Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Europe on the Internet Europa på Internet Ett urval av nyttiga websidor av Europeiska Unionen och Europa Ian Thomson Direktör, Cardiff EDC Senast ändrad.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Europe on the Internet Europa på Internet Ett urval av nyttiga websidor av Europeiska Unionen och Europa Ian Thomson Direktör, Cardiff EDC Senast ändrad."— Presentationens avskrift:

1 Europe on the Internet Europa på Internet Ett urval av nyttiga websidor av Europeiska Unionen och Europa Ian Thomson Direktör, Cardiff EDC Senast ändrad : Oktober 2012 Översatt av Marianne Mujunen Februari 2013

2 Europe on the Internet © Ian Thomson, Cardiff EDC, October 2012 Inneholl  Var kan man söka information av Europa  Information om legistifning, juridik och politiska beslut  Hålla dig uppdaterad  Information om EU politik och länder  EU –bidrag och lån, statistik  Kontakt information  Terminologi och språkmedvetenhet Nyttiga websior och andra källor För Europeiska information

3 Europe on the Internet © Ian Thomson, Cardiff EDC, October 2012 Searching for European information Söka Europeiska information EUROPA –sökning är EU:s egen sökmotor. Man hittas information om EU institutioner och representater [EUROPA innehols inte EUR-Lex informationer] Search Europa servis användas Google söktjanst i EUROPA portal sökningar. Servicen har upprattat European Journalism Centre och de fins bara på engelska. [Innehols EUR-Lex sökresultater] ECLAS är en viktig bibliografiska katalogen som handlas EU ämnen och innehols EU publikationer, akademiska böcker, tidsartiklar etc. Det är möjligt at använda tjänsten på engleska och franska [Det fins en link till hela teksten om det är möjligt] EU Bookshop har EU publikationer som man kan köpa papperskopior eller ladda elektronisk version. [alla äldre puplikationer är in möjligt i elektronisk verionen. Det fins ingen EU –dokumenter i EU Bookshop] EUR-Lex är den officiella EU –lagstiftande organs källa. EU documentten fins I den här sidan

4 Europe on the Internet © Ian Thomson, Cardiff EDC, October 2012 Searching for European information Söka Europeiska information Olika dokumentregister som Europaparlament, Europeiska unionen rad och Europeiska komissionen + Kommitte register erbjudas opublicerad EU pressmeddlandeEuropaparlamentEuropeiska unionen radEuropeiska komissionenKommitte register som fins inte i EUROPA -sök Äldre EU dokumenter är inte elektroniska möjlig men på utanfor EU organisationer databas kan man söka dessa information. Prova dessa alternativa engelsprakiga källor: 1.ArchiDokArchiDok 2.Archive of European IntegrationArchive of European Integration 3. CVCE (tidigare European Navigator (ENA))CVCE Google är tydlig medel att hitta information av EU och Europa. Generalisera inte at ALLA informationen kan hittas pa Google. OBS: Google Scholar begränsas sökresultat mest tillforliga materialGoogle Scholar Archive Repositories Använda ESO när sökas du EU dokumenter, websidor, akademiska bocker och tidninsarticlar, information av intressentgruppor, nya källor etc. [Beskrivning: engelsprakiga källor + unika samling information guider av EU politik, institutioner och länder]

5 Europe on the Internet © Ian Thomson, Cardiff EDC, October 2012  Lågstifningsakter  Primarlågstitning  kontrakten  Sekundlågstifning  Begransningar [Europeiska låg]  Direktiver [Europeiska ramlåg]  Icke-Lagstifningsakter  Europeiska begrenser  Europeiska besluter  Rekommendationer  Åsikter Europeiska Unionen Lågstiftande organ Mer information

6 Europe on the Internet © Ian Thomson, Cardiff EDC, October 2012  Domstol  Europeiska unionens domstol (C fall)  General domstol [tidigare ECFI] (T fall)  Personal domstal (F fall)  Rättsliga handlingar  Lösningar  Åsikter  Mandator Europeiska Unionen Juridisk beslutsfattande

