Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regler och rutiner Gunilla. Säkerhet Allmänt •Gå – spring inte •Håll i dig (en hand för båten och en hand för dig) •Stuva undan prylar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regler och rutiner Gunilla. Säkerhet Allmänt •Gå – spring inte •Håll i dig (en hand för båten och en hand för dig) •Stuva undan prylar."— Presentationens avskrift:

1 Regler och rutiner Gunilla

2 Säkerhet Allmänt •Gå – spring inte •Håll i dig (en hand för båten och en hand för dig) •Stuva undan prylar

3 Säkerhet Flytvästar •Personlig uppblåsbar flytväst •Förvaras i våtgarderob •Bärs vid mörker och vid dåligt väder •Aldrig i riggen •Till MOB-båten finns seglarvästar •Vid fartygets övergivande finns speciella räddningsvästar

4 Säkerhet Riggen •Arbete i riggen –Maximal koncentration krävs –De på däck skall veta vad som görs i riggen –Säkerhetssele krävs (även den personlig) –Äntra i lovart (från det håll vinden kommer, motsats till lä) –Håll i dig, kroka i dig, använd fotpert (stå inte på råna) –Allt löst skall ha säkerhetssnöre (ex. glasögon och kniv) –Ingen musik eller höga ljud på däck

5 Säkerhet Selar •Personlig •Bärs vid vakt (vissa undantag, ex. byssan) och i riggen •Sköt om din sele (olja in och färska av om det behövs)

6 Säkerhet Sjukhytten •Sjukhytt finns ombord •Är du beroende av medicin? Meddela detta till sjukvårdsansvarig •Lite ”vanlig” medicin bör du ha med dig själv, ex. huvudvärkstablett

7 Säkerhet Brand •Bland det värsta som kan hända •Förbjudet att –Röka under däck –Öppen eld under däck –Inga fotogenlampor någonstans –Ta hand om tvättstugan –Brandronderna sköts

8 Säkerhet Byssan •Personlig säkerhet, brandrisk och hygien •Varma vätskor som hanteras •”Inga hajar i vasken” – dvs. inga knivar •Rätt skor, ej barfota •Bakterie/Virusspridning till alla! Tvätta händerna •Provianteringen – inga nya husdjur såsom kackerlackor •Lock till hands för att kunna kväva eld •Lär dig vart brandsläckarna står

9 Uppträdande Hytter •Koj bäddad, gardiner fråndragna •Täcken och sängkläder stannar i hytten •Sov i din egen koj •Tyst och lugnt i korridoren •Ej äta i hytten •Tejp får ej användas på inredningen

10 Uppträdande •Navhytten –Äntras från läsida –Ordning och lagom ljudnivå •Poopdäck –Ordning och lagom ljudnivå –Ej massa stolar och liknande utspridda •Mobiltelefoner –Använd ej under arbetstid, lektioner eller måltider –Kan bli dyrt!

11 Uppträdande •Navhytten –Äntras från läsida –Ordning och lagom ljudnivå •Poopdäck –Ordning och lagom ljudnivå –Ej massa stolar och liknande utspridda •Mobiltelefoner –Använd ej under arbetstid, lektioner eller måltider –Kan bli dyrt!

12 Uppträdande •Viktigt att vara uppmärksam vid uppställningar och dylikt •Klädsel –Vid landgången: Gunilla-piké –Under måltider: Ha kläder på –Under vakt: Säkerhetssele utanpå kläder –Kläder som ej använts: Stuvade ordentligt

13 Uppträdande •Musik –Får inte störa någon –Ej på däck om någon är i riggen –I byssan bestämmer kocken •Ordning och reda –Alla utrymmen kräver detta, ex. mässarna och toaletterna

14 Kontraktet •1. Tider –I hamn: Alla elever skall vara ombord efter av kapten eller utbildningsledare meddelad tid. Det skall vara tyst kl. 24.00 i elevinredning och stora mässen. –Till sjöss: Det skall alltid vara tyst och lugnt i elevinredningen av hänsyn till andra som sover eller studerar. –I hamn och till sjöss: Alla elever skall vara i tid till uppställning och vaktavlösning.

