Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Administratörs-träff

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Administratörs-träff"— Presentationens avskrift:

1 Administratörs-träff
20 – 21 November Uppsala

2 10:00-11:00 Vad har hänt sen sist 11:00-11:30 Hemma hos-reportage
Hans Eskemyr 11:00-11:30 Hemma hos-reportage Gunnar Sigurbjörnsson, IT-ansvarig Västerås stift 11:30-12:00 Framtids-spaning 12:00-13:00 Lunch 13:00-14:00 Windows Vista, MS Office2007 Berith Persson, Microsoft Markus Rytkölä, Microsoft 14: :45 Svenska kyrkans gemensamma Webbplats Johan Mansfeldt 14: :15 Kaffe

3 15: :00 Kanslistöd Lotta Nyström 16:00-16:30 Gemensam IT-plattform Mikael Boman 16:30- Diskussionspunkt Hans Eskemyr ca 17:00- Incheckning på hotell Kvällsaktivitet och gemensam middag 17:45- Buss från S:t Erikstorg

4 Program den 21 november 9:00 - 9:30 Telefoniprojektet
Ola Wettergren 9: :15 Gemensam säkerhet för publicering mot Internet ISA-server Joakim Lindahl, Thomas Vidgar 10: :30 Patchhantering, Kyrkans hus Christian Malmqvist 10: :00 Kaffe 11: :30 Nätbackup Gunnar Wiklund-Ahlbin, Data Ductus

5 11:30-12:00 Rapport från AD-träffen 12:00-13:00 Lunch
Thomas Vidgar 12:00-13:00 Lunch 13: :00 Säkra nätverk med ny teknik Mats Pennsäter, Hewlett-Packard 15:00-15:30 Kaffe 15:30-16:00 Diskussionspunkt

6 Kyrkomötet Kyrkostyrelsens skrivelse 2006:1 aktuella utmaningar för Svenska kyrkan
Befolkningsströmmar, flyttningar och pendling De ungas relation till kyrkan Möjlighet till delaktighet och engagemang Nya förutsättningar för den internationella ekumeniken Bilden av och uppfattningen om kyrkan

7 Kyrkomötet Kyrkostyrelsens skrivelse 2006:1 aktuella utmaningar för Svenska kyrkan
Kyrkans roll i ett förändrat välfärdssamhälle Förändrade förutsättningar ekonomiskt, personellt m.m. Att möta växande förväntningar i kriser och katastrofer Gudstjänsternas förankring och förnyelse Fortsatta kontakter med staten

8 Befolkningsströmmar, flyttningar och pendling
Allt fler vistas för kortare eller längre perioder i andra länder och den digitala världen på Internet blir för många unga den naturliga platsen för att bygga och vårda sina viktigaste personliga relationer. För Svenska kyrkan, med sina geografiska församlingar och sin territoriella syn på det pastorala ansvaret, är denna utveckling en särskild utmaning när det gäller att göra det möjligt för människor att känna gemenskap med sin församling och sin kyrka.

9 Förändrade förutsättningar ekonomiskt, personellt m.m.
Svenska kyrkans verksamhet är stor, har ett varierande innehåll och ställs inför särskilda krav på kompetens och skicklighet i att skapa och vårda relationer. Verksamheten bedrivs av närmare 1 000 huvudmän med hjälp av 10 000-tals medarbetare. Varje grundläggande förändring i förutsättningarna för denna verksamhet blir en utmaning för Svenska kyrkan i sin helhet. Vi ser flera sådana förändringar i vår tid där de som gäller ekonomin och förutsättningarna för att rekrytera, utbilda och behålla medarbetare är bland de största.

10 Kvalitétsarbetet Nya tjänster Nya versioner Kraftigt ökat nyttjande
Säkerhet Tillgänglighet Information - kommunikation Rutiner Checklistor Kompetens

11 Kob Utjämningssystemet – modul i KOB I drift sedan augusti
Successiv övergång från pappersburen till on-line åtkomst. Uppdatering i december Programrättningar Fler rapporter Clearing Etapp 2 07/08 Internfakturor ex från Kyrknätet Clearing Etapp 3 08/09 Clearing av Kyrkliga handlingar

12 Org-reg Kontakt-person IT Övningssystem kvartal1 2007
Stiftens tillsyn präster – diakoner

13 Kbok Prestanda vid ”högtryck” Ny medlemsrapportering
Kopplingen t Skatteverket Krånglande dator-dator koppling Byte till web-service under 2007 Uppdatering planerad lansering 7/12 Programrättelser Webbklienten

