Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Capital Oil Utvecklar Ukrainas vilande oljeresurser.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Capital Oil Utvecklar Ukrainas vilande oljeresurser."— Presentationens avskrift:

1 Capital Oil Utvecklar Ukrainas vilande oljeresurser

2 Agenda ●Detta är Capital Oil ●Omvärld och marknad ●Organisation och management ●Finansiell information och aktien ●Framtidsutsikter

3 Detta är Capital Oil

4 Snabba fakta ●Grundat 2004 ●Nuvarande projekt pågått sedan 2005 ●Projektering i två licensblock i Ukraina ●Huvudkontor i Göteborg ●Verksamhet i dotterbolag i Ukraina ●Aktien på First North sedan juni 2007

5 Affärsidé Capital Oils affärsidé är att identifiera och utveckla oljefält

6 Strategi ●Identifiera undervärderade oljefält ●Utveckla fälten med modern teknik ●Producera olja ●Sälja den producerade oljan

7 Grundläggande förutsättningar ●Joint Activity-avtal med Bohorodchanynaftogaz (BNG) angående två prospekteringslicenser ●Två licensblock – Kubash-Lukva och Maydan ●BNG innehar licenserna ●Capital Oil står för finansiering och operativ verksamhet ●Fördelning av vinst: »86 % efter skatt till Capital Oil »1 % till det ukrainska dotterbolaget »13 % till BNG

8 Prospekteringslicenser ●Löptid till halvårsskiftet 2008 ●Initialt fokus »Prospektering av de mest lättidentifierade reserverna »Reparation av gamla borrhål ●Övergår i produktionslicenser vid bekräftade reserver och upprättad fältutvecklingsplan ●Produktionslicenserna gäller för 5 till 20 år

9 Förväntade oljereserver ●Tre scenarier »Pessimistiskt:19 miljoner fat »Förväntat:57 miljoner fat »Positivt:väsentligt mer

10 Olja av god kvalitet ●Låg densitet ●Låg svavelhalt ●Hög dieselfraktion

11 Fältutveckling Seismiskt arbete & ytkartläggning Renovering av gamla brunnar Produktion ur nya brunnar Borrning av nya brunnar Produktion ur gamla brunnar

12 Mobila riggar ●Högre borrkapacitet ●Mindre krav på anläggningsarbeten ●Mindre miljöpåverkan ●Snabbare process

13 Försäljning ●Stadigt växande efterfrågan på olja ●God infrastruktur ●Capital Oil är fria att välja »Direktförsäljning till raffinaderier i Ukraina »Närliggande exportmarknader

14 Corporate Social Responsibility ●Reparerar gamla, misskötta och läckande brunnar ●Investerar i region i behov av utveckling ●Anställer lokal arbetskraft ●Använder modern teknik ●Tar socialt ansvar enligt avtal med ukrainska myndigheter

15 Omvärld och marknad

16 Världens oljekonsumtion

17 Ukraina

18 Fakta om Ukraina ●Folkmängd:47 miljoner ●Självständigt:1991 ●Statsskick:Republik ●Medelinkomst:EUR 160 per månad ●BNP-tillväxt 2006:7 procent

19 Ukrainas olje- och gasindustri ●Gasindustrin utvecklades på 1920-talet ●Oljeindustrin byggdes upp efter andra världskriget »Krim, Dnepr-Donetsk och Karpaterna ●Produktionstopp 1972: 14,4 miljoner ton ●Minskning under 1970 – 1990-talen ●Produktion idag: ca 4,5 miljoner ton ●Dominerande aktörer: Naftogaz och Ukrnafta ●Största privata aktör: JXK Oil & Gas plc

20 Viktiga faktorer inom ukrainsk oljeindustri ●Stort beroende av rysk olja ●Inhemsk produktion står för ca 15 procent av konsumtionen ●Ingen skatt på oljeexport ●Större aktörer koncentrerade till östra Ukraina ●Högt ränteläge och brist på inhemskt kapital

21 Fördelar i västra Ukraina ●Bevisad förekomst av olja ●Olja på relativt litet djup minskar produktionskostnaderna ●Geografisk närhet i mitten av Europa ●Utbyggt logistiknät ●Tillgänglig raffinaderikapacitet ●Begränsad konkurrens

22 Organisation, management och ägare

23 Ungt bolag med erfaret management ●Mångårig erfarenhet av oljeindustri, geologi och teknik ●30 medarbetare »26 medarbetare i Ukraina »4 medarbetare på huvudkontoret i Göteborg ●Erfaret lokalt management i Ukraina ●Utbrett nätverk i både Sverige och Ukraina

24 Organisation ●Svenskt moderbolag: Svenska Capital Oil AB ●Två helägda dotterbolag »LLC Capital Oil Ukraine »Capital Oil (UK) Ltd

25 Ledning ●Leif Larsson, VD ●Annika Uddgren, Finanschef ●Guy C de Caprona, Teknisk chef ●Andrey Pavlov, VD i Ukraina

26 Styrelse ●Hans Risberg (ordförande) ●Nils Fredrik Aurelius ●Kenneth Eriksson ●Lennart Hall ●Colin Jones ●Guy C de Caprona

27 Aktieägare Sadkora Resources AB28 742 11720,42 % GIAB gruppen10 982 3007,80 % Yield AB (publ)9 176 5646,52 % Guy Crapon de Caprona6 389 4824,54 % Piers Gormly4 960 2393,52 % Varenne East gruppen4 800 0003,41 % Patric Perenius4 290 8473,05 % Tore Hallberg med bolag3 471 7872,47 % Biocell2 895 0002,06 % Anders Holmstedt med bolag2 689 2891,92 % BT Baltrade2 558 4001,82 % Anders Drott1 363 6360,97 % Totalt 12 största82 319 66158,47 % Övriga58 462 76041,53 % TOTALT140 782 421100,00 %

28 Framtidsutsikter och sammanfattning

29 Nästa steg ●Fortsatt produktion ur gamla brunnar ●Borrstart nya brunnar oktober 2007 ●Bearbetning och sluttolkning av seismiskt arbete ●Ombyggd oljerigg tas i bruk under första kvartalet 2008 ●Ytterligare en rigg kontrakterad för leverans under 2008 ●Fortsatt infrastrukturarbete ●Cirka 20 nya borrhål planerade under 2008

30 God avkastning mot begränsad risk ●Läckande gamla brunnar bevisar förekomst av olja ●Seismisk data från gamla brunnar ●Oljereserver på begränsat djup, närhet till infrastruktur och tillgänglig raffinaderikapacitet ●Ukrainas centrala placering mitt i Europa ger flexibla försäljningsmöjligheter

31 Möjlighet till försäljning lokalt och på export - Capital Oil bidrar till Ukrainas utveckling ●Ukraina i snabb utveckling och i behov av olja ●Strävan mot minskat beroende av rysk olja ökar efterfrågan på inhemsk produktion ●Oljan i Ukraina är av god kvalitet, har låg svavelhalt och hög dieselfraktion, vilket gör den attraktiv på världsmarknaden ●Capital Oil tillför kunnande, kapital och ny teknik till Ukraina samt löser miljöproblem

32 Branscherfarenhet och lokal förankring ●Kompetens inom prospektering, produktion och marknad ●Djupa kunskaper om geologi och teknik ●Erfarenhet av att verka i länder som Ukraina ●Lokalt anställd personal och expertis ●Upparbetat lokalt nätverk

33 Tack!


Ladda ner ppt "Capital Oil Utvecklar Ukrainas vilande oljeresurser."

Liknande presentationer


Google-annonser