Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Södra Älvsborgs Sjukhus Självmord - Vem tänker på det? Södra Älvsborgs Sjukhus Christina Wånge, överläkare, specialist psykiatri, SÄS Else-Marie Törnberg,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Södra Älvsborgs Sjukhus Självmord - Vem tänker på det? Södra Älvsborgs Sjukhus Christina Wånge, överläkare, specialist psykiatri, SÄS Else-Marie Törnberg,"— Presentationens avskrift:

1 Södra Älvsborgs Sjukhus Självmord - Vem tänker på det? Södra Älvsborgs Sjukhus Christina Wånge, överläkare, specialist psykiatri, SÄS Else-Marie Törnberg, ordförande Suicidprevention i Väst

2 Södra Älvsborgs Sjukhus Att våga tala om det svåra O nej, sorgens ord dödar ingen. Det är ordlösheten som dödar. Talande lever vi, stumma dör vi. Lyssna då till min röst, en arm låga som lyser på grottans väggar. - Ingen är här, ingenting är att frukta så länge ordet finns och lågan lyser. Olof Lagercrantz

3 Södra Älvsborgs Sjukhus Hälsoutveckling • Sämre för 16-24-åringar ffa psykiskt • Ökning av oro och ångest 9% unga kvinnor och 4% unga män 1989 30% unga kvinnor och 14% unga män 2005 • Ökning av sjukhusvård för depression 1997- 2007 i åldern 16-19 med 4 gånger i åldern 20-24 med 2 gånger. • ¼ av dödsfallen genom suicid (ca 120 st 2006)

4 Södra Älvsborgs Sjukhus Självmord och självskada • 30 självmord/år 2005-2008 i åldern 0-17 år • 20 självmord/år 1999-2003 i samma grupp • Behovet av vård pga självskada ökat från 1070 till 1316 unga per år under perioden • Drygt 70% av de vårdade är flickor Andelen pojkar har ökat de senaste åren

5 Södra Älvsborgs Sjukhus Tänkta bakomliggande faktorer • Ökad individualisering – ensamhet • Mer virtuellt umgänge • Medias roll kontra vuxenvärlden • Ökade krav på självförverkligande • Färre arbetstillfällen • Fler utanför arbetsliv och skola

6 Södra Älvsborgs Sjukhus Statistik • Antal suicid i Sverige 2008 = 1476 (1170 säkra) • Könskvot män/kvinnor cirka 2,5 • Antal suicidförsök i Sverige ca 15000 • Suicidförsök vanligast ffa bland yngre kvinnor • Såväl suicid som suicidförsök har ökat i åldersgruppen 15-24 år • Suicidtal = antal suicid/100.000/år hos personer över 15 år är 20-25 i Sverige • Metoder – tillgång på självmordsmedel

7 Södra Älvsborgs Sjukhus Tabu är polynesiska och betyder ”förbjudet” När man talar om tabu i dagens samhälle menar man ofta ett ”kulturellt betingat förbud” Men det är nyttigt att tänka på suicid –alla gör det då och då. Det är när det blir den enda tanken som det är farligt.

8 Södra Älvsborgs Sjukhus Unga, suicid och internet • E-mobbning, utsatthet • Förekomst av ordet suicid/självmord på internet, 70 % information 3% prosuicida sidor • Behov av att prata om liv, död och suicidalitet • Egen förstudie

9 Södra Älvsborgs Sjukhus Livsviktiga samtal om självmord (Michael Westerlund 2010) Kommunikation på självmordstolererande / självmordsförespråkande webbplatser Dessa sidor kommer högt upp på de vanligaste sökmotorerna - nåbarhet.

10 Södra Älvsborgs Sjukhus Svensk självmordsguide Jag har beslutat att t.v. stänga ner denna sajt. Du kan läsa anledningen till beslutet på min blogg. Uppdaterat med ett pressmeddelande.bloggpressmeddelande Detta gäller alla domäner, inklusive sjalvmord.com, sjalvmord.net och dodshjalp.com. ChattrummetChattrummet ligger kvar då det finns många besökare som behöver prata av sig och diskutera sina känslor ocensurerat. Denna sajt är/var främst till som en resurs för personer som är döende (mindre än sex månader kvar ). De människor som vill kontrollera sin död, på samma sätt som de varit i kontroll över alla andra aspekter av deras liv. Bli gärna medlem i RTVD (Rätten till en Värdig Död) och stöd deras verksamhet.RTVD Om du är deprimerad och inte har sex månader kvar att leva finns det hjälp att få genom att besöka t.ex. Vårdguiden.Vårdguiden

11 Södra Älvsborgs Sjukhus SUIGUI CHAT (Michael Westerlund 2010) • Mest unga forumdeltagare • Kommunicerar främst om självmord och psykosociala problem • Många deltagare uppvisar sårbarhet • En anonymiserad offentlighet med en till största delen autentisk kommunikation • Anledningen till samtalen är oftast att få känna igen sig hos andra, att erhålla förståelse och bekräftelse

12 Södra Älvsborgs Sjukhus Samtalsteman (Michael Westerlund 2010) • Bekännelser • Bemötanden • Metoddiskussioner • Förklaringar och skäl till självmord • Kritik och motstånd mot psykiatrin

