Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SPÅRVAGNAR I SKÅNE Rapport - ettmätning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SPÅRVAGNAR I SKÅNE Rapport - ettmätning"— Presentationens avskrift:

1 SPÅRVAGNAR I SKÅNE Rapport - ettmätning
5 november intervjuer

2 Antal intervjuer per stad
Resultaten i denna preliminära rapport bygger på följande antal intervjuer; Malmö 500 Helsingborg 500 Lund 1000 Totalt 2000

3 Bakgrund, syfte, metod Bakgrund
Spårvagnar i Skåne är ett gränslöst samarbete mellan Lund, Malmö, Helsingborg och Region Skåne. Tillsammans arbetar de för en smart kollektivtrafik i städerna – där människan står i centrum. Genom att investera i spårväg där det behövs kan vi skapa förutsättningar för grön stadsutveckling, social integration och hållbar tillväxt i hela Skåne. I november 2011 startade projektkontoret sitt arbete med att samordna insatserna i de tre städerna. Kontoret är finansierat med Elena-medel från Europeiska Investeringsbanken (EIB) fram till år Spårvagnar i Skåne har tagit fram en kommunikationsstrategi som ligger till grund för arbetet. Syfte Syftet med undersökningen är att mäta kännedom, attityd och kunskap samt ta reda på hur Spårvagnar i Skåne bäst kommunicerar med målgruppen. Denna undersökning är en s.k. ett-mätning och är en uppföljning av den 0-mätning som genomfördes Den ska ge underlag för fortsatt kommunikationsarbete och vara en utgångspunkt för att kunna mäta förändring och utvärdera kommunikationsarbetet. Nya målsättningar ska kunna formuleras utifrån resultatet. Metod Undersökningen genomfördes i form av telefonintervjuer under tiden 3 september-17 oktober Intervjuerna gjordes huvudsakligen under kvällstid på vardagar, ett mindre antal under dagtid samt på helger. Intervjuerna gjordes av Ardeos egen intervjuarkår. Allt som framkommer under intervjuerna behandlas konfidentiellt och intervjuare samt övrig personal på Ardeo arbetar under tystnadsplikt. Resultaten redovisas endast i sammanställningar, där inga enskilda personer kan identifieras. Ardeo följer ESOMARs etiska regler för marknadsundersökningar. Målgrupp, urval Målgruppen utgörs av ett urval av invånare med telefon i Malmö, Lund och Helsingborgs kommuner som är mellan 16 och 74 år. Urvalet kommer från PAR/Bisnode. Totalt genomfördes intervjuer enligt fördelningen Malmö, 500 st, Lund st och Helsingborg 500 st.

4 Frågeformulär och rapport
Frågeformuläret utformades i samarbete mellan Ardeo och Spårvagnar i Skåne, som också godkände det slutliga formuläret. Inför årets mätning utökade Lund och Helsingborg med ett antal frågor vardera. I övrigt är frågorna identiska med dem i 0-mätningen. Rapporten Resultatet av undersökningen kommer att presenteras dels i en rapport i PowerPoint med text och diagram, dels i form av tabeller och listade öppna svar i två bilagor. Denna preliminära rapport innehåller ej öppna svar eller resultattabeller. Vissa av frågorna är formulerade med öppna svar, d.v.s. intervjupersonen svarar fritt med egna ord. För att få en mer nyanserad helhetsbild är det intressant att även studera samtliga de öppna svar som finns i en bilaga till slutrapporten liksom tabeller med de olika nedbrytningarna. Beställare hos Spårvagnar i Skåne var Katarina Otz och på Ardeo ansvarade Lars Eklund för projektledning och rapport. Bortfallsredovisning och svarsfrekvens Ännu ej framräknat i denna preliminära rapport. 4 4

5 1a. Känner du till att man planerar för spårvagnar i Skåne
1a. Känner du till att man planerar för spårvagnar i Skåne? Bas: Samtliga Bas: 2000 1000 500 250 5 5

