Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kommentatorspolicy SVT Nyheter 2014-04-08. SVT Nyheter vill satsa på många profilerade reportrar och ett fåtal utsedda kommentatorer. Det är resultatet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kommentatorspolicy SVT Nyheter 2014-04-08. SVT Nyheter vill satsa på många profilerade reportrar och ett fåtal utsedda kommentatorer. Det är resultatet."— Presentationens avskrift:

1 Kommentatorspolicy SVT Nyheter 2014-04-08

2 SVT Nyheter vill satsa på många profilerade reportrar och ett fåtal utsedda kommentatorer. Det är resultatet av den kommentatorsutredning som genomfördes förra året.

3 SVTs Riksnyheter har många reportrar med kompetens att ge kvalificerade analyser inom sitt bevakningsområde. De ska kunna framträda i studion eller i livesändningar och sätta nyheter i ett sammanhang och ge en bakgrund till olika skeenden oavsett plattform. En sådan reporter kan då tituleras i namnskylt som t ex skolreporter, medicinreporter, politikreporter. Livemedverkan eller texter som en kunnig reporter ger kan kallas analys eller bakgrund.

4 SVT Nyheter ska ha ett fåtal kommentatorer Kommentaren, däremot, innebär en väldigt exklusiv publicistisk frihet. Det ska vara förbehållet ett fåtal utvalda medarbetare. Kommentatorerna har särskilda villkor beträffande arbetstider och beredskap. Kommentatorerna utses och avslutas av ansvarig utgivare.

5 Det här är SVT Nyheters kommentatorer Mats Knutson Margit Silberstein Peter Rawet Bo Inge Andersson

6 Kort bakgrund: 1.Vi har haft en djungel av olika kommentatorer. Det har varit otydligt och och oklart vem som kan kallas kommentator. 2.Vi har uppmuntrar reportrar i ämnesgrupperna att fördjupa sig i särskilda bevakningsområden för att på så sätt utveckla specialkunskaper. 3.Vi har i dag många olika publiceringsytor och efterfrågan på analys och sammanhang är stort.

7 Kommentatorsutredningen

8 Deltagare Erika Bjerström, Utriket Peter Rawet, Ekonomi Mikael Pettersson, Konsument Ann Wollner, Omsorg/Vård/Skola Katia Elliott, Vetenskap/Väder Sofia Bering, Soc/Krim Helena Bengtsson, Research/Gräv Mats Knutson, Pol/EU Katarina Sandström, programledare Anders Naeselius, webbreporter Jan Lindström, redaktör

9 Deltagarnas roll i processen? Att representera sin grupp. Att samla in information från sina grupper och sammanställa viktiga ståndpunkter. Bidra med publicistiska erfarenheter. Att formulera viktiga frågor som behöver belysas. Delta i arbetet med att besvara frågorna, tillsammans med andra berörda yrkesgrupper. Formulera ett beslutsunderlag.

10 Processen - översikt Steg 1 Förbere- delser Steg 2 Bearbetning av data, förberedelse w/s 1 Steg 3 W/S 1 – Bearbetning och analys Steg 4 Bearbetning av data från w/s 1 samt förberedelse w/s 2 Steg 5 W/S 2 – Formulera preliminärt förslag Steg 6 Bearbetning av data från w/s 2 samt formulera beslutsunderlag, planera införande Steg 7 Beslut Löpande kommunikation Steg 8 W/S med chefer Stöd vid införande Steg 9 Synkronisering till styrande dokument och policys JanFebruariMarsApril - juni

11

12

13 Förslag från WS. Tittarnas behov av information styr: Rapporterande Bakgrund, sammanhang, perspektiv Kvalificerad bedömning, Hjälper publiken att dra slutsatser. Utses av anvs. utgivare? Reporter SpecialreporterKommentator Vad händer? Vad betyder det? Värdera? Alla MångaFå, men fler än i dag? Titel Antal Kompetens Vem utser Villkor Gruppchefer Gruppchef Programchef/er Journalistisk yrkeskunskap Rapporterande inslag, text o Live Journalistisk yrkeskunskap Fördjupade ämneskunskaper Rapporterade och förklarande inslag, text o live, inklusive studio och webbspelplats Gedigen kunskap och erfarenhet. Analytisk förmåga, Retorisk förmåga. Integritet och självgständighet. Kort startsträcka.. Tydlg Public Service-kompass. Kollektivavtalet Lönekriterier, förutsätts vara representabel i rutan, Vaktlista annars övertid och OB. Budget för kläder. Högre beredskapskrav Kompenseras för hög beredskap och kompetens. Individuella

