Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Om ChamberSign Om ChamberSign ChamberSign Sverige

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Om ChamberSign Om ChamberSign ChamberSign Sverige"— Presentationens avskrift:

1

2 Om ChamberSign Om ChamberSign ChamberSign Sverige
ChamberSign startade 2001. Bolaget ägs av Handelskamrarna i handelskammarförbundet. Stockholms Handelskammare är största ägaren. Ingår i ett europeiskt samarbete med samma namn och finns idag i nio länder. ChamberSign Europa är grundat av Eurochambres och verkar bland annat för en gemensam europeisk signaturlösning.

3 Affärsidé Affärsidé ChamberSign Sverige
ChamberSign skall tillhandahålla verktyg och tredjepartstjänster som gör det möjligt för organisationer att signera avtal och andra handlingar elektroniskt och därmed kunna kommunicera med legal styrka över Internet. ChamberSign agerar som en oberoende tredje part och får inte konkurrera med Handelskamrarnas medlemmar.

4 Syfte med ChamberSigns verksamhet
ChamberSign Sverige Syfte med ChamberSigns verksamhet ChamberSigns tjänster ger dig Besparingar Administrativa kostnader (arbetstid, arkiv mm.) Lägre distributionskostnader Högre kvalitet och bättre säkerhet Elektroniska processer ger bättre kvalitet Hög informationssäkerhet Mycket god juridisk säkerhet Miljövänlig hantering Ingen fysisk distribution med bud eller post Ingen pappershantering nödvändig

5 Affärsuppgörelser förr och nu

6 Traditionella affärsuppgörelser
ChamberSign Sverige - Bakgrund Traditionella affärsuppgörelser Möte Fax Telefon Brev För att uppnå juridiskt bindande spårbarhet i en affärsuppgörelse krävs det att händelsen i efterhand kan påvisas och knytas till parterna. Exempel på bevis om händelsen: Signerade avtal, faxkvitto, telefonloggar och bevittning. Exempel på bevis om parters deltagande: Bevittning, telefon- och faxnummer, signaturer och visitkort.

7 Problem med elektronisk kommunikation
ChamberSign Sverige - Bakgrund Problem med elektronisk kommunikation 2 E-Post och System 2 1 1 3 Parterna är okända Trådlösa nätverk, offentliga datorer mm gör att parterna alltid bör ses som okända. Det är lätt att vara anonym på Internet. 1 Insynsskydd, dataintegritet Falska avsändare, e-postsniffning, oskyddad dataöverföring gör att det inte går att veta om informationen är osedd eller oförvanskad av externa parter. 2 Loggar Parterna äger varsin logg. vilken gäller? Eftersom parterna är okända är det svårt att använda knyta loggen till en person/organisation. 3

8 ChamberSign löser problemen
ChamberSign Sverige – Bakgrund ChamberSign löser problemen 2 2 E-Post och System 2 2 1 1 1 1 3 3 Parterna är okända Trådlösa nätverk, offentliga datorer mm gör att parterna alltid bör ses som okända. Det är lätt att vara anonym på Internet. Validering av företrädare 1 1 Insynsskydd, dataintegritet Falska avsändare, e-postsniffning, oskyddad dataöverföring gör att det inte går att veta om informationen är osedd eller oförvanskad av externa parter. Kryptering 2 2 Elektroniskt tredjepartsnotariat Loggar Parterna äger sin logg vilket gör det svårt att avföra om den är oförändrad eller ej. Eftersom parterna är okända går är det svårt att använda loggarna. 3 3

9 ChamberSigns tjänster

10 Validering, kryptering och notariat
ChamberSign Sverige Validering, kryptering och notariat Validering ChamberSign validerar organisationer och representanternas rätt att företräda organisationen oavsett land och typ av organisation. ChamberSign har ett elektroniskt firmatecknings- och fullmaktsregister som är kopplat till Soliditets bolagsdatabas. Kryptering Avtal och andra handlingar krypteras innan de signeras och distribueras. Kryptering, dekryptering samt signaturer sker lokalt på användarens dator. Elektroniskt tredjepartsnotariat ChamberSigns elektroniska tredjepartsnotariat är en databas som innehåller all information som krävs för att göra signaturen och spårbarheten juridiskt bindande som tex. checksummor tidstämplar och rättighetsinformation.

