Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

i30-SPC/ INU-vision 3 November, 2005

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "i30-SPC/ INU-vision 3 November, 2005"— Presentationens avskrift:

1 i30-SPC/ INU-vision 3 November, 2005
Produktpresentation i30-SPC/ INU-vision 3 November, 2005

2 i30-SPC, INU-vision 3 Marknadens krav & tendenser Systemlösning
i30-SPC, webbaserat styr- & övervakningsenhet INU-vision 3, Driftinformationssystem

3 Marknadens krav och tendeser
Större systemlösningar, ökad tillgänglighet, (Kommuner, Landsting, Privata och Statliga företag etc.) Öppna IT-protokoll och standarder, (TCP/IP, FTP, NTP, HTTP, SMTP, SQL etc.) Ökad användarvändlighet, Webb-funktionalitet, inbyggda pekbildskärmar för ökad systemkunskap i anläggningar Ökade krav på insamling av mätvärden för analysering av energi och inomhusklimat Energibesparing, (40% av energiförbrukningen i Sverige kommer från bygg- och fastighetssektorn) Sammanfattning av marknadens krav

4 Naturlig utveckling av bef. system
i30-SPC, Systemlösning Webbaserat styr- och reglersystem Bygger på funktionaliteten i PSR-2000 och INU-vision Inbyggt nätverksanslutning Naturlig utveckling av bef. system

5 Modern teknik inom byggnadsautomation
i30-SPC Friprogrammerbart styr-, regler och övervakningssystem baserat på standard IT-teknik, vilket innebär att befintliga investeringar i nätverk, datorer m.m. utnyttjas. Webbaserat användargränssnitt med dynamiska flödesbilder, trendgrafer, larmlista, funktionsbeskrivning etc. och är därmed inte beroende av en central leverantörsprogramvara, drivrutiner eller licenser etc. Modern teknik inom byggnadsautomation

6 i30-SPC, Webbaserat användargränssnitt
Förberedd för direktanslutning i nätverk genom inbyggt TCP/IP- modem, vilket innebär gjorda IT- investeringar utnyttjas, istället för extrakostnader i form av telefonmodem och trafikavgifter. Full möjlighet att på plats, eller på distans, göra omprogrammering av systemets funktioner, vilket innebär en ökad funktionalitet. MODBUS & M-Bus kommunikation direkt med övriga tekniska system, t.ex. GOLD-agg., kylmaskiner, energimätare m.m. Ökad tillgänglighet genom webbgränssnitt

7 i30-SPC, Distribuerbara I/O-moduler
Placeras på strategiska platser i byggnaderna (500m från DUC, FLAK 2*2) Använder bef. givare & kablage (Pt100, Pt1000, NTC 20, Ni1000) 2 modeller Digital resp. Analog, kombineras fritt, max 16st, (8AI/ 8AU, 16DI/ 12DU) Omkopplare för manuell-0-aut placerad på modul Lysdiodindikering för resp. in-/ utgång Kompatibel med normcentral, Jackbara anslutningar Flexibla och kostnadseffektiva installationer

8 i30-SPC, Inbyggda pekbildskärmar
Användargränssnittet presenteras via standard webbläsare i PC, inbyggda grafiska touchbildskärmar i apparatskåp eller via en vanlig handdator, PDA, vilket ger användarna en ökad tillgänglighet. Genom en inbyggd grafisk pekbildskärm i apparatskåpet får du en hög funktionalitet, ökad systemkunskap Från pekskärmen kan samtliga i30 i fastighetsbeståndet nås Pekbildskärmen ger ett enkelt handhavande

9 Grafiskt användargränssnitt i mindre installationer
i30-SPC, PDA-gränssnitt Via en handdator (PDA) har du möjlighet att på plats, eller på distans, sköta fastigheten genom flödesbilder, funktionsbeskrivningar, larmstatus och övriga inställningar PDA’n ansluts trådlöst (bluetooth/ radionätverk) eller via kablage (RS-232/ RJ45) Ingen programvara är nödvändig, endast Internet Explorer används Grafiskt användargränssnitt i mindre installationer

