Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

HOPP OCH FÖRUNDRAN - ATT ARBETA MED FÖRÄLDRAR FÖRÄLDRAMOTTAGNING – VAD ÄR DET? Ingegerd Gavelin Förebyggande Socionomer 19 september 2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "HOPP OCH FÖRUNDRAN - ATT ARBETA MED FÖRÄLDRAR FÖRÄLDRAMOTTAGNING – VAD ÄR DET? Ingegerd Gavelin Förebyggande Socionomer 19 september 2013."— Presentationens avskrift:

1 HOPP OCH FÖRUNDRAN - ATT ARBETA MED FÖRÄLDRAR FÖRÄLDRAMOTTAGNING – VAD ÄR DET? Ingegerd Gavelin Förebyggande Socionomer 19 september 2013

2 •13.00Inledning och presentation •13.30Samtal i grupper inkl bensträckare •14.20 Kort om Föräldramottagning •14.40KAFFE •15.10 Tankar och människosyn Tips och trix Diskussion •17.00Avslutning

3 Stefan Morén, Umeå ” Två risktaganden i socialt arbete: Att tränga sig på och kränka när man borde låta vara eller att överge när man borde stå kvar. Att bedöma, stå ut med och behärska denna balansgång, detta gränsland, är socialarbetarens viktigaste kompetens.”

4 Stefan Morén: Att slå följe med stor lyhördhet i människans sökande efter nya vägval. Risk att tränga sig på eller överge -ofta mellanrum, att kunna vänta. Mellanrummen är viktiga och innehållsrika men omvandlas i organisation och dokumentation till tomrum. Därmed blir de otänkta och osagda.

5 MINA BÖCKER •Familjer och missbruk (med Anna-Bodil Bengtsson) 1994 Books-on-Demand •Lita på din tonåring – om trots och tillit –Prisma 2007, Books-on-Demand 2013 •Att möta sitt barn och sig själv – En bok om föräldraskap –Norstedts 2010

6 VILKA ÄR DINA UTGÅNGSPUNKTER? VAD HAR DU LÄRT DIG SOM GJORT SKILLNAD? •Tre och tre. •1 berättar, 1 håller koll på tiden. •15 min per person – berättar 8 min, samtal och frågor 7 min •Återsamling kl 14.20. Bensträckartid före!

7 Föräldramottagningen - en öppen mottagning för föräldrar i Sundsvall

8 FÖRÄLDRAMOTTAGNINGEN I SUNDSVALL •Samtal på föräldrars villkor utifrån barns behov •Nu 1,5 dagar / vecka •2 socionomer, 1 psykolog, m fl •Telefonbokning, 1-3 veckors väntetid •220-250 familjer / år •Några bara telefonkontakt, några hänvisas vidare •Ingen registrering, anmälningsplikt

9

10

11

12

13

14 2009 •56 personer har återkommit efter mer än tre månader. •Två grupper för föräldrar till tonåringar (11 deltagare) •Grupper från SFI

15 2009 FÅTT TIPS OM FÖRÄLDRAMOTTAGNINGEN, (Alla inte tillfrågade!) •Anhörig + bekant23 •Skolan15 •Socialtjänst11 •Kurator 5 •Föreläsning 4 •BUP 2 •m fl

16

17 BÄRANDE TANKAR •Föräldraskap som en stark existentiell kraft •Starkt meningsbärande för de flesta. •Drivs av så starka känslor och krafter. •Historien, generationerna. Ofta obenämnt. •Därmed så sårbart • •Kraften, den oegennyttiga, kan blockeras av starka känslor och tosiga tankar.

18 BARNET SOM LÄRARE •Barn vet vad dom behöver •Den inre rösten •Våra egna erfarenheter av att vara barn •Våra vuxenerfarenheter •Vårt förnuft •Hjälp av varandra och av andra •Fel och konflikter är nödvändiga •Tillräckligt bra

19 MEN… •När våra egna barnminnen väcks •blir det tungt för en del föräldrar –sorg, vrede, ångest, rädsla •Det är när man är barn man lär sig att vara förälder (Winnicott) •Vi är olika föräldrar för barn i olika åldrar BARN VÄXER AV SIG SJÄLV

20 HINDER TANKARNA •Om hur det borde vara •Om vad det beror på att det inte är som det borde •Jämförelser •Alla idéer och ideal

21 Forts HINDER OKUNSKAP •Några behöver lugnas •Några behöver oroas

22 Forts HINDER KÄNSLORNA •Tröttheten •Rädslan och oron •Skammen •Skulden •Vreden •Avunden •Sorgen

23 FÖRÄNDRINGAR I FÖRÄLDRALIVET •Arbetslivet – all tid eller arbetslöshet •Pappornas delaktighet •Gemensam vårdnad •Separationer •Ambitioner och höga krav •Experter och internet •Lydnadskulturen på väg ut – och på väg in igen. •Många är osäkra.

24 VAD BEHÖVER BARN? •Att bli sedd som jag är •Att känna mig värdefull, duga som jag är •Att bli tagen på allvar •Bli mött med empati När jag inte blir det •Ledsenhet, skam, försvar, vrede – i ett hörn •När jag står i ett hörn blockeras min mognad och min inlärning

25 VAD BEHÖVER FÖRÄLDRAR •Samma! •Hitta sin inre röst, kunna vara autentisk. •Hitta sina egna vägar och lösningar •Stöd i föräldraskapet - partner, nätverk, samhället •Utrymme för sig själv och för vuxenrelationen. •Tid för reflektion.