7 Europe on the Internet © Ian Thomson, Cardiff EDC, October 2012  EU officiella tidning [1952-] EU officiella tidning  COM dokumeter [1989-] COM dokumeter  SEC dokumenter [1999-] SEC dokumenter  Eu lagstiftning katalog Eu lagstiftning katalog  Eu lagstiftning under utarbetande Eu lagstiftning under utarbetande  Enkel sökning Enkel sökning  LexAlert LexAlert  Eurovoc Eurovoc  Konsoliderade lågstiftningen Konsoliderade lågstiftningen Information av lagstifningen Medborgare sammfattning: Komission har börjad att gå genom medborgarna sammanfatningar [t.ex. DG SANCO / DG AGRI / DG RTD]DG SANCODG AGRIDG RTD EUR-Lex är officiella informationkälla av EU Äldre dada laggas tillelektronisk format småningom Det kan fins sammanfattning av EU -lagstifningen

8 Europe on the Internet © Ian Thomson, Cardiff EDC, October 2012 Europeiska gemenskapernas domstol: Rättspraxis  CURIA: Ansökningsblankett –Mållnummer CURIAAnsökningsblankettMållnummer  ECJ Pressmeddelander ECJ Pressmeddelander  Dagbok Dagbok  EUR-LEX: Sök and BladdraSökBladdra  Sammfatning av viktiga beslut Sammfatning av viktiga beslut Judisk information EG –domstolens praxis finns i EUR-Lex eller från domstolens websidan, CURIA

9 Europe on the Internet © Ian Thomson, Cardiff EDC, October 2012 Innehållar länker till IPEX och PreLex [titta ocksa] och görs sammanfattningar av viktiga frågorocksa Innehållers tidslinjen + länkar till viktiga informationkällor Kompletterande databaser för hjelpa att följa utveckling av låg och andra initiativ Följa politik: Följa EU lågstifningsförslag och andra initiativ

10 Europe on the Internet © Ian Thomson, Cardiff EDC, October 2012 EU information review of the year 2010 EU medlemlander nationella lagstifning och praxis Från EUR-Lexhittar man information av nationell lågistifning som stödjas EU lågstifning och nationella praxis som har påverkat från EU lagstignengnationell lågistifning som stödjas EU lågstifningnationella praxis som har påverkat från EU lagstigneng N-LexN-Lex erbjudas källor av flera EU medlemsstaternas lågstifning. Ibland är det möjligt att söka direkt information av nationell lågstifning, “InterParliamentaryeXchange” möjligöras tillgång till de nationella parlament EU raporter, propositione och initiativ.tillgång COSACCOSAC är EU medlemlendernas nationella komiteer konferensen. Websidan fins på engelska. European Centre for Parliamentary Research & DocumentationEuropean Centre for Parliamentary Research & Documentation fungerar som en kanal när landen parlament vill vet mer om ett annat lands parlamentiska metoder och politik. Websidan fins på engelska. Hitta länker av EU medlemlenders nationella lågstifning och praxis från e-Justis

11 Europe on the Internet © Ian Thomson, Cardiff EDC, October 2012  Europeiska Unionens Råd [till exemple] Europeiska Unionens Rådtill exemple  Europaparliamentet Europaparliamentet  Europeiska Kommissionen Europeiska Kommissionen  Register av kommittesystem Register av kommittesystem  [GammalRegister] / [List av kommitteer]GammalRegisterList av kommitteer Följa politik: Dokumentar register Trotts sina brister, ålika EU dokument registrerar hjelpas att hitta EU dokumenter i som fins engen andra tillgang till. På register fins spesielt dokument utkaster och arbetskrupper/kommitteer dokumenter

12 Europe on the Internet © Ian Thomson, Cardiff EDC, October 2012 Följa politik: Öppenhet portalen Nya Öppenhet portalen utgav i juni 2012. Portalen hjälpas medborgarna att följa EU beslutsprocess •Till går till lagstifningor •Din röst i Europe – Förhandlingar •Konsekvens analysen •Register av Expert Grupper •Kommitteeförfarande (Rådgivande gruppen) •Öppenhet register •Tillgång till dokumenter (Register) •EU stipendiater •Mänslig etik

