Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

A new era? En kampanj för digital delaktighet i Sverige Digital delaktighet - vad kan biblioteken och folkbildningen göra? 2 mars 2011

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "A new era? En kampanj för digital delaktighet i Sverige Digital delaktighet - vad kan biblioteken och folkbildningen göra? 2 mars 2011"— Presentationens avskrift:

1 A new era? En kampanj för digital delaktighet i Sverige Digital delaktighet - vad kan biblioteken och folkbildningen göra? 2 mars 2011 Staffan.Hagnell@iis.se

2 Värderingar • Vi tycker om och tror på Internet • Vi vill ha ett stabilt och skalbart Internet • Vi vill ha öppenhet och delar med oss • Vi vill ha ett Internet för alla Varför.SE är med i Digidel

3 Verksamheter för att uppfylla urkunden

4 Av.SE:s finansierade projekt 2008/09 UppdragstagareMålgrupp för utbildningen Tiohundraförvaltningen i Norrtälje Äldre i glesbygd och på äldreboende. ”Internetbussen” Kista FolkhögskolaNysvenskar på Järvafältet Värmdö kommunUnga på Värmdö, för att undvika utanförskap Östergötlands bibliotekÄldre i Östergötland genom biblioteken Kulturföreningen Sloga i Uppsala Nysvenskar från forna Jugoslavien, Eritrea och Somalia. MedborgarskolanÄldre i olika föreningar, ”punktmarkering” på några områden. Regionbiblioteket i Stockholm Äldre med basal internetkunskap Stiftelsen Hotellhem i Stockholm Boende inom stiftelsens anläggningar

5 •Utbildning är viktig! –Det finns en god efterfrågan på utbildning –Gratis viktigt för många –Inte bara äldre och ett problem försvinner –Viktigt finna varje individs motiv/nytta –En personlig handledning är viktig, såväl under som efter utbildningen –Olika målgrupper kräver olika metodik –Förståelse för tillämpningar snarare än IT-kunskap –De som kommer igång vill ha mer utbildning –Flera skaffar egen utrusning när nyttan har klarnat –Det tar tid att få fram bra handledare –Ideella krafter är viktiga Erfarenheter från projekten 2008/2009

6 Några definitioner av Digital delaktighet • Wikipedia – om utmaningen för digital delaktighet - “..bringing the benefit of the Internet and related technology into all segments of the population, including people who are disadvantaged due to education, age, gender, disabilities, ethnicity, and/or those living in remote regions.” • UK Department for Business – The best use of digital technology, either directly or indirectly to improve the lives and life chances of all citizens, particularly the most disadvantaged, and the places in which they live. - Lord Carter - Minister for Communications, Technology and Broadcasting.”

7 Några definitioner av Digital delaktighet • Det europeiska i2010-initiativet för e-integration – ”E-integration avser åtgärder för att integrera alla med informationssamhället, med andra ord ett informationssamhälle för alla. • Washington State University – Digital Inclusion as social inclusion in the 21st century that ensures individuals and disadvantaged groups have access to, and skills to use, Information and Communication Technologies (ICT) and are therefore able to participate in and benefit from Washington’s growing knowledge and information society. • o.s.v.

8 enkel definition Digitalt delaktig är man om man drar nytta av samhällets digitala tjänster!

9 Till nytta för • den enskilda individen – För personliga angelägenheter i vardagslivet (socialt, ekonomiskt och/eller kulturellt), utbildning, vård, arbetsliv och demokrati • och för hela samhället – Produktivitetsökning både för privat och offentlig sektor – Tillväxt för IKT-sektorn. – Minska det socialt och ekonomiskt utanförskap

10 Följdfrågor • Vad är samhällets digitala tjänster? • Vilka tjänster vill ”vi” premiera? • Vad krävs för att bli digitalt delaktig? • Vem är/vem är inte digitalt delaktig? – Målgrupper – Vad är en minsta godtagbar nivå? – Hur mäta digitalt delaktig? • …

11 Nöje Utbildning Arbetsliv Vardagsnära sysslor Vård och omsorg Demokrati och Integration Nöje Under- hållning Vilka är samhällets digitala tjänster?

12 Vad som krävs (IT-kommissionen) Tillgäng- lighet Tillit Kunskap Ekonomi Användarnytta

13 Minskad oro för kredikortsbedrägerier år 2000-2010 BAS: Befolkningen

14 Kunskap Motivation! Tillgäng- lighet Ekonomi Användarnytta Motivation Tillit

15 Vem är/vem är inte digitalt delaktig? Hur mäta?

16 Danskernes it-færdigheder It-barometeret 2009 Niveau 0 har aldrig brugt en computer Niveau 1 bruger computeren lidt, men har svage it-færdigheder Niveau 2 har middelgode it-færdigheder Niveau 3 har meget stærke it-færdigheder Generell kompetens Professionell kompetens

17 It-barometeret 2009 Danskernes it-færdigheder

18 Vilken kunskap är relevant för vem? IT och ”apparatkunskap” Informations- och applikationskunskap Förmåga att åstadkomma förändringar Förmåga att använda

19 Upplevd delaktighet

20 Källa: Svenskarna och Internet 2010

21

22 Faktisk användning

23 Andel dagliganvändare och tidsåtgång BAS: Internetanvändare

24 Statistiken skiljer sig åt! SCBPTSNordicom.SE Åldersurval16-74 år16-75 år12-79 år16-75 år16+ år Ingen övre gräns Tillgång till Internet 89% 90%85% Användning av Internet 92%91% 90%84% Svenskarna och Internet 2010, sid 13 http://www.iis.se/docs/SOI2010_web_v1.pdf

25 Totalt är det 19,5% som svarat att de aldrig använder Internet i hemmet, eller endast någon gång gör det (mindre än månadsvis). 19,5% av 7 673 014 personer är 1 498 844 personer, dvs. ungefär 1,5 miljoner icke- användare. http://www.internetstatistik.se/content/ 2984-hur-manga-ar-det-egentligen-som-inte-anvander-internet-i-sverige.html

26 Inte oväntat är det huvudsakligen de äldre; det finns drygt 700 000 svenskar som är äldre än 75 år och bland dessa är det 570 000 som inte använder Internet. Lägg till dem bland de yngre pensionärerna (66-75 år) som inte använder Internet och vi är uppe i 930 000 människor, närmare två tredjedelar av den totala gruppen icke-användare. Men det innebär ju att det också finns mer än en halv miljon icke-användare i åldrarna 16-65 år.

