk Styrmodeller Organisation och användarinställningar Organisation Kolumner Grupper Kopplingsregler Användare

6 Ramverk Förbättrad säkerhet Logga in som annan användare
Alla lösenord krypterade i databasen Utmejlning av nytt lösenord Möjligt att ställa krav på lösenord Logga in som annan användare Administratörer kan logga in som en annan användare utan att veta användarens lösenord Syftet är att underlätta supporten

7 Systemkonfiguration Nyckelord Kommentarsinställningar Textfält
Aktivitetsinställningar E-postpåminnelser Måttmallar Språkinställningar Konsolideringsfält Utseendeinställningar Dokumenthantering

8 Systemkonfiguration (1/2)
Måttmallar Ersätter standardmåttet När man lägger till nytt mått får man välja bland tillgängliga måttmallar Konsolideringsfält En funktion som gör det lättare att uppdatera hela konsolideringskedjor på en gång. Tyst inloggning Det finns en standardlösning för tyst inloggning.

9 Systemkonfiguration (2/2)
Nyckelord Det går att ladda upp egna ikoner för nyckelord. Textfält Det går att fritt definiera vilka textfält som skall finnas för de olika noderna per kolumn och styrmodell. E-postpåminnelser Det går att ställa in så att e-post skickas ut inför och efter deadlines av mått och aktiviteter.

10 Presentation Skapa vyer Skapa menyer
Inställningar av vad som ska visas Nivåer från styrmodellen Snabbgenerering Nodegenskaper Specialvyer Standardfilter

11 Specialvyer Startsida Diagramsida Kontrollrum Gantt-schema
Konsolideringsvy Externa webbsidor Spindeldiagram

12 Presentation Förbättrat filter Externa webbsidor
Filtret har fått en mer användarvänlig layout. Externa webbsidor Det går att visa externa webbsidor i RYC. Webbsidor kan namnges och göras åtkomliga i menyraden. Diagram för konsolidering Det går att ta fram diagram för jämförelse av mått på olika enheter som ingår i samma konsolideringskedja. Spindeldiagram och diagramsidan går nu att filtrera Detta möjliggör att exempelvis jämföra utvalda mått

13 Operativt arbete (cykliskt)
Lägga in information i vyerna Ta ut rapporter Lägga in noder Bestämma struktur Konsolidera Stående struktur Träd- och tabellstruktur Uppdatera mått och aktiviteter Rapportspecifik kommentering Skriva kommentarer Arkivering av rapporter

14 Operativt arbete (1/2) Konsolidering inom enhet
Det går att konsolidera mått på samma enhet. Konsolidering kräver inte värden från alla enheter Nya konsolideringsformler som beräknar konsoliderat värde trots att värden inte är inrapporterade på alla måtten som ingår i konsolideringskedjan. Enklare borttagning av noder Det är lättare att ta bort noder som har många noder under sig Det är lättare att ta bort noder som finns i flera styrmodeller Det är lättare att ta bort nedkopierade mått och aktiviteter.

15 Operativt arbete (2/2) Rapportering och kommentering via startsidan
Ny rapporteringssida där man kan skriva kommentarer och rapportera måttdata/aktivitetsdata samtidigt. Särskild behörighet för vissa datakolumner Det går att ställa in så att enbart användare med särskild behörighet får lov att rapportera värden i utvalda datakolumner i måtten. Stående rapport ”Light”-version av RYR som går att använda inifrån RYC Innehållsförteckning Egna rubriker/tabeller Anvisningar

16 Aktivera övergångsläge
Planeringsläge Aktivera planering Gör planering aktuell Aktivera övergångsläge

17 Planeringsläge Övergångsläge Stöd för organisationsförändringar
Gör att alla användare tillåts gå in i både aktuell version och planeringsversion Stöd för organisationsförändringar Lägga till enheter Ta bort enheter Flytta enheter Stöd för menyändringar Menyerna kan se olika ut i aktuell version och planeringsläget

18 Uppsättning Innehåll Presentation Operativt arbete Planering
GEM - Användare & Grupper GEM - Organisation GEM - Inloggning & Säkerhet GEM - Konfiguration & Inställningar GEM - Språkinställningar GEM - Stabiltet, Felhantering & Loggning RYC – Övrigt - Styrmodeller GEM - Export GEM - Menysystem RYC - Övrigt - Planering GEM – Mailpåminnelser RYC - Noder - Gemensamt RYC - Noder - Aktiviteter RYC - Noder - Konsolidering RYC - Noder - Mått RYC - Presentation - Rapporter – Ståend RYC - Presentation – Rapporter RYC - Presentation - Gemensamt RYC - Presentation - Rapporter - Kontrollrum RYC - Presentation – Vyer RYC - Presentation – Filter RYC - Inrapportering - Färg & Nyckelord, Kommentarer, Måttdata RYC - Övrigt – Dokumenthantering RYC - Övrigt - Integration RYR RYC - Övrigt - Arkivering RYR – Enhetsmallar, Grundmallar, Inrapportering, Startsida, Sökmotor


Ladda ner ppt "- Stratsys kommunkonferens"

Liknande presentationer


Google-annonser