Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

12.7.2009OH1TV (övers. OH6NT) 1 Radioamatörerna Extremt och kollektivt Föredrag på SRAL:S sommarläger 18.7.2009.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "12.7.2009OH1TV (övers. OH6NT) 1 Radioamatörerna Extremt och kollektivt Föredrag på SRAL:S sommarläger 18.7.2009."— Presentationens avskrift:

1 12.7.2009OH1TV (övers. OH6NT) 1 Radioamatörerna Extremt och kollektivt Föredrag på SRAL:S sommarläger 18.7.2009

2 12.7.2009OH1TV (övers. OH6NT) 2 Innehåll 1.Radioamatörerna, extrem verksamhet 2.Olika inriktningar 3.Föreningsverksamheten 4.Inriktning på förnyandet av SRAL 5.Bilagor 1.Beskrivningar av extremheten

3 12.7.2009OH1TV (övers. OH6NT) 3 1. Extrem verksamhet

4 12.7.2009OH1TV (övers. OH6NT) 4 För länge sedan •Radioamatörverksamheten startade snart efter uppfinnandet av radion. –Det var ett spännande nytt område där man kunde experimentera, hitta och uppleva något nytt, tänja på kända gränser, såväl ur personlig som ur mänsklighetens synvinkel. •Radioamatörverksamheten har med nutida termer varit en extrem sport snart redan i hundra år. –Det extrema, att röra sig på och bryta gränser har alltid fascinerat ungdomen. •Radioamatörverksamheten är ändå i något slags kris i dag. –Man säger att det har blivit för enkelt med hjälp av alla kommersiella apparater, utmaningen har försvunnit. –Så kan det kanske vara, om man har inställningen att hobbyn skall vara den samma som för tiotals år sedan.

5 12.7.2009OH1TV (övers. OH6NT) 5 Framåt härifrån Nytt extremt •Det extrema är att flytta på gränser. Man måste inse att detta är en dynamisk omgivning. Man måste kontinuerligt kalibrera hobbyn på nytt så att utmaningsnivån bibehålls, extremitetsnivån måste bibehållas. •Mycket har skett kring radion sedan begynnelsen. Den har skapat möjligheter till nya inriktningar. Att bygga en basradio av grundkomponenter är inte mera den centrala utmaningen I dag. Nyckelord inom dagens teknik är integration och lösningar, helhetstänkande. Det är samma teman som används vid konkurrens inom globaliseringsutvecklingen. •Jag påstår att radiotemat (man borde kanske mer allmänt tala om telekommunikation) som referensram för ny inlärning, med moderna redskap och högre abstraktionsnivåer än tidigare, erbjuder dagens unga, och även de äldre, en utvecklande hobbymiljö. Det stöder även väl människans naturliga behov av interaktion med andra. •Radioamatörverksamheten innhåller ingredienserna för en hel livsstil, bara man inser det..

6 12.7.2009OH1TV (övers. OH6NT) 6 Strävan att överskrida gränser Nya genombrott Internationell toppnivå Nationell toppnivå ……. Nästa egna målnivå Det egna utgångslägets prestationsnivå 0

7 12.7.2009OH1TV (övers. OH6NT) 7 Strävan att överskrida gränser OH6VC åren 1962-66 Komma in på Tekniska Högskolan för att studera Gå över till SSB, den moderna sändningsmoden Bygga en Quad för 20 m, komma åt att köra riktiga DX Bygga en VFO och AM-sändare, bygga en bättre mottagare Klara provet för allmän klass Bygga RX, TX och antenn att köra novis-QSO:na med Klara provet för novisklass, lära sig CW och trafikering... Gymnasist

8 12.7.2009OH1TV (övers. OH6NT) 8 Strävan att överskrida gränser OH2XYZ år 2009-13 Komma in på Tekniska Högskolan för att studera Gå över till SSB, den moderna sändningsmoden Bygga en Quad för 20 m, komma åt att köra riktiga DX Bygga en VFO och AM-sändare, bygga en bättre mottagare Klara provet för allmän klass Bygga RX, TX och antenn att köra novis-QSO:na med Klara provet för novisklass, lära sig CW och trafikering... Gymnasist Utgångspunkten och målen för dagens unga är annorlunda

