Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ungdomar – en icke-grupp !?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ungdomar – en icke-grupp !?"— Presentationens avskrift:

1 Ungdomar – en icke-grupp !?
Sofia Sohl, doktorand i Statsvetenskap Youth and Society, YeS Örebro universitet

2 Innehåll Introduktion Fritid RUS Politiskt deltagande Syfte
Slutdiskussion Begrepp Sammanfattning Teman Reflektion Arbete Diskussion Utbildning Boende Hälsa & Framtid Intro Arbete Utbildning Boende Hälsa Fritid Deltagande Slutdiskussion

3 Introduktion - bakgrund
RUS – Regional utvecklingsstrategi Syfte Samlad generell bild Frågeställningar Ungdom, ung, vuxen? Syn på arbete, utbildning, boende och fritid Hur mår unga? Deltar unga? Hur? Varför (inte)? Generationsskillnader? Intro Arbete Utbildning Boende Hälsa Fritid Deltagande Slutdiskussion

4 Introduktion - begrepp
Värderingar Fasta eller inte Mentala rättesnören Attityder Redskap med funktioner Riktning och vägskäl Intro Arbete Utbildning Boende Hälsa Fritid Deltagande Slutdiskussion

5 Introduktion - begrepp
Myten ungdomar Ålder Livsfas Vuxenmarkörer Upplevelse/identitet Framtidens prognosmakare? Intro Arbete Utbildning Boende Hälsa Fritid Deltagande Slutdiskussion

6 Tema ARBETE Arbetslöshet På toppnivå Konjunkturkänsliga
”Var fjärde ung står utan jobb” SvD 2/4 Konjunkturkänsliga Ungas värsta fiende och rädsla? Uppmärksammad problematik ”Unga utan jobb påverkas livet ut” SvD 29/9 ”Allt fler unga behöver stöd” NA 26/7 Intro Arbete Utbildning Boende Hälsa Fritid Deltagande Slutdiskussion

7 Tema ARBETE Värdedimensioner av arbete för ungdomar 2007 Unga: Äldre:
Värderingskala 1-7 där 1=inte alls viktigt och 7=mycket viktigt Kamrater, värdering: 6,2 . Arbetet, värdering: 5,7 Trygghet, värdering:5,0 Karriär, värdering:4,7 Organisation, värdering:4,3 2007 Unga: Samma rankning Äldre: Trygghet  Organisation  Källa: Ungdomsstyrelsens skrifter 2004:6 samt Ungdomsstyrelsens skrifter 2007:11

8 Tema ARBETE Nöjdhet med arbetet Unga överkvalificerade?
Nöjda, men äldre mer nöjda Unga överkvalificerade? 58 vs 79 % Ej generationsskillnader Socioekonomisk status har viss effekt Livsfas stor effekt Arbete ger ej livet mest mening Intro Arbete Utbildning Boende Hälsa Fritid Deltagande Slutdiskussion

9 Tema ARBETE Hällefors Örebro län oroar sig Arbete viktigt
Traditionell arbetsmarknad Örebro län oroar sig Jobb och ekonomi toppar Föredrar tryggt och säkert Vill jobba privat men tror att de hamnar i offentlig sektor Intro Arbete Utbildning Boende Hälsa Fritid Deltagande Slutdiskussion

10 Tema UTBILDNING Ökat antal i utbildning
Längre studietid & äldre studenter Varför studerar unga? Nöjdhet 70% planerar högre studier Inga generationsskillnader Intro Arbete Utbildning Boende Hälsa Fritid Deltagande Slutdiskussion

11 Tema UTBILDNING Regionen Kvinnor i Hälleforsstudie mer utbildade
Kluvenhet karriär och familjeliv Örebro läns unga mindre utbildningsbenägna Hur lockande är det för dig att studera vidare efter gymnasiet? Fler alternativ kan anges, Procent, ungdomar 18 år, 2004, Källa: regionfakta.com  Lockande Inte lockande Vet ej/ ej svar Summa Örebro län 46 48 6 100 Riket 54 42 4 Intro Arbete Utbildning Boende Hälsa Fritid Deltagande Slutdiskussion

12 Tema BOENDE Eget boende är det viktigaste att uppnå vid 35 års ålder
Flyttar främst för studier 36% tror sig flytta närmsta åren Intro Arbete Utbildning Boende Hälsa Fritid Deltagande Slutdiskussion

13 Flytta till partner eller barn annan ort
Varför tror du att du kommer flytta? år, 2007 Procent av respektive grupp, Källa: Ungdomsstyrelsens skrifter 2007:11 Grupp Orsak 16-19 år 20-24 år 25-29 år Född i Sverige Utrikes född Total För att studera 50 30 11 31 36 34 28 Prova något nytt 23 26 33 20 För ett jobb 16 41 29 24 21 Annan orsak 22 7 Ont om arbete 4 9 Flytta till partner eller barn annan ort 10 5 Kompisar 8 6 Ont om bostäder Vet inte 1 TOTAL 100

