Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

På rätt sida om lagen Distanshandelsdagen Axel Tandberg SWEDMAs Chefsjurist 2010-11-18.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "På rätt sida om lagen Distanshandelsdagen Axel Tandberg SWEDMAs Chefsjurist 2010-11-18."— Presentationens avskrift:

1 På rätt sida om lagen Distanshandelsdagen Axel Tandberg SWEDMAs Chefsjurist 2010-11-18

2 SWEDMA historik •SWEDMA grundades 1968 •Drygt 90 medlemmar •135 associerade medlemmar •Kontor: Linnégatan 9-11, Stockholm •Organisation •Mickael von Ekensteen, VD •Axel Tandberg, Chefsjurist •Marianne Lager, Informationschef •MariAnne Rovide, Administration

3 Vad gör SWEDMA? •SWEDMA är en intresseorganisation för Direktmarknadsföring (DM) •Ger medlemmar service och information, juridisk rådgivning och utbildning in DM •Marknadsför DM som en effektiv metod för kommunikation & reklam – framtidens marknadsföring – Guldnyckeln 24 mars 2011 •Driver egenreglering för att möjliggöra bästa förutsättningar för DM marknadens aktörer ”lobbar” och inom lagstiftning –Egenåtgärder –Remissinstans

4 Marknadsföring vs. direktmarknadsföring •Hur skiljer sig ”vanlig” marknadsföring från direktmarknadsföring?

5 DM och Juridik •Vad kan du göra •Vad bör du göra •Vad bör du inte göra •Vad kan du INTE göra

6 Distansavtalslagen

7 •Gäller avtal som träffas då parterna inte är fysiskt närvarande: –Internet –Telemarketing –Orderkuponger från annons –Katalog –E-post/SMS –etc…

8 Distansavtalslagen - Information •Erbjudande företags namn och adress •Varans huvudsakliga egenskaper •Totala kostanden, inkl. leverans och skatt •Betalningssätt •Ångerrätt •Tid för erbjudandet, hur länge det gäller

9

10 Distansavtalslagen •Tänk på information ska nå klienten INNAN avtal sluts •Informationen får dock anpassas till mediet –Lättare att visa med text –TM svårare, kan komplettera via Internet osv.

11 Personuppgiftslagen

12 PuLs syfte Syftet med lagen är två: 1.Skydda den personliga integriteten 2.Främja handeln med personuppgifter

13 PuL - Vad tänka på •Behandlingen skall vara –Laglig och korrekt –Förenlig med god sed –Förenlig med de specificerade ändamålen •De insamlade personuppgifterna skall –Inte fler än nödvändigt –Vara aktuella –Inte bevaras längre än nödvändigt

14 PuL - Branschöverenskommelse •SWEDMA förhandlat med DI –God sed vid insamlig, användning, spridning, och annan behandling av personuppgifter för DM •Inte skicka information till föräldrar till barn som är under 8 veckor •Inte kontakta dödsbon via telefon förrän efter 4 veckor •Ej skicka ADR till de som är yngre än 16 år –Ansvaret är ERT

15 PuL och DM •Behandlig får INTE ske om personen har motsatt sig behandling för DM (Pul 11 §) •Gäller även B2B, god sed •Det finns olika sätt tacka nej beroende på kontaktmetod

16 Nej tack eller ja tack till reklam? •Behandlig får INTE ske om personen har motsatt sig behandling för DM (Pul 11 §) •Gäller även B2B, god sed •Det finns olika sätt tacka nej beroende på kontaktmetod

17 PuL - Problem? •Vad är det bästa för att undvika att bli anmäld? –INFORMERA DE REGISTRERADE – ”enpower the consumer”

18 Marknadsföringslagen

19 MFLs syfte •Syfte att tillgodose både konsumenters och näringsidkares intresse av att marknadsföring är: –vederhäftig –tillbörlig –informativ –Konkurrenseffektiv •Motverka otillbörlig marknadsföring

20 MFL •Krav på ekonomisk påverkan –Marknadsföring är endast otillåten om den är ägnad att leda till att en genomsnittskonsument fattar ett annat affärsbeslut än den annars skulle ha fattat •Brett tillämpningsområde –Lagen tillämpas även på s.k. efterköpssituationer, t. ex. leveranser och reklamationer •Svarta Listan

21 Tillämpa svarta listan •Marknadsföring som strider mot någon av bestämmelserna är alltid att anse som otillbörlig. –Kan förbjudas vid vite, även interimistiskt –Marknadsstörningsavgift, skadestånd –Kan drabba även konsult •Bestämmelserna ska tillämpas även om marknadsföringen riktas mot näringsidkare (B2B). •Exempel: –Inte rikta direkta köperbjudnaden till barn –Kräva betalning eller retur av levererad obeställd vara

22 MFL gäller endast kommersiell marknadsföring •MFL omfattar alla former av kommersiell marknadsföring oavsett medium och slag av varor eller tjänster •MFL omfattar inte politisk propaganda, samhällsinformation, religiös förkunnelse eller annan opinionsbildning eller nyhetsförmedling

23 MFL – kort om lagen •Det skall framgå att det rör sig om och vem som ansvarar för marknadsföring •Undantag för teasers •Får ej vara vilseledande •Inte misskreditera konkurrenter •Inte skicka obeställd vara med faktura •Får inte urvattna speciella symboler •Bör inte strida mot samhällets normer

24 Reklam till omyndiga •Det finns endast ett lagligt förbud mot reklam riktat till barn: –TV reklam •Det finns etiska regler som begränsar hur man får göra reklam: –Ej skicka ADR till de som är yngre än 16 år –Får inte adressera till målsman, men utforma brevet till barnet

25 Sammanfattning •Insamling –Informera om vad du tänker ha datan till –Informera om vad du ska göra med datan –Om DM, ge ALLTID en möjlighet att tack nej •Kampanj –Kontrollera gentemot NIX –Respektera de som inte vill ha något –Använd sunt förnuft

26 Sammanfattning •Avslutad kampanj –Konstatera vad som gick bra och vad som inte gick bra –Irriterade något potentiella kunder? –Även om det är tillåtet kanske det bör undvikas –ENPOWER THE CONSUMER

27 Inte tillräckligt? Anmäl dig till SWEDMAs ADMA utbildning Nästa ADMA Utbildning April 2011 För innehåll och intresseanmälan: http://www.swedma.se/

28 Tack för att ni lyssnade Axel Tandberg Chefsjurist SWEDMA Box 3276, SE-103 65 Stockholm Tel: +46 8 534 802 63 E-post: axel.tandberg@swedma.se Internet: www.swedma.se


Ladda ner ppt "På rätt sida om lagen Distanshandelsdagen Axel Tandberg SWEDMAs Chefsjurist 2010-11-18."

Liknande presentationer


Google-annonser