Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

+. Bak grund – EU 5e ramprogrammet – COVAX – SI – Projekt med Kaliningrad, Minsk, St Petersburg – KB • SVEP • OA seminarier • PAVA - Ökad synlighet via.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "+. Bak grund – EU 5e ramprogrammet – COVAX – SI – Projekt med Kaliningrad, Minsk, St Petersburg – KB • SVEP • OA seminarier • PAVA - Ökad synlighet via."— Presentationens avskrift:

1 +

2 Bak grund – EU 5e ramprogrammet – COVAX – SI – Projekt med Kaliningrad, Minsk, St Petersburg – KB • SVEP • OA seminarier • PAVA - Ökad synlighet via parallellpublicering • Parallellpublicering av konferensartiklar Slutsatser

3 COVAX mål Idén bakom COVAX är att kombinera beskrivningar av dokument och digitaliserade fulltext dokument från bibliotek, arkiv och museum, för att skapa ett globalt system för sökning och visning av dokument oberoende av var de är.

4 COVAX mål • Visa upp Europas kulturarv via XML – som det finns representerat i museum, arkiv, bibliotek • Utnyttja existerande kulturella infrastrukturer • Använda standards inom området informationsstruktur och informationsåtervinning (XML, MARC, EAD, TEI) • Åstadkomma interoperativ tillgång till distribuerade resurser

5 COVAX – uppgifter • Välja “prov” från bibliotek, arkiv och museum • Identifiera, modifiera användbara DTDs för COVAX • Förbereda icke-XML test data i utvalda format • Identifiera, samla, analysera och testa konverterings-mjukvara • Utveckla procedurer för integration/uppdatering • Utveckla mjukvarukomponenter för konvertering • Implementera test konvertering, ladda data i COVAX • Interim konvertering, dvs till USMARC • Utvärdera tester • Implementera fullständig konvertering, uppdatering

6 Partners som levererar innehåll – Residencia de Estudiantes (Spain) IBERMARC – Angewandte Informationstechnik GesmbH (Austria) USMARC/MARC21 – Universitat Oberta de Catalunya (España) CATMARC – Blekinge Institute of Technology (Sweden) CDS-ISIS Libris- MARC TEI-Lite, FileMaker, Access, Lotus – London and South Eastern Library Region (United Kingdom) UKMARC – Salzburg Research Forschungsgesellschaft m.b.H. (Austria) Mac FileMaker / XML

7 Vad användaren inte ser

8 COVAX deployment COVAX Server HTTP Client Partner Server TEXTML Tamino Conversion

9 Efterklokning Covax • För yvigt • Partners med egna agendor (partnerkoppleri) • Kommunikationsproblem • Dåliga begrepp om slutprodukten, behov och efterfrågan hos ev. slutanvändare. • Kanske en förstudie hade varit på plats!? Men… • Oerhört lärorikt • Bra för nätverkande och kontakter

10 SI-projekt • "Libraries in Network Cooperation and Communication I och II” samt “Use of new technics and IT in Libraries – development and education " - Vitrysslands nationalbibliotek, KB, Litauens nationalbibliotek, Kaliningrads tekniska universitet och Klaipeda Medical College and BTH– 2005 -2008 Tekniskt bistånd, Biblioteksseminarier studiebesök.

11 Efterklokning SI • Jämnbördiga partners – alltid tyngsta lasset • Kulturella skillnader - • Ekonomiska/Adm./Politiska skillnader • Dolda agendor • Dåligt förankrat i egna organisationen (vad vinner vi på detta?) • Inga tydliga mål (I det här fallet en styrka…)

12 SVEP 2004-2005 • 1. Interoperabilitet – harmonisering av beskrivningar och beskrivningsformat för fulltextdokument • 2. Långtidsbevarande/arbetsflöde och tekniska lösningar för arkivering av e-dokument lokalt och vid KB • 3. Nationell portal för examensarbeten i fulltext • 4. Råd och stöd för e-publicering – verktyg och format • 5. Bred förankring och diskussion genom seminarier och workshops Peter Linde 050609Elpub 2005 Leuven

13 Varför studentuppsatser? • Svårtillgängliga • Efterfrågade • Användbara för allmänheten • Värdefulla där forskningstätheten är låg • Ökar studenters uppskattning av OA-fördelar • Ökad synlighet underlättar marknadsföringen av kurser • Avlastar biblioteksresurser Peter Linde 050609Elpub 2005 Leuven

14 Användning/Statistik Peter Linde 050609 Genomsnitt: 1004 sökningar/dag 12 deltagande universitet Ca. 9.000 poster (91200) 2011 ca. 25 deltagare Luleå Umeå Dalarna Uppsala Stockholm Södertörn Linköping Jönköping Göteborg Växjö Blekinge Lund

15 Efterklokning SVEP Flera faktorer samspelade för ett lyckat projekt: • Metadatamodellens enkelhet • Projektdeltagarna var en heterogen grupp med stor praktiskt erfarenhet • Verktygen, mjukvarorna och standarderna fanns redan på plats • Workshop-serien försåg projektet med nya “providers” och ideer • LIBRIS tog ett långsiktigt ansvar för resultatet (Uppsök) Peter Linde 050609

16 Forskarmöten om OA ett Open Access-projekt http://www.searchguide.se/oa http://www.searchguide.se/oa Med stöd av Kungl. bibliotekets utvecklingsprogram OpenAccess.se