15 Kontraktet •2. Landgång –Av säkerhetsskäl går eleven aldrig iland ensam utan i grupp. Gruppens storlek meddelas av kapten eller utbildningsledare inför hamnbesök. Vid gemensamma utflykter eller vid egna projektstudier skall eleven vara klädd enligt anvisning.

16 Kontraktet •3. Vaktgång –Som påmönstrad är eleven skyldig att delta i vaktens arbete under segling och i hamn. Vid postgång svarar eleven för säkerheten för alla ombord och det viktigt att denne sköter de uppgifter som åligger posten. Vaktledare, styrman, sjukvårdsansvarig eller utbildningsledare kan befria eleven från vakt eller sjukskriva.

17 Kontraktet •4. Hytter –Hytten skall vara välstädad. Inga kläder eller andra lösa saker får ligga på durken. Detta är en säkerhetsfråga. Alla sover i sin egen koj, eftersom det i händelse av olycka är nödvändigt att veta var alla befinner sig. En av fartygsnämnden (se 7) utsedd person gör kontroll av hytter. En av fartygsnämnden utsedd person kan även under hamnbesök genomföra hyttinspektion nattetid för att kontrollera närvaron ombord.

18 Kontraktet •5. Att ta med ombord –Eleven ansvarar för att följande handlingar medtas vid påmönstring: pass, sjöfartsbok, ev. visum, Försäkringskassans id-kort för fri sjukvård inom EU (gäller vid resa i Europa), läkarintyg för sjöfolk (i de fall skolan inte har detta).

19 Kontraktet •6. Alkohol –Under mönstrad tid råder totalt drog- och alkoholförbud. Förbudet gäller både ombord och iland oavsett om man har vakt eller inte. Det gäller även under resor till och från fartyget vid på- och avmönstring. För att försäkra sig om att förbudet efterföljs genomförs alkoholtester. Eleven är medveten om att alkoholtester kan genomföras när som helst och utan förvarning under tiden som mönstrad ombord. Om eleven inte respekterar drog- och alkoholförbudet kan inte skolan ansvara fullt ut för elevens säkerhet och hemskickning kan bli aktuellt (se 7).

20 Kontraktet •7. Åtgärder –Ombord på fartyget finns en fartygsnämnd bestående av befälhavare, utbildningsledare och ytterligare två befäl. Fartygsnämnden utreder när en elev brutit mot reglerna i detta kontrakt och beslutar om åtgärder. Fartygsnämnden beslutar om en varning ska utfärdas. Exempel på åtgärder kan vara samtal med eleven, kontakt med rektor och föräldrar, begränsad möjlighet till landgång, utfärdande av varning, avbruten segling med hemskickning. Hemskickning kan bli aktuellt i de fall då elevens säkerhet inte kan garanteras, d v s att eleven uppträder uppenbart oansvarigt. Samma gäller om eleven allvarligt äventyrat fartygets eller andras säkerhet.

21 –Hemskickning kan vara aktuellt även vid undanhållande av viktig information, t.ex. hälsoläge. Dessa resor bekostas inte av skolan. Vid hemskickning genomförs resten av seglingsperiodens utbildning i skolans lokaler på Öckerö. Kapten ombord har ensam rätt att, efter samråd med rektor, besluta om hemskickning.

22 •8. Förändring av seglingsroute –Skolan äger rätt att förändra, förkorta, förlänga eller avbryta seglingen av pedagogiska, ekonomiska eller säkerhetsmässiga skäl. Kontraktet

23 •9. Försäkringar –Eleven är personligen försäkrad genom Öckerö kommuns kollektiva olycksfallsförsäkring (AIG Europe) samt genom en tjänstereseförsäkring hos Länsförsäkringar. Kontraktet

24 •10. Målsmans skyldighet –Det åligger målsman att i god tid inför avresa informera om omständigheter som kan ha betydelse för elevens säkerhet ombord. Detta kan vara sjukdom, medicinering, allergi, ätstörning, särskild kost och dylikt. Kontraktet


Ladda ner ppt "Regler och rutiner Gunilla. Säkerhet Allmänt •Gå – spring inte •Håll i dig (en hand för båten och en hand för dig) •Stuva undan prylar."

Liknande presentationer


Google-annonser