9 12.7.2009OH1TV (övers. OH6NT) 9 2. Om inriktningsformer

10 12.7.2009OH1TV (övers. OH6NT) 10 Inom hobbyn kan man se Inriktning i tre dimensioner Teknik Trafikering Interaktion mellan människor Inriktningen varierar hos olika hobby- utövare

11 12.7.2009OH1TV (övers. OH6NT) 11 Tre dimensioner av inriktning T.ex.: Tyngdpunkten på trafikering Teknik Trafikering Interaktion mellan människor - Trafikeringens grundkunskaper - DXCC, samling av länder - IOTA, samling av öar - OHCA, samling av kommuner - Tävlingar - Tävlingsrekord - Expeditioner - Räddningstjänst - Extrema band -160m, 6m,..

12 12.7.2009OH1TV (övers. OH6NT) 12 Tre dimensioner av inriktning Ex: Tyngdpunkt inom tekniken Teknik Operointi Interaktion mellan människor - Radions grunder - Antenner - Vågutbredning - Konditioner, förutsägelser - HF / VHF / UHF / SHF - EME, EVE,.. - QRP - Digimoder - Datateknikens tillämpningar -Automation -Skimmers etc. - WEB - Remote control - Stationen som system

13 12.7.2009OH1TV (övers. OH6NT) 13 Tre dimensioner av inriktning Interaktion uppstår kring gemensamma intressen Teknik Trafikering Interaktion mellan människor - Interaktion drivs av - gemensamma intresseobjekt - gemensamma projekt - nyfikenhet - att ha roligt - Många nya bekantskaper - lyckliga kollisioner - går över yrkesgränserna - Internationalitet - Utbyte, nytta - inlärning tillsammans - att vinna tillsammans - samhörighet - bikunskaper - att ge hjälp - underhållning

14 12.7.2009OH1TV (övers. OH6NT) 14 Interaktion uppstår kring gemensamma intressen Exempel på profiler Teknik Trafikering Interaktion mellan människor Radiosportare, kontester - Strävar efter att vinna tävlingar och vill sätta nya rekord. Strävar hela tiden till att förbättra sina prestationer. - Inom grenen måste man också tillämpa den senaste tekniken. Man är mera en systemintegrator än byggare av enskilda apparater. Tekniken betjänar tävlingsverksamheten. - Människonätverket är viktigt, internationellt och omfattande. Man vill känna de medtävlande och utbyta erfarenheter.

15 12.7.2009OH1TV (övers. OH6NT) 15 Interaktion uppstår kring gemensamma intressen Exempel på profiler Teknik Trafikering Interaktion mellan människor Djupt inne i tekniken - Nya innovativa, gränsbrytande lösningar, pionjärarbete utan press - Människonätverket viktigt, men kan vara begränsat - Utbytet av tankar fokuseras långt på den gemensamma tekniken av intresse - Uppskattar komplementärt kunnande - Körandet är testning av tekniken

16 12.7.2009OH1TV (övers. OH6NT) 16 Interaktion uppstår kring gemensamma intressen Exempel på profiler Teknik Trafikering Interaktion mellan människor Rag chewing, “trastuggande” - Tycke för utbyte av tankar kring ämne som ämne, stor nyfikenhet - Utvidgar allmänkunskapen - Åtnjuter en stor bekantskapskrets som kontinuerligt utvidgas - Starkt sociala typer - Rag chewingen är en viktig del av dagens sysslor - Ingen speciell passion för teknik eller trafikering

17 12.7.2009OH1TV (övers. OH6NT) 17 Förslag på slogan: Radioamatörerna – gränsöverskridare

