Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Formgivaren och Prometern - hjälpmedel i ett strategiskt hälsoarbete -

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Formgivaren och Prometern - hjälpmedel i ett strategiskt hälsoarbete -"— Presentationens avskrift:

1 Formgivaren och Prometern - hjälpmedel i ett strategiskt hälsoarbete -

2 Innehåll • Strategiska tankegångar bakom Formgivarens uppbyggnad • Funktioner på individ- grupp – och organisationsnivå • Hur man lägger upp arbetet på bästa sätt för bästa effekt • Formgivaren som stöd för individen och för att utbilda grupper • Om prometern och hur den kan användas i en kommun

3 Framgångsfaktorer

4 Mötesplats för medarbetare, hälsoinspiratörer och chefer Medarbetarna Hälsoinspiratörer Chefen Livsstil Arbetsmiljö

5 I Formgivaren stimuleras medarbetarna till egenvård och eget ansvar. Till sin hjälp finns en hälsoanalys med personlig feedback. Utifrån svaren ökar deras självkännedom och insikt om hur det står till med hälsan. Formgivaren inspirerar därefter till förändring och behovsanpassar rätt stöd och åtgärder i olika former. Det finns en mängd motivationsverktyg att välja bland för att t ex lära sig gå ner i varv, få hjälp med viktnedgång, börja röra på sig, förså hur man ska äta sunt m m. Dessutom erbjuder Formgivaren en hälsotävling samt en mängd inspirationsartiklar. Medarbetarna Hälsoinspiratörerna Hälsoinspiratörerna har egna sektioner inom formgivaren. Här finns allt stöd som behövs för att informera/inspirera till en bra livsstil med hjälp av Formgivarens alla funktioner. För egen inspiration får hälsoinspiratören en ny tidning varje månad med ett nytt hälsotema. Som hälsoinspiratör är man ansvarig för livsstilsprocessen och delaktig i de andra hälsoprocesserna. Till hjälp får man olika verktyg så att man enkelt kan följa utvecklingen och resultatet av hälsoarbetet. Här laddar man också ner allt som behövs för t ex ett hälsoprojekt - projektmanual, arbetsplatsenkät, handlingsplan, rapporter, åtgärder, tema-aktiviteter, utbildningsmaterial mm. Cheferna Att lära cheferna hur man skapar en hälsofrämjande och hållbar arbetsplats är en viktig värdegrund i arbetet mot bättre hälsa. Inte minst för det egna välmåendet, prestationen, ledarskapet och som förebild. Dessutom kan de själva följa hälsoutvecklingen i termer av produktivitet och lönsamhet för att bättre förstå var insatserna måste sätta in. Nyckeltal som tas fram jämförs med NMI och NKI. Allt synliggörs. I Formgivaren kan chefer hämta analyser, rapporter, nyckeltal. De kan se samband mellan t ex hälsoindex och lönsamhet, hälsoindex och NMI samt få hjälp att synliggöra en positiv hälsoutveckling för olika målgrupper. Formgivaren erbjuder också en hälsoutbildning i fem steg samt olika beräkningsmodeller i excel för att se om de kan räkna hem olika hälsoprojekt. Här kan de läsa mer om varför de skall engagera sig i hälsoarbetet och vad de själva kan göra. Mallar för hälsoanalys, hälsoplan och utvecklingssamtal finns också

6 Livsstil Arbetsmiljö Lilla Hälsoanalysen Resultat Feedback Lästips Prometern 25% 40% 35% Produktivitet Hälsa NMI Hälso- index Lönsamhet Verklig närvaro ? ? • Verklig närvaro • Hälsoindex • Nöjd medarbetarindex • Tillväxt Rapport värdeskapande

7 1 Hur mår medarbetarna? 4 Vilka effekter kan vi se? 2 Nulägesrapport Vilka åtgärder behövs? Arbetsmodell 3 Utbildning, stöd och inspiration

8 • Medarbetare som mår bra, är engagerade och trivs med sina arbeten har en helt annan prestationsförmåga än andra. • Att se hälsan ur ett strategiskt perspektiv är därför lönsamt och ger stora konkurrensfördelar (IVA –projektet 3F). “Närvarande” men inte deltagande

9 För varje ny riskfaktor som tillkommer minskar produktiviteten med 2 % Burton WN och medarbetare J Occup Environ Med. 2006 Riskfaktorer och produktivitet Slutsats : fokusera på medarbetare med låg risk!