13 Europe on the Internet © Ian Thomson, Cardiff EDC, October 2012 Följa politik : Europeiska Kommissionenn

14 Europe on the Internet © Ian Thomson, Cardiff EDC, October 2012 Följa politik: Europeiska Kommissionenn Denna websidor hittar man de viktigaste evenemang i Europeiska komissionen • Den femåriga planene [int används i 2009-2014 period men titta på President Barrosos Politiska riktlinje + Uppdatering 2011]Politiska riktlinjeUppdatering 2011 • Europeiska komissionen presidentes tal av staten i Unionens plats i 2010 [ Senaste SotU tal var i september 2012]SotU tal • Lagstifning och Programmen [2013 + Annex + Roadmap + tidigare LWPs]2013AnnexRoadmap • Komisionens veckomöte [Agenda & Protokoll]AgendaProtokoll • Komissionens dagliga verksamhet och detaljerade planer [2012]2012 • Komissionens generaldirektörar och tjänster HemmsidaHemmsida • Generaldirektörar förvaltingsplaner [Arliga förvaltingplaner /Arliga förvaltingplaner Årsredovisnings / Viktiga reporter]ÅrsredovisningsViktiga reporter Kommissionens Behandlingar 2010Behandlingar

15 Europe on the Internet © Ian Thomson, Cardiff EDC, October 2012 Följa politik: EU Budget Från de här websidor hittar man information av EU Budget • Förklaring av budgettenFörklaring av budgetten • Flerarika budgetframen [2007-13 / 2014-20]Flerarika budgetframen2007-132014-20 •Information om 2012 Budget [Samfatning]Information om 2012 BudgetSamfatning •Information om 2013 BudgetInformation om 2013 Budget Här de fins dokumenter av EU budgetforslag Och accepterans ECA genomföras EU -revision Årsraporter Särskildarapporter

16 Europe on the Internet © Ian Thomson, Cardiff EDC, October 2012  Hemsida Hemsida  Hemsidan for Europarades ordförande Hemsidan for Europarades ordförande  Pressmeddelande Pressmeddelande Följa politik: Europaradet

17 Europe on the Internet © Ian Thomson, Cardiff EDC, October 2012  Ordförandeskaption programmen  Tre Ordförande länd (Polen, Danmark and Cypern) ett och ett half året programme, juli 2011 – december 2012 Tre Ordförande länd (Polen, Danmark and Cypern) ett och ett half året programme, juli 2011 – december 2012  [Tre Konceptet / Tre ordförande länder]Tre KonceptetTre ordförande länder  Ordförande länder programmen och websidor  Cypern: EU ordforandeland, juli-december 2012 Cypern: EU ordforandeland, juli-december 2012  Arbetsprogram: Towards a Better Europe Arbetsprogram: Towards a Better Europe  Tidigare ordförandelander websidor Tidigare ordförandelander websidor  Slutsatser Slutsatser  Alla EU ordförandelandelander slutsatser 1975- Alla EU ordförandelandelander slutsatser 1975- Följa politik: EU Ordförandelander

18 Europe on the Internet © Ian Thomson, Cardiff EDC, October 2012  Rådet arbetar med två nivåer  Ministerie / Nationalla tjänsteman arbetsgrupp nivå  Ministerie  Rådets sammantråden Rådets sammantråden  Följa rådet handelser och sammantråder på natet Följa rådet handelser och sammantråder på natet  Sammantråders dagordningar: juli-december 2012 Sammantråders dagordningar: juli-december 2012  Nationella tjänstemens arbetsgrupper  List av rådets preparerad medlem [juli 2012] List av rådets preparerad medlem  Dagordningar / Reporter av sammantråden DagordningarReporter av sammantråden Följa politik: Europeiska Unionens råd

19 Europe on the Internet © Ian Thomson, Cardiff EDC, October 2012  Unionens utrikes frågor och säkerhets politik höga representant  Europeiska unionen utrikestjänste (EEAS) Följa politik: Hög representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

