Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hans Eskemyr2006-11-20 Administratörs- träff 20 – 21 November Uppsala.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hans Eskemyr2006-11-20 Administratörs- träff 20 – 21 November Uppsala."— Presentationens avskrift:

1

2 Hans Eskemyr2006-11-20 Administratörs- träff 20 – 21 November Uppsala

3 Hans Eskemyr2006-11-20 • 10:00-11:00 Vad har hänt sen sist • Hans Eskemyr • 11:00-11:30 Hemma hos-reportage • Gunnar Sigurbjörnsson, IT-ansvarig Västerås stift • 11:30-12:00 Framtids-spaning • 12:00-13:00 Lunch • 13:00-14:00 Windows Vista, MS Office2007 • Berith Persson, Microsoft • Markus Rytkölä, Microsoft • 14:00 - 14:45 Svenska kyrkans gemensamma Webbplats • Johan Mansfeldt • 14:45 - 15:15 Kaffe

4 Hans Eskemyr2006-11-20 • 15:15 - 16:00 Kanslistöd • Lotta Nyström • 16:00-16:30 Gemensam IT-plattform • Mikael Boman • 16:30- Diskussionspunkt • Hans Eskemyr • ca 17:00- Incheckning på hotell • Kvällsaktivitet och gemensam middag • 17:45- Buss från S:t Erikstorg

5 Hans Eskemyr2006-11-20 Program den 21 november • 9:00 - 9:30 Telefoniprojektet • Ola Wettergren • 9:30 - 10:15 Gemensam säkerhet för publicering mot Internet ISA-server • Joakim Lindahl, Thomas Vidgar • 10:15 - 10:30 Patchhantering, Kyrkans hus • Christian Malmqvist • 10:30 - 11:00 Kaffe • 11:00 - 11:30 Nätbackup • Gunnar Wiklund-Ahlbin, Data Ductus

6 Hans Eskemyr2006-11-20 • 11:30-12:00 Rapport från AD-träffen • Thomas Vidgar • 12:00-13:00 Lunch • 13:00 - 15:00 Säkra nätverk med ny teknik • Mats Pennsäter, Hewlett-Packard • 15:00-15:30 Kaffe • 15:30-16:00 Diskussionspunkt

7 Hans Eskemyr2006-11-20 Kyrkomötet Kyrkostyrelsens skrivelse 2006:1 aktuella utmaningar för Svenska kyrkan • Befolkningsströmmar, flyttningar och pendling • De ungas relation till kyrkan • Möjlighet till delaktighet och engagemang • Nya förutsättningar för den internationella ekumeniken • Bilden av och uppfattningen om kyrkan

8 Hans Eskemyr2006-11-20 Kyrkomötet Kyrkostyrelsens skrivelse 2006:1 aktuella utmaningar för Svenska kyrkan • Kyrkans roll i ett förändrat välfärdssamhälle • Förändrade förutsättningar ekonomiskt, personellt m.m. • Att möta växande förväntningar i kriser och katastrofer • Gudstjänsternas förankring och förnyelse • Fortsatta kontakter med staten

9 Hans Eskemyr2006-11-20 Befolkningsströmmar, flyttningar och pendling •Allt fler vistas för kortare eller längre perioder i andra länder och den digitala världen på Internet blir för många unga den naturliga platsen för att bygga och vårda sina viktigaste personliga relationer. • För Svenska kyrkan, med sina geografiska församlingar och sin territoriella syn på det pastorala ansvaret, är denna utveckling en särskild utmaning när det gäller att göra det möjligt för människor att känna gemenskap med sin församling och sin kyrka.

10 Hans Eskemyr2006-11-20 Förändrade förutsättningar ekonomiskt, personellt m.m. •Svenska kyrkans verksamhet är stor, har ett varierande innehåll och ställs inför särskilda krav på kompetens och skicklighet i att skapa och vårda relationer. •Verksamheten bedrivs av närmare 1 000 huvudmän med hjälp av 10 000-tals medarbetare. Varje grundläggande förändring i förutsättningarna för denna verksamhet blir en utmaning för Svenska kyrkan i sin helhet. •Vi ser flera sådana förändringar i vår tid där de som gäller ekonomin och förutsättningarna för att rekrytera, utbilda och behålla medarbetare är bland de största.

