Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Affärsområde Meddelande/Retail Postens Ombudsnät 2012-2014 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Affärsområde Meddelande/Retail Postens Ombudsnät 2012-2014 1."— Presentationens avskrift:

1 Affärsområde Meddelande/Retail Postens Ombudsnät 2012-2014 1

2 Affärsområde Meddelande/Retail Postens Ombudsnät 2012-2014 2 Ledande aktör inom kommunikation och logistik i norra Europa

3 Affärsområde Meddelande/Retail Postens Ombudsnät 2012-2014 3 PostNord Företagspresentation Sid 3 PostNord i siffror 40% av aktierna ägs av den danska staten, 60% av den svenska. Rösterna delas 50/50 42 mdr SEK i nettoomsättning Drygt 40 000 medarbetare 29 miljoner försändelser och 500 000 paket hanteras varje dygn Verksamhet i 12 länder i norra Europa

4 Affärsområde Meddelande/Retail Postens Ombudsnät 2012-2014 4 Våra affärsområden Breve Danmark Erbjuder fysiska och digitala brev-, direktreklam- och tidningstjänster, facility management-tjänster samt in- och utlämning av paket för den danska privatmarknaden. Meddelande Sverige Erbjuder fysiska och digitala brev-, direktreklam- och tidningstjänster samt in- och utlämning av paket för den svenska privatmarknaden. Informationslogistik Informationslogistik, med Strålfors, utvecklar, producerar och levererar system, tjänster och produkter för effektiv affärskommunikation. Logistik Erbjuder tjänster inom paket, pall och styckegods samt inom bud, express, tredjepartslogistik, systemtransporter och partifrakt, med unik täckning genom sitt distributionsnät i hela regionen.

5 Affärsområde Meddelande/Retail Postens Ombudsnät 2012-2014 5 Trenden för brevvolymer  Globala brevvolymer väntas falla med totalt 44% över en tioårsperiod  Sverige och särskilt Danmark leder denna trend −Hög digitalisering i samhället −Ökande etablerade lösningar för B2B/B2C via internet  Sedan 2000, har brevvolymerna sjunkit med 38% i Danmark och 24% i Sverige Volume development, mail and eBoks

6 Affärsområde Meddelande/Retail Postens Ombudsnät 2012-2014 6 Sid 6 Start 2012 Logistik Mail Strålfors Logistik Mail Strålfors Mål 2015 Ett nytt PostNord En omfattande ompositionering av koncernen. Inom affärsområdena: • Mail: anpassning och tillväxtinitiativ som stärker kärnaffären • Logistik: lönsam tillväxt, organisk och genom förvärv • Strålfors: värdemaximering

7 Affärsområde Meddelande/Retail Postens Ombudsnät 2012-2014 7 Postens Ombudsnät Generation 3

8 Affärsområde Meddelande/Retail Postens Ombudsnät 2012-2014 8 Ombudsnätet 2011 – 3,e generationens Ombudsnät Postcenter 400 Brev och Paketombud a 1 600 Brevombud 800 Frimärksåterförsäljare 3 500 Företags- center (350) Frimärksombud (2 250) - Med utdelning 150 Postombud (1 600) 2001 Tillgänglighet 1st generationen 2006 Tydlighet 2a generationen Företagscenter Franchise-ombud 2011 Enkelhet 3e generationen Privat och Företagsmarknaden Företagscenter (300) Postombud (1 600) Frimärksombud (2 500)

9 Affärsområde Meddelande/Retail Postens Ombudsnät 2012-2014 9 Metod för utvärdering av befintliga och potentiella Postombud TillgänglighetRetailKundEkonomi Butikens läge Butikens öppettider Tillgänglighets-anpassad Lastning & lossning Långsiktiga samarbetspartners Yta för ökade paketvolymer Kundmötet Säkerhet Miljön i butiken Kompetens Kvalitet Bolagsform Ekonomi Försäljning 4 grupper av kriterier

