Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Digitalisering av studentexamen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Digitalisering av studentexamen"— Presentationens avskrift:

1 Digitalisering av studentexamen
Allmän information om projektet Senaste nytt från Digabi Tekniska frågor #digabi todaysmeet.com/sro

2 Digabi-projektteamet i kansliet
projektchef Matti Lattu planerare Anna von Zansen planerare Toni Pohjanoksa systemexpert Pauli Sutelainen planerare Ville Korhonen praktikant Pia Jouhki Anna von Zansen Hanaholmen

3 Varför digitalisera Regeringsprogrammet
Gymnasisternas framtid: arbetslivet & studierna Läroplanen 2003 Möjlighet: källmaterial & autenticitet Bedömningsprocess Anonymitet Kostnader Forskning Anna von Zansen Hanaholmen

4 Vad digitaliseras ”Gymnasieutbildningen avslutas med en studentexamen. Med hjälp av studentexamen klarläggs om de studerande har tillägnat sig de kunskaper och färdigheter som anges i gymnasiets läroplan samt uppnått tillräcklig mognad enligt målen för gymnasieutbildningen” Gymnasielag § 18 Läroplanen 2003 – provets innehåll Kansliet – tekniska genomförandet & utvecklandet av studentexamen Digabi – digitalisering av studentprov Anna von Zansen Hanaholmen

5 Allt det här blir digitalt!
Censor-bedömning Bedömning i skolor Resultat Prov Över prov Två gånger / år Uppgifter Anna von Zansen Hanaholmen

6 Tidtabell 2013 2014 2015 2016 Anvisningar om terminalen och utrymmena Planering av det tekniska förverkligandet Systemtester Första elektroniska prov Alla prov elektroniskt Anna von Zansen Hanaholmen

7 Digitaliseringsordning
H 2016 V 2017 H 2017 V 2018 H 2018 V 2019 Anna von Zansen Hanaholmen

8 Ramvillkor i studentprov
Individuellt Provsekretess Jämlikt Datasäkerhet Vad mäter provet Samtidigt Oberoende Inga överraskningar Pålitligt Fortsatta studier Vad betyder dessa ramvillkor? I början ingen åtkomst till internet, källmaterial Anna von Zansen Hanaholmen

9 Möjligheter | Prov i främmande språk
Hela provet på samma dag (HF) Mångsidiga, autentiska uppgifter (bild, text, ljud) Muntlig del med Integrerande uppgifter På längre sikt möjlighet: s.k. item-baserad / adaptiv testning (kolla rapporten: språkproven i studentexamen har jämförts med läroplanens målnivåer) Anna von Zansen Hanaholmen

10 Erfarenheter samlas | främmande språk
Hörförståelseprovet på egna datorer Arrangemang / provsituationen för muntliga uppgifter Digitala exempeluppgifter (ämnessektioner ~12/2013) Digitala provuppgifter, nya idéer Elektroniska hjälpmedel (t.ex. ordböcker) Anna von Zansen Hanaholmen

11 Hurdan apparat? Ta det säkra för det osäkra
Ett bootbart operativsystem Egna apparater: en vanlig bärbar dator eller pekplatta med x86-processor Batteri (elavbrott) USB/CD-anslutning (operativsystem) Nätanslutning (fast & trådlös) Ström Anna von Zansen Hanaholmen

12 Bit för bit bildas helheten
Anna von Zansen Hanaholmen

13 Provlokalen Anna von Zansen Hanaholmen

14 För tillfället på gång Digabi kylässä! Digabi på besök! -turné
Demo-utrustning (fast förbindelse) Den elektroniska provprosessen & datasäkerhet Vidareutveckling av SEN:s operativsystem (Hackabi) Erfarenheter och idéer från fältet Provkonstruktörer jobbar – riktlinjer vid årsskiftet Anna von Zansen Hanaholmen

15 Häng med! SEN:s webbplats http://studentexamen.fi
Projektets webbplats | nyhetsbrev Operativsystemet Facebook / Ylioppilastutkintolautakunta Facebook / Tietokoneet yo-kirjoituksissa #digabi Vimeo | sök ”digabi” Anna von Zansen Hanaholmen

16 Doing the tough things today will prepare us for the big things tomorrow.
–Zig Ziglar Anna von Zansen Hanaholmen


Ladda ner ppt "Digitalisering av studentexamen"

Liknande presentationer


Google-annonser