Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Extreme File Carving 5 November 2013 Martin Karresand Informationssäkerhet och IT-arkitektur1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Extreme File Carving 5 November 2013 Martin Karresand Informationssäkerhet och IT-arkitektur1."— Presentationens avskrift:

1 Extreme File Carving 5 November 2013 Martin Karresand Informationssäkerhet och IT-arkitektur1

2 Vem är jag? •Forskare på FOI 2002 -> •IT-säkerhet, specialintresse IT-forensik •Tekn. Lic 2008 om file carving •SKL 2010-2013 5 November 2013 Martin Karresand Informationssäkerhet och IT-arkitektur2

3 Upplägg (Bakgrund) •Bakgrund •Teknik •Kaffe!!! •Verktygsutvärdering •Demo filtypsidentifiering krypto •Utmaningar •FoU-önskelista 5 November 2013 Martin Karresand Informationssäkerhet och IT-arkitektur3

4 Vad är FOI? (Bakgrund) •Ett av Europas ledande forskningsinstitut för tillämpad forskning inom försvar och säkerhet •Uppdragsfinansierat •Inga krav på offentlig upphandling mellan myndigheter •Infosäk och IT-ark; 15 forskare 5 November 2013 Martin Karresand Informationssäkerhet och IT-arkitektur4

5 Vad gör FOI? (Bakgrund) •Bland annat –Diskussionspartner –Granskning –Utredning –Lösningsförslag –Program- och hårdvaruutveckling 5 November 2013 Martin Karresand Informationssäkerhet och IT-arkitektur5

6 File Carving på svenska? (Bakgrund) Filsnideri? 5 November 2013 Martin Karresand Informationssäkerhet och IT-arkitektur6 Filutskärning? Filskulptering? Filutmejsling? Filutgrävning?

7 Koncept (Teknik) 5 November 2013 Martin Karresand Informationssäkerhet och IT-arkitektur7

8 Sålla (Teknik) •Dekryptera •Packa upp •Kända hashar •Ointressanta data och lagringsytor 5 November 2013 Martin Karresand Informationssäkerhet och IT-arkitektur8

9 Sortera (Teknik) •Filsystem –EnCase, FTK •Signatur –PIA, Defraser, Photorec •Struktur –Adroit, jpegCarve, Oscar 5 November 2013 Martin Karresand Informationssäkerhet och IT-arkitektur9

10 Sammanfoga (Teknik) •Mäta och väga •(Delvis) avkoda •Ljud- och signalbehandling •Gradera och länka •Pussel- och spelalgoritmer 5 November 2013 Martin Karresand Informationssäkerhet och IT-arkitektur10

11 Kaffe!!! 5 November 2013 Martin Karresand Informationssäkerhet och IT-arkitektur11

12 Verktygsutvärdering (Utvärdering) •EnCase, FTK, Ilook, X-Ways, PIA, Defraser (SKL) •Photorec, Adroit, jpegCarve (NICC) 5 November 2013 Martin Karresand Informationssäkerhet och IT-arkitektur12

13 SKL (Utvärdering) •Inget verktyg är komplett •Kombinera verktyg och metoder •PIA och Defraser för oallokerat utrymme •PIA och X-Ways för bilder •X-Ways och Defraser för video •Restaurering kräver både filsystems- och file carvingteknik •Dålig förmåga att utföra file carving 5 November 2013 Martin Karresand Informationssäkerhet och IT-arkitektur13

14 NICC (Utvärdering) 5 November 2013 Martin Karresand Informationssäkerhet och IT-arkitektur14

15 Tillämpad forskning (Demo) •Vad krypterades? –Komprimerat eller inte •Förutsättningar –5 stora textfiler –Zippa dem –AES256 –Inget fusk, bara data! 5 November 2013 Martin Karresand Informationssäkerhet och IT-arkitektur15

16 Sålla (Utmaningar) •Ökad andel kryptering •Molnet •Ökad komplexitet •Abstrahering 5 November 2013 Martin Karresand Informationssäkerhet och IT-arkitektur16

17 Sortera (Utmaningar) •Ökad datamängd •SSD (Flashteknik) •Saknade fragment 5 November 2013 Martin Karresand Informationssäkerhet och IT-arkitektur17

18 Sammanfoga (Utmaningar) •Mer •Bättre •Snabbare 5 November 2013 Martin Karresand Informationssäkerhet och IT-arkitektur18

19 FoU-önskelista Vad har vi för framtida behov inom File Carving- området? 5 November 2013 Martin Karresand Informationssäkerhet och IT-arkitektur19

20 Martin Karresand, FOI martin.karresand@foi.semartin.karresand@foi.se, martin@filecarving.netmartin@filecarving.net 013-378543 eller 013-378081 Tack för mig! 5 November 2013 Martin Karresand Informationssäkerhet och IT-arkitektur20


Ladda ner ppt "Extreme File Carving 5 November 2013 Martin Karresand Informationssäkerhet och IT-arkitektur1."

Liknande presentationer


Google-annonser