20 Europe on the Internet © Ian Thomson, Cardiff EDC, October 2012  Europaparlamentes verksamhet Europaparlamentes verksamhet  Senaste information Senaste information  Plenarsessioner Plenarsessioner  Lysna på plenarsessioner, april 2006- Lysna på plenarsessioner, april 2006-  EP Live EP Live  EuroparlTV EuroparlTV  Protokoll Protokoll  Antagna texter Antagna texter  Kommitteer Kommitteer Följa politik: Europaparliamentet

21 Europe on the Internet © Ian Thomson, Cardiff EDC, October 2012 Hålla dig uppdaterad: De officiella EU källor: Internet källor Ingång till Europeiska Unionen nyheter och media servis Den viktigaste databas till EU Press pressmeddelanden, tal och andra nyheter Midday ExpressMidday Express / Viktigaste Nyheter / SenasteViktigaste NyheterSenaste Från den här sidan hittar man information av EU institutioners föregående och framtidens handelse Hitta alla EU RSS flooden

22 Europe on the Internet © Ian Thomson, Cardiff EDC, October 2012  Europa på satellite (EbS) Europa på satellite (EbS)  Europarl tv Europarl tv  EP Live EP Live  Radet Live Radet Live  TV Newsroom TV Newsroom  Europeiska Centralbanken Europeiska Centralbanken Hålla dig uppdaterad: De officialla EU källor: TV / Nat repetationer

23 Europe on the Internet © Ian Thomson, Cardiff EDC, October 2012  Allman repport om Europeiska Unionens verksamhet Allman repport om Europeiska Unionens verksamhet  EUROPA: What’s New EUROPA: What’s New Hålla dig uppdaterad: De officialla EU källor

24 Europe on the Internet © Ian Thomson, Cardiff EDC, October 2012 Keeping up-to-date: EU sources Hålla dig uppdaterad: Europeiska Medebevakning

25 Europe on the Internet © Ian Thomson, Cardiff EDC, October 2012  Online nyhetskällor  EUObserver EUObserver  EurActiv EurActiv  The Parliament.COM / EUBusiness The Parliament.COMEUBusiness  Tidskrafter Tidskrafter  PressEurop PressEurop  EUFeeds EUFeeds  Financial Times: European stories Financial Times: European stories  European broadcasters (EBU) European broadcasters  Euronews Euronews  European News from: BBC / DW / France24BBCDWFrance24  European radio network: EuranetEuranet  EUX.TV EUX.TV Hålla dig uppdaterad Inofficialla källor

26 Europe on the Internet © Ian Thomson, Cardiff EDC, October 2012 Hålla dig uppdaterad: Olika nyhetskällor Dessa tidningar rbjudas nyheter på engelska

27 Europe on the Internet © Ian Thomson, Cardiff EDC, October 2012 Hålla dig uppdaterad: Social medier: Bloggar Dessa websidor sammföras olika EU fokuserad bloggar Exempel av boggar som erbjudas olika ideer om EU

28 Europe on the Internet © Ian Thomson, Cardiff EDC, October 2012 The increasing role of new media Web 2.0: Twitter Who are the key players in the EU-twittersphere? TweetLevelTweetLevel evaluates tweets Flera EU institutioner, tjänstemän, parlamentsledamöter, intressentgrupper och nyhetskällor anvendas Twitter – även samtidigt ifrågasättas sitt värdetvärdet Hålla dig uppdaterad : Social medier: Twitter Dessa websidor försökas att sammfora alla EU tweeter

29 Europe on the Internet © Ian Thomson, Cardiff EDC, October 2012 The increasing role of new media Web 2.0: Facebook Europeiska Unionens Institutioner användas Facebook (samt andra European intressentgrupper) Hålla dig uppdaterad : Social medier: Facebook

30 Europe on the Internet © Ian Thomson, Cardiff EDC, October 2012 The increasing role of new media Web 2.0: Facebook Europeiska Unionens Institutioner användas Flickr (samt andra European intressentgrupper) Hålla dig uppdaterad: Social medier: Flickr

