Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mot ett nytt litterärt landskap – kartan ritas om

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mot ett nytt litterärt landskap – kartan ritas om"— Presentationens avskrift:

1 Mot ett nytt litterärt landskap – kartan ritas om
Lotta Aleman, Maria Ehrenberg, Cinna Svensson och Gunnar Südow

2 Mål för hela projektet Att (metod)utveckla arbetet med skönlitteratur på svenska bibliotek och professionalisera bibliotekariens kunskap och metoder kring detta arbete och genom inventering och forskning bidra till att vi har en stabil grund för beslutsfattande kring skönlitteratur på bibliotek. Allt för att stärka arbetet att öka vuxnas läskompetens. Dialogisk litteraturförmedling och mediebeståndsutveckling är två prioriterade områden. Mål för förstudien Att göra en första inventering och analys av den rådande synen gällande skönlitteratur för vuxna på svenska folkbibliotek.

3 Den nationella/regionala nivån
Undersökningsmaterial är ansökningar och rapporter från olika läsfrämjandeprojekt för vuxna, som fått stöd av Statens Kulturråd. Ut i verkligheten Intervjuer med 10 kommunbibliotek, kompletterat med genomgång av material som bloggar, programblad, litteraturtips, webb, styrdokument… Bibliotekariers läsning Enkät till alla personer som deltog intervjuundersökningen.

4 Projektgrupp Maria Ehrenberg, Region Halland (projektägare) Lotta Aleman, Regionbibliotek Stockholm Gunnar Sudow, Kultur i Väst Cinna Svensson, bibliotekarie i Falkenberg (projektledare för förstudien) Magnus Persson, litteraturforskare Malmö högskola (metodstöd och bidrag till analys) Referensgrupp Lars Rydquist, Bibliotekschef Svenska akademiens Nobelbibliotek, NÄFS Nina Frid, utvecklingsledare Huddinge (fd Bokcirklar.se), NÄFS

5 På jakt efter en litteratursyn…
Kulturrådsstödda projekt – skönlitteratur för vuxna 2005 – 20 - tal Välkända projekt; Bokcirklar.se, Den långa svansen, MUSA, Bokpuffen, Boktips.net och SM i bokberättande…

6 Tre frågor till projektet
Synen på skönlitteratur i ansökningarna? Hur motiveras projekten? 3 Urvalskriterier – Genrer?

7 Synen på skönlitteraturen i ansökningarna?
Ingen explicit syn Ingen problematisering kring begreppet Ingen argumentation för litteraturens betydelse Undantag; Den långa svansen (SSB och Regionbibl Sthlm)

8 Hur motiveras projekten?
Hur man argumenterar för projekten Tydlighet i fråga om målgrupp Svepande argumentation varför projektet ska få stöd Stor tilltro till projektets betydelse Externa motiveringar: nå nya grupper och politiker Interna motiveringar: stärka bibliotekens identitet, roll, PR m m

9 Urvalskriterier – Genrer?
Saknas oftast Säger sig ofta vilja satsa på ngt särskilt – men motivering uteblir Genre aldrig en bärande tanke Om det finns med saknas diskussion om varför just denna genre valts ut

10 Övergripande reflektioner
Ingen övergripande syn på skönlitteratur Ingen stark argumentation för läsningens och skönlitteraturens betydelse En stark grundtro på litteraturens godo Ingen forskningsanknytning Eventkulturens språkbruk

11 Ut i verkligheten 10 bibliotek 16 intervjuer 26 respondenter
14 timmar och 38 minuter

12 Självklart med skönlitteratur
Stort intresse Stort engagemang Mycket görs

13 Enkäterna Alla – Chefer – Inköpare – Programansvariga – Kvinnor - Män
Läsningen stark 18 av 26 läser 6-7 ggr per vecka 4 läser 4-5 gånger per vecka 3 läser 2-3 gånger per vecka 24 läser regelbundet varje vecka, 2 läser mindre = chefer TV den stora konkurrenten 10 varje dag, 7 stycken 4-5 gånger per vecka och 8 stycken ser 2-3 ggr per vecka = 25 regelbundet Internet 23 varje dag, 2 alla dagar utom helgen Kvällstidningar och bio

14 Lästid 30 minuter – 3 timmar 25 personer 100,5 timmar på våra 25 personer per vecka TV-tid Snittet ligger mellan 1-2 timmar på de 25 som ser 261,5 timmar på våra 25 personer Internet 30 minuter det vanligaste, följt av 1 timme. 4 ständigt uppkopplade Kvällstidningar ”några minuter” Bio 2 timmar. Läsplatta 8 använder, 8 inte, de flesta mindre än en gång i månaden

15 Vad läses – och inte? Poesi (10) (6) SF (12) (13) Fantasy (9) (8) (aldrig jobbet fritiden) Romaner (10) (19) Deckare (4) (9) Facklitteratur (9+3) (16+5) (Memoarer) (7) (10) (Flera ggr/vecka jobbet fritiden)

16 Kvalitetsnivå Skönlitteratur Jobbet Privat Hög kvalitet Kvalitet Underhållning Ungdom Facklitteratur Jobbet Privat Vetenskap/fakta Populärvetenskap 0 1 Hobby Debatt Biografi

17 Vad har lämnat intryck? Hög kvalitet 9 Kvalitet 17 Underhållning 4 Ungdom 2


Ladda ner ppt "Mot ett nytt litterärt landskap – kartan ritas om"

Liknande presentationer


Google-annonser