Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Simuleringsmodell för implementering av mikroregenerativa applikationer i fastigheter H10E08 Mathias Björk och Dan Inborr presenterar:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Simuleringsmodell för implementering av mikroregenerativa applikationer i fastigheter H10E08 Mathias Björk och Dan Inborr presenterar:"— Presentationens avskrift:

1 Simuleringsmodell för implementering av mikroregenerativa applikationer i fastigheter H10E08 Mathias Björk och Dan Inborr presenterar:

2 Presentationens innehåll  Yrkeshögskolan Novia i Vasa, Finland  Bakgrund  Manage Smart in SmartGrid  Micro Combined Heat and Power  Smartmeterenheten  Uppgiftsdefinition  Simuleringsprogrammet  Utförda simuleringar  Slutsats H10E08 SIMRAF 3.0

3 Yrkeshögskolan Novia i Vasa, Finland • Elektroteknik/Automation • 240 sp, 4 år, 8 terminer (semester) • Undervisningsspråk är svenska • Ca 1300 studerande i Novia • Ca 12000 högskolestuderande i Vasa H10E08 SIMRAF 3.0

4 Bakgrund  Manage Smart in SmartGrid • Ägare: Norwegian Centre of Expertise - Energy and Emissions Trading Halden och TIETO • Med stöd av Norges forskningsråd (NFR) • Projektledare: Professor Bernt Bremdal • 3 årigt FoU – projekt • Advanced Metering System (AMS) / Advanced Metering Infrastrukture (AMI) • Energiförvaltning • Privata hushåll, offentliga byggnader H10E08 SIMRAF 3.0

5 Manage Smart in SmartGrid • Vindkraft • Solceller • Micro Combined Heat and Power (micro CHP) • Smartmeterenhet(AMS) H10E08 SIMRAF 3.0

6 Micro Combined Heat and Power • Ersätter den vanliga vattenuppvärmningen • Värme med el som biprodukt • Lokalproducerad • Hög verkningsgrad H10E08 SIMRAF 3.0

7 Smartmeterenheten (AMS) • Ersätter den vanliga elmätaren • Energiförvaltning • Tvåvägskommunikation • Realtidsavläsning H10E08 SIMRAF 3.0

8 Uppgiftsdefinition  Simuleringsprogram som behandlar:  Energiproduktion  Energiförvaltning  Energiförbruk  Ekonomi  Kontorsbyggnader  Baseras på år 2009  Microsoft Office Excel 2007, Visual Basic 6.5 H10E08 SIMRAF 3.0

9 Fastighetens huvudkomponenter H10E08 SIMRAF 3.0

10 Blockschema VARIABEL RADERING/ INITIERING ANVÄNDAR DEFINIERING CALC: TERMISKT ENERGIKRAV CALC: MIKRO-CHP DRIFTSTID CALC: ELEKTRISKT ENERGIKRAV CALC: ENERGI- PRODUKTION ENERGI- FÖRVALTNING CALC: EKONOMI UTSKRIFT H10E08 SIMRAF 3.0

11

12

13 Fastighet 1 Fastighetens placering Fastighetens bredd (m) Fastighetens längd (m) Antal våningar Total area(m 2 ) Temp. (arbetstid) (K) Temp. (Natt, helg) (K) Simuleringstid (år) Elpris- område Southern Norway, inland 10201200274 (21 C)272 (19 C)1Norway1 Simulering 1Simulering 2Simulering 3 Antal µCHP (Senertec, The Dachs G 5.5)111 Antal solackumulatorer ( SUNTEK, FL21000 6 * 2V, ~100 Ah) 111 Antal solceller( Kyocera, kD135Sx-1P 12 V/135 W) 444 Antal vindackumulatorer ( SUNTEK, FL21000 6 * 2V, ~100 Ah) 444 Antal vindkraftverk ( Proven, 2.5 kW 6.5 m) 111 Byggningsstandard200719971987 Inställningar H10E08 SIMRAF 3.0

14 Fastighet 1 Resultat H10E08 SIMRAF 3.0

15 Fastighet 1 Resultat Simulering 1Simulering 2Simulering 3 Det totala termiska energikravet 206602304031300 Termiskt energikrav täckt med elektricitet 000 Termiskt energikrav täckt med µCHP 206602304030300 Total mängd köpt naturgas 286603196042000 El producerad av µCHP 7690858011270 El producerad av vindkraftverk 410 El producerad av solceller 400 El till fastigheten från vindkraftverk 310 El till fastigheten från solceller 290 Total mängd el till fastigheten 17650 El köpt från stamnätet 151201490014200 El sålt till stamnätet575064208400 Fastighetens elenergikrav 17650 H10E08 SIMRAF 3.0

16 Fastighet 2 Inställningar Fastighetens placering Fastighetens bredd (m) Fastighetens längd (m) Antal våningar Total area(m 2 ) Temp. (arbetstid) (K) Temp. (Natt, helg) (K) Simulerings-tid (år) Elpris-område Southern Norway, inland 18 2648274 (21 C)272 (19 C)1Norway1 Simulering 1Simulering 2Simulering 3Simulering 4 Antal µCHP ( Senertec, The Dachs G 5.5) 1111 Antal solackumulatorer ( SUNTEK, FL21000 6 * 2V, ~100 Ah) 0134 Antal solceller ( Solartek, PvP 17512/24 175 W) 041520 Antal vindackumulatorer ( SUNTEK, FL21000 6 * 2V, ~100 Ah) 0470 Antal vindkraftverk ( Proven, 2.5 kW 6.5 m) 0120 Byggnadsstandard2007 H10E08 SIMRAF 3.0