11 Hans Eskemyr2006-11-20 Kvalitétsarbetet • Nya tjänster • Nya versioner • Kraftigt ökat nyttjande • Kvalité • Säkerhet • Tillgänglighet • Information - kommunikation • Rutiner • Checklistor • Kompetens

12 Hans Eskemyr2006-11-20 Kob • Utjämningssystemet – modul i KOB • I drift sedan augusti • Successiv övergång från pappersburen till on-line åtkomst. • Uppdatering i december • Programrättningar • Fler rapporter • Clearing Etapp 207/08 • Internfakturor ex från Kyrknätet • Clearing Etapp 308/09 • Clearing av Kyrkliga handlingar

13 Hans Eskemyr2006-11-20 Org-reg • Kontakt-person IT • Övningssystem kvartal1 2007 • Stiftens tillsyn präster – diakoner

14 Hans Eskemyr2006-11-20 Kbok • Prestanda vid ”högtryck” • Ny medlemsrapportering • Kopplingen t Skatteverket • Krånglande dator-dator koppling • Byte till web-service under 2007 • Uppdatering planerad lansering 7/12 • Programrättelser • Webbklienten

15 Hans Eskemyr2006-11-20 Kyrkobyggnadsregister • Ett enkelt register finns som en del i Utjämningssystemet • Kyrkor • Begravningsplatser • Kompletteras nu med mer data • Fastighetsdata • X och Y koordinater • Samverkan m Lantmäteriet o RAÄ • Vård och underhållsplaner

16 Hans Eskemyr2006-11-20 Barnpornografi-filter • Har varit i bruk sedan i juli • Tester har gjorts • Kompletterande teknik införskaffad • Information kommer att sändas ut till alla ekonomiska enheter /arbetsgivare • Kyrkokansliet - Församlingsförbundet

17 Hans Eskemyr2006-11-20 Testa att filtret fungerar • Denna adress är en ”test-adress” • http://www.111porno.com http://www.111porno.com

18 Hans Eskemyr2006-11-20 Avtal m Telia • Centrala navet förlängs i 3 år • Perioden inleds m ett migreringsprojekt • Vissa delar byter från tjänst till funktion • Kostnaden omfördelas så att ytterligare utrymme skapas för satsningar på säkerhet och tillgänglighet.

19 Hans Eskemyr2006-11-20 Ring-in 100Mb mot Internet Intern Dns Extern Dns Svky02r-hanSvky04r-han Ringin1Ringin2 exhan4 Haninge PARTNER svky10r-han INSIDE Frame/Relay ISDN SafeWord Uppsala-DMZ Exhan3 Uppsala-DMZ Internwww Uppsala Centrala Nät Uppsala MGN Övervakning Svky07r-han Sema Svky01r-sema X-line 1984kb Advance X-line 1984kb Vlan 559 DMZ Vlan 1272 VPN- Client Netscreen Svky09r-han Vlan 1271 Uppsala-DMZ Sehan11/12rs-vas Vlan558 Sehan11/12rs Prolane VPN Vlan 1270 DataNet Vlan 1269 Vlan 2060 Västerås över DN Helsingborg över DN Luleå över DN

20 Hans Eskemyr2006-11-20

21 Hans Eskemyr2006-11-20 TS OH A (2005-08) Centrala navet Äldre tjänster som migreras till nya standard tjänster. Redundant Brandvägg ->Telia Datanet Avancerad FW Redundant Internet Access ->Telia Datanet2*100MB SLA D X-Line K-Bok (Infodata) ->Telia Datanet2* 10MB SLA D Internet 10M Uppsala ->Telia Datanet2* 20MB SLA D

22 Hans Eskemyr2006-11-20 Befintliga tjänster som förlängs. En ingång - Servicedesk Dubblerad radius VPN-Nät(kundägd Netscreen) VPN-Klient(kundägd Cisco3005) Ring-in (modem) TS OH A (2005-08) Centrala navet

23 Hans Eskemyr2006-11-20 TS OH A (2005-08) Centrala navet Äldre tjänster som ska migreras Routrar & Switchar->Ingår i Telia Datanet FrameRelay->Erbjuds ny tjänst Ring In (enanvändare) ->Minskas till 2st Ascend 4st Telia Multi. (4*30 linjer).