14 Stort inflytande bostadssituationen Stort inflytande bostadsområdet
Tema BOENDE Nöjdhet & påverkan Skillnad vuxna och unga Andelen nöjda med bostad och bostadsort samt andelen som anser sig ha stort inflytande över sin bostadssituation och frågor som rör bostadsområdet, år, 2007, Procent , Källa: Ungdomsstyrelsens skrifter 2007:11 16-19 20-24 25-29 35-54 55-74 Nöjd bostaden 70 56 64 77 90 Nöjd bostadsort 66 72 79 88 Stort inflytande bostadssituationen 33 51 69 78 81 Stort inflytande bostadsområdet 16 15 22 32 40

15 Tema BOENDE Regionen 60 % tror de kommer bor utanför Örebro län om 10 år 20-25-åringar flyttar mest Tredjedel av 1993-års 18-åringar flyttat 2003 Kvinnor, utbildningsbenägna, utrikes födda flyttar mer Hällefors Intro Arbete Utbildning Boende Hälsa Fritid Deltagande Slutdiskussion

16 Tema HÄLSA Sveriges unga mår bra Hälsa är svårdefinierat
men allt fler upplever ohälsa unga oroar sig mer än vuxna Hälsa är svårdefinierat Psykisk ohälsa Intro Arbete Utbildning Boende Hälsa Fritid Deltagande Slutdiskussion

17 Kvinnor

18 Män

19

20 Tema HÄLSA Arbetslösa mår inte bra Psykisk ohälsa kopplad till ekonomi
MEN: unga har positiv självbild Unga ser positivt på framtiden I alla fall för egen del Livskvalitet Intro Arbete Utbildning Boende Hälsa Fritid Deltagande Slutdiskussion

21 Tema HÄLSA Hur ser du på framtiden för din egen del? Regional hälsa
Örebro läns unga pessimistiska Hur ser du på framtiden för din egen del? Fler alternativ kan anges, Procent, ungdomar 18 år, 2004, Källa: regionfakta.com  Optimistiskt Varken eller Pessimistiskt Summa Örebro län 51 28 22 100 Riket 58 29 13 Intro Arbete Utbildning Boende Hälsa Fritid Deltagande Slutdiskussion

22 Tema FRITID Fritiden allt viktigare MEN: ger inte livet mest mening
Äldre ungdomar värderar fritiden lägre Utrikes födda värderar fritid lägre Intro Arbete Utbildning Boende Hälsa Fritid Deltagande Slutdiskussion

23 Tema FRITID Vad är viktigt med fritiden? Nytta vs självförverkligande
Roligt Lära sig nya saker Umgås med andra med samma intresse Nytta vs självförverkligande Skillnad ung och gammal Utrikes född värderar nytta Utrikes födda värderar fritid lägre Intro Arbete Utbildning Boende Hälsa Fritid Deltagande Slutdiskussion

24 Tema FRITID Fritidsaktiviteter Föreningsverksamhet Hällefors
Topp: läsa, internet, träna/idrotta Botten: naturen, sportevenemang, kultur Föreningsverksamhet 50% i förening Utrikes födda 37% Hällefors Finns inget att göra – Hällefors största problem Intro Arbete Utbildning Boende Hälsa Fritid Deltagande Slutdiskussion

25 Tema DELTAGANDE Unga ointresserade!? Unga deltar mindre?! Två läger
Traditionellt: nja Samhällsengagemang: nej Illegalt: tveksamt Ingen kris Kombinerar deltagande Intro Arbete Utbildning Boende Hälsa Fritid Deltagande Slutdiskussion

26 Tema DELTAGANDE Orsaker till deltagande Generationsskillnader
Egenskaper Socioekonomisk status Generationsskillnader Inte stora Politiska diskussioner katalysator för unga Vänsterorientering Arbetslösa unga deltar mer Intro Arbete Utbildning Boende Hälsa Fritid Deltagande Slutdiskussion

27 Tema DELTAGANDE Värderingar och deltagande Vuxet och annorlunda
Kollektiv och individ Postmaterialism och utmana MEN: ej homogen grupp Blandar friskt Intro Arbete Utbildning Boende Hälsa Fritid Deltagande Slutdiskussion

28 Tema DELTAGANDE Attityder och deltagande Generationsskillnader
Individcentrerade Skeptiska Efficacy Generationsskillnader Nej med förbehåll Andra variabler spelar in Intro Arbete Utbildning Boende Hälsa Fritid Deltagande Slutdiskussion

29 Tema DELTAGANDE Förbehållen Livsfas Örebro län
Attityder och värderingar spelar större roll för unga Individualiserat deltagande Unga blandar friskt Livsfas Örebro län Intro Arbete Utbildning Boende Hälsa Fritid Deltagande Slutdiskussion

30 Sammanfattning

31 Reflektion Unga sjunga med de gamla Framtidens prognosmakare?
En icke-grupp Synen på unga Intro Arbete Utbildning Boende Hälsa Fritid Deltagande Slutdiskussion

32 Slutdiskussion Framtidens prognosmakare? Örebroregionen och RUS
Varför studera unga? Hur använda kunskap? Örebroregionen och RUS En icke-grupp Konsekvenser av synen på unga? Unga utan jobb Intro Arbete Utbildning Boende Hälsa Fritid Deltagande Slutdiskussion

33 TACK Sofia Sohl


Ladda ner ppt "Ungdomar – en icke-grupp !?"

Liknande presentationer


Google-annonser