18 12.7.2009OH1TV (övers. OH6NT) 18 Uppehåll det extrema ! Som enskild amatör eller som amatörklubb •Gränsbrytande projekt skall vara i gång •När ett mål uppnås, skall ett nytt utmanande mål uppställas •Sök dig till en grupp som har motsvarande målinrktning

19 12.7.2009OH1TV (övers. OH6NT) 19 3. Om föreningsverksamheten

20 12.7.2009OH1TV (övers. OH6NT) 20 Värdebildningen i en förening Anslutningen av en ny medlem som passar i gruppen ökar värdet för de andra medlemmarna Föreningen är ett värdenätverk (value network*) • Föreningen är platsen för medlemmarnas samarbete • Föreningen erbjuder “tjänster” vilka medlemmarna deltar i att producera • Andra medlemmar är en del av “produkten” och det värde den ger. Mervärde bildas av komplementäritet • En ny lämplig medlem som ansluter sig till gruppen ökar värdet för de övriga medlemmarna • Föreningen kan ha infrastruktur som stöder verksam- heten och “tjänsteprodukterna” (verksamhetens innehåll) • Värdebildningen och kostnadseffektiviteten påverkas av medlemskårens sammansättning och mängd. Även kapacitetens utnyttjandegrad har betydelse. * CONFIGURING VALUE FOR COMPETITIVE ADVANTAGE: ON CHAINS, SHOPS, AND NETWORKS CHARLES B. STABELL* and ØYSTEIN D. FJELDSTAD Förening

21 12.7.2009OH1TV (övers. OH6NT) 21 Value network Primary activites, exempel från SRAL Repeatrarna Digipeatrarna Fyrarna WEB-servern Förmedling av e-post, “Omakutsu”-tjänsten osv. QSL-tjänsten RA-tidningen Bulletinen WEB-sidorna Kontakterna med myndigheter Internationellt samarbete Skolning och tenter Vår- och höstdagarna, sommarlägret osv. RA-text-TV RA-presentation i WEB:en Infopaketen Framträdande på mässor Medlemsärenden i styrelsen Medlemsavgifter osv.

22 12.7.2009OH1TV (övers. OH6NT) 22 Inriktningssektor eller lokalitet som klubbens verksamhetsidé Tävlingsverks. DX-verksamhet QRP e.d. HelsingforsÅboJoensuuÅland - Livskraften i klubben består av gemensamma intressen, lust att fungera - Klubbar kan bildas runt båda tematyperna - Amatörerna bestämmer sig allt oftare för både/och i stället för eller, man har dubbla medlemskap - Verksamhetsförutsättningarna för virtuella klubbar är utmärkta i dag - För stor bredd i verksam- heten leder till fördärv, det blir konflikter, energin tar slut.

23 12.7.2009OH1TV (övers. OH6NT) 23 Målet för klubbmiljön OH9ABC OH7AB OH3TR OH3AA OH1AA RATSCCFOHDXF Old Timers Teen Agers Sektorklubbar • Områdesvisa, nationella, internationella • Vidareutbildning, nya utmaningar • Huvudvikten för hobbyns utveckling finns här • Detta borde nu förstärkas Lokala klubbar • Huvudvikt vide det sociala nätverket • Grundutbildning • Ärenden på gräsrotsnivå • Kan även vara lokalavdelning av sektorklubb, kontest etc. OH-QRP Hobbyutövaren kan välja vad han vill höra till

24 12.7.2009OH1TV (övers. OH6NT) 24 En specialiserad klubb kan bäst sköta •Platsen för samarbete mellan hobbyns utövare –Sektorspecifik verksamhet –Utveckling av innehållet inom sektorn, nya initiativ, projekt –Händelser och träffar –Kommunikation om områdets ämnen, till områdets hobbyutövare •modernt via webb och e-post •Samband till andra motsvarande grupper, även internationellt –Officiell nationell representation endast med fullmakt från SRAL •Utveckling av egna tillgångar –Precis för det rätta behovet •medlemarna mer givmilda när målet betjänare exakt den egna hobbyn –Självständigt beslutsfattande, minimal byrårati

25 12.7.2009OH1TV (övers. OH6NT) 25 Hur går det för vår klubb? •Vad är tyngdpunkten för vår klubbverksamhet, hur är den definierad? –Förenar den medlemmarna? –Är verksamheten för utspridd? –Varför är de passiva medlemmarna passiva? •Finns det utmanande projekt på gång som motiverar medlemmarna till topprestationer? •Upplever man i klubben att anslutning av en ny medlem ökar värdet för de gamla medlemmarna? –Väljs nya medlemmar utgående från detta?

