Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Folkbibliotek Skolbibliotek. Folkbibliotek Skolbibliotek.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Folkbibliotek Skolbibliotek. Folkbibliotek Skolbibliotek."— Presentationens avskrift:

1

2 Folkbibliotek Skolbibliotek

3 Där det inte råder enighet beträffande
vissa grundläggande principer, är det totalt meningslöst att göra upp gemensamma planer. Konfucius

4 Skolbibliotek och lärande
Ett bra skolbibliotek bemannat under hela skoldagen... ...en självklarhet för varje elevs och lärares lärande! Catotext Men hur når vi dit? Jan-Anders Andersson Tjörn , ,

5 Skolbibliotek och lärande
De svenska skolbiblioteken har i många fall en förskräckande låg standard. De ligger i sin utveckling långt efter folk- och högskolebiblioteken. Detta gäller såväl grundskolans som gymnasieskolans bibliotek, vilket har konstaterats i utredningarna; ”Skolbiblioteken i Sverige”. Rapport från Statens Kulturråd 1999:1 och ”Exploderar gymnasiebiblioteken?” Sveriges Allmänna Biblioteksförening I kommunerna har folkbiblioteken ofta i praktiken fått fungera som skolbibliotek utan att det har funnits någon egentlig beredskap eller särskilda resurser för det. Ur ”Biblioteksplaner – en idéskrift” Svensk Biblioteksförening sid.8 Jan-Anders Andersson Tjörn , ,

6 Skolbibliotek och lärande
Skolbibliotek! Kan det liksom ”hus” betyda i stort sett vad som helst? ? Jan-Anders Andersson Tjörn , ,

7 Uppdraget ! ? Kunskapssyn Människosyn *Lärande/Utveckling
K O M P E T N S Kunskapssyn Människosyn *Lärande/Utveckling *Läsa och skriva *Söka o tolka information *Förmedla information, kunskap o. känslor *Rummet *Samlingen *Bemanningen ? ! Lust att läsa Lust att söka Lust att förmedla JA:-)

8 Skolbibliotek och lärande
SÖKLUST LÄSLUST ? BIBLIOTEK Helvetesgapet ? Utifrån Gunilla Svingbys beskrivning av lärarens intentioner och det verkliga resultatet. Jan-Anders Andersson Tjörn , ,

9 Skolbibliotek och lärande
Hem- och konsumentkunskap Samhällsvetenskap Idrott o hälsa Sveriges Demokrati Historia Franska Sn Gh Skin tromb Arb Jär Evol Vikingar IRA Öl Förf Gla skl Spanska Sälar FN Geologi Vatten Skåne Kina Karl XII Eld Fåglar Olja SEX Krig Ögat väder Mat Trafik Fysik Historia Filosofi Bild Kemi Svenska Sv 2 Engelska Teknik Psykologi Tyska Datorteknik Slöjd Biologi Matematik Jan-Anders Andersson Tjörn , ,

10 Skolbibliotek och lärande
Sn Gh Skin tromb Arb Jär Evol Vikingar IRA Öl Förf Gla skl Sälar FN Geologi Vatten Skåne Kina Karl XII Eld Fåglar Olja SEX Krig Ögat väder Mat Trafik Sälar FN Geologi Vatten Skåne Kina Karl XII Eld Fåglar Olja SEX Krig Ögat väder Mat Trafik Sn Gh Skin tromb Arb Jär Evol Vikingar IRA Öl Förf Gla skl Sälar FN Geologi Vatten Skåne Kina Karl XII Eld Fåglar Olja SEX Krig Ögat väder Mat Trafik Sn Gh Skin tromb Arb Jär Evol Vikingar IRA Öl Förf Gla skl Sveriges Demokrati Historia STRATEGIER FÖR LIVET Sn Gh Skin tromb Arb Jär Evol Vikingar IRA Öl Förf Gla skl Sveriges Demokrati Historia Sälar FN Geologi Vatten Skåne Kina Karl XII Eld Fåglar Olja SEX Krig Ögat väder Mat Trafik Läsa och skriva Räkna Söka, bearbeta och värdera Umgås Förstå samband Lära att lära och arbeta Sälar FN Geologi Vatten Skåne Kina Karl XII Eld Fåglar Olja SEX Krig Ögat väder Mat Trafik Sälar FN Geologi Vatten Skåne Kina Karl XII Eld Fåglar Olja SEX Krig Ögat väder Mat Trafik Sn Gh Skin tromb Arb Jär Evol Vikingar IRA Öl Förf Gla skl Sveriges Demokrati Historia Sälar FN Geologi Vatten Skåne Kina Karl XII Eld Fåglar Olja SEX Krig Ögat väder Mat Trafik Sälar FN Geologi Vatten Skåne Kina Karl XII Eld Fåglar Olja SEX Krig Ögat väder Mat Trafik Sveriges Demokrati Historia Sveriges Demokrati Historia Jan-Anders Andersson Tjörn , ,

