Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Misa grundutbildning SE

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Misa grundutbildning SE"— Presentationens avskrift:

1 Misa grundutbildning SE

2 Livshjul Att intervjua den andre om sitt livshjul eller en tårtbit
Pengar Yrkesliv Hälsa Familj & vänner Partner Personlig utveckling Nöje och rekreation Fysisk träning 10 5 2 & 2 intervjuar (10 min/person + reflektion om verktyget)

3 SE Toolkit - Yrkesprofil
Ett personcentrerat verktyg => hjälpa personen att göra välinformerade val om sina jobbmöjligheter => skapa nödvändiga utb.strategier för stöd på el utanför jobbet. => karriärambitioner => framtidsinriktad => ska underlätta övergång till ett arbete & säkra jobbmatchning => EJ vara en bedömning

4 SE Toolkit - Yrkesprofil
Övning: Läs igenom yrkesprofilsprocessen. Reflektera och diskutera innehållet och tillhörande material (bilagor) Vad kan vi ta med oss och utveckla i vårt vardagliga arbete? Förbered en redovisning inför helgrupp om din del.

5 SE Toolkit - Yrkesprofil
Relevant information => Arbetshistoria (formell och informell) => Utb. och kvalifikationer => Fysiska förmågor => Kognitiva färdigheter => Personliga kompetenser (ADL) => Social kompetens => Färdigheter inom språk & kommunikation => Arbetsresurser => Önskad miljö/omgivning => Potentiella arbetsgivarens placering => Typer av arbeten => Arbetstid (dag, kväll, helg, skift, heltid, deltid) => Intressen

6 SE Toolkit - Yrkesprofil
Även nödvändigt att överväga behov av stöd i viktiga områden: => social kompetens => självständigt resande => praktikplatser => stärkande av kvalifikationer => stöd i hemmet/nätverk

7 Yrkesmiljökarta Laga mat Förskolor Äldreomsorg Camping Matleverantörer
Slakterier Konditori Yrkesutbildningar Hotell Idrottshallar Storföretag Butiker Storkök Saluhallar Laga mat Bageri Skidanläggningar Vägkrogar Sjukhus Övning i grupp om 3 el 4 + reflektion Golfanläggningar Bowlinghallar Restauranger Vandrarhem Museum Bagerier Skolor

8 Jobbkarta

9 Utvecklingen av SE i Europa Bakgrund
Nordamerika – 1980-talet Personer med inlärningssvårigheter Gå ifrån traditionella utbildningsmetoder Utbilda/plats → plats/utbilda → plats/utbilda/behålla EUSE skapat – 1993 Projekt finansierade i Europa Nya klientgrupper Accepterat av den Europeiska kommissionen

10 Utveckling av SE i Europa Definition
“Att ge stöd till personer med funktionshinder eller andra missgynnade grupper för att säkra och behålla betalt arbete på den öppna arbetsmarknaden” Europeiska Unionen Supported Employment2005

11 Utveckling av SE i Europa Värderingar & principer
Individualitet Respekt Självbestämmande  Informerande val  Egenmakt - Empowerment Sekretess Flexibilitet Tillgänglighet SFSE Conference, Goteborg 2011

12 Utveckling av SE i Europa Process
Överrenskommelse med klient Yrkesprofil Jobbsökande Arbetsgivarengagemang Stöd på och utanför jobbet

13 Utveckling av SE i Europa Möjliga resultat
Öppet, betalt arbete Anställning med lön/pension Frivilligt arbete Arbetserfarenhet Jobb på försök 13 April 2011

14 Utveckling av SE i Europa EUSE:s roll
Att tillhandahålla praktiskt ledarskap Utveckla och förbättra former för anställningsstöd Hjälpa till att uppnå större enhetlighet Utvidga medlemskap Ökad påverkan nationellt/internationellt

15 Utveckling av SE i Europa EUSE:s aktiviteter och mål
Internationella konferens Nationella konferenser EUSE-stipendier Europeisk verktygslåda – Toolkit Deltagande i EU-utredning Uppbyggnad av “klustergrupper” Webbsida (www.euse.org) Nyhetsbrev Ge praktisk vägledning och praktiskt stöd

16 Utveckling av SE i Europa EUSE:s medlemmar
Österrike Tjeckien Danmark England Finland Tyskland Grekland Island Irland Italien Nederländerna Nordirland Norge Portugal Skottland Spanien Sverige Schweiz Wales Polen, Ungern…..