13 Södra Älvsborgs Sjukhus Bekännelser (Michael Westerlund 2010) ”den här gången ska jag lyckas no matter what […] Jag är inte här för att få hjälp till att överleva,.. jag vill ha hjälp att dö på ett vackert och smärtfritt sätt” ”nja just nu är det helt okej men jag planerar ett självmord ifall allt skulle gå åt helvete igen” ”jag har aschbergs syndrom […] det är nåt fel i min hjärna […] har ni hört talas om det?” ”jag var med om bil olycka och är förlamad nästan hela kroppen utom min högra arm” ”10 års mobbning och ingen hjälp”

14 Södra Älvsborgs Sjukhus Bemötanden uppmuntrande, hetsande, empatisk avrådan (Michael Westerlund 2010) (a )”du lägger ner tid och arbete på att få människor att ta sitt liv, men vad får du ut av det, får du något positivt i det?” (b) ”Sprider smärta och död.” (a) ”och då får du ett inre lugn ? Eller?” ”jag kan inte ge dig några bra tips om något bra sätt att ta livet av dig, om du mår dåligt så bör du försöka få hjälp” ”Prata ut är det bästa man kan göra när man mår skit”

15 Södra Älvsborgs Sjukhus Metoddiskussioner (Michael Westerlund 2010) •Mer eller mindre seriösa metodförslag • Metoderna utvärderas oftast i för- och Nackdelar •100% dödlig och smärtfri (Michael Westerlund) ”Do not drink alcohol while taking Tramadol. Alcohol may cause a decrease in breathing/…/då borde det ju funka” ”Ska man ta livet av sig ska man göra det snyggt, utan blod eller andra exkrementer…”

16 Södra Älvsborgs Sjukhus Förklaringar och skäl till självmord (Michael Westerlund 2010) ”jag orkar inte mer, jag orkar inte leva för andras skull, men samtidigt vill jag inte vara självisk” (a)”varför vill alla ta självmord”? (b)”svåra situationer” (c)”självhat” (a)”varför uppstår självhat?” (a)”vet inte X. Jag har levt med mitt sen jag...

17 Södra Älvsborgs Sjukhus Kritik och motstånd mot psykiatrin (Michael Westerlund 2010) (a)”alltså har du varit inlagd på psyk någon gång” (b)”nej” (a)”ok...då blir det svårt för dig att förstå..men när man väl vaknar upp där så känner man sig inte som dom andra där...Man gör vad som helst för att komma därifrån… ____________________________________________ ”psykologerna garvade åt mig” ”hoppas du och ni alla slipper LPT-skitet”

18 Södra Älvsborgs Sjukhus SUIGUI CHAT (Michael Westerlund 2010) • Möjlighet att samtala om smärtsamma erfarenheter på ett sätt som inte upplevs som möjligt i andra sammanhang • Ibland destruktiv kommunikation, hårt samtalsklimat • Ibland stödjande och tröstande samtal, att få känna igen sig själv i andra

19 Södra Älvsborgs Sjukhus Myter kring suicid • Sverige är ett land med höga suicidtal • Att tala om suicid ökar risken för suicidhandling. • Den som talar om det gör det inte • Den som har gjort försök gör det inte • Att ta sitt liv är ofta något väl övervägt • Det går inte att stoppa en individ som väl har bestämt sig.

20 Södra Älvsborgs Sjukhus Suicidala meddelande/signaler • Direkt språkliga: ”Går du så tar jag livet av mig!” • Indirekt språkliga: ”Hej då, nu ses vi nog inte mer!” • Direkt beteende: ”Kan jag få låna en stor krok?” Köper rep, samlar tabletter mm. • Indirekt beteende: Överlämna minnesgåvor • Övrigt: Serie av (identitets)förluster

21 Södra Älvsborgs Sjukhus Vad kan jag/vi göra? • Var öppen för en dialog kring existentiella frågor • Var lyhörd, lyssna och förmedla respekt • Försök skapa en allians • Undvik att bagatellisera! • Skuldbelägg inte!

22 Södra Älvsborgs Sjukhus Fortsättning • Förmedla hopp • Undersök om det finns ett nätverk • Vid behov, skapa ett nätverk • Vid behov förmedla en vårdkontakt • Sörj för kontinuitet

23 Södra Älvsborgs Sjukhus BLEUS (Ur Första Hjälpen vid Psykisk Ohälsa, NASP) B edöm situationen, ta kontakt L yssna öppet och fördomsfritt E rbjud stöd och information U ppmuntra personen att söka professionell hjälp S töd personen att finna andra hjälpare

24 Södra Älvsborgs Sjukhus Rädsla Rationell rädsla Ansvarsrädsla Smärtsamma erfarenheter Dödsrädsla Historiskt betingad rädsla

25 Södra Älvsborgs Sjukhus Fyra enkla samtalsregler Omsorg Struktur Känslor Mening

26 Södra Älvsborgs Sjukhus Suicidpreventionsmodell • Allmän självmordsprevention - kompetenshöjning på befolkningsnivå, sociala och hälsofrämjande insatser • Indirekt självmordsprevention - identifiering av riskfaktorer, behandling av sjukdomar och sociala problem • Direkt självmordsprevention - riktad mot själva självmordsprocessen

27 Södra Älvsborgs Sjukhus Dikt Sårbarhet föraktas så vi tystar den Sårbarhet förtrycks så vi gömmer den Sårbarhet förnekas så slipper vi förstå Sårbarhet är fult så osårbar belönas Inga-Lill Kellberg

28 Södra Älvsborgs Sjukhus


Ladda ner ppt "Södra Älvsborgs Sjukhus Självmord - Vem tänker på det? Södra Älvsborgs Sjukhus Christina Wånge, överläkare, specialist psykiatri, SÄS Else-Marie Törnberg,"

Liknande presentationer


Google-annonser