6 1b. Vet du på vilka orter man planerar för införande av spårvagn
1b. Vet du på vilka orter man planerar för införande av spårvagn? Bas: De som svarat att de känner till planerna Bas: 1644 768 357 363 897 223 390 182 Varje person kan ha gett mer än ett svar. 6 6

7 2a. Hur hörde du för första gången talas om att det planeras för spårvagnar? Bas: De som svarat att de känner till planerna Bas: 1644 768 357 363 897 223 390 182 7 7

8 2b. Hur hörde du för första gången talas om att det planeras för spårvagnar? I en tidning på papper – Vilken tidning? Bas: De som svarat att de först fick veta om planerna genom en tidning på papper Bas: 995 474 181 215 569 144 245 115 8 8

9 3. Av vilka skäl tror du man vill införa spårvagnar? Bas: Samtliga
2000 1000 500 250 Svarsalternativen i diagrammet är i vissa fall starkt förkortade. Varje person kan ha gett mer än ett svar. 9 9

10 4a. Vilken är din spontana inställning till spårvagnar? Bas: Samtliga
Medelvärde: 3,5 3,8 3,9 3,3 3,7 Bas: 2000 1000 500 250 10 10

11 Helsingborg 4c. Hur ofta besöker du Helsingborgs stadskärna för …
Helsingborg 4c. Hur ofta besöker du Helsingborgs stadskärna för … ? Bas: Samtliga Helsingborg, 500 personer 11 11

12 H 4d. Hur upplever du i allmänhet trafiken i Helsingborgs stadskärna idag? Bas: Samtliga Helsingborg, 500 personer 448 svar 155 svar Anm. Denna fråga ställdes även till de tre personer som i föreg. fr. svarat att de aldrig besöker stadskärnan. Varje person kan ha gett mer än ett svar. 12 12

13 Lund 4c.Det planeras för spårväg, ombyggnad av stationsområdet och andra liknande stadsutvecklingssatsningar i Lund. Hur intresserad är du av förändringarna i din stad? Bas: Samtliga Lund, 1000 personer Medelvärde på den 5-gradiga skalan: 3,5 13 13

14 Lund 4d1. Hur informativ var webbplatsen
Lund 4d1. Hur informativ var webbplatsen? Bas: Samtliga Lund och svarat att de varit inne på spårväglund.se, 78 personer Medelvärde på den 5-gradiga skalan: 3,5 14 14

15 Lund 4d. Har du någon gång varit inne på spårvägsprojektets webbplats spårväglund.se? Bas: Samtliga Lund, 1000 personer 15 15

16 Lund 4e. Har du på något annat sätt tagit del av kommunens information om spårvägssatsningen i Lund? Alltså inte bara läst i tidningen utan även…. Bas: Samtliga Lund, 1000 personer Varje person kan ha gett mer än ett svar. 16 16

17 Lund 4e. Hur informativt har detta varit
Lund 4e. Hur informativt har detta varit? Bas: Samtliga Lund som svarat ”ja” på föregående fråga, 148 personer Medelvärde på den 5-gradiga skalan: 3,5 17 17

18 Lund 4f. Har du något intresse för den här typen av information
Lund 4f. Har du något intresse för den här typen av information? Bas: Samtliga Lund och svarat att de inte på något av de nämnda sätten tagit del av informationen om spårvägssatsningen, 794 personer 18 18

19 5a. Hur brukar du informera dig om vad som händer i Malmö/Lund/Helsingborg? Bas: Samtliga
2000 1000 500 250 Svarsalternativen i diagrammet är i vissa fall starkt förkortade. Varje person kan ha gett mer än ett svar. 19 19

20 5b. Hur brukar du informera dig om vad som händer i Malmö/Lund/Helsingborg? I en tidning på papper – Vilken/vilka tidningar? Bas: De som svarat att de brukar informera sig genom en tidning på papper Bas: 1469 809 365 398 742 201 362 210 Varje person kan ha gett mer än ett svar. 20 20

21 5c. Hur brukar du informera dig om vad som händer i Malmö/Lund/Helsingborg? På radio – Vilken/vilka radiokanaler? Bas: De som svarat att de brukar informera sig genom tv Bas: 108 118 43 82 39 16 26 20 Varje person kan ha gett mer än ett svar. 21 21

