Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Misa grundutbildning SE www.misa.se www.facebook.com/Misa.Kompetens.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Misa grundutbildning SE www.misa.se www.facebook.com/Misa.Kompetens."— Presentationens avskrift:

1 Misa grundutbildning SE www.misa.se www.facebook.com/Misa.Kompetens

2 Livshjul Att intervjua den andre om sitt livshjul eller en tårtbit Pengar Yrkesliv Hälsa Familj & vänner Partner Personlig utveckling Nöje och rekreation Fysisk träning 10 5 5 5 5 5 5 5 5

3 SE Toolkit - Yrkesprofil Ett personcentrerat verktyg => hjälpa personen att göra välinformerade val om sina jobbmöjligheter => skapa nödvändiga utb.strategier för stöd på el utanför jobbet. => karriärambitioner => framtidsinriktad => ska underlätta övergång till ett arbete & säkra jobbmatchning => EJ vara en bedömning

4 SE Toolkit - Yrkesprofil S 66 => Övning: •Läs igenom yrkesprofilsprocessen. •Reflektera och diskutera innehållet och tillhörande material (bilagor) •Vad kan vi ta med oss och utveckla i vårt vardagliga arbete? •Förbered en redovisning inför helgrupp om din del.

5 SE Toolkit - Yrkesprofil Relevant information => Arbetshistoria (formell och informell) => Utb. och kvalifikationer => Fysiska förmågor => Kognitiva färdigheter => Personliga kompetenser (ADL) => Social kompetens => Färdigheter inom språk & kommunikation => Arbetsresurser => Önskad miljö/omgivning => Potentiella arbetsgivarens placering => Typer av arbeten => Arbetstid (dag, kväll, helg, skift, heltid, deltid) => Intressen

6 SE Toolkit - Yrkesprofil Även nödvändigt att överväga behov av stöd i viktiga områden: => social kompetens => självständigt resande => praktikplatser => stärkande av kvalifikationer => stöd i hemmet/nätverk

7 Yrkesmiljökarta Slakterier Hotell Saluhallar Bagerier Skidanläggningar Golfanläggningar Skolor Förskolor Äldreomsorg Sjukhus Idrottshallar Butiker Museum Bowlinghallar Vandrarhem Storföretag Camping Restauranger Matleverantörer Vägkrogar Storkök Yrkesutbildningar Bageri Konditori

8 Jobbkarta

9 Utvecklingen av SE i Europa Bakgrund •Nordamerika – 1980-talet •Personer med inlärningssvårigheter •Gå ifrån traditionella utbildningsmetoder •Utbilda/plats → plats/utbilda → plats/utbilda/behålla •EUSE skapat – 1993 •Projekt finansierade i Europa •Nya klientgrupper •Accepterat av den Europeiska kommissionen

10 Utveckling av SE i Europa Definition “Att ge stöd till personer med funktionshinder eller andra missgynnade grupper för att säkra och behålla betalt arbete på den öppna arbetsmarknaden” Europeiska Unionen Supported Employment2005

11 Utveckling av SE i Europa Värderingar & principer  Individualitet  Respekt  Självbestämmande  Informerande val  Egenmakt - Empowerment  Sekretess  Flexibilitet  Tillgänglighet SFSE Conference, Goteborg 2011 11

12 Utveckling av SE i Europa Process 1)Överrenskommelse med klient 2)Yrkesprofil 3)Jobbsökande 4)Arbetsgivarengagemang 5)Stöd på och utanför jobbet

13 Utveckling av SE i Europa Möjliga resultat ⇧ Öppet, betalt arbete ⇧ Anställning med lön/pension ⇧ Frivilligt arbete ⇧ Arbetserfarenhet ⇧ Jobb på försök 13 April 2011

14 Utveckling av SE i Europa EUSE:s roll •Att tillhandahålla praktiskt ledarskap •Utveckla och förbättra former för anställningsstöd •Hjälpa till att uppnå större enhetlighet •Utvidga medlemskap •Ökad påverkan nationellt/internationellt

15 Utveckling av SE i Europa EUSE:s aktiviteter och mål •Internationella konferens •Nationella konferenser •EUSE-stipendier •Europeisk verktygslåda – Toolkit •Deltagande i EU-utredning •Uppbyggnad av “klustergrupper” •Webbsida (www.euse.org)www.euse.org •Nyhetsbrev •Ge praktisk vägledning och praktiskt stöd

16 Utveckling av SE i Europa EUSE:s medlemmar •Österrike •Tjeckien •Danmark •England •Finland •Tyskland •Grekland •Island •Irland •Italien •Nederländerna •Nordirland •Norge •Portugal •Skottland •Spanien •Sverige •Schweiz •Wales •Polen, Ungern…..