31 Europe on the Internet © Ian Thomson, Cardiff EDC, October 2012  EUROPA: Europeiska Unionen: Politik EUROPA: Europeiska Unionen: Politik  Europaparlamentet: FactabladFactablad  EUROPA: Europeiska länder EUROPA: Europeiska länder  Europeiska Kommissionen: Directorates- General Europeiska Kommissionen: Directorates- General  A-Ö lista av EU:s webbsidor A-Ö lista av EU:s webbsidor  Ditt Europa – Till medborgarna Ditt Europa – Till medborgarna  European Sources Online: Information guider  Policy Policy  Länder Länder Information om EU länder och dessa politik

32 Europe on the Internet © Ian Thomson, Cardiff EDC, October 2012 Information on European Statistics  Eurostat Eurostat  Nyttiga Europeiska statistiska källor av: Energi och Rörlighet och Transport, Eurobarometer, ECHO, FN:ECE, OECD, WHO Världs hälsorganisation och FN’s InfoNation webbplatsEnergi Rörlighet och TransportEurobarometerECHO FN:ECEOECDWHO Världs hälsorganisationInfoNation Information om European Statistik

33 Europe on the Internet © Ian Thomson, Cardiff EDC, October 2012 Information om EU bidrag och lån ESO Information Guide Funding

34 Europe on the Internet © Ian Thomson, Cardiff EDC, October 2012 EU bidragsmottagare Lån och bidrag som är kontrollerad av EU insitutioner EU:s medlemsstater kontrollerad lån och bidrag Information om EU:s bidrag och lån mottdagare

35 Europe on the Internet © Ian Thomson, Cardiff EDC, October 2012 Contacting the EU  EU:s institutioner EU:s institutioner  EU -verk EU -verk  Kontakta Europeiska Unionen Kontakta Europeiska Unionen  EU: WhoisWho -katalog EU: WhoisWho -katalog  Commission Directory (på engelska) Commission Directory (på engelska) Kontakta Europeiska unionen

36 Europe on the Internet © Ian Thomson, Cardiff EDC, October 2012 Contacting the EU  Kontakta ledamöterna i Europaparlamentet Kontakta ledamöterna i Europaparlamentet Kontakta Europeiska unionen

37 Europe on the Internet © Ian Thomson, Cardiff EDC, October 2012 Contacting the EU  Informationkällor: Ven du kan kontakta Informationkällor: Ven du kan kontakta  Europe Direct Europe Direct  EU i ditt land [Europe Direct –ditt land] EU i ditt land Kontakta Europeiska unionen

38 Europe on the Internet © Ian Thomson, Cardiff EDC, October 2012 Contacting the EU Kontakta Europeiska unionen nformation om människor nominerade i expertgrupper och anvisas Europeiska Komissionen Hitta information om organisationer som påverkas(‘lobbying’) på EU Öppenhetsregistrets öppnades i 2011. De kombineras den gamla kommissionens lista och Europaparlamentet listan om lobbyister

39 Europe on the Internet © Ian Thomson, Cardiff EDC, October 2012 Terminological information  Översätnignshjelp Översätnignshjelp  IATE: Interinstitutional terminology -termdatabas IATE: Interinstitutional terminology -termdatabas  Ordlista Ordlista  Eurojargong Eurojargong  Förkortningar Förkortningar  Google Translator Google Translator  Altavista översättning Altavista översättning Information om terminologi

40 Europe on the Internet © Ian Thomson, Cardiff EDC, October 2012 For further information and help…  Adress: Cardiff EDC, Guest Building, Colum Drive, Cardiff, CF10 3EU Öppettider: Måndag - Freday, 09:00 - 17:00  Kontakta oss: Cardiff EDC, Information Services, Cardiff University, PO Box 430, Cardiff, CF24 ODE, Wales Tel: +44 (0)29 2087 4262 Email: edc@cardiff.ac.ukedc@cardiff.ac.uk  Websidan: http://www.cardiff.ac.uk/insrv/edc/index.html Mer information och hjälp…


Ladda ner ppt "Europe on the Internet Europa på Internet Ett urval av nyttiga websidor av Europeiska Unionen och Europa Ian Thomson Direktör, Cardiff EDC Senast ändrad."

Liknande presentationer


Google-annonser