22 5d. Hur brukar du informera dig om vad som händer i Malmö/Lund/Helsingborg? På tv – Vilken/vilka tv-kanaler? Bas: De som svarat att de brukar informera sig genom tv Bas: 344 261 153 164 131 40 60 57 Varje person kan ha gett mer än ett svar. 22 22

23 5e. Hur brukar du informera dig om vad som händer i Malmö/Lund/Helsingborg? På webben – Var på webben? Bas: De som svarat att de brukar informera sig genom webben/internet Bas: 831 384 211 195 408 104 212 85 Varje person kan ha gett mer än ett svar. 23 23

24 6a. Vilka andra sätt tycker du vore bra för att du ska få information om spårvägsplanerna? Bas: Samtliga Bas: 2000 1000 500 250 Varje person kan ha gett mer än ett svar. 24 24

25 6b. Vilka andra sätt tycker du vore bra för att du ska få information om spårvägsplanerna? I en tidning på papper – Vilken/vilka tidningar? Bas: De som svarat ”tidning på papper” Bas: 831 183 211 57 408 66 212 60 Varje person kan ha gett mer än ett svar. 25 25

26 6c. Vilka andra sätt tycker du vore bra för att du ska få information om spårvägsplanerna? På radio – Vilken/vilka radiokanaler? Bas: De som svarat ”radio” Bas: 68 41 24 20 17 9 27 12 Varje person kan ha gett mer än ett svar. 26 26

27 6d. Vilka andra sätt tycker du vore bra för att du ska få information om spårvägsplanerna? På tv – Vilken/vilka tv-kanaler? Bas: De som svarat ”tv” Bas: 185 133 71 55 52 34 62 44 Varje person kan ha gett mer än ett svar. 27 27

28 6e. Vilka andra sätt tycker du vore bra för att du ska få information om spårvägsplanerna? På webben – Var på webben? Bas: De som svarat ” webben/internet” Bas: 249 135 59 69 126 33 64 Varje person kan ha gett mer än ett svar. 28 28

29 7. Vad tycker du är viktigast att få information om när det gäller spårvägsplanerna? Bas: Samtliga utom de som svarat att de inte vill ha någon information Bas: 1875 919 484 458 230 472 231 Varje person kan ha gett mer än ett svar. 29 29

30 8. Tror du att själva byggandet av spårvägen i [din stad] kommer att medföra störningar som påverkar dig? Bas: Samtliga Bas: 2000 1000 500 250 30 30

31 9. Vilken typ av störningar tror du kommer att påverka dig mest under byggtiden? Bas: Samtliga som svarat att de tror att de kommer att bli störda Bas: 984 489 274 263 465 105 245 121 31 31

32 Lund10a. Hur reste eller förflyttade du dig när du senast skulle till och från arbete, studier eller andra aktiviteter? Bas: Samtliga Lund, 1000 personer Varje person kan ha gett mer än ett svar, men max tre. 32 32

33 10b. Kan du tänka dig att resa med spårvagn i Skåne när det blir aktuellt? Bas: Samtliga
2000 1000 500 250 33 33

34 11. Har du åkt spårvagn någon gång? Bas: Samtliga
2000 1000 500 250 34 34

35 Lund 11b. Hur var din reseupplevelse
Lund 11b. Hur var din reseupplevelse? Bas: Samtliga i Lund som svarat ”ja” på föregående fråga, 951 personer Medelvärde på den 5-gradiga skalan: 3,9 35 35

36 12. Vilken utbildning har du? Bas: Samtliga
2000 1000 500 250 36 36

37 13. Vad är din sysselsättning? Bas: Samtliga
2000 1000 500 250 37 37

38 14. Hur gammal är du? Bas: Samtliga
2000 1000 500 250 38 38

39 15. Man/kvinna Bas: Samtliga
2000 1000 500 250 39 39


Ladda ner ppt "SPÅRVAGNAR I SKÅNE Rapport - ettmätning"

Liknande presentationer


Google-annonser