Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Workshop Gruv & Bigdata, 25 sep 2013

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Workshop Gruv & Bigdata, 25 sep 2013"— Presentationens avskrift:

1 Workshop Gruv & Bigdata, 25 sep 2013
Innehåll IoT Sverige (4 bilder) Prioriterade områden (Gruv, Skog Bygg och Energi) Förslag Workshop Gruv, Skog Bygg och Energi Exempel på tillämpningar med Sensorer (6 bilder) Exempel på sensorer för Gruv. Drift & Underhåll, prospektering, seismiska sensorer, Östen Frånberg, IVA Projektledare IoT för Sverige Arne Gylling LTU-CDT IoT för Sverige 1 1

2 Internet of things (IoT) projekt IVA och LTU CDT
Agenda FoI-IoT IoT för Sverige SIO ansökan 2013 Uppdrag att ta fram en nationell agenda IoT för Sverige Ta fram en nationell plan för Strategiskt innovations område Resultat SIO ansökan i 2 steg. Beslut Vinnova juni 2014 Resultat Nationell IoT Agenda för Sverige IVA Start juli 2012 Slut april 2013 CDT/LTU Start juni 2013 Slut nov (feb 2014) Resultat se Agenda FoI-IoT 2

3 Förutsättningar för Workshopen
Denna workshop är en vital del i arbetet för att utveckla en SIO inom IoT och gruvområdet. Agendan har genomfört en WS med Byggindustrin Den 19 sep, och har WS för prospektering den 30 sep och med skogsnäringen Den 8 oktober Syfte med Workshoppen IoT projektet arbetar för att etablera ett Strategiskt Innovations område för Internet of Things (SIO IoT) till nytta för samhället och för näringslivets utveckling. Avsikten med workshoppen är att personer med kunskap om gruv & metallnäringen träffar forskare och specialister inom IoT för att hitta verksamheter som Gruv/metallnäringen vill effektivisera och där FoU och IoT kan ha en lösning. Resultatet av Workshoppen, Processledaren samlar materialet och slutsatserna av diskussionen och skriver en sammanfattning. Den beskriver vilka projekt som är av störst nytta och som kan genomföras av i realiteten. IoT för Sverige

4 Kallade Jan Andersson Technical Director Metso (B)
Jimmy Löfgren Application, Product and Sales Support Metso (B) Hans Wahlquist Director business development, Mobilaris (I) Peter J Burman Project Manager, Process IT, Boliden (I) Sven-Olof Jonsson manager Radio Network Performance Research Ericsson Luleå (I) Tommy Arngren Senior Researcher services & software Ericsson Luleå (I) Tor Minde Ericsson Research Luleå (I) Richard Nilsson Senior Researcher, Signal Processing & Telecommunications Department of Computer Science, Electrical and Space Engineering (LTU) (I) Per-Erik Larsson Ny Teknologi SKF Condition Monitoring Center Luleå (B) Håkan Bihagen, projektledare ABB Mining (I) Anders Ahlén, Professor  Eng. Sciences, Signals & Systems Uppsala Universitet (I) Andreas Mårtensson Boliden (I) Stefan Castehav Boliden (I) Richard Granström teknikstaben Boliden (B) Ulf N Marklund Project Manager System Technology Boliden (B) Mikael Walter Boliden Daniel Berglund CIO LKAB (I) Jonas Esko, Chef IT-arkitektur LKAB (I) Christoffer Niemi, IT-arkitekt (Kommer att berätta om nätet) LKAB (I) Mattias Bergdahl, Chef Application Center LKAB (B) Jonas Björnström, IT-ingenjör. LKAB (B) Rebecca Steinert forskare, SICS (B) Frånberg Östen Projektledare IVA (CDT/LTU) (I) Mikael. Börjeson CEO, CDT/LTU (B) Arne Gylling Projektledare CDT/LTU (B) Johan Hedlin, CEO Rocktech center (I) Jerker Delsing Professor, Ämnesföreträdare LTU (B) Olof Schelen universitets lektor LTU (B) Jens Eliasson LTU (B) Anders Larsson iGW Europ AB (B) Per Lindgren Professor LTU (B) Patrik Pääjärvi PhD Rubico (I) IoT för Sverige