10 i30-SPC, Dynamiska flödesbilder
i30-SPC ger dig all information via ett användarvänligt webbgränssnitt såsom dynamiska flödesbilder, trendgrafer, larmstatus, funktionsbeskrivningar etc. Trädstrukturen visar samtliga ingående system. Övriga anläggningar i nätverket kommer automatiskt upp i trädstrukturen Användare och behörighetsnivåer distribueras automatiskt mellan olika i30 Enkelt och överskådligt användargränssnitt

11 i30-SPC, Funktionsbeskrivningar
Till varje system kopplas funktionsbeskrivningar vilket underlättar informations- hanteringen All driftinformation samlad på ett ställe

12 Utökad lagrningskapacitet
i30-SPC, Trendkurvor Trendfunktionalitet med möjlighet till zoom etc. Lagring av samtliga I/O-signaler sker som standard med 5 min intervall i 2 veckor Utökad lagrningskapacitet

13 Spårbarhet av alla typer av händelser
i30-SPC, Händelser Händelselistan ger en spårbarhet över gjorda förändringar i anläggningen Alla händelser såsom larmaktiveringar, inloggningar, börvärdesändringar m.m. Spårbarhet av alla typer av händelser

14 i30-SPC, WeatherGain, Enloss
Meterologiska data Utomhustemperatur Sol Vind Byggnadsdata Läge Egenskaper Användningssätt ET-prognos Timvärden 5-dygnsprognoser Uppdatering varje dygn Den ”Ekvivalenta Temperaturen”, ET, beräknas med hjälp av värmebalansmodellen ENLOSS som utvecklats vid SMHI. Styr uppvärmingen utifrån kommande väder

15 i30-SPC, WeatherGain, Ekvivalent temperatur
Utnyttjar solens gratisenergi Sänker effektuttaget Tar hänsyn till alla väder- parametrar Jämförelse mellan utomhus- och ekvivalent temperatur

16 i30-SPC, WeatherGain, Referenser
Korr värmeförbrukning MWh (Energiindex) 19kWh/m2 i besparing

17 i30-SPC, WetaherGain, Referenser
Korr värmeförbrukning MWh (Energiindex) 37kWh/m2 i besparing

18 Väderprognosstyrning, en etablerad funktion
i30-SPC, WeatherGain Utvecklad tillsammans med SMHI ’95-’96 Bostäder, skolor, sjukhus, vårdcentraler, kontor etc. Bästa tekniska innovation inom Honeywell Europa 1997 Ca m2 prognosstyrd yta i Sverige Eslövsbostäder, Jönköpings kommun, Trollhättans kommun, Försäkringskassan Sthlm, Världskulturmuseet, GE Real Estate, Kronobergs landsting, Västfastigheter, Östergötlands landsting m.fl. Väderprognosstyrning, en etablerad funktion

19 i30-SPC, Sålda objekt/ Referenser
AB Bostäder Borås - ACC Inomhusklimat - Akademiska hus, Örebro - Birka Värme - Bollebygds kommun - Bonnierfastigheter - Brf. Blå Ros - Brf. Gula Höja - Dilligentia, Sthlm - Eklandia, Göteborg - Finnvedens Lastvagnar - Holmgrens Bil - HSB Malmö (Turning Torso) - ITT Flygt - Konsum Norrbotten - Kronobergs landsting - Lindesbergs lasarett - Lundby Södra - Linköpings kommun - LuleBo - Lyckhems samf. Göteborg - Markaryds kommun - Nora kommun - Olov Lindgren, Stockholm - Pandox AB - Pitebo - Rimbo Leisure center - StoraEnso - Skånemejerier - Geijer Timber - Vittra, Stockholm - Volvo IT - Volvo Powertrain - Västfastigheter Borås - Vätterhem, Jönköping - Wallenstam Göteborg i30-SPC, olika typer av kunder över hela landet

