Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

U NGDOMAR – EN ICKE - GRUPP !? Sofia Sohl, doktorand i Statsvetenskap Youth and Society, YeS Örebro universitet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "U NGDOMAR – EN ICKE - GRUPP !? Sofia Sohl, doktorand i Statsvetenskap Youth and Society, YeS Örebro universitet."— Presentationens avskrift:

1 U NGDOMAR – EN ICKE - GRUPP !? Sofia Sohl, doktorand i Statsvetenskap Youth and Society, YeS Örebro universitet

2 I NNEHÅLL Introduktion  RUS  Syfte  Begrepp Teman  Arbete  Utbildning  Boende  Hälsa & Framtid  Fritid  Politiskt deltagande Slutdiskussion  Sammanfattning  Reflektion  Diskussion ArbeteUtbildningBoendeIntroHälsaFritidDeltagandeSlutdiskussion

3 I NTRODUKTION - BAKGRUND RUS – Regional utvecklingsstrategi Syfte  Samlad generell bild  Frågeställningar - Ungdom, ung, vuxen? - Syn på arbete, utbildning, boende och fritid - Hur mår unga? - Deltar unga? Hur? Varför (inte)? - Generationsskillnader? ArbeteUtbildningBoendeIntroHälsaFritidDeltagandeSlutdiskussion

4 I NTRODUKTION - BEGREPP Värderingar  Fasta eller inte  Mentala rättesnören Attityder  Redskap med funktioner  Riktning och vägskäl ArbeteUtbildningBoendeIntroHälsaFritidDeltagandeSlutdiskussion

5 I NTRODUKTION - BEGREPP Myten ungdomar  Ålder  Livsfas  Vuxenmarkörer  Upplevelse/identitet  Framtidens prognosmakare? ArbeteUtbildningBoendeIntroHälsaFritidDeltagandeSlutdiskussion

6 T EMA ARBETE Arbetslöshet  På toppnivå ”Var fjärde ung står utan jobb” SvD 2/4  Konjunkturkänsliga  Ungas värsta fiende och rädsla? Uppmärksammad problematik ”Unga utan jobb påverkas livet ut” SvD 29/9 ” Allt fler unga behöver stöd” NA 26/7 ArbeteUtbildningBoendeIntroHälsaFritidDeltagandeSlutdiskussion

7 T EMA ARBETE Värdedimensioner av arbete för ungdomar år, 2002 Värderingskala 1-7 där 1=inte alls viktigt och 7=mycket viktigt Kamrater, värdering: 6,2. Arbetet, värdering: 5,7 Trygghet, värdering:5,0 Karriär, värdering:4,7. Organisation, värdering:4,3 Källa: Ungdomsstyrelsens skrifter 2004:6 samt Ungdomsstyrelsens skrifter 2007: Unga: Samma rankning Äldre: Trygghet  Organisation 

8 T EMA ARBETE Nöjdhet med arbetet  Nöjda, men äldre mer nöjda Unga överkvalificerade?  58 vs 79 % Ej generationsskillnader  Socioekonomisk status har viss effekt  Livsfas stor effekt Arbete ger ej livet mest mening ArbeteUtbildningBoendeIntroHälsaFritidDeltagandeSlutdiskussion

9 T EMA ARBETE Hällefors  Arbete viktigt  Traditionell arbetsmarknad Örebro län oroar sig  Jobb och ekonomi toppar  Föredrar tryggt och säkert  Vill jobba privat men tror att de hamnar i offentlig sektor ArbeteUtbildningBoendeIntroHälsaFritidDeltagandeSlutdiskussion

10 T EMA UTBILDNING Ökat antal i utbildning Längre studietid & äldre studenter Varför studerar unga? Nöjdhet 70% planerar högre studier Inga generationsskillnader ArbeteUtbildningBoendeIntroHälsaFritidDeltagandeSlutdiskussion

11 T EMA UTBILDNING Regionen  Kvinnor i Hälleforsstudie mer utbildade  Kluvenhet karriär och familjeliv  Örebro läns unga mindre utbildningsbenägna Hur lockande är det för dig att studera vidare efter gymnasiet? Fler alternativ kan anges, Procent, ungdomar 18 år, 2004, Källa: regionfakta.com Lockande Inte lockande Vet ej/ ej svar Summa Örebro län Riket ArbeteUtbildningBoendeIntroHälsaFritidDeltagandeSlutdiskussion

12 T EMA BOENDE Eget boende är det viktigaste att uppnå vid 35 års ålder Flyttar främst för studier 36% tror sig flytta närmsta åren ArbeteUtbildningBoendeIntroHälsaFritidDeltagandeSlutdiskussion

13 Varför tror du att du kommer flytta? år, 2007 Procent av respektive grupp, Källa: Ungdomsstyrelsens skrifter 2007:11 Grupp Orsak år år år ♂♀ Född i Sverige Utrikes född Total För att studera Prova något nytt För ett jobb Annan orsak Ont om arbete Flytta till partner eller barn annan ort Kompisar Ont om bostäder Vet inte TOTAL100

