Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

•PMI® Standards och ISO arbete om utveckling av projektstandards inom PMI och ISO, omvärldsanalys och tankar om nytta… Torben Grut, PMP® Ordf. SIS TK 510.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "•PMI® Standards och ISO arbete om utveckling av projektstandards inom PMI och ISO, omvärldsanalys och tankar om nytta… Torben Grut, PMP® Ordf. SIS TK 510."— Presentationens avskrift:

1 •PMI® Standards och ISO arbete om utveckling av projektstandards inom PMI och ISO, omvärldsanalys och tankar om nytta… Torben Grut, PMP® Ordf. SIS TK 510 Head Of Delegation Swe ISO/PC 236 Reviewer PMBOK 4 ”Quality” PMI SC Styrelse 2004-2009

2 Dagens Agenda:  Var börjar jag? Vad är en standard?  Hitta PMI:s standards på internet  Den svenska regeringens nya hållning  Nyttor med standards  PMI:s Standards  SIS/ISO arbetet går in i slutskedet (Publ. Feb 2012)  Frågor

3 Vad är en standard? 1.En samförståndslösning till ett återkommande problem 2.Dokument sålt av SIS 3.Oftast inte tvingande eller nödvändigt, men en rekommendation 4.En konkurrensfördel eftersom den sparar tid

4 www.pmi.org

5

6 Sveriges hållning till utveckling av standarder håller på att radikalt förändras •”Standardiseringens betydelse i en globaliserad värld” - utdrag ur Regeringens skrivelse 2007/08:140: ”…Om de tyska resultaten om inverkan på BNP med en procent i Tyskland, Schweiz och Österrike stämmer och överförs till svenska förhållanden skulle vinsten vara 25 miljarder kronor per år. The American Institute for Contemporary German Studies i USA har kommit fram till att USA förlorar 20 – 40 miljarder dollar per år i exportintäkter p.g.a. att man inte använder globala standarder i samma utsträckning som Tyskland…”

7 Nyttan med standards: Affärer

8 Fördelar med användande av standards •Produktvariationen ökar •Underlättar upphandling globalt •Globaliserar produktionsprocesser •Lättare att börja använda nya produkter •Globaliserar R&D processer •Ger outsourcingmöjligheter •Exportmöjligheterna ökar •Kvalitén ökar •Hastigheten ökar på framtagandet av nya produkter och tjänster •Kostnaderna sjunker för utveckling av nya tjänster •Omsättningen ökar •Värdet av projekthantering ökar – Value added

9  PMIs standarder uppdateras oftare än andra jämförbara standards – vart 4:e år  Möjliggör affärsutveckling av projekt och projektprogram – där PMIs standards används läggs tid på rätt saker och projektmognaden ökar Nyttan med standards: Globala aspekter

10 PMI Standards Världens mest etablerade och erkända standards-bibliotek inom fem områden rörande projekthantering. 1.Projekt 2.Program 3.Människor 4.Organisationer 5.Yrken

11 1.Projekt 1 A Guide to the Project Management Body of Knowledge 4th edition PMBOK® Guide —Fourth Edition translation (Ten languages) 2 Practice Standard for Project Risk Management 3 Construction Extension to the PMBOK® Guide 3rd Edition 4 Government Extension to the PMBOK® Guide 3rd Edition 5 Practice Standard for Earned Value Management 6 Practice Standard for Project Configuration Management 7 Practice Standard for Scheduling 8 Practice Standard for Work Breakdown Structures — Second Edition 2. Program 9 The Standard for Program Management 3. Människor 10 Project Manager Competency Development Framework - Second Edition 4. Organisationer 11 Organizational Project Management Maturity Model (OPM3®) 12 The Standard for Portfolio Management 5. Yrken 13 Project Management Lexicon 14 Practice Standard for Project Estimation

12 Hur utvecklas standarder? PMI® global standards Genomgår tre genomläsnings- och godkännandesteg: •Varje standard utvecklas av en grupp frivilliga som arbetar med projekthantering. Besök nuvarande arbeten på: ”list of current standards projects” för information om frivilliginsats. •”Standards Program Working Sessions”, arbetspass med andra professionellt verksamma experter, gör att dessa frivillga kan få feedback på sitt arbete. •Före publicering görs standarderna tillgängliga för alla som vill komma med synpunkter på innehåll. Denna process kallas ”exposure draft process”. •Standardutvecklingsprogrammet får också råd och ledning av ”Standards Program Member Advisory Group”. •Om du har ideer om utveckling av standarder använd ”Project Proposal Form” •För mer information om PMI Global Standards Program, kontakta Standards Department.

13 Nyttan för organisationer  Standarder för projekthantering är helt avgörande för organisationers förmåga att utvecklas, skapa nöjda kunder och uppnå effektivitet och lönsamhet i projektverksamheten  Allt fler organisationer implementerar en gemensam projektmetod/modell  Standarder påverkar projektresultat  Ökar sannolikhet till framgång, dvs. uppfyllda projektmål  Förbättrar kommunikationen mellan projektets intressenter  Minskar den övergripande risken  Certfieringar möjliggör karriärvägar och belöningssystem för projektledare/programledare och andra projektspecialister  Attraherar mer kvalificerade medarbetare

14 Global tillämpning och acceptans PMI  ISO 9001 certifierad organisation PMP  ISO 17024 certifierad:  Omfattande krav för att utveckla och administrera certifieringsprogram för att certifiera individer.

15 Frågor? •Se PMI på internet www.pmi.orgwww.pmi.org •Svenska PMI Sweden Chapter www.pmi-se.orgwww.pmi-se.org •Standardutveckling i Sverige www.sis.sewww.sis.se •Standardutveckling i världen www.iso.orgwww.iso.org •TACK FÖR ER TID OCH ERT INTRESSE! torben.grut@pmi-se.org torben.grut@pmi-se.org


Ladda ner ppt "•PMI® Standards och ISO arbete om utveckling av projektstandards inom PMI och ISO, omvärldsanalys och tankar om nytta… Torben Grut, PMP® Ordf. SIS TK 510."

Liknande presentationer


Google-annonser