10 Hälsa/ välmående Frisk Sjuk Diabetes Högt blodtryck Höga blodfetter Överviktig Fysiskt inaktiv

11 Produktivitet Frisk 1 2 % försämring av produktiviteten! Sjuk

12 100 80 60 40 20 0 Hälso- status Tid Sjukfrånvarande Medarbetare som kostar Ingen produktivitetsförlust Produktivitetsförlust

13 En framgångsrik hälsomodell Goetzel RZ och Ozminkowski RJ. Annual Review Public Health. 2008 Frisknärvaro Sjukfrånvaro Frisk Individanpassa de åtgärder för de med ökad risk FriskLåg riskHög riskSjukfrånvaro Program för hälsosam företagskultur

14 • Många arbetsuppgifter är specifika styrka, koordination, uthållighet och rörlighet 40 % av män och 50 % av kvinnor med kroppsarbete arbetar över sin fysiska förmåga Är medarbetarna rätt tränade för sina arbetsuppgifter? Individanpassa de åtgärder för de med ökad risk

15 Metoden avgör framgången för individen • Insikt • Motivation • Kunskap • Stöd/möjligheter O´Donnell MP. American Journal of Health Promotion. 2005. Program för hälsosam företagskultur

16 www.formgivaren.se

17 Hälsomotivation/kunskap Hälsoinsikt Resultat Feedback Lästips Individanpassat stöd • Personlig dagbok • Min vikt • Prometern (dynamisk hälsoenkät) • Tävlingen Formiaden • Mina analyser

18

19

20 Träning för ländryggen Bäckenlyft/höftlyft Gör så här Ligg på rygg med böjda ben och armarna sträckta längs med kroppen. Fötterna skall vara placerade nära sätet och lite mer än höftbrett isär. Lyft höften så långt upp mot taket som känns bekvämt. Återgå sedan till startpositionen och upprepa. Benlyft åt sidan Gör så här Ligg på ena sidan med kroppen helt rak. Låt det understa knäet vara böjt och skjut fram höften. Lyft det övre benet lite högre än höfthöjd. Tänk på att hålla det övre benet sträckt. Sänk långsamt benet igen och vänd rörelsen precis innan du snuddar det nedre benet. Växla mellan sträckt benlyft och böjt och låta ditt knä röra sig framför kroppen. Bäckenlyft på boll Gör så här Lägg dig på rygg på bollen med böjda knän (cirka 90 grader) och fötterna i golvet. Överkroppen ska vara parallell med golvet. Sänk sätet rakt ner mot golvet och låt ryggen rulla ner mot bollen. Stanna precis innan sätet når golvet, tryck dig sedan upp till startposition igen. Bäckenlyft med gummiband/hantlar Gör så här Lägg dig på rygg på golvet med böjda ben. Fötterna skall vara placerade nära kroppen och lite mer än höftbrett isär. Håll hantlarna på magen alternativt sträck gummibandet över magen med ändarna mot golvet. Lyft höften så långt upp mot taket som känns bekvämt. Återgå sedan till startpositionen och upprepa. På formgivaren.se kan du läsa mer om övningarna och se vissa av dem i filmformat

21

22

23

24

25 Stöd för bättre livsstil • Nyhetsbrevet • Nyheter och forskning • Hälsoarbetet  Informationsbilder om Formgivaren  Utbildning  Manual och verktyg för hälsoarbetet på APT-träffarna  Verktyg för hälsoarbetet  Enkäter  Aktivitetsförslag Hälsoinspiratörer Chefen Stöd för bättre arbetsmiljö • Prometern (dynamisk hälsoenkät) • Hälsofrämjande ledarskap • Verktyg och mallar för hälsoarbetet • Verktygslådan • Utbildning • Nyheter och Forskning