5 Kallade, uppdaterad 25 sep 2013
Jimmy Löfgren Application, Product and Sales Support Metso (B) Hans Wahlquist Director business development, Mobilaris (I) Peter J Burman Project Manager, Process IT, Boliden (I) Sven-Olof Jonsson manager Radio Network Performance Research Ericsson Luleå (I) Tommy Arngren Senior Researcher services & software Ericsson Luleå (I) Tor Minde Ericsson Research Luleå (I) Richard Nilsson Senior Researcher, Signal Processing & Telecommunications Department of Computer Science, Electrical and Space Engineering (LTU) (I) Per-Erik Larsson Ny Teknologi SKF Condition Monitoring Center Luleå (B) Anders Ahlén, Professor  Eng. Sciences, Signals & Systems Uppsala Universitet (I) Andreas Mårtensson Boliden (I) Stefan Castehav Boliden (I) Richard Granström teknikstaben Boliden (B) Ulf N Marklund Project Manager System Technology Boliden (B) Mikael Walter Boliden Jonas Esko, Chef IT-arkitektur LKAB (I) Christoffer Niemi, IT-arkitekt (Kommer att berätta om nätet) LKAB (I) Jonas Björnström, IT-ingenjör. LKAB (B) Rebecca Steinert forskare, SICS (B) Frånberg Östen Projektledare IVA (CDT/LTU) (I) Mikael. Börjeson CEO, CDT/LTU (B) Arne Gylling Projektledare CDT/LTU (B) Johan Hedlin, CEO Rocktech center (I) Jerker Delsing Professor, Ämnesföreträdare LTU (B) Olof Schelen universitets lektor LTU (B) Jens Eliasson LTU (B) Anders Larsson iGW Europ AB (B) Per Lindgren Professor LTU (B) Farzaneh Ahmadzadeh LTU (B) Jaap van de Beek LTU (I) IoT för Sverige

6 Workshop Internet of Things (IoT), LTU 20130925 09.00-10.00 Inledning
Presentation av programmet, personer som deltar, och förutsättningar för Workshopen Peter Burman Boliden Varför är Infrastruktur och data från gruvdriften viktiga utmaningar. Vad skall vi åstadkomma, dokumentera resultat Indelning i två grupper: 1, Infrastruktur och 2, Bigdata & Drift/Underhålls-data Kaffe och smörgås i samband med gruppindelningen Grupp1 Infrastruktur, Grupp 2 Bigdata & drift/underhålls-data Lunch diskussioner, resultat, dokumentation Sammanfattning o kaffe 15:30-16:30 Gemensam återsamling redovisning & sammanfattning Redovisning & sammanfattning Infrastruktur – Östen Frånberg Redovisning & sammanfattning Bigdata + driftdata -- Arne Gylling Kommentarer på redovisningen och sammanfattning    Avslutning 16.30 IoT för Sverige

7 Grupp 1 Infrastruktur Rum A
Det är viktigt med bra nät-infrastruktur i gruvnäringen. Processledare Östen Frånberg 1. Inledning Östen Frånberg 2 Var utveckling och forskningen står generellt om signalutbredningar. Richard Nilsson forskare LTU, Plan för mötning av signalutbredning i gruvor Anders Ahlén Professor UU forskning erfarenheter signalutbredning & nät Industrier 3. Utvecklingen inom 3, 4, 5G, Tommy Arngren och Sven-Olof Jonsson Ericsson Luleå 4. Erfarenheter från LKAB och Boliden. Andreas Mårtensson, Stefan Castehav Boliden Christoffer Niemi, IT-arkitekt LKAB 5 Krav och möjligheter inom positionering. Krav och lösningar från gruvnäringen Hans Wahlquist, Mobilaries Lunch   diskussioner, resultat, dokumentation Vad betyder ett gemensamt nät under jord, Vilka applikationer är viktiga. Vilken teknik kan vi använda idag var Vem säter standarden för det generella nätet i gruvor – olika delar? Hur ser framtidens kommunikationsnät ut och när är de tillgängliga från vem Övriga frågor   Sammanfattning o kaffe     Gemensam återsamling redovisning & sammanfattning Redovisning & sammanfattning Infrastruktur – Östen Frånberg Redovisning & sammanfattning Bigdata + driftdata -- Arne Gylling Kommentarer på redovisningen och sammanfattning    IoT för Sverige

