Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

U NGDOMAR – EN ICKE - GRUPP !? Sofia Sohl, doktorand i Statsvetenskap Youth and Society, YeS Örebro universitet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "U NGDOMAR – EN ICKE - GRUPP !? Sofia Sohl, doktorand i Statsvetenskap Youth and Society, YeS Örebro universitet."— Presentationens avskrift:

1 U NGDOMAR – EN ICKE - GRUPP !? Sofia Sohl, doktorand i Statsvetenskap Youth and Society, YeS Örebro universitet

2 I NNEHÅLL Introduktion  RUS  Syfte  Begrepp Teman  Arbete  Utbildning  Boende  Hälsa & Framtid  Fritid  Politiskt deltagande Slutdiskussion  Sammanfattning  Reflektion  Diskussion ArbeteUtbildningBoendeIntroHälsaFritidDeltagandeSlutdiskussion

3 I NTRODUKTION - BAKGRUND RUS – Regional utvecklingsstrategi Syfte  Samlad generell bild  Frågeställningar - Ungdom, ung, vuxen? - Syn på arbete, utbildning, boende och fritid - Hur mår unga? - Deltar unga? Hur? Varför (inte)? - Generationsskillnader? ArbeteUtbildningBoendeIntroHälsaFritidDeltagandeSlutdiskussion

4 I NTRODUKTION - BEGREPP Värderingar  Fasta eller inte  Mentala rättesnören Attityder  Redskap med funktioner  Riktning och vägskäl ArbeteUtbildningBoendeIntroHälsaFritidDeltagandeSlutdiskussion

5 I NTRODUKTION - BEGREPP Myten ungdomar  Ålder  Livsfas  Vuxenmarkörer  Upplevelse/identitet  Framtidens prognosmakare? ArbeteUtbildningBoendeIntroHälsaFritidDeltagandeSlutdiskussion

6 T EMA ARBETE Arbetslöshet  På toppnivå ”Var fjärde ung står utan jobb” SvD 2/4  Konjunkturkänsliga  Ungas värsta fiende och rädsla? Uppmärksammad problematik ”Unga utan jobb påverkas livet ut” SvD 29/9 ” Allt fler unga behöver stöd” NA 26/7 ArbeteUtbildningBoendeIntroHälsaFritidDeltagandeSlutdiskussion

7 T EMA ARBETE Värdedimensioner av arbete för ungdomar 16-29 år, 2002 Värderingskala 1-7 där 1=inte alls viktigt och 7=mycket viktigt Kamrater, värdering: 6,2. Arbetet, värdering: 5,7 Trygghet, värdering:5,0 Karriär, värdering:4,7. Organisation, värdering:4,3 Källa: Ungdomsstyrelsens skrifter 2004:6 samt Ungdomsstyrelsens skrifter 2007:11 2007 Unga: Samma rankning Äldre: Trygghet  Organisation 

8 T EMA ARBETE Nöjdhet med arbetet  Nöjda, men äldre mer nöjda Unga överkvalificerade?  58 vs 79 % Ej generationsskillnader  Socioekonomisk status har viss effekt  Livsfas stor effekt Arbete ger ej livet mest mening ArbeteUtbildningBoendeIntroHälsaFritidDeltagandeSlutdiskussion

9 T EMA ARBETE Hällefors  Arbete viktigt  Traditionell arbetsmarknad Örebro län oroar sig  Jobb och ekonomi toppar  Föredrar tryggt och säkert  Vill jobba privat men tror att de hamnar i offentlig sektor ArbeteUtbildningBoendeIntroHälsaFritidDeltagandeSlutdiskussion

10 T EMA UTBILDNING Ökat antal i utbildning Längre studietid & äldre studenter Varför studerar unga? Nöjdhet 70% planerar högre studier Inga generationsskillnader ArbeteUtbildningBoendeIntroHälsaFritidDeltagandeSlutdiskussion

11 T EMA UTBILDNING Regionen  Kvinnor i Hälleforsstudie mer utbildade  Kluvenhet karriär och familjeliv  Örebro läns unga mindre utbildningsbenägna Hur lockande är det för dig att studera vidare efter gymnasiet? Fler alternativ kan anges, Procent, ungdomar 18 år, 2004, Källa: regionfakta.com Lockande Inte lockande Vet ej/ ej svar Summa Örebro län 46486100 Riket 54424100 ArbeteUtbildningBoendeIntroHälsaFritidDeltagandeSlutdiskussion

12 T EMA BOENDE Eget boende är det viktigaste att uppnå vid 35 års ålder Flyttar främst för studier 36% tror sig flytta närmsta åren ArbeteUtbildningBoendeIntroHälsaFritidDeltagandeSlutdiskussion

13 Varför tror du att du kommer flytta? 16-29 år, 2007 Procent av respektive grupp, Källa: Ungdomsstyrelsens skrifter 2007:11 Grupp Orsak 16-19 år 20-24 år 25-29 år ♂♀ Född i Sverige Utrikes född Total För att studera5030113136342830 Prova något nytt3430232633312026 För ett jobb1628412924263021 Annan orsak1621312221 317 Ont om arbete411777797 Flytta till partner eller barn annan ort 4109597 7 Kompisar78677757 Ont om bostäder47775656 Vet inte11011101 TOTAL100

