Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Patientrekrytering & Sociala medier

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Patientrekrytering & Sociala medier"— Presentationens avskrift:

1 Patientrekrytering & Sociala medier
Ann Åkesson Suzanne Kilany

2 Rekryteringskurva - Lasagna’s Law
Pre-Study Study Closed Ngn som vet vad den kurvan föreställer – el namnet på detta fenomen? During study

3 Louis Lasagna (1923 – 2003) Lasagna's Law states that medical investigators overestimate the number of patients available for a research study Prevalensen faller ca 10% av vad man trodde den skulle vara när det är dags att rekrytera Lasagna var läkare

4 Mellan 50-80% av studieförseningen beror på dålig rekrytering
Patientrekrytering & Sociala medier Mellan 50-80% av studieförseningen beror på dålig rekrytering McKinsey Quartly 2002, Pharma Voice 2008

5 Patientrekrytering & Sociala medier
Hur gick/går vi tillväga? Blir utfallet som det utlovats i feasibility? Vilka faktorer kan påverka patient- rekryteringen? Hur når vi patienterna idag? Vilka medier har vi tillgång till /kan vi använda oss av? Det här är några frågeställningar som vi ska ta upp när det gäller feasibility ur företags – resp klinikperspektiv.

6 Hur gick / går vi tillväga?
Feasibility FÖRR & IDAG FÖRR Kontakter, marknad/medicinska avd sekretessavtal? Överenskommelse om deltagande i studie Pre-study visit Hur många vet vad feasibility innebär/omfattar? Hur gjorde vi förr?

7 Feasibility forts. IDAG Mer/bättre kontroll, kostnader
Confidentiality Agreement Synopsis – kort beskrivning av studien, inkl/exkl i stora drag, flow chart Frågeformulär – antal patienter, resurser, utrustning, tidsramar Hur gör vi idag? Det finns nog lika många olika modeller som det finns företag på hur man gör en feasibility. Jag kommer att beskriva det sätt jag arbetet på

8

9

10 Du, vi skall svara på en förfrågan om en ny studie…..
YES!

11 Infektionsspecialitet
Vaccin Antibiotika Antibiotika associerad diarré Hepatit C Prövarinitierade studier

12 Feasibility på kliniken
Bråttom – svar igår Fredag /semester Webb-baserat krångligt formulär ”Hur många pågående prövningar har ni inom detta område?”

13 Vad händer sen……. Ofta ingenting

14 ”Voffor gör ni på dette viset?”

15 Feasibility IDAG forts.
All information från site/länderna sammanställs Beslut fattas utifrån vilka länder /site som kan ta in flest patienter, resurser, kostnader Pre-study visit Det finns en intern konkurrens mellan länderna på företaget. Varje land vill ju ha studier till sig.

16 Vad beror detta på? Prematur synopsis
Blir utfallet som det utlovats i feasibility? NEJ Sällan Vad beror detta på? Prematur synopsis Snäva tidsramar för att besvara frågorna - Gissningar från investigator Konkurrens mellan öst /väst - personal/undersökningskostnader - patientens grundbehandling Ex fr feasibility: Gick ut till 6 site där de fick besvara ett antal frågor; hur många patienter totalt, patienter/mån och med en rekyteringstid ca 6 mån. Utfallet blev 4 site, med ca 4 pat/mån/site = totalt 96 pat. Detta resulterade i DK föll väl ut och fick studien. När väl rekryteringen var igång blev det ca 24 patienter.

17 Vilka faktorer kan påverka patient-rekryteringen?
Bättre feasibility - kliniken tar betalt “journalgenomgång” - studiens komplexitet (klinik hänseende), “skrämmer” patienter - information /säljer in till patienterna - subjektiv inkl/exkl Noggrann feasibility – kliniken får tid på sig

18 Hur når vi patienterna idag?
- Befintlig patientgrupp - Förväntad patientgrupp med aktuell diagnos Man har den befintliga patientgruppen man har kännedom om och den förväntade som kommer till kliniken

19 Vilka medier har vi tillgång till /kan vi
använda oss av? Tidningar- Metro / City (gratis tidningar) - Internet – Facebook /Twitter / Företagens hemsida / Specifik rekryteringssite (Trialbee - Radio /TV

20 Sverige en av världens mest internettäta nationer
Sociala Medier - Internet Sverige en av världens mest internettäta nationer % av befolkningen 16–74 år hade tillgång till Internet i hemmet - Användningen domineras av de yngre ålders-grupperna - 9/10 använder internet regelbundet var det ca 7% som aldrig använde internet Källa: SCB (http://www.scb.se/statistik/_publikationer/LE0108_2010A01_BR_IT01BR1101.pdf)

21 Andel personer 16-74 år som använt Internet
2007 2008 2009 2010 16-24 Regelbundet 90 97 98 99 Sällan 4 2 1 Aldrig 6 25-34 87 95 8 5 35-44 85 92 96 7 3 9 45-54 77 86 91 11 13 55-74 55 63 65 70 15 10 30 24 22 19 Regelbunden användning I stort sett varje dag el minst 1ggr/v de senaste 3 mån Sällan – minst 1 ggr/mån el < 1ggr/mån de senaste 3 mån Källa: SCB (http://www.scb.se/statistik/_publikationer/LE0108_2010A01_BR_IT01BR1101.pdf

22 Andel personer i åldern 16–74 år som under första kvartalet 2010 använt Internet för olika ändamål efter kön och typ av aktivitet, procent Denna är ngt modifierad ( man skiljer på hög resp låg inkomsttagare) Källa: SCB (http://www.scb.se/statistik/_publikationer/LE0108_2010A01_BR_IT01BR1101.pdf

23 TACK FÖR OSS!


Ladda ner ppt "Patientrekrytering & Sociala medier"

Liknande presentationer


Google-annonser