Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Low-disturbance sustainable urban construction Flexible Processes and Improved Technologies for Urban Infrastructure Construction Sites www.pantura-project.eu.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Low-disturbance sustainable urban construction Flexible Processes and Improved Technologies for Urban Infrastructure Construction Sites www.pantura-project.eu."— Presentationens avskrift:

1 Low-disturbance sustainable urban construction Flexible Processes and Improved Technologies for Urban Infrastructure Construction Sites www.pantura-project.eu Robert Kliger – project coordinator Lahja Rydberg Forssbeck, TRV 2011 - 2013

2 Low-disturbance sustainable urban construction 2 PANTURA Störningsfritt och hållbart byggande/reparation av infrastruktur i tätorter

3 Low-disturbance sustainable urban construction 3 12 participants: Two research institutes + one university Three building contractors Three SMEs Three authorities Duration: 2011-2013 Budget: 4.2 million €

4 Low-disturbance sustainable urban construction 4 BAKGRUND OCH VISION Vad vill vi åstadkomma? • Visa att störningsfria storskaliga byggprojekt i en tätort är möjliga, genomförbara och praktiska • Tillhandahålla projektets intressenter med nödvändiga system och kunnande: -Utveckla en verktygslåda som innehåller lämpliga metoder, verktyg och standarder -Skapa ”know-how” baserade på inlärning genom verkliga projekt och fallstudier

5 Low-disturbance sustainable urban construction 5 BAKGRUND OCH VISION Hur och vad vill vi åstadkomma? •Studera tillverkningsmetoder utanför och på byggarbetsplatsen •Skapa resurssnåla byggarbetsplatser •Förbättra teknik och verktyg för nybyggnation, reparation och förstärkning av broar i tätbefolkade områden •Förbättra kommunikationen mellan intressenter, kommuner, myndigheter och byggföretag

6 Low-disturbance sustainable urban construction 6 Urban strategy  traffic, environmental, disturbance Transport slot times Internal logistic requirements Material supply delivery co-ordination QA BIM Env Choice of methods & technology BIM - course BIM Detailed design BIM fine Data Project portal Could allow real-time updates BIM Procurement, collaboration Strategy tool  scenarios  constraints •Possible techniques •Quantity •Impact at site, neighbourhood & community level MCDA Målet är att föreslå en integrerad processlösning, att åstadkomma hållbarhet genom att undvika vanligt förekommande suboptimeringar PANTURA Strategy tool  Validation WP2 Metoder för flexibla byggprocesser i urbana miljöer Christina Claeson-Jonsson (NCC)

7 Low-disturbance sustainable urban construction 7 Prestationsbaserad upphandling Should permit more innovative solutions Client as innovation agent Contract Awarded TEAM A Option 1 Option 2 Option 3 TEAM B Option 1 TEAM C Option 1 Option 2 CLIENT Procurement Tender spec Christina Claeson-Jonsson (NCC)

8 Low-disturbance sustainable urban construction 8 Prestationsindikatorer i ”spindeldiagram”

9 Low-disturbance sustainable urban construction 9 Set of indicators – to evaluate complex processes Worker safety during construction Safety of residents Noise Dust emissions Mobility Total time of construction on site Reused or recycled materials Emission of greenhouse gases Generation of waste Total use of materials The selection and evaluation processes are performed based on the developed set of sustainability indicators Life cycle costs Säkerhet Buller Damm Rörlighet Byggtid Återanvändning Växthusgaser Avfall Materialanvändning

10 Low-disturbance sustainable urban construction 10 Multi-Criteria Analysis (MCA) • Two or more Criteria • Visualisation: • Any 2 KPIs: Portfolio Diagram • Any ‘more-than-2’ KPIs: SPIDER Diagram

11 Low-disturbance sustainable urban construction 11 Integrering av olika verktyg PANTURA ICT DSS DEMO End User Application (EUA) Two scale levels: Bridge & Environment GIS TNO Urban Strategy Tool (US) BIM Existing 3D CAD systems

12 Low-disturbance sustainable urban construction 12 Ny bro eller reparera Gammal bro

13 Low-disturbance sustainable urban construction 13 WP4: Flexibla konstruktions metoder för nya broar metoder och tekniker som g alternativa designmetoder Att utveckla metoder och tekniker som ger alternativa designmetoder för nya broar byggda i tätorter Utveckla industriellt byggande av broar! Är FRP tekniken mogen?

