Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2013-09-17IoT för Sverige1 Workshop Gruv & Bigdata, 25 sep 2013 Innehåll 1.IoT Sverige (4 bilder) 2.Prioriterade områden (Gruv, Skog Bygg och Energi) 3.Förslag.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2013-09-17IoT för Sverige1 Workshop Gruv & Bigdata, 25 sep 2013 Innehåll 1.IoT Sverige (4 bilder) 2.Prioriterade områden (Gruv, Skog Bygg och Energi) 3.Förslag."— Presentationens avskrift:

1 2013-09-17IoT för Sverige1 Workshop Gruv & Bigdata, 25 sep 2013 Innehåll 1.IoT Sverige (4 bilder) 2.Prioriterade områden (Gruv, Skog Bygg och Energi) 3.Förslag Workshop Gruv, Skog Bygg och Energi 4.Exempel på tillämpningar med Sensorer (6 bilder) 5.Exempel på sensorer för Gruv. Drift & Underhåll, prospektering, seismiska sensorer, 1 Östen Frånberg, IVA Projektledare IoT för Sverige Arne Gylling LTU-CDT

2 www.iva.se 2 Agenda FoI-IoT 2012-2013IoT för Sverige SIO ansökan 2013 Internet of things (IoT) projekt IVA och LTU CDT IVA Start juli 2012 Slut april 2013 CDT/LTU Start juni 2013 Slut nov 2013 (feb 2014 ) Resultat Nationell IoT Agenda för Sverige Resultat SIO ansökan i 2 steg. Beslut Vinnova juni 2014 Resultat se Agenda FoI-IoT http://www.iva.se/PageFiles/17700/201304-IVA-IoT-rapport-I.pdf Uppdrag att ta fram en nationell agenda IoT för Sverige Ta fram en nationell plan för Strategiskt innovations område

3 2013-09-17IoT för Sverige3 Syfte med Workshoppen IoT projektet arbetar för att etablera ett Strategiskt Innovations område för Internet of Things (SIO IoT) till nytta för samhället och för näringslivets utveckling. Avsikten med workshoppen är att personer med kunskap om gruv & metallnäringen träffar forskare och specialister inom IoT för att hitta verksamheter som Gruv/metallnäringen vill effektivisera och där FoU och IoT kan ha en lösning. Resultatet av Workshoppen, Processledaren samlar materialet och slutsatserna av diskussionen och skriver en sammanfattning. Den beskriver vilka projekt som är av störst nytta och som kan genomföras av i realiteten. Förutsättningar för Workshopen Denna workshop är en vital del i arbetet för att utveckla en SIO inom IoT och gruvområdet. Agendan har genomfört en WS med Byggindustrin Den 19 sep, och har WS för prospektering den 30 sep och med skogsnäringen Den 8 oktober

4 2013-09-17IoT för Sverige4 Kallade 1.Jan Andersson Technical Director Metso (B) 2.Jimmy Löfgren Application, Product and Sales Support Metso (B) 3.Hans Wahlquist Director business development, Mobilaris (I) 4.Peter J Burman Project Manager, Process IT, Boliden (I) 5.Sven-Olof Jonsson manager Radio Network Performance Research Ericsson Luleå (I) 6.Tommy Arngren Senior Researcher services & software Ericsson Luleå (I) 7.Tor Minde Ericsson Research Luleå (I) 8.Richard Nilsson Senior Researcher, Signal Processing & Telecommunications Department of Computer Science, Electrical and Space Engineering (LTU) (I) 9.Per-Erik Larsson Ny Teknologi SKF Condition Monitoring Center Luleå (B) 10.Håkan Bihagen, projektledare ABB Mining (I) 11.Anders Ahlén, Professor Eng. Sciences, Signals & Systems Uppsala Universitet (I) 12.Andreas Mårtensson Boliden (I) 13.Stefan Castehav Boliden (I) 14.Richard Granström teknikstaben Boliden (B) 15.Ulf N Marklund Project Manager System Technology Boliden (B) 16.Mikael Walter Boliden 17.Daniel Berglund CIO LKAB (I) 18.Jonas Esko, Chef IT-arkitektur LKAB (I) 19.Christoffer Niemi, IT-arkitekt (Kommer att berätta om nätet) LKAB (I) 20.Mattias Bergdahl, Chef Application Center LKAB (B) 21.Jonas Björnström, IT-ingenjör. LKAB (B) 22.Rebecca Steinert forskare, SICS (B) 23.Frånberg Östen Projektledare IVA (CDT/LTU) (I) 24.Mikael. Börjeson CEO, CDT/LTU (B) 25.Arne Gylling Projektledare CDT/LTU (B) 26.Johan Hedlin, CEO Rocktech center (I) 27.Jerker Delsing Professor, Ämnesföreträdare LTU (B) 28.Olof Schelen universitets lektor LTU (B) 29.Jens Eliasson LTU (B) 30.Anders Larsson iGW Europ AB (B) 31.Per Lindgren Professor LTU (B) 32.Patrik Pääjärvi PhD Rubico (I)