14 Kyrkobyggnadsregister
Ett enkelt register finns som en del i Utjämningssystemet Kyrkor Begravningsplatser Kompletteras nu med mer data Fastighetsdata X och Y koordinater Samverkan m Lantmäteriet o RAÄ Vård och underhållsplaner

15 Barnpornografi-filter
Har varit i bruk sedan i juli Tester har gjorts Kompletterande teknik införskaffad Information kommer att sändas ut till alla ekonomiska enheter /arbetsgivare Kyrkokansliet - Församlingsförbundet

16 Testa att filtret fungerar
Denna adress är en ”test-adress”

17 Avtal m Telia Centrala navet förlängs i 3 år
Perioden inleds m ett migreringsprojekt Vissa delar byter från tjänst till funktion Kostnaden omfördelas så att ytterligare utrymme skapas för satsningar på säkerhet och tillgänglighet.

18 Uppsala Centrala Nät DMZ Vlan 1272 INSIDE SafeWord Haninge Intern
Extern Dns 100Mb mot Internet Uppsala Uppsala-DMZ Uppsala Centrala Nät Advance MGN Övervakning Sehan11/12rs-vas Uppsala-DMZ X-line 1984kb PARTNER Vlan 559 Vlan558 DMZ Vlan 1272 Uppsala-DMZ svky10r-han Svky09r-han Internwww Exhan3 Netscreen Vlan 1271 VPN- Client Prolane VPN Sehan11/12rs Vlan 1270 INSIDE SafeWord Västerås över DN Haninge Intern Dns Vlan 1269 exhan4 Vlan 2060 DataNet Svky04r-han Svky02r-han Helsingborg över DN Svky07r-han X-line 1984kb Ringin1 Ringin2 Luleå över DN Svky01r-sema Frame/Relay ISDN Ring-in Sema

19

20 Centrala navet Äldre tjänster som migreras till nya standard tjänster.
Redundant Brandvägg ->Telia Datanet Avancerad FW Redundant Internet Access ->Telia Datanet 2*100MB SLA D X-Line K-Bok (Infodata) ->Telia Datanet 2* 10MB SLA D Internet 10M Uppsala ->Telia Datanet 2* 20MB SLA D TS OH A ( )

21 Centrala navet Befintliga tjänster som förlängs.
En ingång - Servicedesk Dubblerad radius VPN-Nät (kundägd Netscreen) VPN-Klient (kundägd Cisco3005) Ring-in (modem) TS OH A ( )

22 Centrala navet Äldre tjänster som ska migreras
Routrar & Switchar ->Ingår i Telia Datanet FrameRelay ->Erbjuds ny tjänst Ring In (enanvändare) >Minskas till 2st Ascend 4st Telia Multi. (4*30 linjer) . TS OH A ( )

23 Gemensamt IP-nät – med tjänstekvalitet
Möjlighet till trafikprioritering Telefoni VPN Gemensamt IP-nät – med tjänstekvalitet Fasta förbindelser Internet TS OH A ( )

24 A B C D Supported Hours Access Down Time Single Element Availability
07.30 – Mån–Fre 4 h 99.50 % 10 h 8 h 99.20 % 16,5 h 12 h 98.80 % 24,5 h 07.30 – Mån–Lör 99.60 % 99.40 % 00.00 – Mån–Sön 99.80 % 15 min 99,95 % A B C D TS OH A ( )

25 Vårt skräppostfilter och virusscanning maj 06
epostmeddelanden scannas per dag 4GB data 60 % av inkommande epost klassas som spam Mindre än 1% av inkommande epost innehåller virus eller skadligt innehåll

26 Skräppost nov 06 Ungefär 160.000 mail skickas/tas emot per dygn.
klassas som spam väldigt lite är virus eller skadlig kod,under 1 procent

27 Intrångsdetektering IDP Haninge skyddar två segment IDP Uppsala
1. trafik till/från internet med fokus på phishing 2. trafik till/från klienter som ansluter med vpn-klienten.  IDP Uppsala tittar på trafik till/från vårt DMZ med fokus på attacker (virus/maskar/intrång) Arbete påbörjat för att titta på trafiken mellan enheter inne i Kyrknätet

28 Intrångsdetektering 4500 som klassats som ”Critical”
Under de 30 senaste dagarna harIDP:erna stoppat över attacker 4500 som klassats som ”Critical” 4500 som klassats som ”Major” 50000 som klassats som ”Low” och ”Medium” . perioden har inte varit unik på nåt sätt så detta ses som en "normalmånad"

29 Exchange maj 06 Globala adresslistan innehåller 15.961 konton
Gemensamma servrarna konton Jordglobsadresser 1639 49 siter 16 stycken är Exchange 5.0 /5.5