14 T EMA BOENDE Nöjdhet & påverkan  Skillnad vuxna och unga Andelen nöjda med bostad och bostadsort samt andelen som anser sig ha stort inflytande över sin bostadssituation och frågor som rör bostadsområdet, 16-74 år, 2007, Procent, Källa: Ungdomsstyrelsens skrifter 2007:11 16-1920-2425-2935-5455-74 Nöjd bostaden 7056647790 Nöjd bostadsort 6466727988 Stort inflytande bostadssituationen 3351697881 Stort inflytande bostadsområdet 1615223240

15 T EMA BOENDE Regionen  60 % tror de kommer bor utanför Örebro län om 10 år  20-25-åringar flyttar mest  Tredjedel av 1993-års 18-åringar flyttat 2003  Kvinnor, utbildningsbenägna, utrikes födda flyttar mer  Hällefors ArbeteUtbildningBoendeIntroHälsaFritidDeltagandeSlutdiskussion

16 T EMA HÄLSA Sveriges unga mår bra  men allt fler upplever ohälsa  unga oroar sig mer än vuxna Hälsa är svårdefinierat Psykisk ohälsa ArbeteUtbildningBoendeIntroHälsaFritidDeltagandeSlutdiskussion

17 K VINNOR

18 M ÄN

19

20 T EMA HÄLSA Arbetslösa mår inte bra Psykisk ohälsa kopplad till ekonomi MEN: unga har positiv självbild Unga ser positivt på framtiden  I alla fall för egen del Livskvalitet ArbeteUtbildningBoendeIntroHälsaFritidDeltagandeSlutdiskussion

21 T EMA HÄLSA Regional hälsa  Örebro läns unga pessimistiska Hur ser du på framtiden för din egen del? Fler alternativ kan anges, Procent, ungdomar 18 år, 2004, Källa: regionfakta.com OptimistisktVarken ellerPessimistisktSumma Örebro län512822100 Riket582913100 ArbeteUtbildningBoendeIntroHälsaFritidDeltagandeSlutdiskussion

22 T EMA FRITID Fritiden allt viktigare MEN: ger inte livet mest mening Äldre ungdomar värderar fritiden lägre Utrikes födda värderar fritid lägre ArbeteUtbildningBoendeIntroHälsaFritidDeltagandeSlutdiskussion

23 T EMA FRITID Vad är viktigt med fritiden?  Roligt  Lära sig nya saker  Umgås med andra med samma intresse Nytta vs självförverkligande  Skillnad ung och gammal  Utrikes född värderar nytta Utrikes födda värderar fritid lägre ArbeteUtbildningBoendeIntroHälsaFritidDeltagandeSlutdiskussion

24 T EMA FRITID Fritidsaktiviteter  Topp: läsa, internet, träna/idrotta  Botten: naturen, sportevenemang, kultur Föreningsverksamhet  50% i förening  Utrikes födda 37% Hällefors  Finns inget att göra – Hällefors största problem ArbeteUtbildningBoendeIntroHälsaFritidDeltagandeSlutdiskussion

25 T EMA DELTAGANDE Unga ointresserade!?  Två läger Unga deltar mindre?!  Traditionellt: nja  Samhällsengagemang: nej  Illegalt: tveksamt  Ingen kris  Kombinerar deltagande ArbeteUtbildningBoendeIntroHälsaFritidDeltagandeSlutdiskussion

26 T EMA DELTAGANDE Orsaker till deltagande  Egenskaper  Socioekonomisk status Generationsskillnader  Inte stora  Politiska diskussioner katalysator för unga  Vänsterorientering  Arbetslösa unga deltar mer ArbeteUtbildningBoendeIntroHälsaFritidDeltagandeSlutdiskussion

27 T EMA DELTAGANDE Värderingar och deltagande  Vuxet och annorlunda  Kollektiv och individ  Postmaterialism och utmana  MEN: ej homogen grupp Blandar friskt ArbeteUtbildningBoendeIntroHälsaFritidDeltagandeSlutdiskussion

28 T EMA DELTAGANDE Attityder och deltagande  Individcentrerade  Skeptiska  Efficacy Generationsskillnader  Nej med förbehåll  Andra variabler spelar in ArbeteUtbildningBoendeIntroHälsaFritidDeltagandeSlutdiskussion

29 T EMA DELTAGANDE Förbehållen 1) Attityder och värderingar spelar större roll för unga 2) Individualiserat deltagande 3) Unga blandar friskt Livsfas Örebro län ArbeteUtbildningBoendeIntroHälsaFritidDeltagandeSlutdiskussion

30 S AMMANFATTNING

31 R EFLEKTION Unga sjunga med de gamla Framtidens prognosmakare? En icke-grupp  Synen på unga ArbeteUtbildningBoendeIntroHälsaFritidDeltagandeSlutdiskussion

32 S LUTDISKUSSION Framtidens prognosmakare?  Varför studera unga?  Hur använda kunskap? Örebroregionen och RUS En icke-grupp  Konsekvenser av synen på unga?  Unga utan jobb ArbeteUtbildningBoendeIntroHälsaFritidDeltagandeSlutdiskussion

33 TACK Sofia Sohl sofia.sohl@oru.se 019 30 33 06


Ladda ner ppt "U NGDOMAR – EN ICKE - GRUPP !? Sofia Sohl, doktorand i Statsvetenskap Youth and Society, YeS Örebro universitet."

Liknande presentationer


Google-annonser