14 T EMA BOENDE Nöjdhet & påverkan  Skillnad vuxna och unga Andelen nöjda med bostad och bostadsort samt andelen som anser sig ha stort inflytande över sin bostadssituation och frågor som rör bostadsområdet, år, 2007, Procent, Källa: Ungdomsstyrelsens skrifter 2007: Nöjd bostaden Nöjd bostadsort Stort inflytande bostadssituationen Stort inflytande bostadsområdet

15 T EMA BOENDE Regionen  60 % tror de kommer bor utanför Örebro län om 10 år  åringar flyttar mest  Tredjedel av 1993-års 18-åringar flyttat 2003  Kvinnor, utbildningsbenägna, utrikes födda flyttar mer  Hällefors ArbeteUtbildningBoendeIntroHälsaFritidDeltagandeSlutdiskussion

16 T EMA HÄLSA Sveriges unga mår bra  men allt fler upplever ohälsa  unga oroar sig mer än vuxna Hälsa är svårdefinierat Psykisk ohälsa ArbeteUtbildningBoendeIntroHälsaFritidDeltagandeSlutdiskussion

17 K VINNOR

18 M ÄN

19

20 T EMA HÄLSA Arbetslösa mår inte bra Psykisk ohälsa kopplad till ekonomi MEN: unga har positiv självbild Unga ser positivt på framtiden  I alla fall för egen del Livskvalitet ArbeteUtbildningBoendeIntroHälsaFritidDeltagandeSlutdiskussion

21 T EMA HÄLSA Regional hälsa  Örebro läns unga pessimistiska Hur ser du på framtiden för din egen del? Fler alternativ kan anges, Procent, ungdomar 18 år, 2004, Källa: regionfakta.com OptimistisktVarken ellerPessimistisktSumma Örebro län Riket ArbeteUtbildningBoendeIntroHälsaFritidDeltagandeSlutdiskussion

22 T EMA FRITID Fritiden allt viktigare MEN: ger inte livet mest mening Äldre ungdomar värderar fritiden lägre Utrikes födda värderar fritid lägre ArbeteUtbildningBoendeIntroHälsaFritidDeltagandeSlutdiskussion

23 T EMA FRITID Vad är viktigt med fritiden?  Roligt  Lära sig nya saker  Umgås med andra med samma intresse Nytta vs självförverkligande  Skillnad ung och gammal  Utrikes född värderar nytta Utrikes födda värderar fritid lägre ArbeteUtbildningBoendeIntroHälsaFritidDeltagandeSlutdiskussion

24 T EMA FRITID Fritidsaktiviteter  Topp: läsa, internet, träna/idrotta  Botten: naturen, sportevenemang, kultur Föreningsverksamhet  50% i förening  Utrikes födda 37% Hällefors  Finns inget att göra – Hällefors största problem ArbeteUtbildningBoendeIntroHälsaFritidDeltagandeSlutdiskussion

25 T EMA DELTAGANDE Unga ointresserade!?  Två läger Unga deltar mindre?!  Traditionellt: nja  Samhällsengagemang: nej  Illegalt: tveksamt  Ingen kris  Kombinerar deltagande ArbeteUtbildningBoendeIntroHälsaFritidDeltagandeSlutdiskussion

26 T EMA DELTAGANDE Orsaker till deltagande  Egenskaper  Socioekonomisk status Generationsskillnader  Inte stora  Politiska diskussioner katalysator för unga  Vänsterorientering  Arbetslösa unga deltar mer ArbeteUtbildningBoendeIntroHälsaFritidDeltagandeSlutdiskussion

27 T EMA DELTAGANDE Värderingar och deltagande  Vuxet och annorlunda  Kollektiv och individ  Postmaterialism och utmana  MEN: ej homogen grupp Blandar friskt ArbeteUtbildningBoendeIntroHälsaFritidDeltagandeSlutdiskussion

28 T EMA DELTAGANDE Attityder och deltagande  Individcentrerade  Skeptiska  Efficacy Generationsskillnader  Nej med förbehåll  Andra variabler spelar in ArbeteUtbildningBoendeIntroHälsaFritidDeltagandeSlutdiskussion

29 T EMA DELTAGANDE Förbehållen 1) Attityder och värderingar spelar större roll för unga 2) Individualiserat deltagande 3) Unga blandar friskt Livsfas Örebro län ArbeteUtbildningBoendeIntroHälsaFritidDeltagandeSlutdiskussion

30 S AMMANFATTNING

31 R EFLEKTION Unga sjunga med de gamla Framtidens prognosmakare? En icke-grupp  Synen på unga ArbeteUtbildningBoendeIntroHälsaFritidDeltagandeSlutdiskussion

32 S LUTDISKUSSION Framtidens prognosmakare?  Varför studera unga?  Hur använda kunskap? Örebroregionen och RUS En icke-grupp  Konsekvenser av synen på unga?  Unga utan jobb ArbeteUtbildningBoendeIntroHälsaFritidDeltagandeSlutdiskussion

33 TACK Sofia Sohl


Ladda ner ppt "U NGDOMAR – EN ICKE - GRUPP !? Sofia Sohl, doktorand i Statsvetenskap Youth and Society, YeS Örebro universitet."

Liknande presentationer


Google-annonser