11 Placering av notariatet – Varför oberoende tredje part?
ChamberSign Sverige Placering av notariatet – Varför oberoende tredje part? Fall 1- Bevismaterial i en parts system Part 1 äger allt bevismaterial. Part 1 kan ändra i informationen Part 2 kan ifrågasätta bevisen Bevis Kvitto Loggar Signerade dok. Part 1 Systemägare Part 2 Notariat hos oberoende tredje part

12 Placering av notariatet – Varför oberoende tredje part?
ChamberSign Sverige Placering av notariatet – Varför oberoende tredje part? Fall 2 – Elektroniskt bevis hos båda parter Båda parterna äger egen version av bevismaterial. Båda partnerna kan ändra i sitt bevismaterial. Båda parterna kan ifrågasätta andra partens bevis. Bevis Kvitto Loggar Signerade dok. Bevis Kvitto Loggar Signerade dok. Part 1 Systemägare Part 2 Notariat hos oberoende tredje part

13 Placering av notariatet – Varför oberoende tredje part?
ChamberSign Sverige Placering av notariatet – Varför oberoende tredje part? Fall 3 – Elektroniskt bevis hos oberoende tredje part Allt bevismaterial finns hos oberoende tredje part Ingen part kan ändra i informationen Enkelt att påvisa om tex ett avtal är ändrat och av vem. Part 1 Systemägare Bevis Kvitto Loggar Signerade dok. Part 2 Notariat hos oberoende tredje part

14 Konsekvens – Elektroniska original
ChamberSign Sverige - Bakgrund Konsekvens – Elektroniska original Analoga original Analoga original finns i det antal som skrivits under. Kan inte byta media. Scannat avtal byter media och är inte giltigt som original Signering av alla sidor nödvändigt för att påvisa att dokumentet är oförändrat Elektroniska original Ett elektroniskt original kan finnas i ett oändligt antal exemplar som alla utgör originalhandling tillsammans med kvittot hos tredje part. Kan finnas på olika digitala media samtidigt. Informationen kan ej förändras i efterhand. Hela dokumentet, inte bara sista sidan, signeras alltid i sin helhet.

15 ChamberSigns verktyg

16 ChamberSigns verktyg ChamberSign Services ChamberSign Sverige
ChamberSign Services är ett helt webbaserat verktyg med funktioner för: Avtalssignering E-Anbud (Skicka och ta emot) Arkivering och deponering av elektroniska original Integrationsgränssnitt för enkel integration med andra system Samtliga tjänster är kopplade till tredjepartsnotariatet och rättighetsregistret oavsett om man använder ChamberSign Services direkt eller integrerat med ett eget system. Vertyget är lätt att komma igång med och mycket användarvänligt. Signera Avtal Skicka e-Anbud Arkivera Avtal e-Anbud Integrera

17 Kunder

18 Några kundbeskrivningar
ChamberSign Sverige - Exempel Några kundbeskrivningar Uppsala Kommun Uppsala kommun upphandlade arkitekttjänster med skallkrav på eAnbud. Upphandlingen genererade ca 450 anbud från 100 anbudslämnare. Uppsala Kommun uppskattar besparingen till fem veckors arbetstid för två personer. Anbuden lämnades och öppnades automatiskt med full juridisk styrka. Göteborgs Stads Upphandlingsbolag Upphandlingsbolaget upphandlade tekniska konsulter med skallkrav på eAnbud. Anbuden lämnades via Trade Extensions upphandlings- och utvärderingsystem. Upphandlingen genererade nära 1000 anbud från 500 anbudslämnare. Anbuden kunde lämnas, öppnas och utvärderas automatiskt med full juridisk styrka.

19 Några kundbeskrivningar
ChamberSign Sverige - Exempel Några kundbeskrivningar Landstingen i Kronoberg, Blekinge, Halland och Region Skåne Landstingen använder ChamberSigns avtalssigneringstjänst. Första avtalssigneringen genomfördes mot 88 ramavtalsleverantörer avseende tandtekniska tjänster. Avtalen signeras mellan samtliga landsting och respektive leverantör.. Tjänsten ersatte 440 distributionsled vid första avtalssigneringen. Landstingen har valt att teckna fler avtal och även ta in anbud elektroniskt.

20 Några kundbeskrivningar
ChamberSign Sverige - Exempel Några kundbeskrivningar Nutek Nutek använder ChamberSignstjänster för att kunna ta emot elektroniska ansökningar och därmed skapa ett helt elektroniskt flöde för sina stödtagare. Funktionen är integrerad i Nuteks ärendehanteringssystem. ChamberSign skall validera organisationer för Nuteks räkning. Karolinska och Huddinge Universitetssjukhus KS använder ChamberSigns tjänster för att kunna ta emot e-remisser. E-remisserna signeras av läkare. Tjänsten distribuerar känslig patientdata till experter runt om i hela Sverige samt i vissa fall även Europa på ett säkert sätt. Tjänsten ingår i ett telemedicinskt projekt som med hjälp av Internet skall kunna halvera vårdtiden för vissa typer av cancerpatienter genom snabbare och smidigare administration av ärenden.

21 Några kundbeskrivningar
ChamberSign Sverige - Exempel Några kundbeskrivningar CyberCom AB CyberCom signerade sin årsredovisning med ChamberSigns avtalssigneringstjänst innan publicering på Internet. ChamberSign tillhandahåller CyberComs besökare möjligheten att ladda hem en verifierad årsredovisning. Handelskammarförbundet Tulldokument (ATA-Carnet, EUR-1 och ursprungscertifikat) Besiktningsprotokoll Källkodsdeponering (ESCROW-avtal)


Ladda ner ppt "Om ChamberSign Om ChamberSign ChamberSign Sverige"

Liknande presentationer


Google-annonser