Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Produktpresentation i30-SPC/ INU-vision 3 November, 2005.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Produktpresentation i30-SPC/ INU-vision 3 November, 2005."— Presentationens avskrift:

1 Produktpresentation i30-SPC/ INU-vision 3 November, 2005

2 2 i30-SPC, INU-vision 3 • Marknadens krav & tendenser • Systemlösning • i30-SPC, webbaserat styr- & övervakningsenhet • INU-vision 3, Driftinformationssystem

3 3 Marknadens krav och tendeser • Större systemlösningar, ökad tillgänglighet, (Kommuner, Landsting, Privata och Statliga företag etc.) • Öppna IT-protokoll och standarder, (TCP/IP, FTP, NTP, HTTP, SMTP, SQL etc.) • Ökad användarvändlighet, Webb-funktionalitet, inbyggda pekbildskärmar för ökad systemkunskap i anläggningar • Ökade krav på insamling av mätvärden för analysering av energi och inomhusklimat • Energibesparing, (40% av energiförbrukningen i Sverige kommer från bygg- och fastighetssektorn) Sammanfattning av marknadens krav

4 4 i30-SPC, Systemlösning •Webbaserat styr- och reglersystem •Bygger på funktionaliteten i PSR-2000 och INU-vision •Inbyggt nätverksanslutning Naturlig utveckling av bef. system

5 5 i30-SPC •Friprogrammerbart styr-, regler och övervakningssystem baserat på standard IT-teknik, vilket innebär att befintliga investeringar i nätverk, datorer m.m. utnyttjas. •Webbaserat användargränssnitt med dynamiska flödesbilder, trendgrafer, larmlista, funktionsbeskrivning etc. och är därmed inte beroende av en central leverantörsprogramvara, drivrutiner eller licenser etc. Modern teknik inom byggnadsautomation

6 6 i30-SPC, Webbaserat användargränssnitt •Förberedd för direktanslutning i nätverk genom inbyggt TCP/IP- modem, vilket innebär gjorda IT- investeringar utnyttjas, istället för extrakostnader i form av telefonmodem och trafikavgifter. • Full möjlighet att på plats, eller på distans, göra omprogrammering av systemets funktioner, vilket innebär en ökad funktionalitet. •MODBUS & M-Bus kommunikation direkt med övriga tekniska system, t.ex. GOLD-agg., kylmaskiner, energimätare m.m. Ökad tillgänglighet genom webbgränssnitt

7 7 i30-SPC, Distribuerbara I/O-moduler •Placeras på strategiska platser i byggnaderna (500m från DUC, FLAK 2*2) •Använder bef. givare & kablage (Pt100, Pt1000, NTC 20, Ni1000) •2 modeller Digital resp. Analog, kombineras fritt, max 16st, (8AI/ 8AU, 16DI/ 12DU) •Omkopplare för manuell-0-aut placerad på modul •Lysdiodindikering för resp. in-/ utgång •Kompatibel med normcentral, Jackbara anslutningar Flexibla och kostnadseffektiva installationer

8 8 i30-SPC, Inbyggda pekbildskärmar •Användargränssnittet presenteras via standard webbläsare i PC, inbyggda grafiska touchbildskärmar i apparatskåp eller via en vanlig handdator, PDA, vilket ger användarna en ökad tillgänglighet. •Genom en inbyggd grafisk pekbildskärm i apparatskåpet får du en hög funktionalitet, ökad systemkunskap •Från pekskärmen kan samtliga i30 i fastighetsbeståndet nås Pekbildskärmen ger ett enkelt handhavande

9 9 i30-SPC, PDA-gränssnitt •Via en handdator (PDA) har du möjlighet att på plats, eller på distans, sköta fastigheten genom flödesbilder, funktionsbeskrivningar, larmstatus och övriga inställningar • PDA’n ansluts trådlöst (bluetooth/ radionätverk) eller via kablage (RS-232/ RJ45) •Ingen programvara är nödvändig, endast Internet Explorer används Grafiskt användargränssnitt i mindre installationer

10 10 i30-SPC, Dynamiska flödesbilder •i30-SPC ger dig all information via ett användarvänligt webbgränssnitt såsom dynamiska flödesbilder, trendgrafer, larmstatus, funktionsbeskrivningar etc. •Trädstrukturen visar samtliga ingående system. •Övriga anläggningar i nätverket kommer automatiskt upp i trädstrukturen •Användare och behörighetsnivåer distribueras automatiskt mellan olika i30 Enkelt och överskådligt användargränssnitt

11 11 i30-SPC, Funktionsbeskrivningar •Till varje system kopplas funktionsbeskrivningar vilket underlättar informations- hanteringen All driftinformation samlad på ett ställe