5 2013-09-17IoT för Sverige5 Kallade, uppdaterad 25 sep 2013 1.Jimmy Löfgren Application, Product and Sales Support Metso (B) 2.Hans Wahlquist Director business development, Mobilaris (I) 3.Peter J Burman Project Manager, Process IT, Boliden (I) 4.Sven-Olof Jonsson manager Radio Network Performance Research Ericsson Luleå (I) 5.Tommy Arngren Senior Researcher services & software Ericsson Luleå (I) 6.Tor Minde Ericsson Research Luleå (I) 7.Richard Nilsson Senior Researcher, Signal Processing & Telecommunications Department of Computer Science, Electrical and Space Engineering (LTU) (I) 8.Per-Erik Larsson Ny Teknologi SKF Condition Monitoring Center Luleå (B) 9.Anders Ahlén, Professor Eng. Sciences, Signals & Systems Uppsala Universitet (I) 10.Andreas Mårtensson Boliden (I) 11.Stefan Castehav Boliden (I) 12.Richard Granström teknikstaben Boliden (B) 13.Ulf N Marklund Project Manager System Technology Boliden (B) 14.Mikael Walter Boliden 15.Jonas Esko, Chef IT-arkitektur LKAB (I) 16.Christoffer Niemi, IT-arkitekt (Kommer att berätta om nätet) LKAB (I) 17.Jonas Björnström, IT-ingenjör. LKAB (B) 18.Rebecca Steinert forskare, SICS (B) 19.Frånberg Östen Projektledare IVA (CDT/LTU) (I) 20.Mikael. Börjeson CEO, CDT/LTU (B) 21.Arne Gylling Projektledare CDT/LTU (B) 22.Johan Hedlin, CEO Rocktech center (I) 23.Jerker Delsing Professor, Ämnesföreträdare LTU (B) 24.Olof Schelen universitets lektor LTU (B) 25.Jens Eliasson LTU (B) 26.Anders Larsson iGW Europ AB (B) 27.Per Lindgren Professor LTU (B) 28.Farzaneh Ahmadzadeh LTU (B) 29.Jaap van de Beek LTU (I)

6 2013-09-17IoT för Sverige6 Workshop Internet of Things (IoT), LTU 20130925 09.00-10.00 Inledning •Presentation av programmet, personer som deltar, och förutsättningar för Workshopen •Peter Burman Boliden Varför är Infrastruktur och data från gruvdriften viktiga utmaningar. •Vad skall vi åstadkomma, dokumentera resultat •Indelning i två grupper: 1, Infrastruktur och 2, Bigdata & Drift/Underhålls-data 10.00-10.15 Kaffe och smörgås i samband med gruppindelningen 10.15-15.30 Grupp1 Infrastruktur, Grupp 2 Bigdata & drift/underhålls-data Lunch 12.00 -13.00 13.00-15.00 diskussioner, resultat, dokumentation 15.00 -15.30 Sammanfattning o kaffe 15:30-16:30 Gemensam återsamling redovisning & sammanfattning •Redovisning & sammanfattning Infrastruktur – Östen Frånberg •Redovisning & sammanfattning Bigdata + driftdata -- Arne Gylling •Kommentarer på redovisningen och sammanfattning Avslutning 16.30