8 Grupp 2 Bigdata & drift/underhålls-data
Kaffe och smörgås i samband med gruppindelningen    Bigdata & drift/underhålls-data Inledning Bigdata för att ta fram korrelationer ur en stor mängd data. Arne Gylling LTU Rebecca Steinert SICS Forskning driftkvalite (15 min) Analys av gruvdata Ulf N Marklund Boliden Bigdata hos Boliden (15 min) Farzaneh Ahmadzadeh LTU Wear estimation of grinding mill liners (15 min) Införande av sensorer i gruvor, pumpar mm. Forskning och erfarenheter. Per-Erik Larsson SKF (15 min) Jimmy Löfgren Metso Utrustning med sensorer (15 min)  Lunch diskussioner, resultat, dokumentation Vad kan Bigdata göra för Gruvindustrin Vilket data vill man att framtidens utrustning rapporterar. – position, drift mm Kan man göra prognoser på när en utrustning går sönder Vilka top 3 applikationer/tillämpningar ser gruppen Sammanfattning o kaffe 15:30-16:30 Gemensam återsamling redovisning & sammanfattning Redovisning & sammanfattning Infrastruktur – Östen Frånberg Redovisning & sammanfattning Bigdata + driftdata -- Arne Gylling Kommentarer på redovisningen och sammanfattning    Avslutning 16.30 IoT för Sverige

9 Vad är IoT, agendan, vad gör den, för vem & hur? (4)
IoT det, röda fältet, är ett ekosystem som omfattar IoT infrastruktur och delar av tillämpningarna som använder IoT IoT-agendan är en strategi och plan som beskriver hur Sverige skall bli en ledande nation inom valda industrier/ branscher, Detta skall ske genom: förnyelse av industri & offentlig sektor, ökad samordning mellan branscher fokuserad innovation, forskning och utveckling. Omsättning* av all verksamhet i Sverige är över 6000 miljarder/år BNP* är 3305 miljarder/år Industri Konsument Offentlig sektor Företag med kompetens Inom en bransch & IoT arbetar i det röda området. platform Inbyggda system Internet Sensorer * År 2008 IoT för Sverige 9

10 Referensarkitektur (10)
Industrier Omsättning ca: 6000 miljarder kr 3005 Miljarder BNP Processindustri 782 Mkr Tillverkning 466 Mkr Byggindustri 150 Mkr Privata Tjänster 650 Mkr Handel 476 Mkr 210 Mkr IKT Hälsa & Omsorg 600 Mkr Nya branscher ? Mkr Övriga 230 Mkr Webb&App-access Databastjänst Programmeringsmiljö Operativsystem API Säkerhet, Autentisering Accesskontroll Tjänste- access Katalog/Pub/Subscribe Konfigurering Lokalisering TCP/IP och Routing Datalagring Resursfördelning/Prioritering ”Saker”, sensorer, aktuatorer, kommunikations- standarder, operativsystem, människa-maskin… Gemensamma IoT-tjänster Tjänste- infrastruktur Bransch- specifikt Elektronik och inbyggda system Generisk Maskinvara IoT för Sverige 10

11 Ref arkitektur styr verktygsval och utbildning
Val av verktyg från affärsprocess hela vägen till operativ kod för sensorer Verktygen skall skapa system som kan samarbeta Open source och specifika system Teknik och systemsamarbete Specialistutbildning extra termin på Civil och Gumnasie-ingenjörs programmen med ex-job & praktik Vidare utbildning av Ingenjörer från industrin företagsanpassad 30 okt 2012 11

12 Möjligheter för Sverige
IoT för Sverige 12

13 Workshop IoT och Svenska basindustrin
Skogsindustrin Workshop 8 okt Avverkning, råvaruförsörjning Process, Sågverk, M&P Träförädling Förpackningar Underhåll 2. Gruv och metall WS * Infrastruktur, Bigdata & drift/underhålls-data LTU 25 sep * Prospektering; sensorer i borrspetsen, Uppsala universitet 30 sep * Mäta data i pelletsverk; temp, flamma,  Luleå, senare i oktober * Seismiska rörelser i gruvor; Sensorer i bergbultar; Luleå senare Okt/nov 3. Bygg och anläggning WS Modellering av byggnader, Sensorer i hemmen19 sep Exempel på sensorer i byggnader 4. Energi smarta elsystem Möte med Bo Normark om planering 12 sep IoT för Sverige 13

14 Material Hans Holmberg SP
IoT för Sverige 14

15 IoT för Sverige

16 MTBF och MTTR för skrotningsmaskiner som (f) ökad tillgänglighet

17 För prototyp utveckling av borrhuvud använda kommersiell
borrutrustning anläggningar borrhuvuddiametet mm IoT för Sverige

18 Det smarta huset 2.0 Batteri Källa: Elforsk rapport 09:70
Intelligent kommunikation Varvtalsstyrd Värmepump Batteri Källa: Elforsk rapport 09:70 IoT för Sverige

19 Material Lars Martinson
IoT för Sverige 19

20 Kraft och acceleration sensor i Bergbult
Material Jerker Delsing LTU IoT för Sverige


Ladda ner ppt "Workshop Gruv & Bigdata, 25 sep 2013"

Liknande presentationer


Google-annonser