30 Exchange fredag Hela nätet 52 siter Brevlådor på gem server 8900
Funktionsbrevlådor inkl församlingsbrevlådor mm    1261 Objekt i adresslistan Brevlådor

31 Migreringen Alla utom 3 enheter som har 5.0/5.5 har givit en tidtabell för sin migrering den slutar nu i skiftet jan/febr Mer info under rapport från AD-träff Stabiliteten i e-postsystemet har ökat märkbart. Exchangemigrering Kvalitétsprojktet

32 Kompetenshöjning                                                           

33 SVENSKA KYRKAN IDAG Allmänt Verkligheten
Svenska kyrkan är innehållsligt en kyrka. Den breda allmänheten uppfattar kyrkan som en organisation, juridiskt och administrativt. Verkligheten 2 250 fristående juridiska personer (2006) 438 församlingar med egen ekonomi (av 1837). 399 samfälligheter administrerar församlingar. 13 stift utgör Svenska kyrkans regionala indelning. 1 nationell nivå företräder Svenska kyrkan samlat. 851 ekonomiska enheter

34 EKONOMISKA ENHETER Betydande storleksskillnader mellan enheterna:
Omsättning mellan 0,5-500 mkr / år ! Kunskap, resurs och kapacitet för förändring varierar. Alltid juridisk person (församling, samfällighet, stift, nationell nivå). Oberoende i förhållande till andra ekonomiska enheter – var och en ansvarar med egna tillgångar för sina åtaganden. Storlekskategori Kyrkoavgift/år Antal Andel Mycket liten 0-5 mkr 183 21 % Liten 5-10 mkr 331 38 % Mellan 10-20 mkr 220 25 % Stor 20-30 mkr 64 7 % Mycket stor > 30 mkr 81 9 %

35 Fördelning små och stora enheter

36 Platons dilemma Kan man över huvud taget lära sig något? I Platons dialog Menon ifrågasätter Menon om man kan lära sig något nytt. Sokrates sammanfattar hans resonemang så här:  Du säger, att en människa ej kan forska varken efter vad hon vet eller vad hon inte vet. Ty om hon vet något, forskar hon inte efter det; hon vet det och har ej behov av att forska.

37 Hur löser man detta dilemma?
Men om hon ej känner det, gör hon det lika lite; ty hon känner ej vad hon ska söka efter.  Efter sitt resonemang kommer Sokrates fram till att allt efterforskande och allt lärande egentligen bara är erinring. Kunskapen finns inom oss, det gäller för oss att väcka den till liv. 

38 Vetskapen finns inom oss
Vi vet nog rätt väl när något kan göras bättre men inte alltid hur och det behöver inte bara vara stora processer Informationssökning Ordbehandling Beräkningar Sändlistor till eposten

39 Hur skulle jag kunna: Göra den här arbetsuppgiften enklare ?
- eller kanske ta bort den helt om.. Om protokollskrivningen inte tog så mkt tid varje gång skulle jag hinna.. Jag vet att det jag letar efter finns på Internet men hur hittar jag det ..

40 Hur mycket verksamhetsnytta ger
Word Excel Powerpoint Outlook Internet Explorer Och hur mycket mer skulle vi kunna få ut ?

41 Hur skall jag kunna få hjälp av hjälp ?

42 Verksamhetsnytta Vad kan jag göra med de verktyg jag redan har på skrivbordet Var och hur finns kunskap att hämta Vad gör jag om jag fått virus I datorn ? Om datorn blir stulen.. Jobba hemifrån etc

43 Kompetensprojekt en särskild IT-satsning för att förbättra verksamhetsnyttan av IT i Svenska kyrkan genom kompetenshöjning, tillhandahållande av verktyg lokalt samt säkerhetsarbete.

44 Vår samlade kompetens Lokal kunskap Stiften Nationella nivån
Egen IT-kompetens Stiften Utbildare Nationella nivån IT-enheten Dataenheten Kanslistöd

45 Metoder Seminarier Workshops Interaktiva utbildningar
Lathundar on line Mer…

46 Anpassad utbildning Lathundar Mallpaket Interaktiv utbildning
Lärarledda kurser Seminarier

47 Kompetenshöjning Kyrkoskrivare Vaktmästare Kanslichefer Präster
Diakoner Kyrkomusiker IT-specialister m fl

48 Vad ser du skulle behövas ?
                                                          

49 "Det finns en del saker som man måste vara fackman för att inte förstå
"Det finns en del saker som man måste vara fackman för att inte förstå." Hjalmar Söderberg


Ladda ner ppt "Administratörs-träff"

Liknande presentationer


Google-annonser