Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utmaningar för folkbiblioteken… Anette Eliasson Regionbibliotek Halland Halmstad, 2009-05-26.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utmaningar för folkbiblioteken… Anette Eliasson Regionbibliotek Halland Halmstad, 2009-05-26."— Presentationens avskrift:

1 Utmaningar för folkbiblioteken… Anette Eliasson Regionbibliotek Halland Halmstad, 2009-05-26

2 Dagens agenda • 10.00-11.30 Utmaningar för biblioteken • Ca 11.30-12.00 Diskussion • 12.00-13.00 Lunch • 13.00-14.30 Projektet såhär långt • 14.30-15.00 Fika • 15.00-16.00 Hur går vi vidare?

3 Bakgrund… Människor använder biblioteken mindre och mindre. Färre lån, färre besök... Måste det vara så? Vad beror det på? Synliggör biblioteken i Halland – projekt 2009/2010 Biblioteken i Holland, Finland… Halmstadkonferens i Bergen 2009 Forskning…

4 Agenda… • Bibliotekens idé… • Bibliotekspersonalens roll • Folkbibliotekens kontext • Invärld i förändring • Omvärld i förändring • Framtiden i plural • Biblioteken som mötesplats • Utgångspunkter för biblioteksverksamhet • Utmaningar för biblioteken

5 Bibliotekens idé? • Biblioteken som idé... 5.000 år… • Verksamhetsidé? Samla, ordna, tillgängliggöra • Varierat fokus över tid och olika bibliotekstyper • Vad? Berättelser, inte ”boken” • Hur? Människorna till huset, medierna till folket • Till vilka? Elit, alla, särskilda grupper • Varför? Ideologi, samhällsnytta, individnytta

6 Bibliotekspersonalens roll • Väktare – Mäklare • Passiv – aktiv • Direkt möte – indirekt, skapa möjliga möten • Förmyndare – Bibl subjekt / Anv objekt • Marknadsroll – Bibl objekt / Anv subjekt • Samspelsmodell – Bibl och anv subjekt = båda experter • Att bli sedd som läsare, struktur i läsandet • Hjälp att nå det man inte vet eller det man inte vet att man inte vet

7 Folkbibliotekens kontext • Del av utbildnings-bildningspolitik – 70-tal • Del av kulturpolitik – 70-tal och framåt • Aspektpolitik – Kultur som aspekt av andra politikområden – Nu? • Kultur/bildning – Redskap för att nå andra syften eller för sin egen skull, som resa? • Syfte med kultur – information/bildning?

8 Invärld (bibliotekeksbranchen) i förändring • Medievärld, dvs författare, förlag… • Informationsteknik, Internet, Google • Bibliotekssystem, infrastruktur, exempel: bibliografisk service, licenser, Litteratursiden.dk, Barnens bibliotek, etc • Nationella resurser, regionala, lokala… • Kulturutredning

9 Omvärld i förändring • Samhället skriver om sin relation till kultur • Kulturens ekonomiska betydelse - nytta • Från hållbar utveckling till resiliens, dvs förmåga att klara av förändring och vidareutvecklas • Ekonomiska förändringar • Människors förändrade vanor… • Digitala klyftor

10 Framtiden i plural (fr Kairos Future, Halmstadkonferens 2009) • Tillit och synen på ”mitt och ditt” är avgörande för hur man mår • Teknologiskifte – Mer teknik nära människan, födda 1989… • Demografiskt skifte – Krympande Europa, ålderspyramid • Värderingsskifte – Jakt på livskvalitet • Resurskiftet – Människor som resurser, livsstilar • Maktskifte – Centralt till periferi – mindre enheter • Slaget om platsen – Från yta till relation • Rätt fokuserat ledarskap – Planen fungerar inte, men vart ska vi? • Fokus på innehåll, möten – Tillfällig underhållning eller genuin förändring? • Tips från Kairos Future: – Bejaka rådgivarrollen, personligt tilltal – Döda slentriantrollet. – En brinnande vision och entusiastisk personal smittar. – Tävla med de bästa. Spänn bågen. – Vänta inte på att bli uppbjuden – Bejaka så att det blir ett ömsesidigt utbyte – Definiera om begreppet bibliotek eller använd något annat.

11 Biblioteket som mötesplats • Torg – möta dem man känner (låginkomsttagare) • Möta andra • Offentligt rum, politiker, samhällsinfo, debatt (äldre) • Gemensamma aktiviteter • Möten med berättelser, kultur, information • Möten på nätet (yngre, arb sökande, föräldralediga) • I olika stadsdelar används biblioteket olika av olika människor – varierat, komplext • Samhällsengagemang påverkar användning av bibliotek • Bidrar biblioteket till att skapa socialt kapital?

12 Utgångspunkter för biblioteksverksamhet • Biblioteken i dess mest ursprungliga mening behövs inte längre… • Anpassning har varit bibliotekens överlevnad • Behov av kravfria, neutrala mötesplatser ökar i det moderna samhället… • Människors behov av berättelser, förklaringar • Känsla av sammanhang, KASAM • Människors längtan att dela erfarenheter • Visa att man kan ha rätt på olika sätt, utifrån olika perspektiv

13 Fortsättning utgångspunkter • Autentisk efterfrågan finns ej, istället frågar man efter det man vill ha, har lust till • Den lärande, sökande, resande människan • Vara ensam tillsammans med andra ensamma (modern urbanisering, jämför caféer) • Biblioteken som mötesplats mellan olika livsstilar, åldrar, yrken osv. • Bibliotekens roll för integration, se t ex PLACE projektet

14 Utmaningar för biblioteken • Vara där människor är – öppet och relevant • Stödja människors vanor och längtan • Fokusera på människors livsstil, behov, längtan – ej ålder, kön… • Uppifrån – nerifrån? • Identitetsbygge och integration • Inkludering • Delaktighet

15 Utmaningar, fortsättning • Känna till bibliotekens möjliga betydelse • Berätta om bibliotekens erbjudande • Transaktion – relation? • Biblioteket som samhällets sekulära katedral – vad är då små bibliotek? • Integrera det fysiska och digitala biblioteket • Serendipitet – målinriktat? • Ta vara på kompetenser • Expert – expert – Ta bort trösklar, hinder för möten


Ladda ner ppt "Utmaningar för folkbiblioteken… Anette Eliasson Regionbibliotek Halland Halmstad, 2009-05-26."

Liknande presentationer


Google-annonser