14 Low-disturbance sustainable urban construction 14 FRP Fibre Reinforced Polymer composite materials

15 Low-disturbance sustainable urban construction 15 FRP GC broar Lleida GFRP pedestrian bridge in Spain Delft, Netherlands FRP Broadway bridge, Portland, Oregon, USA 7:e längsta klaffbro i världen FRP däck 30.000 fordon per dygn

16 Low-disturbance sustainable urban construction 16 FRP deck on steel girder bridges WP4 MAIN DESIGN CONCEPT

17 Low-disturbance sustainable urban construction 17 Förband mellan stål och FRP brodäck Ofullständig eller full samverkan Deck-to- deck Deck-to- girder Parapet-to-deck/ Parapet-to-girder Doktorand: Valbona Mara Handledare: Mohammad Al-Emrani

18 Low-disturbance sustainable urban construction 18 Förband mellan olika delar UTVECKLING AV KONCEPT

19 Low-disturbance sustainable urban construction 19 Förband mellan FRP brodäck och stålbalkar

20 Low-disturbance sustainable urban construction 20 Welded steel bolts Steel-concrete shear transmission Composite action Embedded FRP deck web provides crosswise continuity Förband som ger bra samverkan

21 Low-disturbance sustainable urban construction 21 WP5: Förstärkning och reparation av gamla broar Utveckla förstärkning och reparation av gamla broar, uppgradera och förbättra existerande och nya tekniker med fokus på mycket korta reparationstider, utan miljö- och trafikstörningar i tätbefolkade städer Reza Haghani, Chalmers – WP ledare

22 Low-disturbance sustainable urban construction 22 1 2 3 + More efficient use of FRP materials + Unloading the steel reinforcement + Improved fatigue behaviour + Improved SLS + Limiting the crack widths in concrete structures, improved durability - High stress concentration - Need for mechanical anchorage Strengthening and repair of bridges Pre-stressing (Förspänning)

23 Low-disturbance sustainable urban construction 23 Pre-stressing Method using high pre-stressing forces without the need for mechanical anchorage has been developed at Chalmers Gradual increase in pre-stressing force

24 Low-disturbance sustainable urban construction 24 Fallstudie - Koninginne bro- Rotterdam Klaffbro, byggd 1929 - 5 filer

25 Low-disturbance sustainable urban construction 25 Broar i centrala Rotterdam Willems Erasmus Konninginne

26 Low-disturbance sustainable urban construction 26 Problem med Koninginne Bro Används ofta Stor egentyngd, - överbelastar mekaniska delarna Kontinuerligt behov av underhåll Begränsning i axellast, 10 ton Uppgraderingstrategi Reduktion av egentyngd

27 Low-disturbance sustainable urban construction 27 Uppgradering av Koninginnebro med FRP däck Ersätta befintlig tung däck med en lätt FRP däck FE modell gjort av Chalmers

28 Low-disturbance sustainable urban construction 28 WP 7: Kunskapsspridning och utbildning Målet är att: •försäkra hållbar kunskap överföring och implementering av PANTURA resultat till byggindustrin, konsulter och andra intressenter •stimulera möjligheterna för nya marknader, utveckla kunskaper och nya idéer •aktivt involvera intressenter att tillämpa nya idéer och metoder i verkligheten

29 Low-disturbance sustainable urban construction 29 The PANTURA project is co-financed by the European Commission with contract No.: 265172. © Copyright © 2011-2013. All rights reserved. All rights reserved. Any duplication or use of objects such as diagrams in other electronic or printed publications is not permitted without the author's agreement. Tack för uppmärksamheten!


Ladda ner ppt "Low-disturbance sustainable urban construction Flexible Processes and Improved Technologies for Urban Infrastructure Construction Sites www.pantura-project.eu."

Liknande presentationer


Google-annonser