10 Affärsområde Meddelande/Retail Postens Ombudsnät 2012-2014 10 900 800 700 600 500 400 1,300 1,200 1,100 1,000 Optimalt nät, ~1600 butiker Befintligt nät, ~1600 butiker Alla alternativ, ~3800 butiker Verifiering Ombudsutvärdering PoängBedömning > 1000Väl godkänd 600 - 999Godkänd med förbättringspotential < 600Undergodkänd

11 Affärsområde Meddelande/Retail Postens Ombudsnät 2012-2014 11 Verifiering Ombudsutvärdering PoängBedömning > 1000Väl godkänd 600 - 999Godkänd med förbättringspotential < 600Undergodkänd

12 Affärsområde Meddelande/Retail Postens Ombudsnät 2012-2014 12 Posten fokuserar nu mer på ett närmare samarbete med våra huvudpartners för att förbättra kvalitet och service Övriga 29% 71% Huvudpartners Övriga 15% 85% Huvudpartners 2001-2010 2011-2015

13 Affärsområde Meddelande/Retail Postens Ombudsnät 2012-2014 13 En orsak till kundernas nöjdhet är den ökande bekvämligheten i Postens Ombudsnät Övergripande täckning (Posten) Befolknings- täthet … -…också faktum att Postombuden erbjuder ett komplett utbud av postservice - Genomsnittliga öppettider för Postombud är 10 tim per dag, 7 dagar i veckan

14 Affärsområde Meddelande/Retail Postens Ombudsnät 2012-2014 14 Glesbygdsverkets benämningar av befolkningsfördelning i Sverige

15 Affärsområde Meddelande/Retail Postens Ombudsnät 2012-2014 15 Riktlinjer vid etableringsbehov av Postombud Posten följer den indelning som Glesbygdsverket har tagit fram gällande befolkningsindelning Ett ombud täcker generellt 4 000 hushåll på en ort Avstånd Tätort, (fler än 1 500 hushåll) ­15 min gång, enkel väg ­15 min med kommunikation, enkel väg ­Avvikelse kan förekomma Avstånd Tätort och Tätortsnära, (färre än 1 500 hushåll) ­ Ej längre än 10 km enkel väg ­ Avvikelse kan förekomma Avstånd Glesbygd, ­ Inom 50 km enkel väg ­ Avvikelse kan förekomma Utöver detta servar Posten ca 700 000 antal hushåll genom lantbrevbäring (detta främst i Tätortsnära Glesbygd och Glesbygd) Glesbygdsverkets benämningar av befolkningsfördelning i Sverige

16 Affärsområde Meddelande/Retail Postens Ombudsnät 2012-2014 16 Ica Maxi Enköping

17 Affärsområde Meddelande/Retail Postens Ombudsnät 2012-2014 17 Förändringar i Ombudsnätet, Generation 3, 2011 150 nyetableringar av Postombud 300 avvecklingar av Postombud En översyn av aviseringsområden knutna till Postombud Uppgraderat ca 100 st Frimärksombud med utlämning till Postombud Omvandlat ca 40 st Frimärksombud med utlämning till Frimärksombud Inredningsbyten hos ca 600 Postombud 500 nyetableringar av Frimärksombud hos ICA, Coop och Axfood Avvecklat ca 300 st fristående Frimärksombud

18 Affärsområde Meddelande/Retail Postens Ombudsnät 2012-2014 18 PTS-rapport nov 2011 Slutsatsen av utredningen är att servicenätet till stora delar uppfyller den samhällsomfattande posttjänsten. För att säkerställa att Postens nät uppfyller användarnas behov finns ett antal viktiga förbättringsområden och utmaningar att bevaka i framtiden ­Tillgänglighet i avstånd ­Begränsningar i ombudsnätet pga centrala ramavtal ­Utsatta riskgrupper


Ladda ner ppt "Affärsområde Meddelande/Retail Postens Ombudsnät 2012-2014 1."

Liknande presentationer


Google-annonser