24 Hans Eskemyr2006-11-20 Telefoni VPN Fasta förbindelser Internet Gemensamt IP-nät – med tjänstekvalitet TS OH A (2005-08) Möjlighet till trafikprioritering

25 Hans Eskemyr2006-11-20 Supported Hours Access Down Time Single Element Availability 07.30 – 18.00Mån– Fre 4 h99.50 %10 h 8 h99.20 %16,5 h 12 h98.80 %24,5 h 07.30 – 22.00Mån– Lör 4 h99.60 %8 h 99.40 %12 h 00.00 – 24.00Mån– Sön 4 h99.80 %4 h 8 h99.60 %8 h 00.00 – 24.00Mån– Sön 15 min99,95 %15 min A B C D TS OH A (2005-08)

26 Hans Eskemyr2006-11-20 Vårt skräppostfilter och virusscanning maj 06 • 60.000 epostmeddelanden scannas per dag 4GB data • 60 % av inkommande epost klassas som spam • Mindre ä n 1% av inkommande epost inneh å ller virus eller skadligt inneh å ll

27 Hans Eskemyr2006-11-20 Skräppost nov 06 • Ungefär 160.000 mail skickas/tas emot per dygn. • 90.000 klassas som spam • väldigt lite är virus eller skadlig kod,under 1 procent

28 Hans Eskemyr2006-11-20 Intrångsdetektering • IDP Haninge skyddar tv å segment • 1. trafik till/fr å n internet med fokus p å phishing • 2. trafik till/fr å n klienter som ansluter med vpn- klienten. • IDP Uppsala • tittar p å trafik till/fr å n v å rt DMZ med fokus p å attacker (virus/maskar/intr å ng) • Arbete p å b ö rjat f ö r att titta p å trafiken mellan enheter inne i Kyrkn ä tet

29 Hans Eskemyr2006-11-20 Intrångsdetektering • Under de 30 senaste dagarna harIDP:erna stoppat ö ver 70000 attacker • 4500 som klassats som ” Critical ” • 4500 som klassats som ” Major ” • 50000 som klassats som ” Low ” och ” Medium ” •. perioden har inte varit unik p å n å t s ä tt s å detta ses som en "normalm å nad"

30 Hans Eskemyr2006-11-20 Exchange maj 06 • Globala adresslistan innehåller 15.961 konton • Gemensamma servrarna 9703 konton • Jordglobsadresser 1639 • 49 siter 16 stycken är Exchange 5.0 /5.5

31 Hans Eskemyr2006-11-20 Exchange fredag • Hela nätet 52 siter • Brevlådor på gem server 8900 • Funktionsbrevlådor inkl församlingsbrevlådor mm 1261 • Objekt i adresslistan 18893 • Brevlådor 16542

32 Hans Eskemyr2006-11-20 Migreringen • Alla utom 3 enheter som har 5.0/5.5 har givit en tidtabell för sin migrering den slutar nu i skiftet jan/febr • Mer info under rapport från AD-träff • Stabiliteten i e-postsystemet har ökat märkbart. • Exchangemigrering • Kvalitétsprojktet

33 Hans Eskemyr2006-11-20 Kompetenshöjning

34 Hans Eskemyr2006-11-20 SVENSKA KYRKAN IDAG • Allmänt • Svenska kyrkan är innehållsligt en kyrka. • Den breda allmänheten uppfattar kyrkan som en organisation, juridiskt och administrativt. • Verkligheten • 2 250 fristående juridiska personer (2006) 438församlingar med egen ekonomi (av 1837). 399samfälligheter administrerar 1 399 församlingar. 13stift utgör Svenska kyrkans regionala indelning. 1nationell nivå företräder Svenska kyrkan samlat. 851ekonomiska enheter

