Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Formgivaren och Prometern

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Formgivaren och Prometern"— Presentationens avskrift:

1 Formgivaren och Prometern
- hjälpmedel i ett strategiskt hälsoarbete -

2 Innehåll Strategiska tankegångar bakom Formgivarens uppbyggnad
Funktioner på individ- grupp – och organisationsnivå Hur man lägger upp arbetet på bästa sätt för bästa effekt Formgivaren som stöd för individen och för att utbilda grupper Om prometern och hur den kan användas i en kommun

3 Framgångsfaktorer

4 medarbetare, hälsoinspiratörer och chefer
Livsstil Arbetsmiljö Medarbetarna Hälsoinspiratörer Chefen Mötesplats för medarbetare, hälsoinspiratörer och chefer

5 Cheferna Hälsoinspiratörerna Medarbetarna
Att lära cheferna hur man skapar en hälsofrämjande och hållbar arbetsplats är en viktig värdegrund i arbetet mot bättre hälsa. Inte minst för det egna välmåendet, prestationen, ledarskapet och som förebild. Dessutom kan de själva följa hälsoutvecklingen i termer av produktivitet och lönsamhet för att bättre förstå var insatserna måste sätta in. Nyckeltal som tas fram jämförs med NMI och NKI. Allt synliggörs. I Formgivaren kan chefer hämta analyser, rapporter, nyckeltal. De kan se samband mellan t ex hälsoindex och lönsamhet, hälsoindex och NMI samt få hjälp att synliggöra en positiv hälsoutveckling för olika målgrupper. Formgivaren erbjuder också en hälsoutbildning i fem steg samt olika beräkningsmodeller i excel för att se om de kan räkna hem olika hälsoprojekt. Här kan de läsa mer om varför de skall engagera sig i hälsoarbetet och vad de själva kan göra. Mallar för hälsoanalys, hälsoplan och utvecklingssamtal finns också Hälsoinspiratörerna Hälsoinspiratörerna har egna sektioner inom formgivaren. Här finns allt stöd som behövs för att informera/inspirera till en bra livsstil med hjälp av Formgivarens alla funktioner. För egen inspiration får hälsoinspiratören en ny tidning varje månad med ett nytt hälsotema. Som hälsoinspiratör är man ansvarig för livsstilsprocessen och delaktig i de andra hälsoprocesserna. Till hjälp får man olika verktyg så att man enkelt kan följa utvecklingen och resultatet av hälsoarbetet. Här laddar man också ner allt som behövs för t ex ett hälsoprojekt - projektmanual, arbetsplatsenkät, handlingsplan, rapporter, åtgärder, tema-aktiviteter, utbildningsmaterial mm. Medarbetarna I Formgivaren stimuleras medarbetarna till egenvård och eget ansvar. Till sin hjälp finns en hälsoanalys med personlig feedback. Utifrån svaren ökar deras självkännedom och insikt om hur det står till med hälsan. Formgivaren inspirerar därefter till förändring och behovsanpassar rätt stöd och åtgärder i olika former. Det finns en mängd motivationsverktyg att välja bland för att t ex lära sig gå ner i varv, få hjälp med viktnedgång, börja röra på sig, förså hur man ska äta sunt m m. Dessutom erbjuder Formgivaren en hälsotävling samt en mängd inspirationsartiklar.

6 Rapport värdeskapande
Livsstil Hälsa Arbetsmiljö Prometern Rapport värdeskapande Lilla Hälsoanalysen Resultat Feedback Lästips Verklig närvaro Hälsoindex Nöjd medarbetarindex Tillväxt NMI Lönsamhet 25% 40% 35% ? ? Produktivitet Hälso- index Verklig närvaro

7 Arbetsmodell 1 Hur mår medarbetarna? 4 Vilka effekter kan vi se?
3 Utbildning, stöd och inspiration 2 Nulägesrapport Vilka åtgärder behövs? Kommentar: Här ser vi arbetsmodellen i sin helhet.

8 “Närvarande” men inte deltagande “Närvarande” men inte deltagande
Medarbetare som mår bra, är engagerade och trivs med sina arbeten har en helt annan prestationsförmåga än andra. Att se hälsan ur ett strategiskt perspektiv är därför lönsamt och ger stora konkurrensfördelar (IVA –projektet 3F).