26 Användningsområden Vikt- och kostgrupper Kostutbildning Motionsprogram lätt/medel/tungt Hälsoutbildningar Pausgympa Rökavvänjning Hälsotävlingar Träningsövningar på video Avkoppling, avslappning avspänningsträning Stress- och hälsotester Steptester Hälsokampanjer Energibalans Näringsuppföljning Hälsoarbete på APT-träffar

27 Ökad hälsa medför ett fem gånger större ekonomiskt utfall i form av produktivitetsförbättringar jämfört med minskningen av sjukfrånvarokostnader Johansson & Johrén. Personalekonomi idag. 2007 Effekter av en lyckad hälsoprocess

28 Framgångsrik hälsosatsning • Hälsoenkät • Feedback • Individanpassad site • Nyhetsbrev • Livsstilsseminarier Sjukfrånvaro - 4.2 dagar/år Hälsorisk - 15 % Produktivitet+ 7.9 % Kostnad 900 kronor Vinst5 400 kronor Mills PR och medarbetare. Am J Health Promotion. 2007; 22: 45-53. 618 kontorsarbetande Medelålder 34 år 1 års undersökning

29 Hälsofrämjande ledarskap Hälsa kopplad till produktivitet 5432 1 Långsiktig hälsostrategi Processledare för hälsa Hälsoläget utvärderat Individanpassad motion Frukost/lunch? Möjlighet till återhämtning Värdeskapande hälsoarbete Motionskort/ friskvårdsbidrag/ friskvårdstimme Stöd vid rökavvänjning Åtgärder för de med ökad risk O O O O O O X X X X X X

30 Hur hänger hälsa ihop med produktivitet och lönsamhet? Ett sätt att föra en ekonomisk argumentation för hälsofrämjande verksamhet är att använda sig av kritiska värden. Kritiska värden anger hur stor effekt en insats måste ge för att insatsen ska vara lönsam för företaget. Genom att ta fram relevanta kritiska värden för sitt företag i form av t ex sjukfrånvaro, produktivitet, minskad utslagning, kvalitet/kvantitet, kan man beräkna hur stor avkastningen blir på investeringen. Beräkningsexempel På en enhet med 300 anställda finns ett förslag att investera 500 000 kronor årligen i hälsofrämjande arbete. Hur kan man räkna fram vinsten för enheten? Med hjälp av de kritiska värdena, kan man visa hur stor effekten måste bli, för att investeringen på 500 000 kr ska vara lönsam; 1. Korttidssjukfrånvaron måste minska med 1 dag/anställd, totalt 300 dagar 1 600 kr/sjukdag (schablon) x 300 anst. Om var 4:e anställd påverkas av hälsosatsningen måste frånvaron hos dessa minska med 4 dagar/person. 2. Arbetseffektiviteten måste öka med motsvarande 1,5 person Genom att använda en schablon ( 0,5%/anställd) kan effekten räknas hem i form av färre antal anställda med 1,5 personer. 3.Minskad utslagning Om investeringen förhindrar en enda utslagning (som kostar i form av frånvaro, pensionering, effektivitetsminskning etc.) kan det relateras till kostnaden för investeringen. 4. Ökad kvalitet Hur många fel måste undvikas för att satsningen ska vara lönsam? Hur mycket måste andra kvalitetsmått påverkas? 5. Ökad kvantitet Samma resonemang som för kvalitet.

31

32 Livsstilsprocess Hälsostrategisk process Värdeskapande process Återhämtning Stresshantering Motion Individanalys + feedback IndividanpassningKosthållning Hälso- / produktivitets- analys Hälsoplan Hälsofrämjande ledarskap Analys & mätning av samband Transparens Tydlig riktning & mål Kommunikation Förändrings- ledarskap Hälsoarbete Uppföljning Hälsotrappan som visar hur du höjer värdet på HR-insatserna Nyckeltal 1 2 3 Hälsorapport Livsstils- ledarskap INDIVIDNIVÅ GRUPPNIVÅ ORGANISATIONSNIVÅ