20 Centrala funktioner i större byggnadsbestånd
Övergripande behov Energi- & Klimatuppföljning, Simulering, Analys, Felsökning Gemensam larmhantering, vidaresändning SMS, E-post etc. Administration av användare, behörighet & rättigheter Centrala funktioner i större byggnadsbestånd

21 INU-vision 3, Egenskaper
Bakåtkompabilitet Styr & reglersystem, (PSR-32, INU-REG, PSR-2000), Återanvänder all köpt ingenjörstid i form av bilder, larm och energi- & klimatrapporter Framtidssäkra IT-miljö - Windows/ Nätverk/ Webb/ Databas Kapacitet, ökat antal DUC:ar, larm, datainsamling Funktionalitet Driftoptimeringsverktyg, Simulering, Funktionstext, Sekvensprogram, Datablad,Integrering med Drift & Underhåll, CAD Integrering av andra system i byggnaderna, OPC-stöd Ökad möjligheter till kundanpassningar, Energi- & Klimatrapporter till verksamheter, Händelserapporter m.m. Användarmiljö Ökad användarvänlighet - Gemensam trädstruktur, bilder, larm & rapporter Webbgränssnitt - Samma användarhantering som skarp klient Konstruktionsverktyg - Ett verktyg för bild, larm & datainsamling Enkel administration av Användare – Behörighet & Rättigheter Såväl bakåtkompabilitet som framtidssäkring

22 Problem med SÖ-system idag…
Fabrikatsberoende protokoll Pollade lösningar, I/O-servrar Prestandaproblem, loggningar, tillgänglighet Försök till ”Öppna standarder” inom byggnadsautomation: Hermes, LON, EIB, BacNet, ProfiBus m.fl. Licenskostnader/ punkt och licenskostnader/ användare Nuvarande systemlösningar Minimal funktionalitet via drivrutiner, utvecklas i efterhand Ofta pollade system vilket belastar kommunikation/ nätverk Problem med entreprenadgränser Kunden ansvara för DHC-funktion, eller blir beroende av leverantör/ konsult Prestandaproblem loggningar/ tillgänglighet

23 Systemlösning i30-SPC/ INU-vision 3
HTTP/ HTTPS Kommunikation mellan Web-DUC:ar och Klient IE/ JAVA Bildvisningsprogram RAS/ VPN Jouråtkomst SMTP Larmvidaresändning, Väderprognoser etc. LDAP Behörighetskontroll NTP Tidsynkronisering FTP Programladdning SOAP Integration SQL/ ODBC Lagring OPC Kommunikation mot bef. System SMS Larmvidaresändning Kundkrav: Loggning av allt – Underlag för driftoptimering Ökad tillgänglighet – Tekniker, Jour, Förvaltning, Hyresgäster, Konsulter, Entreprenörer Öppenhet/ Valfrihet – Konkurrensutsättning All information lagras i öppet databasformat vilket ger större möjlighet till integration Strukturering av all typ av information, servera information när man vill ha den. ”Skarpa” och webbklienter skall ha samma användarfunktionalitet. Använder kommunikationsstandarder inom IT

24 INU-vision 3, Användargränssnitt
Användargränssnittet bygger på trädstrukturen som innehåller aktuellt bestånd Olika användare kan tilldelas olika behörighetsområden och behörighetsnivåer Även grafiska översiktsbilder kan användas för navigering Genom att välja aktuell ”flik” nås önskad information om vald byggnad, såsom larmlista, flödesbilder, rapporter, dokument m.m. Rapporter visar aktuella rapporter utifrån vald fastighet/ byggnad i trädet. Rapporter skall sorteras i bokstavsordning. Manuell inmatning via webbklient. Alla rapporttyper i webformat, och skall ligga i ”trädet”, ej i menyer, ger olika användargränssnitt. Alla rapporter, även i webbformat, ”on-demand”. Sättet att skapa rapporter behöver ändras, först väljer man t.ex. ”Förbrukningsrapport”, därefter Värme, El, Vatten eller Kyla. Grafisk presentation av väderprognoser. Uppkopplingstidsrapporter för telefonmodem. Energilarm vid överskridandet av budget. Enkelt och överskådligt användargränssnitt