17 Peter Linde BTH - Open.access.se Uppsala 091126

18 Mål • 6 seminarier • Web-sajt – Open Access Information • Införliva media projekt

19 Seminarier • Malmö Högskola 22 oktober 2008 - Vetenskaplig publicering och Open Access - gör din forskning tillgänglig • Halvdagsseminarium • Mittuniversitetet 20 november 2008 - Publicera för framgång - Open Access och bibliometri • Halvdagsseminarium • Umeå universitet 17 Mars 2009 - Open Access och vetenskaplig publicering • Halvdagsseminarium • Kalmar högskola/Växjö universitet 28 April 2009 -– rätten till din forskning II – Hur kombinera upphovsrätt, synlighet och kvalitet • Heldagsseminarium • Göteborgs universitet/Chalmers tekniska högskola 5 November 2009 - – Open Access – Open Science – synlighet, tillgänglighet, impact, citering • Halvdagsseminarium • Karlstad - Februari 2010 ?

20

21

22

23

24

25 Efterklokning forskarmöten • Administration av webbsajt tar alltid mycket mer tid och kraft än beräknat • Vem ansvarar för webbplatsen efter projektslut? • Seminarierna : Lokalt förankrade=bra kvalitet, uppslutning + inbjudna föreläsare • Mix av lokalt, nationellt och global aspekter av OA • Seminarier och websidor kunde ses som lokala resurser i daglig verksamhet

26 Parallellpublicering i praktiken (PAVA) Vad säger forskarna? Finns det någon smärtlindring? Peter Linde Blekinge Institute of Technology

27 PAVA • Följande studie genomfördes från februari 2008 till mars 2009 vid Blekinge tekniska högskola, Chalmers, Göteborgs universitet, Högskolan i Skövde, Lunds universitet, Stockholms universitet och Uppsala universitet. Projektet Parallellpublicering av vetenskapliga artiklar (PAVA) är finansierat av Kungl. Bibliotekets program OpenAccess.se • http://www.kb.se/openaccess_english/projects/#par allell http://www.kb.se/openaccess_english/projects/#par allell

28 Målet • Att förstå vilka problemen är kring praktisk PP – är det gränssnitten, hjälpmedeln, attityderna????? • Att föreslå strategier, informationsinsatser och hjälpmedel som underlättar PP

29 Det här gjorde vi: Skapade ett PP-kit av infomaterial/Sherpaguide/ försättsblad, förlagsbrev etc. • Ca. 10 forskare per lärosäte/5 publ. var (försöker få ämnesbredd) • Erbjöd praktisk genomgång av de hjälpmedel som finns - Hjälptexter och personlig support • Eftersits för utvärdering och diskussion • Rapport med slutsatser och förbättringsförslag

30 Det här gjorde forskaren: • Valde ut minst 5 av sina senast publicerade (2004-) tidskrifts- eller konferensartiklar • Kontrollera förlagens publiceringsvillkor via webbplatsen Sherpa/Romeo • Ladda upp filerna i universitetets e- publiceringssystem

31 Halvvägs – vilka sprickor finns i teorin? Sprickor i fasaden

32 Problem så här långt… • Tidsgnäll (Service & support – Lundéns 3 åtgärder) • Rättighetsnervositet (Mer info -Lundén) • Rättighetsinfo för konferensartiklar oklar • Tveksamheter inför publicering av författarversionen – vilken är författarversionen? • Krångligt med försättsblad (S&S) • (Bindande krav - Lundén)?

33 Efterklokning PAVA • Rekvirera pengar löpande • Alla motiverade – såg nyttan för de egna systemen • Skalade ner insatser när verkligheten gjorde sig påmind (ex. intervjuer: antal omfång) Peter Linde FAK 110407

34 Ingredienser • Projektidéen får gärna ha bäring på ett allmänt problem. Tid kommer alltid att vara tajt och då måste man övertyga chef och kollegor att det man pysslar med är till nytta. Sällan att den tid man lägger ner blir helt kompenserad av vikarie etc… • Tydliga mål • Generellt genomförbara lösningar

35 Ingredienser • Den som leder måste kunna kommunicera – epost, telefon, adobe connect, wiki, google docs etc. Måste kunna irritera, driva på. Deadlines måste upprättas och hållas. • Projektdeltagarna måste känna att de får ut något av arbetet personligen eller som de kan redovisa för sina arbetskamrater. Bra om du har redan tidigare har god kontakt med projektdeltagarna. Kemin mycket viktig

36 Ingredienser • Väl förbereda möten – dagordning, minnesanteckningar. Planerad kickoff - Viktiga delmål och deadlines för projektet upprättas. Komma överens om vem som gör vad. • Vem tar vid när projektet är slut? • Hur sprider vi information om resultaten? • Hur kvalitetssäkra under projektets gång?

37 • 2 Hg tydligt mål • 1 knippa praktisk nytta • 1 stor matsked engagerad projektledare och projektdeltagare • Krydda med delmål och deadlines efter behag • Efterkoka kraftigt och känn hur den fina doften sprids


Ladda ner ppt "+. Bak grund – EU 5e ramprogrammet – COVAX – SI – Projekt med Kaliningrad, Minsk, St Petersburg – KB • SVEP • OA seminarier • PAVA - Ökad synlighet via."

Liknande presentationer


Google-annonser