33 Formgivaren - en hälsokultur som skapar värde - Analyserar och mäter samband Ger stöd i arbetet på individ-, grupp- och organisationsnivå Stödjer och förbättrar ett hälsofrämjande ledarskap Synliggör och kommunicerar värdeökningen

34 LivsstilsledarskapHälsofrämjande ledarskapFörändringsledarskap Livsstil och hälsa Möjliggöra att hälsosamma val är enkla att göra Möjliggöra deltagande i aktiviteter Ta upp hälsa vid medarbetarsamtalet - Individuell hälsoplan med tydliga mål Belöna hälsosam men inte ohälsosam livsstil Tänka på egna symbolhandlingar - Mail/telefon sent på kvällen - ”Skryta” om egen övertid Vara föredöme på lagom nivå - Delta i aktiviteter - Vara intresserad Beskriv effekter av god livsstil Stödja eventuella hälsoinspiratörer Arbete och hälsa KASAM - Sammanhang, meningsfullhet, hanterbarhet - Tydliggör nyttan med arbetet - Alla skall veta vad som krävs - Lagom arbetsbelastning, resurser mm Tydliga mål i arbetet Tydlig roll i arbetsgruppen för var o en Hälsokonsekvensbedömning inför beslut Vaksam på besvär vid hög belastning Ge feedback och belöna rättvist Hälsoplan för gruppen Se till att alla bidrar i hälsoprocessen - Inventera kompetenser i gruppen Effektiva processer och hälsa Samsyn om nuläget Tydlig riktning och målbild Kundorienterat synsätt Effektiva möten som leder till aktivitet Väl genomtänkta strategier som implementeras God kommunikation Följ upp nyckel- och mätetal En arbetsplats skall ge förutsättningar för medarbetarnas hälsa och goda resultat. Som chef och ledare innebär detta att lyckas i att leda människor, leda verksamhet och leda sig själv.

35 Vad chefer kan göra för att skapa en hälsofrämjande arbetsplats? · Var en god förebild och ta hand om sig själv Som chef är man alltid en förebild och därför är det viktigt att visa gott omdöme. Men även för att orka, vilja och kunna vara en bra chef och ledare. · Delegera ansvar och inte göra allt själv Det visar att man litar på sina medarbetares förmåga att ta ansvar samtidigt som man själv undviker att bli överbelastad med arbete. · Vara en bra ledare och låta medarbetarna framstå som experter på sina uppgifter Det förbättrar medarbetarnas självförtroende och därmed deras arbetsvilja. · Vara tydlig när det gäller ansvarsfördelning och förväntningar. Det minskar personalens osäkerhet och stressnivå. · Satsa på gemensamma aktiviteter Genom att lära känna varandra bättre blir kommunikationen rakare och stämningen mindre spänd. Det bidrar sin tur till både ökad effektivitet och ökad trivsel. · Vara närvarande och lyssna in Genom att vara närvarande i stunden, blir medarbetaren sedd, hörd och bekräftad.

36 · Öppna upp för delaktighet Att kunna påverka sin arbetssituation skapar en känsla av hanterbarhet vilket påverkar hälsan positivt. · Ge regelbunden och konstruktiv feedback Det gör medarbetarna medvetna om vad som är bra och vad de kan förbättra. Ökar känslan av kontroll vilket motverkar stress. · Ha regelbundna medarbetarsamtal Då kan medarbetarna framföra sina åsikter om hur de upplever arbetsbelastningen, stämningen i arbetsgruppen mm. På så sätt blir det lättare att ta tag i ev problem innan de blir för stora. · Underlätta tillfrisknandet för sjukskrivna Att känna stöd, även socialt, från arbetsgivaren skapar bättre förutsättningar för den sjukskrivne att komma tillbaka till arbetet snabbare. Vad chefer kan göra för att skapa en hälsofrämjande arbetsplats?