25 INU-vision 3, Larmpresentation
Larmlistan presenterar aktuell larmstatus i anläggningen vad gäller nya och kvitterade larm Möjlighet att för resp. larm presentera antalet tidigare aktiveringar s.k. larmhistorik Larm kan vidaresändas till SMS, e-post, fax etc. Anteckningar kan skapas till respektive larm Aktuell larmstatus i anläggningen

26 INU-vision 3, Flödesbilder
Flödesbilderna presenterar aktuell driftsinformation med möjlighet till ändringar av börvärden, tidkanaler etc. Till varje flödesbild är möjligt att koppla anteckningar Flödesbilder med aktuell driftstatus

27 INU-vision 3, Trendkurvor
Trendkurvor för uppföljning och analys, flera olika kurvor kan presenteras, funktioner för zoom m.m. Möjligheter att anpassa utseendet Export av mätvärden för externt bearbetning Trendkurvor för analys och uppföljning

28 INU-vision 3, Funktionsbeskrivningar
Till varje system kan funktionsbeskrivningar kopplas vilket underlättar informationshanteringen Funktionsbeskrivingar kopplade till resp. system

29 INU-vision 3, Sammanställningsrapport
Sammanställningsrapporten visar överskådligt den viktigaste information vad gäller energi och klimat Värme, El & vatten jämfört med budget Aktuella nyckeltal/ m2 Antal larm innevarande månad Inomhustemperatur och luftkvalité jämfört med tidigare månad Byggnadens instrumentpanel – all information samlad

30 INU-vision 3, 10-årsrapport
10-årsrapporten visar utvecklingen och tendenserna för el- och värmeförbrukningen i byggnaden Indikering av trend för framtida förbrukning Samlad energiförbrukning över en 10-årsperiod

31 INU-vision 3, Områdesrapport
Områdesrapporten visar olika byggnaders nyckeltal vad gäller el och värme Jämförelse mellan ingående byggnader Byggnadernas yta indikeras genom storleken på cirklarna Överblick över ett byggnadsbestånd

32 Alltid uppdaterad information angående förbrukning
INU-vision 3, Elrapport Aktuell elförbrukning presenteras såväl som förbrukad som ackumulerad Jämförelse med budget All information presenteras även med siffror i tabellform Nyckeltal kWh/m2 Alltid uppdaterad information angående förbrukning

33 INU-vision 3, Effektrapport
Effektrapporten visar t.ex. toppeffektuttaget över hela månaden Möjlighet att mäta effekten i max, medel eller 90-percentil Kontroll på att rätt abonnerad effekt används

34 INU-vision 3, Värmeförbrukning
Aktuell värmeförbrukning presenteras såväl som förbrukad som ackumulerad Korrigering med graddagar eller energiindex Jämförelse med budget All information presenteras även med siffror i tabellform Nyckeltal kWh/m2 Alltid uppdaterad information angående förbrukning

35 INU-vision 3, Energisignatur
Energisignaturen visar byggnadens värmebehov vid olika utomhustemperaturer. Underlag för energioptimering, pumpstoppsfunktioner etc. Jämförelse kan ske mellan olika tidsintervall, för att t.ex. jämföra karaktäristik före och efter energieffektivisering Visar byggnades karaktäristiska värmebehov

36 INU-vision 3, Kostnadsrapport
Genom att ange aktuella tariffer och kostnader för media presenteras aktuella kostnader Jämförelse mellan aktuella kostnader och budget Presentation av nycketal, t.ex. kr/m2 Presentation av förbrukningar i kostnader

37 INU-vision 3, Simulering
Driftoptimeringsvertyg som beräkningsmodeller på t.ex. ventilationsaggregats energifröbrukning Resultatet av en förbättrad återvinningsgrad, eller t.ex. 3-timmars förlängd drift avläses i såväl energiförbrukning som kostnad. Simulering av driftskostnader genom enkla vertyg