7 2013-09-17IoT för Sverige7 Grupp 1 Infrastruktur Rum A 10.15-15.30 Det är viktigt med bra nät-infrastruktur i gruvnäringen. Processledare Östen Frånberg •1. Inledning Östen Frånberg 2 Var utveckling och forskningen står generellt om signalutbredningar. •Richard Nilsson forskare LTU, Plan för mötning av signalutbredning i gruvor •Anders Ahlén Professor UU forskning erfarenheter signalutbredning & nät Industrier 3. Utvecklingen inom 3, 4, 5G, Tommy Arngren och Sven-Olof Jonsson Ericsson Luleå 4. Erfarenheter från LKAB och Boliden. •Andreas Mårtensson, Stefan Castehav Boliden •Christoffer Niemi, IT-arkitekt LKAB 5 Krav och möjligheter inom positionering. •Krav och lösningar från gruvnäringen Hans Wahlquist, Mobilaries 12.00 -13.00 Lunch 13.00-15.00 diskussioner, resultat, dokumentation •Vad betyder ett gemensamt nät under jord, •Vilka applikationer är viktiga. •Vilken teknik kan vi använda idag var •Vem säter standarden för det generella nätet i gruvor – olika delar? •Hur ser framtidens kommunikationsnät ut och när är de tillgängliga från vem •Övriga frågor 15.00 -15.30 Sammanfattning o kaffe 15.30-16.30 Gemensam återsamling redovisning & sammanfattning •Redovisning & sammanfattning Infrastruktur – Östen Frånberg •Redovisning & sammanfattning Bigdata + driftdata -- Arne Gylling •Kommentarer på redovisningen och sammanfattning

8 IoT för Sverige8 Grupp 2 Bigdata & drift/underhålls-data 10.00-10.15 Kaffe och smörgås i samband med gruppindelningen 10.15-15.30 Bigdata & drift/underhålls-data •Inledning •Bigdata för att ta fram korrelationer ur en stor mängd data. Arne Gylling LTU •Rebecca Steinert SICS Forskning driftkvalite (15 min) •Analys av gruvdata •Ulf N Marklund Boliden Bigdata hos Boliden (15 min) •Farzaneh Ahmadzadeh LTU Wear estimation of grinding mill liners (15 min) •Införande av sensorer i gruvor, pumpar mm. Forskning och erfarenheter. •Per-Erik Larsson SKF (15 min) •Jimmy Löfgren Metso Utrustning med sensorer (15 min) Lunch 12.00 -13.00 13.00-15.00 diskussioner, resultat, dokumentation •Vad kan Bigdata göra för Gruvindustrin •Vilket data vill man att framtidens utrustning rapporterar. – position, drift mm •Kan man göra prognoser på när en utrustning går sönder •Vilka top 3 applikationer/tillämpningar ser gruppen 15.00 -15.30 Sammanfattning o kaffe 15:30-16:30 Gemensam återsamling redovisning & sammanfattning •Redovisning & sammanfattning Infrastruktur – Östen Frånberg •Redovisning & sammanfattning Bigdata + driftdata -- Arne Gylling •Kommentarer på redovisningen och sammanfattning Avslutning 16.30