26 12.7.2009OH1TV (övers. OH6NT) 26 4. Inriktning på förnyandet av SRAL

27 12.7.2009OH1TV (övers. OH6NT) 27 SRAL sköter Strategisk positioering, vertikal och horisontell Nuläget inom SRAL KontestersByggare Räddn. tjUHF/VHF DX- lyssnare QSL-tjänsten Relationer till myndigheterna Internationellt samarbete ? Ungdomsarbete Medlemskårens omfattning Tjänsternas omfattning Grupperna bara exempel, inte fullständig lista Egentlig verksamhet DX-ers

28 12.7.2009OH1TV (övers. OH6NT) 28 Strategisk positionering, problem Horisontell riktning = medlemskårens omfattning Dx-ers Kontesters Byggare Räddn.tj. UHF/VHF DX- lyssnarna DX- lyssnarna Ökar en ny medlem i Räddningstjänst- gruppen medlemskapets värde i gruppen DX-ers? Om svaret är nej, är den horisontella kopplingen inte befogad. En del medlemmar är en del av “produkten” och värdet som den ger Grupperna bara exempel, inte fullständig lista Egentlig verksamhet

29 12.7.2009OH1TV (övers. OH6NT) 29 SRAL kan bäst sköta •Sektorernas gemensamma ärenden –Kontakter med myndigheterna •lagstiftning och bestämmelser •Samhällsrelationer •Internationellt samarbete, det formella •IARU, NRAU,.. –QSL-tjänsten –Koordinering av ungdomsarbetet (kunde även vara en specialklubb) –etc.

30 12.7.2009OH1TV (övers. OH6NT) 30 SRAL sköter Sektorklubbarna sköter, till lämpliga delar med fullmakt från SRAL Strategisk positionering i SRAL Målsituation Dx-ersKontestersByggareRäddn.tj.UHF/VHF DX- lyssnare QSL-tjänsten Relationer till myndigheter Internationellt samarbete? Ungdomsarbete? Medlemskårens omfattning Tjänsternas omfattning

31 12.7.2009OH1TV (övers. OH6NT) 31 Medlemskapet i SRAL •Hobbyutövarna är medlemmar direkt i SRAL –Myndigheterna har i tiden krävt medlemskap –Medlemsantalet var litet i början, så SRAL var liksom en nationell klubb. –Det fanns inte klubbar på alla orter. –Klubbarna har i huvudsak varit lokala. •I vissa hobbyer är situationen den motsatta –Hobbyutövarna hör i första hand till en klubb –Klubbarna hör till ett nationellt förbund. –Förbundet är klubbarnas samarbetsorgan, klubben är platsen för medlemsverksamheten.

32 12.7.2009OH1TV (övers. OH6NT) 32 SRAL Medlemskapet i SRAL Nuvarande struktur Klubb 1Klubb 2Klubb 3 • Primärt är man direktmedlem i SRAL • Dessutom kan man vara medlem i klubbar • Även klubbarna är medlemmar i SRAL • SRAL har utvecklingsansvaret

33 12.7.2009OH1TV (övers. OH6NT) 33 SRAL Medlemskapet i SRAL Alternativ struktur A Klubb 1Klubb 2Klubb 3 • Personerna primärt medlemmar i klubbarna • Blir automatiskt medlemmar i SRAL • Ifall man inte kan höra till någon klubb, kan man även vara medlem direkt i SRAL • Verksamheten kan naturligtvis utvecklas utan ändring av den juridiska strukturen.