37 Hälsoinspiratörer kan öka motståndskraften genom att stödja medarbetare i arbete för bättre livsstil Chefer kan minska pressen genom att skapa en god psykosocial arbetsmiljö

38 Mätverktyg • Hälsoanalys • Feedback • Åtgärdsförslag Prometern 25% 40% 35% Produktivitet NMI Hälso- index Lönsamhet Verklig närvaro ? ? • Verklig närvaro • Hälsoindex • Nöjd medarbetarindex • Tillväxt Mätning, uppföljning, lärande

39 MOTSTÅNDS- KRAFT PRESS Prestation Hälsa LivsstilBelastning Prometern

40 Individuell feedbackHälsoenkät Hälsoapport 25%40% 35% Produktivitet

41 Typ av frågor Var vänlig ta ställning till följande påståenden: 1 234 5 Kan ej besvara frågan HÄLSA Uppskattad hälsa Sömn Nacke Ländrygg ARBETSBELASTNINGAR Stess arbete Stillasittade Enformigt arbete Böjning/vridning Över axelhöjd Tunga lyft Borgskala LIVSSTILEN Stress fritid Regelbunden fysisk aktivitet Fysisk prestationsförmåga Rökning BMI

42 Mail med anpassade råd Hej xxx, Du säger att du har ett ganska stillasittande arbete och att du lyfter tungt med böjning/vridning i ryggen vilket kan bidra till dina problem med nacke/axlar och ländrygg. Du skriver vidare att du vill göra något åt din vikt och stress. Ett sätt att själv förbättra hela din situation är att du börjar röra på dig med övningar som minskar dina besvär från nacken och ryggen. Eftersom du har ont om tid och inte hinner motionera, föreslår jag att du använder den timme som ni har på arbetstid varje vecka för friskvård. Via hälsoprogrammet Formgivaren, kan du få hjälp av de videoövningar som finns inlagda för varje muskelgrupp. Klicka här för att komma till de övningar jag föreslår. När det gäller din vikt kan du ta hjälp av Formgivarens Dagbok där du får hjälp med energibalansen genom att fylla dina mat- och motionsvanor. Klicka här för att komma till Dagboken och börja med att fylla I dina personaliga inställningar och typdag. För att få ytterligare stöd kan du ta kontakt med din hälsoinspiratör xxxxx anknytning xxxx eller er företagshälsovård på telefon xxxxx.

43

44 Kvinna, 49 år, arbetar i vården med tunga lyft och hög stress. Ingen fysisk aktivitet, ”rör sig tillräckligt på jobbet” BMI 31.2, rökare, ont i nacke och ländrygg varje dag. Har sömnproblem flera gånger per vecka. 64 % produktivitet Råd Får råd om att söka sjukgymnast och beteendevetare hos ftgshälsovården. Länk till lätta styrkeövningar (video) och handlingsprogram i Formgivaren. Länk till sömnråd i Formgivaren. Kvinna, 41 år, arbetar i vården med tunga lyft och hög stress. Promenerar 15 minuter x 2/ dag. BMI 26.2, rökare, ont i nacke och ländrygg då och då. 87 % produktivitet. Råd Får råd om att delta i gruppövningar för kost och motion, som anordnas av arbetsgivaren. Länk till videoövningar för nacken i Formgivaren. Uppmanas göra kostregistrering i Formgivarens dagbok Kvinna, 32 år, arbetar i vården med tunga lyft och relativt hög stress. Regelbundet motionsaktiv och kan jogga 2 km utan att stanna. Normalvikt, ej rökare, inga smärtproblem. Blir av och till trött i axlarna. 97 % produktivitet. Råd Får råd om att byta övningar under styrketräningspassen (via länk till videoövningar i Formgivaren) och länk till material om stress. Exempel på feedback utifrån frisk-/risknivå

45 Sortering som sparar pengar

46 Hälsorapport

47 Nyckeltal NKI NMI Lönsamhet NMI Hälso- index Lönsamhet Verklig närvaro ? ? Verklig närvaro, Hälsoindex

48 För att skapa värde i hälsoarbetet NMI Hälso- index Lönsamhet Verklig närvaro ? ?

49 Personlig tränare Enkät med feedback och nivågruppering - en studie på Karolinska Universitetssjukhuset - Sjukgymnast Samtliga hade ett digitalt hälsosstöd Proformiarapport; 2008:9 FriskLåg riskHög risk