14 Kommentar En kommentar är en kvalificerad bedömning och värdering av händelser och skeenden. En kommentar går ett steg längre än att ge bakgrund och fördjupad information. Den hjälper publiken att dra slutsatser. Det hjälper tittaren att tolka det som händer och sätta in det i ett sammanhang som är begripligt. Friare ton än i nyhetsinslaget men ska ändå klara en prövning beträffande saklighet och opartiskhet.

15 Förslag: Utredningen föreslår tre nivåer: –Reporter, –Specialreporter, –Kommentator. Seniorreporter är ytterligare en kategori som nämndes. Utredningen föreslår att det är en titel som vi kan välja att använda i andra sammanhang men att den inte är av betydelse för att uppfylla tittarnas behov. Den kan däremot vara relevant internt för att markera senioritet i yrket, kunnighet i hantverket och vara relevant i t ex lönerevision. Vi behöver inte andra eller ytterligare kategorier för olika plattformar, som online, broadcast, sociala medier etc.

16 Frågor?

17 Reporter. Alla som innehar funktionen reporter. Har journalistisk yrkeskunskap. Ska kunna rapportera vad som händer i inslag, text och live på SVT Nyheters alla plattformar. Utses av personalansvarig gruppchef. Villkor bestäms i kollektivavtalen.

18 Specialreporter. Alla reportrar som arbetar i ämnesgrupp med särskilt bevakningsområde. Har journalistisk yrkeskunskap samt fördjupade ämneskunskaper. Ska kunna rapportera vad som händer i inslag, text och live på SVT Nyheters alla plattformar, men också ge en förklaring, bakgrund och ett sammanhang i t ex webbtext, studio och webbspelplats. Utses av personalansvarig gruppchef. Villkor kollektivavtalet. Inga särskilda förmåner för kläder och hårvård.

19 Kommentator. Ett fåtal reportrar som åtnjuter särskilt förtroende hos ansvarig utgivare på Riksnyheterna. Har gedigen journalistisk yrkeskunskap och erfarenhet. Analytisk och retorisk förmåga. Stark integritet, självständighet och tydlig PS-kompass. Kort startsträcka. Utses av programchefer på Riksnyheterna. Verksamhetsanpassad arbetstid och kompensation för hög beredskap, som förhandlas och beslutas av personalansvarig gruppchef. Budget för kläder 6000 kr/pers och år.

20 Vad händer nu? Beslut av ansvarig utgivare och personalansvariga chefer

21 Bilaga Det här är inspel från alla grupper till utredningen:

22 Vad är en kommentar? Analys och reflexion över ämnet Kristallklar rågång mellan det och faktabaserade inslag Förklaringar – koppling till olika kunskapsområden (klimatfrågan, väderstatistik) Personliga utan personligt tyckande Sätta nyheten i ett större sammanhang Ger svar på frågan varför, konsekvenser Försklara, ge bakgrund och skapa begriplighet

23 Vad är en kommentar, forts? Spegla komplicerade processer Spetsig i sina formulering och överraskande till innehåll, Ska bära ett steg längre Underbyggda med muntliga och/eller skriftliga källor Skapa sammanhang och tydlighet Friare ton än i nyhetsinslaget men ändå klara en prövning beträffande saklighet och opartiskhet

24 Vad är en kommentar, forts? Kan vara en skarp, tydlig åsikt men kanske oftare en förklarande analys med värdering av parternas argument i en stridsfråga. En kommentar är en analys av ett pågående skede, eller trend. Det är inte en avrapportering eller sammanfattning av det som händer. Det ges i LIVAR och inslag. Kommentaren ger det som tittarna i nyhetsutredningen efterlyste; sammanhang, bakgrund, analys och framåtblickande. Det hjälper tittaren att tolka det som händer och sätta in det i ett sammanhang som är begripligt. Att kunna förstå och kanske också känna igen sig i det som händer.