34 12.7.2009OH1TV (övers. OH6NT) 34 Övergången till ny struktur… •Information om mål och medel utdelas till medlemmarna –Klubbarna omvärderar sin fokusering •Är man utspridd, motsvarar man förväntningarna hos dagens medlemmar? –Bildande av specialklubbar uppmuntras •Inom huvudsektorerna borde det finnas bara en nationell specialklubb som utnyttjar webben effektivt, och fungerar virtuellt. –Den kan ha lokalavdelningar. –Medlemmarna i klubben automatiskt även medlemmar i SRAL. •SRAL “utlokaliserar” nuvarande kommittéers aktiviteter till sektorernas ledande klubbar –I utlokaliseringsavtalet beskrivs ansvar och åligganden –Självständigheten kan ökas t.ex. gradvis

35 12.7.2009OH1TV (övers. OH6NT) 35 Om ekonomin •I affärsmodellen “värdenätverk” tar man betalt för –Tjänster –Tjänstekapacitet –Tjänstemöjligheter •SRAL tar egentligen endast medlemsavgift. –Medlemmarna betalar för tjänstemöjligheterna och får alla tjänster. –Vid leverans av tjänsterna är man ungefärliga, och tjänster ehålls i någon mån även av icke-medlemmar. •Man kunde eventuellt förbättra förbundets ekonomi med ny slags tariffpolitik –Tjänsteavgifter inom de områden som det åtgår mest pengar till –Avsluta gratistjänsterna för fripassagerare. –Sänka grundmedlemsavgiften

36 12.7.2009OH1TV (övers. OH6NT) 36 Projektrekommendationer •Förnyelse av klubbarnas strategier –Medlemsförfrågan om situationen nu och om önskad framtid –Tema förtydligande av klubbarnas fokuseringsområde •bortrensning av klickbildning •frigörande av energi till verklig verksamhet •SRAL:s strategiarbete, där vidareförädlingen och förankringen av dessa tankar utförs –Befästning av det strategiska tänkandet till kärna i styrelsearbetet. –Grundande av en rådgivande nämnd (Advisory Board)

37 12.7.2009OH1TV (övers. OH6NT) 37 5.1.Beskrivningar av extremheter

38 12.7.2009OH1TV (övers. OH6NT) 38 YOUNG BRIT CAME OUT AS WINNER OF RADIO ARCALA ESSAY CONTEST •A 19-year old Brit, Mark Dumpleton, 2E0NCG came out as winner by a fair margin while two U.S. hams, John Scott Anderson, KC9OQO and Brian Wood, W0DZ, finished in second and third place respectively. Argentinian Diego Salom, LU8DX was recognized for his submission of the best Spanish language piece.

39 12.7.2009OH1TV (övers. OH6NT) 39 WINNER OF RADIO ARCALA ESSAY CONTEST Mark Dumpleton, 2E0NCG You want to talk to somebody abroad, how? Simple. Pick up your phone, or turn on your computer; right? Wrong. You can talk by phone or computer, but that's too simple and boring, isn't it? As a 19-year old university student, I think Amateur Radio is a great hobby and great fun. Yes, I had to take a short multiple-choice test after revising from a book for a while. If I can pass the exam anyone can. But the hobby has given me the confidence to stand up and talk to people with ease. I have spoken to people in 100 different countries - yes, one hundred - using 1/5 of the power it takes to light a lightbulb, and with just a small piece of plain old wire for an antenna. It's astonishing when you think that with such a simple bit of radio equipment, you can talk to someone on a tiny, remote island like Cocos in the Pacific Ocean, or someone in New Zealand. It's amazing when you play the 'name the countries' game and you beat everyone because you've spoken to somebody who lives there. The best bit? You can meet somebody on the radio, get talking to them, send letters and photos. You may even get invited to their country, there are so many opportunities. I have friends in Russia, Australia and on the Isle of Man, to name but a few. Mobile phones and the internet are ordinary. Stand out from the crowd: switch on to Amateur Radio and there's a whole world of people waiting and wanting to talk to you. Last Updated on Wednesday, 29 April 2009 17:41, Finns det något extremt i beskrivningen?