38 INU-vision 3, Arbetetsordersystem
Den öppna databasmiljön i INU-vision 3 möjliggör integrering av t.ex. bef. verksamhetssystem såsom arbetsordersystem Integrering av bef. verksamhetssystem

39 INU-vision 3, Dokumentarkiv
Trädstrukturen möjliggöra integrering av byggnadsrelaterade dokument Planritningar, apparatskåpsritningar m.m. Samordning av relaterade dokument

40 INU-vision 3, Hjälpfunktioner
Hjälpfunktioner finns inbyggda i programmet Hjälpfunktioner inbyggda i systemet

41 Turning Torso, Referensanläggning
Honeywell har fått förtroendet i en mångmiljonorder av HSB Malmö att förse projekt "Turning Torso" med modern byggnadsautomation. Ordern är ytterligare exempel på att vi ligger i framkant när det gäller modern byggnadsautomation, samt också ett bevis på att Honeywell är en pålitlig och etablerad aktör på marknaden I projektet kommer övervakningssystemet INU-vision användas med såväl redundans som ett modernt webbgränssnitt för att erhålla en hög säkerhet och ett användarvänligt gränssnitt. "Turning Torso" kommer dessutom att förses med den unika funktionen WeatherGain, för att erhålla det bästa inomhusklimatet med lägsta möjliga energiförbrukning och därmed också lägre miljöpåverkan.

42 Turning Torso, Systemlösning

43 Volvo Powertrain, Skövde

44 Västfastigheter, Borås

45 ITT Flygt, Emmaboda

46 Fastighetsförvaltning via Internet
Centrala funktioner såsom energistatistik och larmhantering tillhandahålles genom EKO-torgets fastighetsportal tillsammans med ett webbaserat användargränssnitt av flödesbilder, larm och energirapporter etc. Larm kan vidaresändas som SMS, fax, e-post etc. Flödesbilder Energi- & klimatuppföljning Larmstatus Larmvidaresändning All funktionalitet åtkomlig via Internet

47 BELOK – Tekniktävling SÖ-system
Vad är BELOK - Beställargruppen lokaler, BELOK, samarbete mellan Energimyndigheten och Sveriges största fastighetsägare. (totalt 26 milj. m2) Målsättning är att energieffektiva system och produkter tidigare skall komma ut på marknaden. Vision - Skapa en grupp av fastighetsägare med kommersiella lokaler som fäster stort värde på samverkan i frågor som rör effektiv energianvändning och miljöfrågor. Plattform - Huvudinriktningen är att minska beroendet av energi i form av värme och el, samt att minska påverkan på miljön. Syfte med teknikupphandlingen - Det övergripande syftet är att SÖ-system skall vara ett verktyg med vars hjälp ett gott inneklimat och en låg förbrukning av köpt energi skall kunna säkerställas i byggnader under deras brukstid.

48 BELOK – Tekniktävling SÖ-system
Utlåtande från juryn, Eskilstuna Juryn anser att längden på tävlingstiden var för kort med hänsyn till de högt ställda kraven. Juryn föreslår fortsatt utvärdering i fullskala i testobjekt av förslag 1, 4 och 6. Följande delfunktioner är värda att uppmärksammas i de en enskilda tävlingsförslagen: Tävlingsförslag 1: (Honeywell INUcontrol) ”Har visat god vilja att inom en snar framtid uppnå tekniktävlingens syften beträffande avvikelsehantering” ”Webbgränssnittet” ”Förslag till energipresentation” Steg 2 – From sept. ’04 tom aug ’05 kommer utvärdering göras på de 3 olika objekten.

49 BELOK, Kv. Lillsätra, Stockholm

50 Vision ”Att utmana teknologin så att vi gemensamt med våra kunder skapar fastigheter med god driftsekonomi, och ett inomhusklimat samt utomhusmiljö som får människor att må bättre”.

51


Ladda ner ppt "i30-SPC/ INU-vision 3 November, 2005"

Liknande presentationer


Google-annonser