9 Riskfaktorer och produktivitet
För varje ny riskfaktor som tillkommer minskar produktiviteten med 2 % I en amerikansk studie ville man se vad som sker vid ökad ohälsa. De som går från låg risk till hög risk (dvs. med flera riskfaktorer och/eller sjukdomssymptom) minskar sin produktivitet med 1.9% per riskfaktor. Att behålla de med låg risk på en låg risknivå är därför viktigt. Dessa kan dessutom ha ett högre engagemang om man sätter in rätt åtgärder vilket så klart ökar produktiviteten (i alla fall teoretiskt) Slutsats: fokusera på medarbetare med låg risk! Burton WN och medarbetare J Occup Environ Med. 2006

10 Hälsa/ välmående Sjuk Frisk Högt blodtryck Höga blodfetter
Fysiskt inaktiv Överviktig Diabetes Sjuk Frisk

11 Produktivitet av produktiviteten! 12 % försämring Sjuk Frisk
I USA har 43 % av 60åringar metabolt syndrom I Sverige är 51 % av män (mellan år) överviktiga (enligt SCB) Metabolt syndrom utvecklas hos 50 % av överviktiga Om en säljare minskar sin produktivitet med 12 % betyder detta sannolikt mycket för företaget eftersom säljgruppen skall försörja resten av företaget. Sjuk Frisk

12 Medarbetare som kostar
Hälso- status Ingen produktivitetsförlust Produktivitetsförlust 100 80 60 40 20 Sjukfrånvarande Tid

13 En framgångsrik hälsomodell
Goetzel RZ och Ozminkowski RJ. Annual Review Public Health. 2008 Program för hälsosam företagskultur Individanpassade åtgärder för de med ökad risk Frisknärvaro Sjukfrånvaro Frisk Låg risk Hög risk Sjukfrånvaro Frisk

14 Är medarbetarna rätt tränade för sina arbetsuppgifter?
Individanpassade åtgärder för de med ökad risk Är medarbetarna rätt tränade för sina arbetsuppgifter? Många arbetsuppgifter är specifika styrka, koordination, uthållighet och rörlighet 40 % av män och 50 % av kvinnor med kroppsarbete arbetar över sin fysiska förmåga

15 Metoden avgör framgången för individen
Program för hälsosam företagskultur Metoden avgör framgången för individen Insikt Motivation Kunskap Stöd/möjligheter Så här introducerar du Formgivaren för anställda Visa hur programmet är uppbyggt – ta hjälp av verktyg som finns under Mina sidor/Hälsoinspiratören/Hälsoarbetet/Så informerar du om Formgivaren Be dem göra lilla hälsoanalysen för att de ska få en aha-upplevelse om sin egen hälsosituation Fråga dem om hur de uppfattar sin hälsa enligt analysen och om de vill göra något åt den Visa Formgivarens möjligheter och var de hittar generella funktioner och artiklar Visa Formgivarens personliga sidor under menyn ”Mina Sidor” och gå igenom Dagboken Visa hur dagbokens energiintag (röda stapel) och energiuttag (gröna stapel) kan användas för viktnedgång/uppgång alt balans Be dem göra en ny analys efter några månader för att se förändring Har de förbättrat sig? Om inte fråga varför och bestäm en ny tid för diskussion av uppföljning O´Donnell MP. American Journal of Health Promotion

16

17 Hälsomotivation/kunskap Individanpassat stöd Personlig dagbok
Resultat Feedback Lästips Hälsomotivation/kunskap Individanpassat stöd Personlig dagbok Min vikt Prometern (dynamisk hälsoenkät) Tävlingen Formiaden Mina analyser Hälsoinsikt

18

19

20 Träning för ländryggen
Bäckenlyft/höftlyft Gör så här Ligg på rygg med böjda ben och armarna sträckta längs med kroppen. Fötterna skall vara placerade nära sätet och lite mer än höftbrett isär. Lyft höften så långt upp mot taket som känns bekvämt. Återgå sedan till startpositionen och upprepa. Benlyft åt sidan Ligg på ena sidan med kroppen helt rak. Låt det understa knäet vara böjt och skjut fram höften. Lyft det övre benet lite högre än höfthöjd. Tänk på att hålla det övre benet sträckt. Sänk långsamt benet igen och vänd rörelsen precis innan du snuddar det nedre benet. Växla mellan sträckt benlyft och böjt och låta ditt knä röra sig framför kroppen. Bäckenlyft på boll Lägg dig på rygg på bollen med böjda knän (cirka 90 grader) och fötterna i golvet. Överkroppen ska vara parallell med golvet. Sänk sätet rakt ner mot golvet och låt ryggen rulla ner mot bollen. Stanna precis innan sätet når golvet, tryck dig sedan upp till startposition igen. Bäckenlyft med gummiband/hantlar Lägg dig på rygg på golvet med böjda ben. Fötterna skall vara placerade nära kroppen och lite mer än höftbrett isär. Håll hantlarna på magen alternativt sträck gummibandet över magen med ändarna mot golvet. Lyft höften så långt upp mot taket som känns bekvämt. Återgå sedan till startpositionen och upprepa. På formgivaren.se kan du läsa mer om övningarna och se vissa av dem i filmformat

21

22

23

24

25 Hälsoinspiratörer Chefen Stöd för bättre arbetsmiljö
Prometern (dynamisk hälsoenkät) