Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bolag: Intersport Vimmerby AB Firmatecknare: Marcus Samuelsson

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bolag: Intersport Vimmerby AB Firmatecknare: Marcus Samuelsson"— Presentationens avskrift:

1 Bolag: Intersport Vimmerby AB Firmatecknare: Marcus Samuelsson

2 Sammanfattning För Intersport i Vimmerby sjunker försäljningen succesivt, vilket vi kommit fram till har flera olika anledningar. Vi har här sett till olika faktorer i mikro- och makromiljö och även undersökt företagets interna situation som kan ha haft denna effekt. På så vis har vi funnit möjligheter vi tror kan ge företaget chans att komma en bit på vägen i att hitta tillbaka till den lönsamhet man hade i sitt startskede.

3 Inledning Inom sportbranschen i Sverige har det skett en dramatisk utveckling det senaste århundradet. Under 2008 och 2009, då finanskrisen drabbade världen gick branschen istället i omvänd riktning. Omsättningen ökade från 18,4 miljarder kronor 2008 till 21,8 miljarder kronor En av de ledande aktörerna i branschen är Intersport som även är en internationell koncern. Intersport Sverige AB bildades 1974 genom sammanslagning av sportfackhandlare i syfte att klara ökad konkurrens från varuhus och det finns idag 150 butiker runt om i landet. Till dessa hör Intersport Vimmerby.

4 Bakgrund - Bolaget startades i mars år 1988 av Lars och Marcus Samuelsson. - År 2010 hade man en omsättning på 1200 TKR, en kassalikviditet på % och soliditet på % samt vinstmarginal på %. - Försäljningen i Vimmerby har under utvecklats negativt och fortsätter successivt att sjunka. Figur: Försäljningsutveckling. (Samuelsson, 2012)

5 Affärsidé Vision & Mission
”Intersport ska erbjuda ett komplett sortiment för sport och aktiv fritid av god kvalitet till konkurrenskraftiga priser samt service och fackkompetens som tillsammans gör Intersport till ett naturligt inköpsställe av sportprodukter för majoriteten av konsumenter på respektive butiks lokala marknad” Vision & Mission ”Vi vill vara kundens självklara och bästa mötesplats för sportupplevelser och shopping. Vi vill med passion och personligt engagemang att alla kunder ska lämna butiken med en wow-upplevelse”

6 STP-Process - Ungdomar (ålder 15-19)
Segmentering - Ungdomar - Medelåldern - Sportentusiaster - Äldre Positionering - Klarhet - Jämnhet - Trovärdighet - Konkurrensmässighet Urval - Ungdomar (ålder 15-19) - Barnfamilj och turister - Sportentusiaster - Sportentusiaster +55 (potentiell grupp enligt Samuelsson)

7 Figur: Marknadsmixen, 4-P. (Torstensson, 2012)
Pris -Rekommenderade pris från centrala Intersport - Garanterar bästa pris genom samarbete med centrala e-handeln Plats - Väletablerad i området - E-handeln - Öpperttider Påverkan - Marknadsbearbetning sköts centralt - Lokala Intersport samarbetar med olika föreningar - Har en plan att sända TV-reklam lokalt Produkt - Centrala Intersports tre sortimentansvariga väljer produkter Figur: Marknadsmixen, 4-P. (Torstensson, 2012)

8 Figur: Marknadsmixen, 7-P. (Konkurrentanalys.eu, 2010)
Pris Plats Påverkan Fysiska bevis Process Personal Produkt Personal: - Motivera personalen ständigt - Har introduktions-, utvecklingsprogram och rena produktutbildningar för nyanställda - Utför utvecklingssamtal för de ordinarie anställda Process: - Gemensamma rutiner inom verksamheten för klagomål, etc. - Trygghet hos kunden vid e-handeln Fysiska bevis: - Hemtrevlig och ren, men lite rörig - Regel för personalens klädsel och uppförande - Deras färger är blått och rött Figur: Marknadsmixen, 7-P. (Konkurrentanalys.eu, 2010)