17 Europeiskt Toolkit - verktygslåda Syfte
Att utveckla inlärnings-, utbildnings-, och träningsmaterial riktade till jobbcoacher som är involverade i att ge SE-stödsservice till personer med funktionshinder och till potentiella arbetsgivare i Europa. 13 April 2011 SFSE Conference, Goteborg 2011

18 Europeisk verktygslåda Dokument med grundläggande principer
Värderingar, normer och principer för anställningsstöd Betalt och obetalt arbete Överenskommelse med klient Yrkesprofil Arbetserfarenhetsplaceringar Hitta jobb Arbetsgivarengagemang Stöd på och utanför arbetsplatsen Karriärutveckling och framgång SE för beslutsfattare Stöd för arbetsgivare

19 Supported Employment Metoden bygger på fem grundstenar
Överenskommelse med klient Yrkesprofil Jobbsökande Arbetsgivarengagemang Stöd på och utanför arbetet Nya gemensamma projekt Konferens IPS

20 Personer som vill arbeta
Ordinarie arbetsliv Arbetsförmedlingen unga AF GRÅZON Kommunen, Sol, LSS

21 Balans i livet – med arbete
Hemma Arbete Fritid Socialt Team skola, praktik, yrkeskunskap SL 2007 sep 21

22 En annorlunda attityd…….
FASER INSTITUTIONELLA FASEN AVVECKLINGS- FASEN MEDBORGAR- SKAPSFASEN Vem är personen ? Patient Klient Omsorgstagare Medborgare Typisk miljö / omgivning ? Vårdhem - institution Gruppbostad, dagcenter, särskild skola eller särskilt klassrum Personens hem, skola och sysselsättning, lokalt i grannskapet Hur är service organiserad ? Resurs - facilitet Valmöjlighet utifrån förutbestämda alternativ Individuellt anpassat stöd utifrån personens funktionshinder Vilken är modellen ? Förmyndare - beskyddande - Medicinsk utgångspunkt Utveckling - beteende Individuellt stöd Vad består service av ? Vård Vård - program – omsorg Stöd Hur är servicen planerad ? Vårdplan Individuell habiliteringsplan, ”göra skicklig”. Personlig ”framtids- ” planering Vem beslutar om planerad service ? Professionella, oftast läkare Tvärvetenskapliga professionella team. Individen I vilket samman- hang görs planeringen ? Minim. av professionell insats utifrån standard för resp. yrkesgrupp. Överenskommelser i teamet. Omgivning / krets av stöd Vad är viktigast ? Basbehov Skydd Förmåga – utveckling - beteende – manövrering. Självbestämmande och relationer. Vad är målet ? Kontroll och/eller botande/kurering Ändra beteende, bli ”duktig” och ”anpassa sig”. Förändring av attityder ! Rätten att vara avvikande och ha ett funktionshinder.

23 Jobbsökande & arbetsgivarengagemang
Jobbsökningen Kontakta arbetsgivare Arbetsanalys Jobbmatchning Säkerställ Anställning

24 Kontakta arbetsgivare
Fem viktiga delar att förbereda sig inför Informationsinsamling Kontakten Möte med arbetsgivare Hanterandet av invändningar Avtal

25 Jobbsök – lära branschen
80/20 regeln Öppna frågor Reflektion

26 Arbetsanalys =>Arbetsplatsanalys
ARBETSUPPGIFTER KÄRNRUTINER EPISODISKA RUTINER (återkommande dagliga rutiner) (oregelbundna rutiner, då & då) VIKTIGA EGENSKAPER KVALITETSSTANDARD ARBETSRELATERADE RUTINER DEN SOCIALA MILJÖN (ingår ej i arbetsuppgifterna men (företagets kultur och oskrivna regler) ändå viktiga funktioner) ARBETETS HANDIKAPPTILLGÄNGLIGHET Utgå ifrån en arbetsplats som framkommit i yrkesmiljökartan

27 Arbete mellan utbildningsdagarna
Testa något nytt utifrån Supported Employments fem steg. När vi ses ska du berätta om hur och varför du genomförde förändringen. Ge oss även en reflektion över vad som hände.


Ladda ner ppt "Misa grundutbildning SE"

Liknande presentationer


Google-annonser