17 Europeiskt Toolkit - verktygslåda Syfte •Att utveckla inlärnings-, utbildnings-, och träningsmaterial riktade till jobbcoacher som är involverade i att ge SE-stödsservice till personer med funktionshinder och till potentiella arbetsgivare i Europa. 13 April 2011SFSE Conference, Goteborg 2011 17

18 Europeisk verktygslåda Dokument med grundläggande principer •Värderingar, normer och principer för anställningsstöd •Betalt och obetalt arbete •Överenskommelse med klient •Yrkesprofil •Arbetserfarenhetsplaceringar •Hitta jobb •Arbetsgivarengagemang •Stöd på och utanför arbetsplatsen •Karriärutveckling och framgång •SE för beslutsfattare •Stöd för arbetsgivare

19 Supported Employment Metoden bygger på fem grundstenar •Överenskommelse med klient •Yrkesprofil •Jobbsökande •Arbetsgivarengagemang •Stöd på och utanför arbetet Nya gemensamma projekt Konferens IPS

20 Personer som vill arbeta Ordinarie arbetsliv Arbetsförmedlingen unga AF GRÅZON Kommunen, Sol, LSS

21 Balans i livet – med arbete Hemma Arbete Fritid Socialt

22 En annorlunda attityd……. FASER INSTITUTIONELLA FASEN AVVECKLINGS- FASEN MEDBORGAR- SKAPSFASEN Vem är personen ? Patient Klient Omsorgstagare Medborgare Typisk miljö / omgivning ? Vårdhem - institutionGruppbostad, dagcenter, särskild skola eller särskilt klassrum Personens hem, skola och sysselsättning, lokalt i grannskapet Hur är service organiserad ? Resurs - facilitetValmöjlighet utifrån förutbestämda alternativ Individuellt anpassat stöd utifrån personens funktionshinder Vilken är modellen ? Förmyndare - beskyddande - Medicinsk utgångspunkt Utveckling - beteendeIndividuellt stöd Vad består service av ? VårdVård - program – omsorgStöd Hur är servicen planerad ? VårdplanIndividuell habiliteringsplan, ”göra skicklig”. Personlig ”framtids- ” planering Vem beslutar om planerad service ? Professionella, oftast läkare Tvärvetenskapliga professionella team. Individen I vilket samman- hang görs planeringen ? Minim. av professionell insats utifrån standard för resp. yrkesgrupp. Överenskommelser i teamet.Omgivning / krets av stöd Vad är viktigast ?Basbehov SkyddFörmåga – utveckling - beteende – manövrering. Självbestämmande och relationer. Vad är målet ?Kontroll och/eller botande/kurering Ändra beteende, bli ”duktig” och ”anpassa sig”. Förändring av attityder ! - Rätten att vara avvikande och ha ett funktionshinder.

23 Jobbsökningen Kontakta arbetsgivare ArbetsanalysJobbmatchning Säkerställ Anställning Jobbsökande & arbetsgivarengagemang S 83

24 Kontakta arbetsgivare S 85 Fem viktiga delar att förbereda sig inför • Informationsinsamling • Kontakten • Möte med arbetsgivare • Hanterandet av invändningar • Avtal

25 Jobbsök – lära branschen o 80/20 regeln o Öppna frågor o Reflektion

26 Arbetsanalys =>Arbetsplatsanalys ARBETSUPPGIFTER KÄRNRUTINEREPISODISKA RUTINER (återkommande dagliga rutiner)(oregelbundna rutiner, då & då) VIKTIGA EGENSKAPER KVALITETSSTANDARD ARBETSRELATERADE RUTINERDEN SOCIALA MILJÖN (ingår ej i arbetsuppgifterna men (företagets kultur och oskrivna regler) ändå viktiga funktioner) ARBETETS HANDIKAPPTILLGÄNGLIGHET

27 Arbete mellan utbildningsdagarna • Testa något nytt utifrån Supported Employments fem steg. • När vi ses ska du berätta om hur och varför du genomförde förändringen. • Ge oss även en reflektion över vad som hände.


Ladda ner ppt "Misa grundutbildning SE www.misa.se www.facebook.com/Misa.Kompetens."

Liknande presentationer


Google-annonser