Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad kan ligga framför oss ?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad kan ligga framför oss ?"— Presentationens avskrift:

1 Vad kan ligga framför oss ?
Riskbild och omvärldsbevakning Ändrad lagstiftning Hot och våld i samhället Samhällsstörningar och räddningstjänsten

2 S Ä R F Sex medlemskommuner : Borås, Bollebygd, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn Invånare: inv. Bildat: 1995 (Mark medlem 2010) Avstånd : Norr-syd: 12 mil Väst-öst: 10 mil Antal anställda: 510 Enheter: 2 heltid Borås och Skene 17 deltid (RiB) 6 räddningsvärn Larm: ca 2500 larm per år

3 Område Metodutveck-ling och utbildning
SÄRF forts Räddningschef Administrativ stab Bitr. räddningschef Produktionschef Produktions- stab Område Beredskap och insats Område Skydd och samhälle Område Teknik Område Metodutveck-ling och utbildning

4 Ledningsenheter 1 x operativ chef Beredskap i bost, Borås
1 x stabschef 90 sek, Borås GLC 1 x IL sek, Borås 1 x IL Beredskap i bost, Skene 2 x SL H sek, Borås 1 x SL H sek, Skene 17 x SL RiB minuter

5 1. Riskbild och omvärldsbevakning
Vad kommer runt hörnet ?

6 Riskförändringar vi har sett

7 Vilka underrättelsebehov har vi ?
Etableringar PBL Opinioner och sociala risker Trafik- och transportförändringar Evenemang Arr Grov organiserad brottslighet Polisen Ungdomars föreställningsvärld… Överförda risker från utlandet Klimat…och väder

8 Syftet med ökad kunskap ?
Bättre underlag till Handlingsprogrammet Bättre underlag till verksamhetsplanen Bättre underlag till det förebyggande arbetet Bättre underlag till insatsplaneringen Fördjupade insikter hos medarbetarna Vår service till tredje man, allmänheten Vår service till samhället

9 Vilka kanaler har vi eller borde vi ha ?
Myndigheter …vilka ? Webben och media Har vi några rutiner ? Har vi kompetenser ? Lägger vi tid på detta? Uppföljningar, analyser, ut- Egna ? Andra rätj? redningar Helt andra nätverk ? Hur vet vi vad vi saknar ?

10 2. Ändrad lagstiftning ? Brandlagen, räddningstjänstlagen… Och efter LSO ? Lagen om extra ordinära händelser etc ? Och efter den ? ”En enklare plan- och bygglag..” Prop 2009/10:170. Överlämnad Gäller från man 2011. Ny LBE från oktober 2010

11 2. Ändrad lagstiftning ? Hur kan vi följa med i lagförändringar ? Hur kollar vi upp vad som är på gång ?

12 3. Hot och våld Hur ser mönstren ut ? Samhället i skottgluggen Är något riktat mot oss ? Vad kan eller bör vi göra (inte göra)?

13 Hur agerar vi vid explosives?
Räddningsinsats Vid hot: överhängande fara för.. Samverkar ute hos PIC med vår RL Samverkar snabbt med polisens ledningscentral – basfakta…. Gör egna bedömningar utifrån LSO kring avspärrningsbehov, utrymning, inrymning Designar styrkorna efter polisens konsekvensbedömningar

14 Skolskjutningar … Hur gör vi ? Behöver vi planera för detta ? Era tankar ?

15 4. Samhällsstörningar

16 4. Samhällsstörningar Aktivt väder och räddningstjänsten Några operativa erfarenheter från Västsverige

17 Är det inte det ena, så är det det andra…
Vatten… Klarälvsdalen 1995 Dalsland 2000, 2007 Vänern, Lidköping 2000 Lagan och Ljungby Säveån, Mölndalsån Ätran …årligen Vind… Sjuhärad 2005 Kronoberg 2005 Västsverige januari 2007 Skred och ras Sysslebäck Munkedal, Mölndal, Viskan…

18 Behov av förebyggande arbete
Riskfaktorer tung styrfaktor i PBL-processen ? Använd media för budskap om förberedelser och förvarning Den enskilde måste tidigt få råd och stöd av sitt försäkringsbolag Kommunens roll viktig

19 Räddningstjänstens stöd till kommunen
Gemensam planering är nödvändig Kommunchefen är vår kontaktyta Exempel på förvaltningar med stödbehov: kommunledningskontoret, socialtjänsten, samhällsbyggnadsförvaltningen, teknik- och service

20 Räddningstjänstens stöd till kommunen
Logistikstöd till drabbade Transporter för hemtjänsten Trygghetsplatser

21 Räddningstjänstens stöd till kommunen
Exempel Samverkansbefäl hos kommunchefen Analysarbete Samverkansmöten Stabsarbete tillsammans med kommunen

22 Slut för nu TACK FÖR UPPMÄRKSAMHETEN
Att ta med hem och tänka gemensamt kring: Hur ser vi på räddningstjänstens roll och uppgifter LSO, LXOH ? Vad behöver vi för framtida kunskap och insikter ? Hur ? Sociala risker: hur påverkar de oss ? Hot, våld och grov brottslighet..engång eller nytt mönster ? TACK FÖR UPPMÄRKSAMHETEN


Ladda ner ppt "Vad kan ligga framför oss ?"

Liknande presentationer


Google-annonser