9 PESTEL Ekonomisk påverkan Sociokulturell påverkan
- Att det är lågkonjunktur tycker man inte på Intersport Vimmerby att man påverkas nämnvärt av. Det ligger istället mer i konsumentens osäkerhet och hur mycket man har att konsumera för. Människor vill och väljer att vara aktiva, vare sig de är arbetslösa eller inte. - Prispress är något man kan känna av i tuffare tider. Men konsumenter vill fortfarande köpa kvalitetsprodukter. Sociokulturell påverkan - Inverkan sker främst från trender och livsstilsinställning hos invånarna i kommunen. Framförallt märker man ett intresse hos den äldre generationen på 55 år och uppåt som också är en köpstark kategori. - Intersport följer BSCI:s (Business Social Compliance Initiative) uppförandekod enligt FN:s deklaration om mänskliga rättigheter som omfattar t.ex. förbud mot barn- och tvångsarbete, diskriminering och rätt till facklig anslutning. Man har även inlett ett samarbete med BRIS.

10 PESTEL Politisk/Juridisk påverkan - Man talar om Intersport centralt och lokalt. Vimmerbybutiken är frivilligt med i Intersport, och påverkar den svenska organisationen men Intersport bestämmer själva i viken riktning de vill. - Juridiskt är man bunden av avtal, om hur man ska förhålla sig till Intersport samt hur man avtalar med olika leverantörer långsiktigt. Ekologisk påverkan - Intersport arbetar aktivt för att deras produkter inte ska innehålla miljöskadliga eller förbjudna kemikalier, man ställer krav på sina leverantörer. Teknologisk påverkan - Ökad konkurrens från internetbutiker som kan erbjuda konsumenten fördelaktigare pris. Personlig kontakt med produkter och säljare och deras expertis har dock fortfarande stor betydelse, vilket aldrig internetbutiker kan ersätta.

11 Porters fem krafter Nya aktörer Leverantörer Branschrivalitet Köpare
Leverantörers förhandlingsstyrka Hot från nya aktörer Leverantörer Branschrivalitet Köpare Substiut Hot från sutstitut Köparnas förhandlingsstyrka Figur: Porters femkraftsanalys. (Konkurrentanalys, 2010, Jobber och Fahy, 2009)

12 Porters fem krafter Substitut - Man vill infinna sig i att det finns olika kvalitet och varianter samt att vissa produkter är bättre än andra. Känslan av att bära kvalitet är stolthet. Det finns även billigare varor som kan kännas som en stolthet att bära. Nya aktörer - Nya aktörer på marknaden idag kan också anses vara konkurrenter. Linköping är en av de mest konkurrerande städerna och har nästan alltid varit när det gäller handel gentemot Vimmerby. Internet - e-handeln är även en stark konkurrent. Köpare - Den servicegrad som Intersport ska erbjuda är deras viktigaste medel för att de ska handla hos dem. Leverantörer - Utvecklingen inom leverantörer går framåt. Exempelvis en ”toppjoggingsko” från Asics kan man sakta se sjunka i pris om man jämför från flera år tillbaka. Om man vill ha en bra produkt så får man betala för den. Kvalitet är en förutsättning, en hygienfaktor och en självklarhet när det kommer till Intersport.

13 SWOT Figur : SWOT-analys. (Jobber och Fahy 2009)

14 Ansoff Matrix Man strävar efter störst marknadsandel. När det gäller lönsamhet vill man ha en avkastning som ligger på 5-10 %, vilket möjliggör investering och utveckling. Försäljningsmål är en tillväxt med lönsamhet, likt den 2010, vilket var ett år med enorm tillväxt. Försäljningen är dock inte gigantiskt stor i Vimmerby utan det gäller att anpassa kostnaderna. Produkt Existerande- marknader Existerande Produkt Ny produkt Marknader Marknads- penetration Produkt- utveckling Nya marknader Marknads- utveckling Diversifiering Figur: Ansoffmatrisen. (Rosenfall, 2012)

15 Kärnstrategi Intersport Vimmerbys kärnstrategi är det som genomförs lokalt i form av marknadsinsatser för att öka kundtrafik, vilket är det viktigaste. Att skapa ett gott förtroende till kunden leder till god lönsamhet och trogna kunder.

