Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Patientrekrytering & Sociala medier Ann ÅkessonSuzanne Kilany 10-11-2011.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Patientrekrytering & Sociala medier Ann ÅkessonSuzanne Kilany 10-11-2011."— Presentationens avskrift:

1 Patientrekrytering & Sociala medier Ann ÅkessonSuzanne Kilany 10-11-2011

2 Rekryteringskurva - Lasagna’s Law Pre-Study During study Study Closed

3 Prevalensen faller ca 10% av vad man trodde den skulle vara när det är dags att rekrytera Lasagna's Law states that medical investigators overestimate the number of patients available for a research study Louis Lasagna (1923 – 2003)

4 Mellan 50-80% av studieförseningen beror på dålig rekrytering McKinsey Quartly 2002, Pharma Voice 2008 Patientrekrytering & Sociala medier

5 • Hur gick/går vi tillväga? • Blir utfallet som det utlovats i feasibility? • Vilka faktorer kan påverka patient- rekryteringen? • Hur når vi patienterna idag? • Vilka medier har vi tillgång till /kan vi använda oss av?

6 FÖRR -Kontakter, marknad/medicinska avd sekretessavtal? - Överenskommelse om deltagande i studie - Pre-study visit Hur gick / går vi tillväga? Feasibility FÖRR & IDAG

7 IDAG - Mer/bättre kontroll, kostnader - Confidentiality Agreement - Synopsis – kort beskrivning av studien, inkl/exkl i stora drag, flow chart - Frågeformulär – antal patienter, resurser, utrustning, tidsramar Feasibility forts.

8

9

10 Du, vi skall svara på en förfrågan om en ny studie….. YES!

11 • Vaccin • Antibiotika • Antibiotika associerad diarré • Hepatit C • Prövarinitierade studier Infektionsspecialitet

12 Feasibility på kliniken • Bråttom – svar igår • Fredag /semester • Webb-baserat krångligt formulär • ”Hur många pågående prövningar har ni inom detta område?”

13 Vad händer sen……. Ofta ingenting

14 ”Voffor gör ni på dette viset?”

15 All information från site/länderna sammanställs Beslut fattas utifrån vilka länder /site som kan ta in flest patienter, resurser, kostnader Pre-study visit Feasibility IDAG forts.

16 Blir utfallet som det utlovats i feasibility? NEJ Sällan Vad beror detta på? - Prematur synopsis - Snäva tidsramar för att besvara frågorna - Gissningar från investigator - Konkurrens mellan öst /väst - personal/undersökningskostnader - patientens grundbehandling

17 Vilka faktorer kan påverka patient- rekryteringen? - Bättre feasibility - kliniken tar betalt “journalgenomgång” - studiens komplexitet (klinik hänseende), “skrämmer” patienter - information /säljer in till patienterna - subjektiv inkl/exkl

18 Hur når vi patienterna idag? - Befintlig patientgrupp - Förväntad patientgrupp med aktuell diagnos

19 Vilka medier har vi tillgång till /kan vi använda oss av? -Tidningar- Metro / City (gratis tidningar) - Internet – Facebook /Twitter / Företagens hemsida / Specifik rekryteringssite (Trialbee - http://trialbee.com ) -Radio /TV

20 Sverige en av världens mest internettäta nationer - 2010 - 91 % av befolkningen 16–74 år hade tillgång till Internet i hemmet - Användningen domineras av de yngre ålders-grupperna - 9/10 använder internet regelbundet - 2010 var det ca 7% som aldrig använde internet Källa: SCB (http://www.scb.se/statistik/_publikationer/LE0108_2010A01_BR_IT01BR1101.pdf) Sociala Medier - Internet

21 Andel personer 16-74 år som använt Internet 2007200820092010 16-24Regelbundet 90979899 Sällan 4221 Aldrig 6100 25-34Regelbundet 87959798 Sällan 8421 Aldrig 5101 35-44Regelbundet 85929697 Sällan 7732 Aldrig 9110 45-54Regelbundet 77869091 Sällan 11875 Aldrig 13534 55-74Regelbundet 55636570 Sällan 1513 10 Aldrig 30242219 Källa: SCB (http://www.scb.se/statistik/_publikationer/LE0108_2010A01_BR_IT01BR1101.pdf

22 Andel personer i åldern 16–74 år som under första kvartalet 2010 använt Internet för olika ändamål efter kön och typ av aktivitet, procent Källa: SCB (http://www.scb.se/statistik/_publikationer/LE0108_2010A01_BR_IT01BR1101.pdf

23 TACK FÖR OSS!


Ladda ner ppt "Patientrekrytering & Sociala medier Ann ÅkessonSuzanne Kilany 10-11-2011."

Liknande presentationer


Google-annonser