35 Hans Eskemyr2006-11-20 EKONOMISKA ENHETER • Betydande storleksskillnader mellan enheterna: • Omsättning mellan 0,5-500 mkr / år ! • Kunskap, resurs och kapacitet för förändring varierar. • Alltid juridisk person (församling, samfällighet, stift, nationell nivå). • Oberoende i förhållande till andra ekonomiska enheter – var och en ansvarar med egna tillgångar för sina åtaganden. StorlekskategoriKyrkoavgift/årAntalAndel Mycket liten0-5 mkr18321 % Liten5-10 mkr33138 % Mellan10-20 mkr22025 % Stor20-30 mkr647 % Mycket stor> 30 mkr819 %

36 Hans Eskemyr2006-11-20 Fördelning små och stora enheter

37 Hans Eskemyr2006-11-20 Platons dilemma • Kan man över huvud taget lära sig något? I Platons dialog Menon ifrågasätter Menon om man kan lära sig något nytt. • Sokrates sammanfattar hans resonemang så här: Du säger, att en människa ej kan forska varken efter vad hon vet eller vad hon inte vet. Ty om hon vet något, forskar hon inte efter det; hon vet det och har ej behov av att forska.

38 Hans Eskemyr2006-11-20 Hur löser man detta dilemma? • Men om hon ej känner det, gör hon det lika lite; ty hon känner ej vad hon ska söka efter. • Efter sitt resonemang kommer Sokrates fram till att allt efterforskande och allt lärande egentligen bara är erinring. Kunskapen finns inom oss, det gäller för oss att väcka den till liv.

39 Hans Eskemyr2006-11-20 Vetskapen finns inom oss • Vi vet nog rätt väl när något kan göras bättre men inte alltid hur och det behöver inte bara vara stora processer • Informationssökning • Ordbehandling • Beräkningar • Sändlistor till eposten

40 Hans Eskemyr2006-11-20 Hur skulle jag kunna: • Göra den här arbetsuppgiften enklare ? • - eller kanske ta bort den helt om.. • Om protokollskrivningen inte tog så mkt tid varje gång skulle jag hinna.. • Jag vet att det jag letar efter finns på Internet men hur hittar jag det..

41 Hans Eskemyr2006-11-20 Hur mycket verksamhetsnytta ger • Word • Excel • Powerpoint • Outlook • Internet Explorer Och hur mycket mer skulle vi kunna få ut ?

42 Hans Eskemyr2006-11-20 Hur skall jag kunna få hjälp av hjälp ?

43 Hans Eskemyr2006-11-20 Verksamhetsnytta • Vad kan jag göra med de verktyg jag redan har på skrivbordet • Var och hur finns kunskap att hämta • Vad gör jag om jag fått virus I datorn ? • Om datorn blir stulen.. • Jobba hemifrån • etc

44 Hans Eskemyr2006-11-20 Kompetensprojekt • en särskild IT-satsning för att förbättra verksamhetsnyttan av IT i Svenska kyrkan genom kompetenshöjning, tillhandahållande av verktyg lokalt samt säkerhetsarbete.

45 Hans Eskemyr2006-11-20 Vår samlade kompetens • Lokal kunskap • Egen IT-kompetens • Stiften • Utbildare • Nationella nivån • IT-enheten • Dataenheten • Kanslistöd

46 Hans Eskemyr2006-11-20 Metoder • Seminarier • Workshops • Interaktiva utbildningar • Lathundar on line • Mer…

47 Hans Eskemyr2006-11-20 Anpassad utbildning • Lathundar • Mallpaket • Interaktiv utbildning • Lärarledda kurser • Seminarier

48 Hans Eskemyr2006-11-20 Kompetenshöjning • Kyrkoskrivare • Vaktmästare • Kanslichefer • Präster • Diakoner • Kyrkomusiker • IT-specialister m fl

49 Hans Eskemyr2006-11-20 Vad ser du skulle behövas ?

50 Hans Eskemyr2006-11-20 "Det finns en del saker som man måste vara fackman för att inte förstå." Hjalmar Söderberg


Ladda ner ppt "Hans Eskemyr2006-11-20 Administratörs- träff 20 – 21 November Uppsala."

Liknande presentationer


Google-annonser