Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Visit Åland höstmöte -Barn Kan!. Agenda 19.00VD presentation 19.15 Ålands Turismpris 2013 19.30Stadgeenliga ärenden inkl. verksamhetsplan och budget 2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Visit Åland höstmöte -Barn Kan!. Agenda 19.00VD presentation 19.15 Ålands Turismpris 2013 19.30Stadgeenliga ärenden inkl. verksamhetsplan och budget 2014."— Presentationens avskrift:

1 Visit Åland höstmöte -Barn Kan!

2 Agenda 19.00VD presentation 19.15 Ålands Turismpris 2013 19.30Stadgeenliga ärenden inkl. verksamhetsplan och budget 2014 Under §5 presenteras ett förslag till en ny affärsmodell för visitaland.com. som ligger till grund för ändring av medlemsavgiften inför 2014. 20.30-20.45 Kaffeservering 20.45- 21.15Status med Turismstrategin för Åland 2012-2022 21.15-21.30Styrelsen informerar

3 Ålands Turismpris 2013

4 Stadgeenliga ärenden inkl. verksamhetsplan och budget 2014 §1Den stadgeenliga delen av mötet öppnas §2Val av mötesordförande och sekreterare §3Val av två protokolljusterare §4Mötets stadgeenliga sammankallande och beslutsförhet §5Verksamhetsplan & budget 2014 §6Medlemsavgifter 2014 §7Val av valberedning §8Övriga ärenden §9Stadgeenliga delen av mötet avslutas

5 §5 Verksamhetsplan 2014 •Mål: öka kännedomen om och intresset för Åland för att öka antalet gästnätter. •Tema ”Outdoor” •Huvudmarknader: Finland, Sverige •Målgrupper: aktiva familjer, WHOP’s och konferens •Marknadsföringsmix ; nätbaserad marknadsföring, press, media och återförsäljare, kampanjer, mässor och event samt trycksaker. •Onlinebokning •Nytt kring medlemsförmånerna: www.visitaland.org med möjlighet till dialog, elektronisk månadsinfo, kundundersökning, synlighet på www.visitaland.comwww.visitaland.org www.visitaland.com •Ny affärsmodell

6 §5 Budget 2014 Drift KostnaderIntäkterLR-medelFörändring LR-medel 201320142013201420132014%€ Personalkostnader476 818462 53200476 818462 532-3 %-14 286 Lokalkostnader44 91563 4290044 91563 42941 %18 514 Datakostnader15 30033 1050015 30033 105116 %17 805 Administration20 31616 0710020 31616 071-21 %-4 245 Rörelsekostnader26 82225 00091 16589 050-64 343-64 0500 %293 Totalt584 171600 13791 16589 050493 006511 0874 %18 081 Turistinformation Turistinfo på Storag 8122 606123 55328 000 94 60695 5531 %947 Infoinköp/försäljning6 000025 2008 000-19 200-8 000-58 %11 200 Turistinfo övriga Åland6 5003 000006 5003 000-54 %-3 500 Totalt135 106126 55353 20036 00081 90690 55311 %8 647 Drift totalt719 277726 690144 365125 050574 912601 6405 %26 728 Marknadsföring KostnaderIntäkterLR-medelFörändring 201320142013201420132014%€ Distribution44 88129 8812 0001 00042 88128 881-33 %-14 000 Trycksaker20 50058 000048 00020 50010 000-51 %-10 500 Internet167 200144 500120 000100 00047 20044 500-6 %-2 700 Annonser/kampanjer164 720290 00027 220120 000137 500170 00024 %32 500 Mässor82 00096 50041 50047 50040 50049 00021 %8 500 Mediabesök & Bild159 842144 00000159 842144 000-10 %-15 842 Samarbetsprojekt21 00028 50015 200 5 80013 300129 %7 500 Marknadsunders./statistik60 8654 0000060 8654 000-93 %-56 865 Ålandskontoret i H:fors0500000 100 %500 Marknadsföring totalt721 008795 881205 920331 700515 088464 181-10 %-50 907 Gamla medel00065 8210-65 8210 %-65 821 Budget totalt 1 440 2851 522 571350 285522 5711 090 0001 000 000-8 %-90 000

7 §5 Medlemsavgifter 2013

8 §6 Medlemsavgifter 2014 I samband med höstmötet 2013 fastställs följande villkor för medlemskapet: • Medlemsavgiften skall vara betald senast den sista februari. För nya medlemmar gäller betalning på fakturans sista betalningsdag. • Till grund för medlemsavgiftens nivå används senast fastställda bokslut. • Utträde ur föreningen skall meddelas senast sista september inför det kommande året. • Medlemsavgiften återbetalas inte. • Perioden för medlemskap är ett kalenderår.