12 12 i30-SPC, Trendkurvor •Trendfunktionalitet med möjlighet till zoom etc. •Lagring av samtliga I/O-signaler sker som standard med 5 min intervall i 2 veckor Utökad lagrningskapacitet

13 13 i30-SPC, Händelser •Händelselistan ger en spårbarhet över gjorda förändringar i anläggningen •Alla händelser såsom larmaktiveringar, inloggningar, börvärdesändringar m.m. Spårbarhet av alla typer av händelser

14 14 Den ”Ekvivalenta Temperaturen”, ET, beräknas med hjälp av värmebalansmodellen ENLOSS som utvecklats vid SMHI. Meterologiska data • Utomhustemperatur • Sol • Vind Byggnadsdata • Läge • Egenskaper • Användningssätt ET-prognos • Timvärden • 5-dygnsprognoser • Uppdatering varje dygn i30-SPC, WeatherGain, Enloss Styr uppvärmingen utifrån kommande väder

15 15 i30-SPC, WeatherGain, Ekvivalent temperatur •Utnyttjar solens gratisenergi • Sänker effektuttaget • Tar hänsyn till alla väder- parametrar Jämförelse mellan utomhus- och ekvivalent temperatur

16 16 Korr värmeförbrukning MWh (Energiindex) i30-SPC, WeatherGain, Referenser 19kWh/m 2 i besparing

17 17 Korr värmeförbrukning MWh (Energiindex) i30-SPC, WetaherGain, Referenser 37kWh/m 2 i besparing

18 18 • Utvecklad tillsammans med SMHI ’95- ’96 • Bostäder, skolor, sjukhus, vårdcentraler, kontor etc. • Bästa tekniska innovation inom Honeywell Europa 1997 • Ca 1 100 000m2 prognosstyrd yta i Sverige • Eslövsbostäder, Jönköpings kommun, Trollhättans kommun, Försäkringskassan Sthlm, Världskulturmuseet, GE Real Estate, Kronobergs landsting, Västfastigheter, Östergötlands landsting m.fl. i30-SPC, WeatherGain Väderprognosstyrning, en etablerad funktion

19 19 - Linköpings kommun - LuleBo - Lyckhems samf. Göteborg - Markaryds kommun - Nora kommun - Olov Lindgren, Stockholm - Pandox AB - Pitebo - Rimbo Leisure center - StoraEnso - Skånemejerier - Geijer Timber - Vittra, Stockholm - Volvo IT - Volvo Powertrain - Västfastigheter Borås - Vätterhem, Jönköping - Wallenstam Göteborg - AB Bostäder Borås - ACC Inomhusklimat - Akademiska hus, Örebro - Birka Värme - Bollebygds kommun - Bonnierfastigheter - Brf. Blå Ros - Brf. Gula Höja - Dilligentia, Sthlm - Eklandia, Göteborg - Finnvedens Lastvagnar - Holmgrens Bil - HSB Malmö (Turning Torso) - ITT Flygt - Konsum Norrbotten - Kronobergs landsting - Lindesbergs lasarett - Lundby Södra i30-SPC, Sålda objekt/ Referenser i30-SPC, olika typer av kunder över hela landet

20 20 • Energi- & Klimatuppföljning, Simulering, Analys, Felsökning • Gemensam larmhantering, vidaresändning SMS, E-post etc. • Administration av användare, behörighet & rättigheter Övergripande behov Centrala funktioner i större byggnadsbestånd

21 21 • Bakåtkompabilitet Styr & reglersystem, (PSR-32, INU-REG, PSR-2000), Återanvänder all köpt ingenjörstid i form av bilder, larm och energi- & klimatrapporter • Framtidssäkra IT-miljö - Windows/ Nätverk/ Webb/ Databas Kapacitet, ökat antal DUC:ar, larm, datainsamling • Funktionalitet Driftoptimeringsverktyg, Simulering, Funktionstext, Sekvensprogram, Datablad,Integrering med Drift & Underhåll, CAD Integrering av andra system i byggnaderna, OPC-stöd Ökad möjligheter till kundanpassningar, Energi- & Klimatrapporter till verksamheter, Händelserapporter m.m. • Användarmiljö Ökad användarvänlighet - Gemensam trädstruktur, bilder, larm & rapporter Webbgränssnitt - Samma användarhantering som skarp klient Konstruktionsverktyg - Ett verktyg för bild, larm & datainsamling Enkel administration av Användare – Behörighet & Rättigheter INU-vision 3, Egenskaper Såväl bakåtkompabilitet som framtidssäkring