16 Porters värdekedjemodell och Konkurrensstrategi
- Intersport Vimmerbys konkurrensövertag är varumärkesvärdet för Intersport, prioriterad produktportfölj samt konkurrenskraftig kundservice. För att skapa fördel i bransch- och lokal konkurrens, ska vi granska företagets resurser och kapacitet som kan bidra till övertag utifrån målmarknad och målgrupper. Huvudaktiviter i värdeskapandet Leverantörsförvaltning Lager och lagerkontroll Marknadsföring och försäljning Kundservice Varje stödaktivitet bidrar till samtliga huvudaktiviteter Förvärvande Teknikutveckling HRM (Human Resource Management) Företagets infrastruktur Konkurrensstrategi Att förstärka relationen mellan personal och kunden Att erbjuda värde till kunder Att främja marknadsföring Att förbättra kostnadsstruktur Figur:

17 Marknadsföringsåtgärder
Plats - Inga stora åtgärder behövs eftersom… - Viktigt att bevaka samarbete med fysiska butiken i Vimmerby och nystartade centrala e-butiken. Produkt - Eftersom de inte kan välja produktsortimentet själva, kan de istället analysera vad som är populära produkter inom sortimentet de har. - Öka lagret på antalet egna märken om de lyckas få märkesigenkännande hos kunderna till följd av rätt marknadskommunikation (se påverkan). Pris - Inga stora åtgärder behövs p.g.a. … Påverkan Genomför “Buzz marketing” och skapa “word-of-mouth” genom att starta t.ex. Facebook-sida Personal - Utvecklingssamtal för alla, ej enbart för de ordinarie anställda utan också övriga personalen Processer - Inga stora åtgärder behövs Fysiska bevis - Butikens exponering förbättras

18 Budget Resultatbudget Intäkter:
Nettoomsättning utökade öppettider kr Nettoomsättning Buzz marketing 7200 kr Summa intäkter kr Kostnader: Personalkostnad utökade öppettider 9960 kr Varukostnad utökade öppettider kr Personalkostnad för Buzz marketing 1992 kr Varukostnad Buzz marketing 3360 kr Summa kostnader kr Resultat: kr

19 Tack för att ni lyssnade! 
Emelie Schiöld Sarah Youssif Jessica Lundgren Haruka Fujiki Jinyan Liu

20 Referenslista Med fler.. Tryckta källor
Jobber, D. & Fahy, J. (2009). Foundations of marketing. McGraw-Hill Education. UK. Elektroniska källor Börjesson, M. (2011). Svensken motionerar mer. (HTML) Tillgänglig: <http://www.goteborgsvarvet.se/Lopare/Nyheter/Arkiv/Aktuellt/Svensken-motionerar-mer/> ( ) Consumerpsycologist. (2010). Segmentering. (HTML) Tillgänglig: <http://www.consumerpsychologist.com/cb_Segmentation.html> ( ) Computersweden. (2010). Intersport lämnade Lawsons affärssytem för Microsofts. (HTML) Tillgänglig: <ttp://computersweden.idg.se/2.2683/ /intersport-lamnade-lawsons-affarssystem-for-microsofts> ( ) 121. (2012). Marcus Samuelsson fastigheter AB.(HTML) Tillgänlig: <http://www.121.nu/onetoone/foretag/marcus-samuelsson-fastigheter-ab> ( ) Bilder Konkurrentanalys.eu. (2010). Marknadsföringsmixen - 4P. (HTML) Tillgänglig: <http://www.konkurrentanalys.eu/2010/08/marknadsforingsmixen-4p.html> ( ) Rosenfall. T. (2012). Porters generella strategier. (PDF) Tillgänglig: <http://www.iei.liu.se/fek/frist/fek1hel/mafo/filarkiv/ /FEK_mafo_global2012.pdf> ( ) Torstensson, F. (2012). Kotlers 4P. (HTML) Tillgänglig: <http://ftorstensson.com/2012/10/11/kotlers-4p/> ( ) Intervju Samuelsson, Marcus, VD – Grundare av Intersport i Vimmerby AB, Intersport Vimmerby. Personlig intervju Med fler..


Ladda ner ppt "Bolag: Intersport Vimmerby AB Firmatecknare: Marcus Samuelsson"

Liknande presentationer


Google-annonser