40 12.7.2009OH1TV (övers. OH6NT) 40 Extrem DX-trafikering •Hör och hittar sådant som andra inte ännu hör –kör stationen innan den kommer på clustret •Kommer snabbt igenom en stor pile-up •Åstadkommer en stor pile-up, och avverkar den raskt •Samlar mycket DXCC-länder –CW, SSB, RTTY –bandländer, alla bandländer •TOP-band DXCC •6m DXCC •Aktiverar ett sällsynt DXCC-land

41 12.7.2009OH1TV (övers. OH6NT) 41 Extrem tävlingsverksamhet •Är en toppoperatör, på nationell nivå, internationellt –Känner konditionerna = vid rätt tid, på rätt frekvens, i rätt riktning –Hör bra i omgivning med mycket störningar –Behärskar avveckling och underhåll av pile-up:er •Snabb och flexibel i rörelserna •Känner motstationer, prefix, nationella bestämmelser etc. –Taktiker, som kan maximera multipler och QSO-poäng •Spelar rätt med bandbyten, riktig tidsanvändning •Kan använda dubbla radioapparater –Orkar sitta på stolen tävlingen ut •Bygger en toppstation –Antenner –Radioapparater –Slutsteg –Loggprogram –Övrig automation

42 12.7.2009OH1TV (övers. OH6NT) 42 Extrem QRP-trafikering •Förbindelser med självbyggda apparater •Åstadkommer samma som de andra som har stor effekt –Kommer snabbt igenom den stora pile-up:en till ett sällsynt DX –DXCC-länder •Hur långt kommer man med hur liten effekt –Längsta QSO i milliwatt-klassen –km/W •Minimalistiska apparater –Med hur litet komponenter kan man få kontakter •Minimalistiska strömkällor –Sol-, vind-, muskelenergi, batterier, 1,5 V,… •Ovanlig användning av komponenter –Tunneldiod, germaniumtransistor, egentillverkat rör...

43 12.7.2009OH1TV (övers. OH6NT) 43 Extrem VHF, UHF, SHF-trafikering •Hur långt kan man nå på vilken hög frekvens –I praktiken mycket längre än vad som anses vara möjligt •Förbindelser via månen •Förbindelser via satelliter •Förbindelser till rymdstationer •Tekniska lösningar på mycket höga frekvenser

44 12.7.2009OH1TV (övers. OH6NT) 44 Extrem Vintage-hobby •Hitta och få tillgång till gamla amatörapparater, mätutrustning och litteratur –Loppmarknader, skrotdagar, auktioner, relationer... •Restaurera apparater som redan slitits vid användningen, återställa dem till ursprungsskick •Förstå utvecklingens riktning och fart från förr till nutid •Med hur gammal apparat kan förbindelser ännu hållas –AM-ringar, traditionsradiodagar... –Vintage radiotävlingar •Krigsmaktens gamla radioapparater, “traditionsradio”

45 12.7.2009OH1TV (övers. OH6NT) 45 Extremt inom hembygge •Själv tillverka fungerande station •Själv tillverka sådant som andra är tvugna att köpa •Tillverka sådant som inte kan köpas i butik •Skapa någotning nytt och oerhört •Modifiera fabriksbyggda apparater: –Modernisera gamla –Förbättra nya •Även inom dessa kan man specialisera sig, det finns alternativ: –Radior, antenner, tillbehör, informationsteknik, automation –QRO, QRP, HF, VHF, UHF, SHF


Ladda ner ppt "12.7.2009OH1TV (övers. OH6NT) 1 Radioamatörerna Extremt och kollektivt Föredrag på SRAL:S sommarläger 18.7.2009."

Liknande presentationer


Google-annonser