26 VÅR INRE RÖST, VÅRT PERSONLIGA SPÅK •Jag vill •Jag vill inte •Jag tycker om •Jag tycker inte om Att kunna säga ja och nej till sig själv och till andra. Krävs för att leva nära någon, för att hantera konflikter och kärlek. Kräver närvaro

27 VAD GÖR VI PÅ FÖRÄLDRAMOTTAGNINGEN? •De flesta skulle inte ha någon annanstans att vända sig •Någon utanför familjen –Neutral, kunnig, icke-dömande •Att få berätta, bli tagen på allvar •Få nya tankar •Ibland få konkreta råd

28 FÖRÄLDRAR BEHÖVER HITTA SITT HOPP. •Hopp är avgörande för förändring •När jag talar till någon annan talar jag också till mig själv •Med våra frågor fokuserar vi mer på resurser än på problem

29 ATT SÖKA HJÄLP ÄR SVÅRT •Lugnet •Icke-dömandet •Ramar – enskildhet, lugn, kort väntetid •Vänlig lokal

30 SAMTALET •Samtal som skydd och som öppning •När jag inte måste skydda mig själv kan jag ta till mig nya tankar – och kanske våga berätta mer. •Utrymme för inre samtal •Utrymme för det obenämnda, t ex känslorna •Hoppet och våra drivkrafter finns inuti – men •Om de aldrig bekräftas förtvinar de •Om de kommer fram i ljuset får de kraft. •”Självsvängning”

31 •ATT BLI TRYGG •ATT FÅ BERÄTTA UTAN ATT SKÄMMAS •DÅ KAN NYA TANKAR FÖDAS •OCH DÅ KAN NYA TANKAR TAS EMOT

32 TIPS OCH TRIX •Frågor om undantag •Miniföreläsningar –Bryta hopplöshet och tyngd –Få in nya tankar –Jag får resa på mig och andas –Utgångspunkt för frågor –Normaliserar – jag är inte ensam!

33 EXEMPEL PÅ MINIFÖRELÄSNING •Arg-bilden •Säga nej-bilden •Övergångar •Då – Nu - Sedan

34 FLER EXEMPEL PÅ MINIFÖRELÄSNING •Acceptans •Tänjandet •Tanke – Känsla – Kropp – Handling – Möjlighet. •Släppa taget och finnas kvar

35 OCH NÅGRA TILL…. •Belöningar •Allt tal om beteende •Tonårsbilden •Uppmuntran – Respekt - Skydd

36 Beröm Underliggande budskap •Fokus på yttre kontroll •Fokus på extern bedömning •Belönar bara väl utförda, färdigställda uppgifter •Fokuserar på mig själv och min personliga vinning Budskap till barnet •”Du är värdefull bara när du gör det jag vill” •”Det går inte att lita på dig.” /”Du måste göra mig nöjd för att duga.”/”Gör mig nöjd eller försvinn.” •”Du måste nå upp till mina krav för att duga.” •”Du är bäst. Du måste fortsätta att vara bättre än andra för att duga.” Möjliga resultat •Barnet lär sig att det duger när det anpassar sig. Eller: Barnet ser varje form av samarbete som eftergift. •Rädsla för ogillande. Duga genom att behaga. •Söka perfektion/rädsla för misslyckande. •Bara bäst duger. Komma fram på andras bekostnad. Konkurrens. ("Consultation", Dinkmeyer/Carlson)

37 Underliggande budskap •Fokus på barnets förmåga att hantera livet konstruktivt •Fokus på inre bedömning •Uppmärksamma ansträngning och framsteg •Fokusera på tillgångar, bidrag och uppskattning. Budskap till barnet •”Jag litar på att du kommer bli ansvarstagande och självständig.” •”Det viktigaste är hur du känner kring dig själv och dina egna ansträngningar.” •”Du behöver inte vara perfekt. Ansträngning och förbättringar räknas.” •”Ditt bidrag betyder något (för mig). Vi fungerar bättre ihop med dig. Vi uppskattar det du har gjort.” Möjliga resultat •Barnet får mod att våga pröva/vara ofullkomlig. Får tillit till sig själv. Personligt ansvarstagande. •Kan utvärdera sin egen utveckling, ta egna beslut. •Lär sig värdera ansträngning hos sig själv och andra. Lär sig uthållighet. •Egna tillgångar får komma alla tillgodo. Kan glädjas med sig själv och andra. Uppmuntran ("Consultation", Dinkmeyer/Carlson)

38 MINDFULNESS OCH FÖRÄLDRASKAP •Splittring präglar vår tid •Barnen vill att vi ska vara närvarande •Svårt för många föräldrar •Korta inledningar •Meditationer •Lätt yoga och avspänning •Samtal

39 MINA ERFARENHETER AV MINDFULNESS OCH FÖRÄLDRASKAP •Utrymme för reflektion •Utvecklar lyhördhet •Lättare förstå både barnet och sig själv •Lättare att hitta vägar •Acceptans •Skapa ett lugnare liv, kunna välja •Vi har bara nu. •Det som har varit har varit. •Framtiden vet vi ingenting om

40 Två sanningar närmar sig varann. En kommer inifrån, en kommer utifrån och där de möts har man en chans att få se sig själv. Tomas Tranströmer Ur Mörkerseende (1970)

41 TACK FÖR MIG! www.ingegerdgavelin.se ingegerdgavelin@msn.com 070/679 92 75


Ladda ner ppt "HOPP OCH FÖRUNDRAN - ATT ARBETA MED FÖRÄLDRAR FÖRÄLDRAMOTTAGNING – VAD ÄR DET? Ingegerd Gavelin Förebyggande Socionomer 19 september 2013."

Liknande presentationer


Google-annonser