9 §6 Medlemsavgifter 2014 OrganisationsformAvgift i euro (€) Kommun0,60/invånare Intresseförening180 Kommersiell förening400 Museum180 Privat medlem 60 ÅrsanställdaAvgift i euro (€) 1-5300 6-10600 11-15800 16-1000 Omsättning i euroAvgift i euro (€) 0-30 000200 30 001-100 000400 100 001-300 000700 300 001-600 001000 600 001-1 000 0001400 1 000 001-10 000 0002000 10 000 001-50 000 0003000 50 000 001-4000

10 §5 Alternativ budget 2014 medlemmarna har inte automatisk synlighet på visitaland.com Drift KostnaderIntäkterLR-medelFörändring 201320142013201420132014%€ Personalkostnader476 818462 53200476 818462 532-3 %-14 286 Lokalkostnader44 91563 4290044 91563 42941 %18 514 Datakostnader15 30033 1050015 30033 105116 %17 805 Administration20 31616 0710020 31616 071-21 %-4 245 Rörelsekostnader26 82225 00091 16589 050-64 343-64 0500 %293 Totalt584 171600 13791 16589 050493 006511 0874 %18 081 Turistinformation Turistinfo på Storag 8122 606123 55328 000 94 60695 5531 %947 Infoinköp/försäljning6 000025 2008 000-19 200-8 000-58 %11 200 Turistinfo övriga Åland6 5003 000006 5003 000-54 %-3 500 Totalt135 106126 55353 20036 00081 90690 55311 %8 647 Drift totalt719 277726 690144 365125 050574 912601 6405 %26 728 Marknadsföring KostnaderIntäkterLR-medelFörändring 201320142013201420132014%€ Distribution44 88129 8812 0001 00042 88128 881-33 %-14 000 Trycksaker20 50058 000048 00020 50010 000-51 %-10 500 Internet167 200144 500120 000 47 20024 500-48 %-22 700 Annonser/kampanjer164 720290 00027 220120 000137 500170 00024 %32 500 Mässor82 00096 50041 50047 50040 50049 00021 %8 500 Mediabesök & Bild159 842144 00000159 842144 000-10 %-15 842 Samarbetsprojekt21 00028 50015 200 5 80013 300129 %7 500 Marknadsunders./statistik60 8654 0000060 8654 000-93 %-56 865 Ålandskontoret i H:fors0500000 100 %500 Marknadsföring totalt721 008795 881205 920351 700515 088444 181-14 %-70 907 Gamla medel00045 8210-45 8210 %-45 821 Budget totalt 1 440 2851 522 571350 285522 5711 090 0001 000 000-8 %-90 000

11 Stadgeenliga ärenden inkl. verksamhetsplan och budget 2014 §1Den stadgeenliga delen av mötet öppnas §2Val av mötesordförande och sekreterare §3Val av två protokolljusterare §4Mötets stadgeenliga sammankallande och beslutsförhet §5Verksamhetsplan & budget 2014 §6Medlemsavgifter 2014 §7Val av valberedning §8Övriga ärenden §9Stadgeenliga delen av mötet avslutas

12 Agenda 19.15 Styrelsen informerar 19.30-20.30 Stadgeenliga ärenden inkl. verksamhetsplan och budget 2014 Under §5 presenteras ett förslag till en ny affärsmodell för visitaland.com. som ligger till grund för ändring av medlemsavgiften inför 2014. 20.30-20.45 Kaffeservering 20.45- 21.15Status med Turismstrategin för Åland 2012-2022 21.15-21.30Styrelsen informerar

13 Styrelsen informerar • Måndagsmöten • Verksamhetsplan • VD- rekrytering • Kontoret tillbaka på Storagatan 8. Utförsäljning av möbler 26-27.11 • Julutsopning på kontoret 13 januari 2014 • ”Bokslut” per 31.10.2013, överföring av medel

14 Utfall 31.10.2013 RESULTATUPPFÖLJNINGACKUMULERAT OKTOBER BUDGET2013 INTÄKTERUtfallBudgetDiff budget helår Ålands Landskapsregering1 090 000 0 Mariehamns Stad28 000 0 Branschfinansiering kampanjer146 795188 720-41 925 Medlemsavgifter87 35184 0003 351 Försäljningsintäkter10 96225 200-14 238 Övriga intäkter3 55324 365-20 812 Intäkter totalt1 366 6611 440 285-73 624 KOSTNADER Inköpskostnader-7 755-6 000-1 755 Personalkostnader Löner och arvode-339 531-436 89197 360 Lönebikostnader-81 239-117 48636 247 Övriga personalkostnader-29 848-14 494-15 354 Personalkostnader totalt-450 619-568 871118 252 I % av omsättningen-33,0 %-39,5 % Avskrivningar0-3 3003 300 Administrativa kostnader Rörelsekostnader-23 617-23 522-95 Lokalkostnader-24 718-44 91520 197 Datakostnader-3 382-15 30011 918 Infokostnader-2 932-37 05334 121 Administrativa kostnader-26 527-20 316-6 211 Administrativa kostnader totalt-81 177-141 10659 929 I % av omsättningen-5,9 %-9,8 % Kampanjer TV och Film-7 737-52 69944 962 Trycksaker och internet-51 487-140 50089 013 Annonser och kampanjer-171 328-211 92040 592 Mässor-65 850-82 00016 150 Mediabesök och bild-65 109-107 14342 034 Kampanjer totalt-361 511-594 262232 751 I % av omsättningen-26,5 %-41,3 % Distribution-21 112-44 88123 769 Samarbetsprojekt-106 770-21 000-85 770 Marknadsunders. och statistik-1 037-60 86559 828 Räntekostnader000 Kostnader totalt-1 029 979-1 440 285410 306 RESULTAT336 6820

15 Tack för er medverkan!


Ladda ner ppt "Visit Åland höstmöte -Barn Kan!. Agenda 19.00VD presentation 19.15 Ålands Turismpris 2013 19.30Stadgeenliga ärenden inkl. verksamhetsplan och budget 2014."

Liknande presentationer


Google-annonser