25 Vad är en kommentar, forts? Utrikeskommentaren ska försöka avmystifiera det som händer och förklara konflikter och etniska och historiska motsättningar. Att försöka minska vi och dom-känslan hos tittaren. En kommentar är en analys, att i samtalets form med programledaren lotsa tittaren genom ett komplext område, att förklara vad de stora skiljelinjerna är, vem som driver vilken linje, och vad som är en trolig utgång.

26 Om kommentatorsrollen Delade åsikter om reporter också kan vara kommentator Flera åsikter om att de ska vara tydliga och välkända profiler –Nya kommentatorer ska ”marknadsföras” Vara kompetenta och ha djup fackkunskap inom sitt område, trovärdig Välformulerade, anträffbara – inte ha någon startsträcka

27 Om kommentatorsrollen, forts. Olika kommentatorsroller, bl. a beroende på de skilda ämnesområdena som man ska bevaka Kortare, snabbare kommentarer i viktiga nyhetsskeden. SVT bör tydligt profilera kommentarorerna. Visa upp den bredd och kunskap vi har genom att lyfta fram kommentatorerna som profiler.

28 Om kommentatorsrollen, forts. Skicka ut kommentatorer vid stora händelser, som vi gjort ibland, för att avlasta reportar och göra rapporteringen mera varierad. Kommentatorerna mer aktiva på twitter, och bloggar. En kommentator får inte komma med plattityder. Man ska gärna kunna etablera kommentatorn med introduktioner i stil med att " du har länge bevakat..." eller "du har bott i xxxx".

29 Om kommentatorsrollen, forts. Kommenterandet bör utvecklas till andra plattformar –Webben –Likaså videokommentarer –Bloggar (Nanok Bies refereras till av flera) –En ekonomiblogg bör startas där alla i gruppen kan delta –Twitter –I många livesändningar ( f a utrikepolitiska?) ges också kommentarer

30 Om kommentatorsrollen, forts. Det ska inte vara en person som till varje pris kommenterar ett visst ämne hemifrån studion, även då den utsände har större kunskap på plats. Behövs en diskussion särskilt för utriket - vad är förhållandet reporter på plats som medverkar i live och hemma-reporter som kanske sitter med i studion och kommenterar? Inte för många kommentatorer ska profileras, det ska vara 3- 5 till antalet och verkligen säljas in och vara med ofta så att de verkligen blir profiler.

31 Om kommentatorsrollen, forts. Önskemål om att specialreportar ska kunna användas i morgonsändningar för att kommentera SVT Forum bör öppnas för fler specialreportrar Reportrar med goda fackkunskaper kan i större utsträckning göra kommenterande analyser i en stå-uppa –det finns behov av kommentatorer/kommenterande inslag där man inte behöver vara så högprofilerad som ”traditionella broadcastkommentarorer”

32 För att bli kommentator… Man ska bli utsedd…(en grupp) Man ska ha grundmurade kunskaper inom sitt område, vara trovärdig Ges tid att hålla sig a jour, schemaläggas, för att följa utvecklingen inom sitt respektive område Få förtroende att växa in i rollen Låt många blommor blomma

33 Hur? Strukturfrågor och kompetens –Ansökningsförfarande eller utses? –Kompetensutveckling inom området? –Lönesättning? Andra förmåner?... –Hur många behövs inom vilka ämnen? Ska de vara breda eller specialiserade på olika plattformar? –Hur startar man? Att tänka på inför genomförandet?


Ladda ner ppt "Kommentatorspolicy SVT Nyheter 2014-04-08. SVT Nyheter vill satsa på många profilerade reportrar och ett fåtal utsedda kommentatorer. Det är resultatet."

Liknande presentationer


Google-annonser