11 Skolans uppdrag ”Eleverna skall kunna orientera sig i en
komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt.” (Lpo94 s. 7 )

12 Aktuell forskning visar … ( 1/3 )
… att elever ofta söker ”det rätta svaret”. Även webben används som en lärobok där svaret på en skoluppgift kan hämtas. … att eleverna allt för lätt hamnar i en kultur av ”klippa och klistra”. … att när informationssökning behandlas som faktasökning blir inlärningsresultatet dåligt. (En bra sammanfattning om forskning kring skolbibliotek och informationssökning kan du läsa i kapitel 2, Textflytt och sökslump av Mikael Alexandersson, Louise Limberg mfl. ) Forts.

13 … också att: ( 2/3 ) Förmågan att värdera och kritiskt
granska källor är en förutsättning för att självständigt kunna bedöma och bearbeta information. Eleverna inte lär bra sökstrategier ”av bara farten”. Det krävs en systematisk och medveten strategisk plan för att eleverna skall kunna tillgodogöra sig denna förmåga. Utformningen av skolbiblioteket återspeglar en skolas pedagogiska grundsyn. Forts.

14 Forskning visar också att en ( 3/3 ) framgångsrik lärprocess kräver:
God läsförmåga och lässtrategi. God förmåga att själv författa texter. Förmåga att ställa ”forskningsbara frågor”. Förmåga att organisera och fullborda sina uppgifter.

15 Min definition av ”forskning”
Forskning är … … att med nyfikenhet, kompetens och efter överenskomna regler, leta upp och samla, gammal och ny, känd och okänd, information, erfarenhet och kunskap, samt dokumentera och sprida detta. (Fungerar både på Idas ”forskning” om kaniner och vetenskaplig forskning om stamceller.)   JA:-)

16 Vuxnas lärande – - en förutsättning för barns och ungdomars lärande.
1/2 Vuxnas lärande – - en förutsättning för barns och ungdomars lärande.

17 BRUK www.skolutveckling.se/kvalitetsarbete/bruk/
A - Pedagogisk verksamhet (Ex. A3.6, J3.5 ) J - Materiella resurser 2/2 BRUK

18 Skolbibliotek och lärande
”Det stora problemet är inte tekniskt utan mentalt.” Hur tänker du? Jan-Anders Andersson Tjörn , ,

19 För att ett skolbibliotek (en skola) skall bli framgångsrikt krävs …
att hela skolan ”äger” och kommunicerar biblioteket som ett viktigt redskap för lärande. att det är bemannat av kompetent personal. att resurser till bibliotek och media har hög prioritet. att skolbiblioteket är en prioriterad punkt vid skolans konferenser och möte. att du som är ledare visar att du prioriterar biblioteket.

20 För övrigt anser jag att …
Är din skola utrustad för att utveckla … … läs- och skrivlust ? … söklust ? … lust att dela med sig ? För övrigt anser jag att …

21 Skolbibliotek och lärande
Lä(nk)s-tips (1/2 ) Sveriges regionala skolbiblioteksföreningar: Skolbibliotek Öst har t.ex. gjort "tumregler" för beräkning av resurser för skolbibliotek på grundskolan och gymnasiet. 2. Myndigheten för skolutvecklings sida om skolbibliotek: Under ”Material” finns tex ”Arbetsplan för skolbibliotek” och prenumeration av Skolbib-listan. 3. Nationella Skolbiblioteksgruppens hemsida: Här kan du bland annat ladda ner skriften ”Bemanna skolbiblioteken!” Jan-Anders Andersson Tjörn , ,

22 Skolbibliotek och lärande
Lä(nk)s-tips ( 2/2 ) IFLA/UNESCO:s riktlinjer för skolbibliotek på svenska: Mycket konkret och praktisk! Textflytt och sökslump - informationssökning via skolbibliotek: Forskningsrapport Mikael Alexandersson och Louise Limberg mfl. Affisch – UNESCO:s skolbiblioteksmanifest på svenska. Gratis från Svenska Unescorådet: Jan-Anders Andersson Tjörn , ,


Ladda ner ppt "Folkbibliotek Skolbibliotek. Folkbibliotek Skolbibliotek."

Liknande presentationer


Google-annonser