22 22 - Fabrikatsberoende protokoll - Pollade lösningar, I/O-servrar - Prestandaproblem, loggningar, tillgänglighet - Försök till ”Öppna standarder” inom byggnadsautomation: Hermes, LON, EIB, BacNet, ProfiBus m.fl. - Licenskostnader/ punkt och licenskostnader/ användare Problem med SÖ-system idag…

23 23 Systemlösning i30-SPC/ INU-vision 3 HTTP/ HTTPSKommunikation mellan Web-DUC:ar och Klient IE/ JAVABildvisningsprogram RAS/ VPNJouråtkomst SMTPLarmvidaresändning, Väderprognoser etc. LDAPBehörighetskontroll NTPTidsynkronisering FTPProgramladdning SOAPIntegration SQL/ ODBCLagring OPCKommunikation mot bef. System SMSLarmvidaresändning Använder kommunikationsstandarder inom IT

24 24 INU-vision 3, Användargränssnitt •Användargränssnittet bygger på trädstrukturen som innehåller aktuellt bestånd •Olika användare kan tilldelas olika behörighetsområden och behörighetsnivåer •Även grafiska översiktsbilder kan användas för navigering •Genom att välja aktuell ”flik” nås önskad information om vald byggnad, såsom larmlista, flödesbilder, rapporter, dokument m.m. Enkelt och överskådligt användargränssnitt

25 25 INU-vision 3, Larmpresentation •Larmlistan presenterar aktuell larmstatus i anläggningen vad gäller nya och kvitterade larm •Möjlighet att för resp. larm presentera antalet tidigare aktiveringar s.k. larmhistorik •Larm kan vidaresändas till SMS, e-post, fax etc. •Anteckningar kan skapas till respektive larm Aktuell larmstatus i anläggningen

26 26 INU-vision 3, Flödesbilder •Flödesbilderna presenterar aktuell driftsinformation med möjlighet till ändringar av börvärden, tidkanaler etc. •Till varje flödesbild är möjligt att koppla anteckningar Flödesbilder med aktuell driftstatus

27 27 INU-vision 3, Trendkurvor •Trendkurvor för uppföljning och analys, flera olika kurvor kan presenteras, funktioner för zoom m.m. •Möjligheter att anpassa utseendet •Export av mätvärden för externt bearbetning Trendkurvor för analys och uppföljning

28 28 INU-vision 3, Funktionsbeskrivningar •Till varje system kan funktionsbeskrivningar kopplas vilket underlättar informationshanteringen Funktionsbeskrivingar kopplade till resp. system

29 29 INU-vision 3, Sammanställningsrapport •Sammanställningsrapporten visar överskådligt den viktigaste information vad gäller energi och klimat •Värme, El & vatten jämfört med budget •Aktuella nyckeltal/ m 2 •Antal larm innevarande månad •Inomhustemperatur och luftkvalité jämfört med tidigare månad Byggnadens instrumentpanel – all information samlad

30 30 INU-vision 3, 10-årsrapport •10-årsrapporten visar utvecklingen och tendenserna för el- och värmeförbrukningen i byggnaden •Indikering av trend för framtida förbrukning Samlad energiförbrukning över en 10-årsperiod

31 31 INU-vision 3, Områdesrapport •Områdesrapporten visar olika byggnaders nyckeltal vad gäller el och värme •Jämförelse mellan ingående byggnader •Byggnadernas yta indikeras genom storleken på cirklarna Överblick över ett byggnadsbestånd

32 32 INU-vision 3, Elrapport •Aktuell elförbrukning presenteras såväl som förbrukad som ackumulerad •Jämförelse med budget •All information presenteras även med siffror i tabellform •Nyckeltal kWh/m 2 Alltid uppdaterad information angående förbrukning

33 33 INU-vision 3, Effektrapport •Effektrapporten visar t.ex. toppeffektuttaget över hela månaden •Möjlighet att mäta effekten i max, medel eller 90-percentil Kontroll på att rätt abonnerad effekt används

34 34 INU-vision 3, Värmeförbrukning •Aktuell värmeförbrukning presenteras såväl som förbrukad som ackumulerad •Korrigering med graddagar eller energiindex •Jämförelse med budget •All information presenteras även med siffror i tabellform •Nyckeltal kWh/m 2 Alltid uppdaterad information angående förbrukning

35 35 INU-vision 3, Energisignatur •Energisignaturen visar byggnadens värmebehov vid olika utomhustemperaturer. •Underlag för energioptimering, pumpstoppsfunktioner etc. •Jämförelse kan ske mellan olika tidsintervall, för att t.ex. jämföra karaktäristik före och efter energieffektivisering Visar byggnades karaktäristiska värmebehov