9 2013-09-17IoT för Sverige9 Vad är IoT, agendan, vad gör den, för vem & hur? (4) •Omsättning* av all verksamhet i Sverige är över 6000 miljarder/år •BNP* är 3305 miljarder/år •Inbyggda system •Internet •Sensorer IoT det, röda fältet, är ett ekosystem som omfattar IoT infrastruktur och delar av tillämpningarna som använder IoT Offentlig sektor Industri Konsument platform Företag med kompetens Inom en bransch & IoT arbetar i det röda området. IoT-agendan är en strategi och plan som beskriver hur Sverige skall bli en ledande nation inom valda industrier/ branscher, Detta skall ske genom: 1. förnyelse av industri & offentlig sektor, 2. ökad samordning mellan branscher 3. fokuserad innovation, forskning och utveckling. * År 2008 9

10 2013-09-17IoT för Sverige10 Webb&App-access Databastjänst Programmeringsmiljö Operativsystem API Säkerhet, Autentisering Accesskontroll Tjänste- access Katalog/Pub/Subscribe Konfigurering Lokalisering TCP/IP och Routing Datalagring Resursfördelning/Prioritering ”Saker”, sensorer, aktuatorer, kommunikations- standarder, operativsystem, människa-maskin… Gemensamma IoT-tjänster Tjänste- infrastruktur Bransch- specifikt Elektronik och inbyggda system Generisk Maskinvara Industrier Omsättning ca: 6000 miljarder kr 3005 Miljarder BNP Processindustri 782 Mkr Tillverkning 466 Mkr Byggindustri 150 Mkr Privata Tjänster 650 Mkr Handel 476 Mkr IKT 210 Mkr Hälsa & Omsorg 600 Mkr Nya branscher ? Mkr Övriga 230 Mkr 10

11 30 okt 2012www.iva.se 11 Ref arkitektur styr verktygsval och utbildning •Val av verktyg från affärsprocess hela vägen till operativ kod för sensorer •Verktygen skall skapa system som kan samarbeta •Open source och specifika system •Specialistutbildning extra termin på Civil och Gumnasie-ingenjörs programmen med ex-job & praktik •Vidare utbildning av Ingenjörer från industrin företagsanpassad Teknik och systemsamarbete

12 2013-09-17IoT för Sverige12 Möjligheter för Sverige 12

13 2013-09-17IoT för Sverige13 Workshop IoT och Svenska basindustrin 13 1.Skogsindustrin Workshop 8 okt Avverkning, råvaruförsörjning Process, Sågverk, M&P Träförädling Förpackningar Underhåll 2. Gruv och metall WS * Infrastruktur, Bigdata & drift/underhålls-data LTU 25 sep * Prospektering; sensorer i borrspetsen, Uppsala universitet 30 sep * Mäta data i pelletsverk; temp, flamma, Luleå, senare i oktober * Seismiska rörelser i gruvor; Sensorer i bergbultar; Luleå senare Okt/nov 3. Bygg och anläggning WS Modellering av byggnader, Sensorer i hemmen19 sep Exempel på sensorer i byggnader 4. Energi smarta elsystem Möte med Bo Normark om planering 12 sep

14 2013-09-17IoT för Sverige14 Material Hans Holmberg SP

15 2013-09-17IoT för Sverige15

16 MTBF och MTTR för skrotningsmaskiner som (f) ökad tillgänglighet

17 2013-09-17IoT för Sverige17 För prototyp utveckling av borrhuvud använda kommersiell borrutrustning anläggningar borrhuvuddiametet 32-50 mm

18 2013-09-17IoT för Sverige18 Det smarta huset 2.0 Källa: Elforsk rapport 09:70 Batteri Varvtalsstyrd Värmepump Intelligent kommunikation

19 2013-09-17IoT för Sverige19 Material Lars Martinson

20 2013-09-17IoT för Sverige20 Kraft och acceleration sensor i Bergbult Material Jerker Delsing LTU


Ladda ner ppt "2013-09-17IoT för Sverige1 Workshop Gruv & Bigdata, 25 sep 2013 Innehåll 1.IoT Sverige (4 bilder) 2.Prioriterade områden (Gruv, Skog Bygg och Energi) 3.Förslag."

Liknande presentationer


Google-annonser