50 Upplevd hälsa (1-5): 2.6 2.7 3.2 Sjukfrånv. (dgr): 14.2 6.8 2.8 Produktivitet (0-100): 80 84 95 Proformiarapport; 2008:9 FriskLåg riskHög risk

51 Hälsa 3.2 2.7 2.6 Prod. 95 84 80 4.4 3.2 2.2 95 87 73 n=21 Upplevd hälsa (medeltal): 2.8 Produktivitetspoäng (medeltal): 84 Före Upplevd hälsa (medeltal): 3.4 Produktivitetspoäng (medeltal): 87 Efter 21 % bättre hälsa 3.2 % ökad produktivitet För hela sjukhuset skulle detta innebära en kostnad motsvarande 4 miljoner och en ökad produktivitet motsvarande 400 miljoner Proformiarapport; 2008:9

52 1. Chefen startar processen för att förstå konceptet och visa gott föredöme; •Analys som mäter hälsa och prestationsförmåga •Feedback med åtgärdsförslag* •Hälsoindex med individuell nivågruppering •Personlig hälsoplan •Motivation och inspiration •Uppföljning 2. Medarbetarna följer chefens goda exempel och får dennes stöd i processen; •Analys som mäter hälsa och prestationsförmåga •Feedback med åtgärdsförslag* •Hälsoindex med individuell nivågruppering •Underlag för personlig hälsoplan + feedback tas med till medarbetarsamtal med chefen •Motivation och inspiration 3. Gruppen/enheten får en rapport på medarbetarnas hälsa där produktivitetsdata finns uträknad; •Rapport för gruppen/enheten •Hälsoplan på gruppnivå •Feedback med åtgärdsförslag* •Produktivitetsdata •Uppföljning 3-stegs programmet

53 Dag Pilot (n=4) Ytterligare enheter (n=15) Tidsåtgång 1Chefer får login till Prometern och besvarar denna- - 14Presentation av processen, för cheferna (på plats)-1 tim 15 Enskild genomgång enkät, ett embryo till handlingsplan (på plats) -6 tim 20-30Telefonavstämning av chefernas förslag till handlingsplan-2 tim 25-Chefer får login till Prometern och besvarar denna- 35Handlingsplaner spikas-1 tim 40-Presentation av processen, för cheferna (på plats)1 tim 41-45-Återkoppling av resultat via FG (grön grupp, 6 st), återkoppling via FG + över telefon (gul, 6 st + orange grupp, 3 st). Embryo handlingsplan. 6 tim 45Halvtidskontroll (via nätet)-1 tim 60Status?-1 tim 60-Halvtidskontroll (via nätet)2 tim 61-70Medarbetare får login till Prometern och besvarar denna + feedback -- 65Presentation Hälsosamtal, för cheferna (på plats)-1 tim 66-67Hälsosamtal, 2 per chef + återkoppling (totalt 1.5 tim/samtal; på plats) -12 tim 75-85Rapporter på gruppnivå tas fram, 4 st-9 tim 85-Uppfylls villkoren för att gå vidare dvs har deras livsstil förbättrats? 2 tim 86-95-Medarbetare får login till Prometern och besvarar denna + feedback - 90-Presentation Hälsosamtal, för gruppernas chefer (på plats)1 tim 95-110-Återkoppling, embryo handl.planer (cheferna väljer ut 2 medarb vardera) 8 tim 100Presentation, grupprocessen, för cheferna (på plats)-1 tim 101-102Bisittare APT möte, 4 st + återkoppling (totalt 2 tim/möte; på plats) -8 tim 125-130-Rapporter på gruppnivå tas fram, 15 st15 tim 140-Presentation, grupprocessen (på plats)1 tim 141-142Bisittare APT möte, 4 st + återkoppling (totalt 2 tim/möte; på plats) -8 tim 150-Återkoppling gruppernas handlingsplaner, via mail5 tim Detaljer för 3-stegsprogram


Ladda ner ppt "Formgivaren och Prometern - hjälpmedel i ett strategiskt hälsoarbete -"

Liknande presentationer


Google-annonser