36 36 INU-vision 3, Kostnadsrapport •Genom att ange aktuella tariffer och kostnader för media presenteras aktuella kostnader •Jämförelse mellan aktuella kostnader och budget •Presentation av nycketal, t.ex. kr/m 2 Presentation av förbrukningar i kostnader

37 37 INU-vision 3, Simulering •Driftoptimeringsvertyg som beräkningsmodeller på t.ex. ventilationsaggregats energifröbrukning •Resultatet av en förbättrad återvinningsgrad, eller t.ex. 3-timmars förlängd drift avläses i såväl energiförbrukning som kostnad. Simulering av driftskostnader genom enkla vertyg

38 38 INU-vision 3, Arbetetsordersystem •Den öppna databasmiljön i INU-vision 3 möjliggör integrering av t.ex. bef. verksamhetssystem såsom arbetsordersystem Integrering av bef. verksamhetssystem

39 39 INU-vision 3, Dokumentarkiv •Trädstrukturen möjliggöra integrering av byggnadsrelaterade dokument •Planritningar, apparatskåpsritningar m.m. Samordning av relaterade dokument

40 40 INU-vision 3, Hjälpfunktioner •Hjälpfunktioner finns inbyggda i programmet Hjälpfunktioner inbyggda i systemet

41 41 Honeywell har fått förtroendet i en mångmiljonorder av HSB Malmö att förse projekt "Turning Torso" med modern byggnadsautomation. Ordern är ytterligare exempel på att vi ligger i framkant när det gäller modern byggnadsautomation, samt också ett bevis på att Honeywell är en pålitlig och etablerad aktör på marknaden I projektet kommer övervakningssystemet INU-vision användas med såväl redundans som ett modernt webbgränssnitt för att erhålla en hög säkerhet och ett användarvänligt gränssnitt. "Turning Torso" kommer dessutom att förses med den unika funktionen WeatherGain, för att erhålla det bästa inomhusklimatet med lägsta möjliga energiförbrukning och därmed också lägre miljöpåverkan. Turning Torso, Referensanläggning

42 42 Turning Torso, Systemlösning

43 43 Volvo Powertrain, Skövde

44 44 Västfastigheter, Borås

45 45 ITT Flygt, Emmaboda

46 46 Fastighetsförvaltning via Internet Centrala funktioner såsom energistatistik och larmhantering tillhandahålles genom EKO-torgets fastighetsportal tillsammans med ett webbaserat användargränssnitt av flödesbilder, larm och energirapporter etc. Larm kan vidaresändas som SMS, fax, e-post etc. www.honeywell.se • Flödesbilder • Energi- & klimatuppföljning • Larmstatus • Larmvidaresändning All funktionalitet åtkomlig via Internet

47 47 Vad är BELOK - Beställargruppen lokaler, BELOK, samarbete mellan Energimyndigheten och Sveriges största fastighetsägare. (totalt 26 milj. m 2 ) Målsättning är att energieffektiva system och produkter tidigare skall komma ut på marknaden. Vision - Skapa en grupp av fastighetsägare med kommersiella lokaler som fäster stort värde på samverkan i frågor som rör effektiv energianvändning och miljöfrågor. Plattform - Huvudinriktningen är att minska beroendet av energi i form av värme och el, samt att minska påverkan på miljön. Syfte med teknikupphandlingen - Det övergripande syftet är att SÖ-system skall vara ett verktyg med vars hjälp ett gott inneklimat och en låg förbrukning av köpt energi skall kunna säkerställas i byggnader under deras brukstid. BELOK – Tekniktävling SÖ-system

48 48 Utlåtande från juryn, Eskilstuna 2003-12-17 - Juryn anser att längden på tävlingstiden var för kort med hänsyn till de högt ställda kraven. Juryn föreslår fortsatt utvärdering i fullskala i testobjekt av förslag 1, 4 och 6. Följande delfunktioner är värda att uppmärksammas i de en enskilda tävlingsförslagen: Tävlingsförslag 1: (Honeywell INUcontrol) • ”Har visat god vilja att inom en snar framtid uppnå tekniktävlingens syften beträffande avvikelsehantering” • ”Webbgränssnittet” • ”Förslag till energipresentation” Steg 2 – From sept. ’04 tom aug ’05 kommer utvärdering göras på de 3 olika objekten. BELOK – Tekniktävling SÖ-system

49 49 BELOK, Kv. Lillsätra, Stockholm

50 50 ”Att utmana teknologin så att vi gemensamt med våra kunder skapar fastigheter med god driftsekonomi, och ett inomhusklimat samt utomhusmiljö som får människor att må bättre”. www.honeywell.se Vision

51 www.honeywell.com


Ladda ner ppt "Produktpresentation i30-SPC/ INU-vision 3 November, 2005."

Liknande presentationer


Google-annonser