Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Visit Åland höstmöte -Barn Kan!. Agenda 19.00VD presentation 19.15 Ålands Turismpris 2013 19.30Stadgeenliga ärenden inkl. verksamhetsplan och budget 2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Visit Åland höstmöte -Barn Kan!. Agenda 19.00VD presentation 19.15 Ålands Turismpris 2013 19.30Stadgeenliga ärenden inkl. verksamhetsplan och budget 2014."— Presentationens avskrift:

1 Visit Åland höstmöte -Barn Kan!

2 Agenda 19.00VD presentation Ålands Turismpris Stadgeenliga ärenden inkl. verksamhetsplan och budget 2014 Under §5 presenteras ett förslag till en ny affärsmodell för visitaland.com. som ligger till grund för ändring av medlemsavgiften inför Kaffeservering Status med Turismstrategin för Åland Styrelsen informerar

3 Ålands Turismpris 2013

4 Stadgeenliga ärenden inkl. verksamhetsplan och budget 2014 §1Den stadgeenliga delen av mötet öppnas §2Val av mötesordförande och sekreterare §3Val av två protokolljusterare §4Mötets stadgeenliga sammankallande och beslutsförhet §5Verksamhetsplan & budget 2014 §6Medlemsavgifter 2014 §7Val av valberedning §8Övriga ärenden §9Stadgeenliga delen av mötet avslutas

5 §5 Verksamhetsplan 2014 •Mål: öka kännedomen om och intresset för Åland för att öka antalet gästnätter. •Tema ”Outdoor” •Huvudmarknader: Finland, Sverige •Målgrupper: aktiva familjer, WHOP’s och konferens •Marknadsföringsmix ; nätbaserad marknadsföring, press, media och återförsäljare, kampanjer, mässor och event samt trycksaker. •Onlinebokning •Nytt kring medlemsförmånerna: med möjlighet till dialog, elektronisk månadsinfo, kundundersökning, synlighet på •Ny affärsmodell

6 §5 Budget 2014 Drift KostnaderIntäkterLR-medelFörändring LR-medel %€ Personalkostnader % Lokalkostnader % Datakostnader % Administration % Rörelsekostnader %293 Totalt % Turistinformation Turistinfo på Storag %947 Infoinköp/försäljning % Turistinfo övriga Åland % Totalt %8 647 Drift totalt % Marknadsföring KostnaderIntäkterLR-medelFörändring %€ Distribution % Trycksaker % Internet % Annonser/kampanjer % Mässor %8 500 Mediabesök & Bild % Samarbetsprojekt %7 500 Marknadsunders./statistik % Ålandskontoret i H:fors %500 Marknadsföring totalt % Gamla medel % Budget totalt %

7 §5 Medlemsavgifter 2013

8 §6 Medlemsavgifter 2014 I samband med höstmötet 2013 fastställs följande villkor för medlemskapet: • Medlemsavgiften skall vara betald senast den sista februari. För nya medlemmar gäller betalning på fakturans sista betalningsdag. • Till grund för medlemsavgiftens nivå används senast fastställda bokslut. • Utträde ur föreningen skall meddelas senast sista september inför det kommande året. • Medlemsavgiften återbetalas inte. • Perioden för medlemskap är ett kalenderår.

9 §6 Medlemsavgifter 2014 OrganisationsformAvgift i euro (€) Kommun0,60/invånare Intresseförening180 Kommersiell förening400 Museum180 Privat medlem 60 ÅrsanställdaAvgift i euro (€) Omsättning i euroAvgift i euro (€)

10 §5 Alternativ budget 2014 medlemmarna har inte automatisk synlighet på visitaland.com Drift KostnaderIntäkterLR-medelFörändring %€ Personalkostnader % Lokalkostnader % Datakostnader % Administration % Rörelsekostnader %293 Totalt % Turistinformation Turistinfo på Storag %947 Infoinköp/försäljning % Turistinfo övriga Åland % Totalt %8 647 Drift totalt % Marknadsföring KostnaderIntäkterLR-medelFörändring %€ Distribution % Trycksaker % Internet % Annonser/kampanjer % Mässor %8 500 Mediabesök & Bild % Samarbetsprojekt %7 500 Marknadsunders./statistik % Ålandskontoret i H:fors %500 Marknadsföring totalt % Gamla medel % Budget totalt %

11 Stadgeenliga ärenden inkl. verksamhetsplan och budget 2014 §1Den stadgeenliga delen av mötet öppnas §2Val av mötesordförande och sekreterare §3Val av två protokolljusterare §4Mötets stadgeenliga sammankallande och beslutsförhet §5Verksamhetsplan & budget 2014 §6Medlemsavgifter 2014 §7Val av valberedning §8Övriga ärenden §9Stadgeenliga delen av mötet avslutas

12 Agenda Styrelsen informerar Stadgeenliga ärenden inkl. verksamhetsplan och budget 2014 Under §5 presenteras ett förslag till en ny affärsmodell för visitaland.com. som ligger till grund för ändring av medlemsavgiften inför Kaffeservering Status med Turismstrategin för Åland Styrelsen informerar

13 Styrelsen informerar • Måndagsmöten • Verksamhetsplan • VD- rekrytering • Kontoret tillbaka på Storagatan 8. Utförsäljning av möbler • Julutsopning på kontoret 13 januari 2014 • ”Bokslut” per , överföring av medel

14 Utfall RESULTATUPPFÖLJNINGACKUMULERAT OKTOBER BUDGET2013 INTÄKTERUtfallBudgetDiff budget helår Ålands Landskapsregering Mariehamns Stad Branschfinansiering kampanjer Medlemsavgifter Försäljningsintäkter Övriga intäkter Intäkter totalt KOSTNADER Inköpskostnader Personalkostnader Löner och arvode Lönebikostnader Övriga personalkostnader Personalkostnader totalt I % av omsättningen-33,0 %-39,5 % Avskrivningar Administrativa kostnader Rörelsekostnader Lokalkostnader Datakostnader Infokostnader Administrativa kostnader Administrativa kostnader totalt I % av omsättningen-5,9 %-9,8 % Kampanjer TV och Film Trycksaker och internet Annonser och kampanjer Mässor Mediabesök och bild Kampanjer totalt I % av omsättningen-26,5 %-41,3 % Distribution Samarbetsprojekt Marknadsunders. och statistik Räntekostnader000 Kostnader totalt RESULTAT

15 Tack för er medverkan!


Ladda ner ppt "Visit Åland höstmöte -Barn Kan!. Agenda 19.00VD presentation 19.15 Ålands Turismpris 2013 19.30Stadgeenliga ärenden inkl. verksamhetsplan och budget 2014."

Liknande presentationer


Google-annonser