Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kapitel 7 Marknadsstrukturer och leverantörsanalys

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kapitel 7 Marknadsstrukturer och leverantörsanalys"— Presentationens avskrift:

1 Kapitel 7 Marknadsstrukturer och leverantörsanalys

2 Agenda Marknad och marknadsstruktur Leverantörsmarknadsanalys
Strukturering av leverantörsmarknadsanalys Leverantörsmarknadsanalys och informationsteknik

3 Marknader och marknadsstrukturer
Externa strukturer Bransch, horisontellt släktskap Industriell kedja eller försörjningskedja Materialflöde: Divergerande materialflöden Linjära materialflöden Konvergerande materialflöden Externa faktorer som bestämmer marknadsstrukturen Antal leverantörer Antal köpare Differentieringsgrad

4 Marknadsstrukturer Strukturer på leveranssidan:
Full konkurrens Monopolistisk konkurrens Oligopol Monopol Strukturer på behovssidan: Oligopsoni Monopsoni

5 Olika marknadsstrukturer
En köpare Få köpare Många köpare En säljare Bilateralt monopol, konkurrensskyddad marknad (reservdelar) Leveranssidans begränsade monopol (bränsle) Leveranssidans monopol (drivmedel, vatten, el) Få säljare Behovssidans be-gränsade monopol (telefoni, tåg) Bilateralt oligopol (kemiska halvfabrikat) Leveranssidans oligopol (kopiatorer, datorer) Många säljare Behovssidans monopol (vapen-system) Behovssidans oligopol (bilkomponenter) Polypolistisk konkurrens (kontorsvaror)

6 Definition Leverantörsmarknadsanalys:
Systematisk insamling, klassifikation och analys av data beaktandes alla relevanta faktorer som påverkar inköp av varor och tjänster med syftet att möta aktuella och framtida företagskrav. Reguljärt eller projektperspektiv Kvalitativ eller kvantitativ Fokuserad på kortsiktig eller långsiktig försörjning

7 Tre nivåer på leverantörs-marknadsanalys
Makroekonomiska undersökningar Mesoekonomiska undersökningar Mikroeknomiska undersökningar BASF Ford Europe Steel Chrysler Shell Bayer GM Automotive industry e.g. Chemical industry Chemical industry US US Japan Bearbetad från Faes och de Weerd, 1983

8 Varför ska man kartlägga leverantörsmarknaden?
Följande faktorer har stimulerat utvecklingen av leveranstörsmarknadskartläggning: Kontinuerlig teknikutveckling Dynamiken i leverantörsmarknaden Monetär utveckling Krav på motköp Förändringar i skattepolitik

9 Leverantörsmarknadskartläggningens struktur
Fastställ syften Skapa kartläggningsrapport En stegvis metod Lönsamhetsanalys Dataanalys Förstudie Datainsamling Skrivbordsunder sökning Vad? Utformning av kartläggnings- aktiviteter Utförande av kart- läggningsaktiviteter Var? Fältundersökning

10 Köparmarknadskartläggning och IT
Företag upptäcker de olika sätt med vilket ICT kan stödja inköpsaktiviteter och strategier. Några exempel: Företag som Saint Gobain, som är aktiv inom ett brett spektrum från glastillverkning till tillverkning av byggnadsmaterial, har installerat ett världsomspännande inköpsintranät. Andra tillverkande företag har byggt liknande system baserat på Microsoft Outlook. Dataleverantörer som Yellow Pages, ABC har enorma leverantörsdatabaser på sina webbsajter som täcker leverantörsadresser I alla större EU-länder som gör det möjligt för köpare att på kort tid göra marknadskartläggningar. Sony använder sin inköpssajt för att attrahera nya leverantörer till vissa inköpskategorier. Företag som FedEx, DHL, UPS tillhandahåller spårning via Internet som gör det möjligt för företag att ha kontroll över leveranser.

11 Slutsatser Den ständigt ökande turbulensen på de globala leverantörsmarknaderna gör att leverantörsmarknadskartläggning till en kritisk aktivitet. Leverantörsmarknadskartläggning behövs för att hålla sig informerad om pågående förändringar. Strukturen på leverantörsmarknaden påverkar köparens taktik. När en kartläggning skall utföras rekommenderas ett stegvist angreppssätt.


Ladda ner ppt "Kapitel 7 Marknadsstrukturer och leverantörsanalys"

Liknande presentationer


Google-annonser