Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1. RISKBILD OCH OMVÄRLDSBEVAKNING 2. ÄNDRAD LAGSTIFTNING 3. HOT OCH VÅLD I SAMHÄLLET 4. SAMHÄLLSSTÖRNINGAR OCH RÄDDNINGSTJÄNSTEN Vad kan ligga framför.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1. RISKBILD OCH OMVÄRLDSBEVAKNING 2. ÄNDRAD LAGSTIFTNING 3. HOT OCH VÅLD I SAMHÄLLET 4. SAMHÄLLSSTÖRNINGAR OCH RÄDDNINGSTJÄNSTEN Vad kan ligga framför."— Presentationens avskrift:

1 1. RISKBILD OCH OMVÄRLDSBEVAKNING 2. ÄNDRAD LAGSTIFTNING 3. HOT OCH VÅLD I SAMHÄLLET 4. SAMHÄLLSSTÖRNINGAR OCH RÄDDNINGSTJÄNSTEN Vad kan ligga framför oss ? www.serf.se

2 S Ä R F Sex medlemskommuner:Borås, Bollebygd, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn Invånare:190 000 inv. Bildat:1995 (Mark medlem 2010) Avstånd:Norr-syd: 12 mil Väst-öst: 10 mil Antal anställda:510 Enheter: 2 heltid Borås och Skene 17 deltid (RiB) 6 räddningsvärn Larm:ca 2500 larm per år www.serf.se

3 SÄRF forts Räddningschef Bitr. räddningschef Produktionschef Produktions- stab Område Beredskap och insats Område Skydd och samhälle Område Teknik Område Metodutveck- ling och utbildning Administrativ stab

4 Ledningsenheter  1 x operativ chef Beredskap i bost, Borås  1 x stabschef90 sek, Borås GLC  1 x IL90 sek, Borås  1 x ILBeredskap i bost, Skene  2 x SL H90 sek, Borås  1 x SL H90 sek, Skene  17 x SL RiB5---8 minuter

5 Vad kommer runt hörnet ? 1. Riskbild och omvärldsbevakning

6 Riskförändringar vi har sett

7 Vilka underrättelsebehov har vi ?  EtableringarPBL  Opinioner och sociala risker  Trafik- och transportförändringar  EvenemangArr  Grov organiserad brottslighetPolisen  Ungdomars föreställningsvärld…  Överförda risker från utlandet  Klimat…och väder

8 Syftet med ökad kunskap ?  Bättre underlag till Handlingsprogrammet  Bättre underlag till verksamhetsplanen  Bättre underlag till det förebyggande arbetet  Bättre underlag till insatsplaneringen  Fördjupade insikter hos medarbetarna Vår service till tredje man, allmänheten Vår service till samhället

9 Vilka kanaler har vi eller borde vi ha ?  Myndigheter…vilka ?  Webben och media Har vi några rutiner ? Har vi kompetenser ? Lägger vi tid på detta? • Uppföljningar, analyser, ut- Egna ? Andra rätj? redningar • Helt andra nätverk ? • Hur vet vi vad vi saknar ?

10 2. Ändrad lagstiftning ?  Brandlagen, räddningstjänstlagen…  Och efter LSO ?  Lagen om extra ordinära händelser etc ?  Och efter den ?  ”En enklare plan- och bygglag..” Prop 2009/10:170. Överlämnad 2010-03-23. Gäller från man 2011.  Ny LBE från oktober 2010

11 2. Ändrad lagstiftning ?  Hur kan vi följa med i lagförändringar ?  Hur kollar vi upp vad som är på gång ?

12 3. Hot och våld Hur ser mönstren ut ? Samhället i skottgluggen Är något riktat mot oss ? Vad kan eller bör vi göra (inte göra)?

13 Hur agerar vi vid explosives?  Räddningsinsats  Vid hot: överhängande fara för..  Samverkar ute hos PIC med vår RL  Samverkar snabbt med polisens ledningscentral – basfakta….  Gör egna bedömningar utifrån LSO kring avspärrningsbehov, utrymning, inrymning  Designar styrkorna efter polisens konsekvensbedömningar

14 Skolskjutningar … Hur gör vi ? Behöver vi planera för detta ? Era tankar ?

15 4. Samhällsstörningar

16 Aktivt väder och räddningstjänsten Några operativa erfarenheter från Västsverige

17 Är det inte det ena, så är det det andra… Vatten…  Klarälvsdalen 1995  Dalsland 2000, 2007  Vänern, Lidköping 2000  Lagan och Ljungby 2004  Säveån, Mölndalsån 2006  Ätran …årligen Vind…  Sjuhärad 2005  Kronoberg 2005  Västsverige januari 2007 Skred och ras  Sysslebäck  Munkedal, Mölndal, Viskan …

18 Behov av förebyggande arbete  Riskfaktorer tung styrfaktor i PBL-processen ?  Använd media för budskap om förberedelser och förvarning  Den enskilde måste tidigt få råd och stöd av sitt försäkringsbolag  Kommunens roll viktig

19 Räddningstjänstens stöd till kommunen  Gemensam planering är nödvändig  Kommunchefen är vår kontaktyta  Exempel på förvaltningar med stödbehov: kommunledningskontoret, socialtjänsten, samhällsbyggnadsförvaltningen, teknik- och service

20 Räddningstjänstens stöd till kommunen Logistikstöd till drabbade Transporter för hemtjänstenTrygghetsplatser

21 Räddningstjänstens stöd till kommunen Exempel  Samverkansbefäl hos kommunchefen  Analysarbete  Samverkansmöten  Stabsarbete tillsammans med kommunen

22 Slut för nu Att ta med hem och tänka gemensamt kring: Hur ser vi på räddningstjänstens roll och uppgifter LSO, LXOH ? Vad behöver vi för framtida kunskap och insikter ? Hur ? Sociala risker: hur påverkar de oss ? Hot, våld och grov brottslighet..engång eller nytt mönster ? TACK FÖR UPPMÄRKSAMHETEN leif.isberg@serf.se 0708-941027


Ladda ner ppt "1. RISKBILD OCH OMVÄRLDSBEVAKNING 2. ÄNDRAD LAGSTIFTNING 3. HOT OCH VÅLD I SAMHÄLLET 4. SAMHÄLLSSTÖRNINGAR OCH RÄDDNINGSTJÄNSTEN Vad kan ligga framför."

Liknande presentationer


Google-annonser