27

28

29 Affischen

30 Mål Utifrån våra respektive organisationers uppdrag och mål samverkar vi för att den digitala klyftan minskar med minst 500 000 personer under treårsperioden 2011-2013.

31 Uppföljning av målet • Jämför den mätning som görs Q1 2011 med den som görs Q1 2014, dvs 3 år senare. • Siffran 1,5 miljoner kommer från "Svenskarna och Internet 2010 och mätning genomfördes Q1 2010.

32 IKT- lyftet Bygg vidare på IKT-lyftet!

33 IKT- lyftet ”Digidel” Vidga cirkeln!

34 IKT- lyftet A B C E F H G D I J K

35 • Samma mål som tidigare, dvs – att vi med gemensamma krafter ska få ytterligare minst 500 000 svenskar att börja använda Internet innan utgången av år 2013. • Förtydligande – Givetvis kan var och en som deltar även utveckla sina egna mål för att få de som redan är på nätet att blir än bättre på att ta tillvara samhällets e- tjänster.

36 Hur ska vi nå målet?

37 Alla ska kunna bidra! • Förebilden hämtad från Engelska raceonline2012.org, där deltagarna bidrar med sina ”promises” • “Any organisation of any size can make a contribution. Big or small, your promise could make a real difference. Lack of motivation, access and skills are the key reasons why people don’t get online. Inspiring people and nudging them towards trying the internet for the first time is vital.”

38

39

40 Löften till kampanjen • Genomföra direkta insatser som gör enskilda individer digitalt delaktiga – Utbildning – Support – Hårdvara • Men även – Tillgänglighet – Sponsring – Övrigt

41 Exempel - löfte från.SE.SE avser att fram till 2013 bidra: – Att via Internetfonden finansiera utbildningsinsatser för att göra 15 000 personer digitala delaktiga • Med andra insatser Att bidra till kampanjens kansli genom att – driva webbplatsen digidel.se – vara värd för 4 publika seminarier per år och ett antal arbetsmöten

42 Löfte? Kan ni avge ett löfte till kampanjen Digidel? 

43 Vilken central samordning behövs? • Aktiviteter • Seminarier • Samordnings- och medlemsmöten • Nyhetsbrev till alla medverkande i kampanjen • Administrera och visa upp löften • Webben • Värva fler partners

44

45

46

47

48 En bred lansering av Digidel den 5 april!

49 För att få än fler aktörer 5 april • Lanseringsfest på Münchenbryggeriet, – För alla som vill vara med och göra en insats – Pommac, diplom, band, festligt, viktigt – Korta 5-minuters tal från aktörerna och eventuellt lite diskussioner. 5-10 insatser lyfts fram i form av privatpersoner till större partners – Inbjudan sänds till alla partners och de som anmält sig i gröna rutan samt de som följer digidel 2013 på twitter – Vägbeskrivning, se m-b.se

50 Planerade seminarier våren 2011 31 mars 2011 Erfarenhetsutbyte om utbildning för Digital delaktighet i praktiken – Målgruppen är handledare och administratörer verksamma på fältet – Om läromedel, handledare, hur rekrytera och motivera deltagarna etc

51 Inleda fördjupade studier 2011 • Det vore lovvärt att initiera eller genomföra studier inom några områden, så som: om Digital delaktighet betydelse för – Arbetslivet – Vård och omsorg – Samhällslivet (Deltagande, demokrati och – Livslångt lärande – Vardagslivets tjänster

52 Organisation av gemenskapen ”Kansli” Kampanjledning Arbetsgrupper Partner Elodsjäl Internetanvändarna Eldssjäl Partner Medlemmar

53 De som idag står bakom kampanjen

54 Kampanjledningsgrupp – Claes-Olof Olsson, Sambruk – Ann Wiklund, IKT-lyftet – LilliAnn Källermark, Seniornet Sweden – Mikael von Otter, IT&Telekomföretagen – Ove Ivarsen, UsersAward AB – Danny Aerts,.SE – Christina Jönsson Adrial, KB – Hans von Axelsson, Handisam – Christine Cars-Ingels, Folkbildningsförbundet – Ulrika Knutsson, Folkbildningsrådet Kansliet ⁻Christer Marking ⁻Linda Sandberg ⁻Niklas Gunnäs ⁻Staffan Hagnell Samordningsgruppen IKT – Ann Wiklund m.fl. Kommunikationsgruppen – Christine Cars-Ingels m.fl. Statistikgruppen – Janne Elvelid m.fl. Medlemarna • Alla medverkande partners

55 Synpunkter? • På kampanjen som sådan? • Aktiviteter och planer – Vad bör kansliet prioritera? • Vill ni vara med? 21 marsMedlemsmöte 31 marsSeminarium 5 aprilLansering av kampanjen … • Har ni något löfte att bidra med?

56


Ladda ner ppt "A new era? En kampanj för digital delaktighet i Sverige Digital delaktighet - vad kan biblioteken och folkbildningen göra? 2 mars 2011"

Liknande presentationer


Google-annonser