17 Fastighet 2 Resultat H10E08 SIMRAF 3.0

18 Fastighet 2 Resultat Simulering 1Simulering 2Simulering 3Simulering 4 Det totala termiska energikravet 42120 Termiskt energikrav täckt med elektricitet 0000 Termiskt energikrav täckt med µCHP 42120 Total mängd köpt naturgas 58140 El producerad av µCHP 15600 El producerad av vindkraftverk 04108200 El producerad av solceller 038014101880 El till fastigheten från vindkraftverk 03006000 El till fastigheten från solceller 02709001190 Total mängd el till fastigheten 57200 El köpt från stamnätet 49490489204800048300 El sålt till stamnätet7890 Fastighetens elenergikrav 57200 H10E08 SIMRAF 3.0 Ackumulatortanken 56 h på minus

19 Fastighet 3 Inställningar Fastighetens byggnads- standard Fastighetens bredd (m) Fastighetens längd (m) Antal våningar Total area(m 2 ) Temp. (arbetstid) (K) Temp. (Natt, helg) (K) Simuleringstid (år) Elpris- område 1997153031350274 (21 C)272 (19 C)1Norway1 Simulering 1Simulering 2Simulering 3 Antal µCHP ( Senertec, The Dachs G 5.5) 222 Antal solackumulatorer ( SUNTEK, FL21000 6 * 2V, ~100 Ah) 111 Antal solceller ( Solartek, PvP 17512/24 175 W) 444 Antal vindackumulatorer ( SUNTEK, FL21000 6 * 2V, ~100 Ah) 444 Antal vindkraftverk ( Proven, 2.5 kW 6.5 m) 111 Platser i NorgeSödra Norge, InlandMellan Norge, InlandNorra Norge, Kust H10E08 SIMRAF 3.0

20 Fastighet 3 Resultat H10E08 SIMRAF 3.0

21 Fastighet 3 Resultat Simulering 1Simulering 2Simulering 3 Det totala termiska energikravet 8632090720103580 Termiskt energikrav täckt med elektricitet 000 Termiskt energikrav täckt med µCHP 8632090720103580 Total mängd köpt naturgas 119270125830143790 El producerad av µCHP 320003376038580 El producerad av vindkraftverk 41011804320 El producerad av solceller 380300260 El till fastigheten från vindkraftverk 3007301910 El till fastigheten från solceller 270220190 Total mängd el till fastigheten 119160 El köpt från stamnätet 10275010217097880 El sålt till stamnätet161601772019390 Fastighetens elenergikrav 119160 H10E08 SIMRAF 3.0

22 Fastighet 4 Inställningar Fastighetens byggnads-standard Fastighetens bredd (m) Fastighetens längd (m) Antal våningar Total area(m 2 ) Temp. (arbetstid) (K) Temp. (Natt, helg) (K) Simuleringstid (år)Elprisområde 1987204043200274 (21 C)272 (19 C)1Norway1 Simulering 1Simulering 2Simulering 3Simulering 4 Antal µCHP ( Senertec, The Dachs G 5.5) 5555 Antal solackumulatorer ( SUNTEK, FL21000 6 * 2V, ~100 Ah) 0313 Antal solceller ( Solartek, PvP 17512/24 175 W) 020415 Antal vindackumulatorer ( SUNTEK, FL21000 6 * 2V, ~100 Ah) 04712 Antal vindkraftverk ( Proven, 2.5 kW 6.5 m) 0124 Plats i Norge Södra Norge, Inland H10E08 SIMRAF 3.0

23 Fastighet 4 Resultat H10E08 SIMRAF 3.0

24 Fastighet 4 Resultat Simulering 1Simulering 2Simulering 3Simulering 4 Det totala termiska energikravet 240510 Termiskt energikrav täckt med elektricitet 0000 Termiskt energikrav täckt med µCHP 240510 Total mängd köpt naturgas 331280 El producerad av µCHP 88880 El producerad av vindkraftverk 04108201640 El producerad av solceller 018803801410 El till fastigheten från vindkraftverk 03005901140 El till fastigheten från solceller 0980270870 Total mängd el till fastigheten 282450 El köpt från stamnätet238720237440237870236710 El sålt till stamnätet45130 Fastighetens elenergikrav 282450 H10E08 SIMRAF 3.0 Ackumulatortanken 158 h på minus

25 Slutsats  Enligt dessa simuleringar är:  solceller och vindkraft relativt olönsamt  varierande lönsamhet i olika delar i Norge  mikro CHP enheten lönsam och effektiv  mest lönsam i äldre och större fastigheter H10E08 SIMRAF 3.0

26 Frågor? H10E08 SIMRAF 3.0 http://prosjektexpo.hiof.no/expo10/H10E08/Index.htm (sidan kan endast visas med Internet Explorer)


Ladda ner ppt "Simuleringsmodell för implementering av mikroregenerativa applikationer i fastigheter H10E08 Mathias Björk och Dan Inborr presenterar:"

Liknande presentationer


Google-annonser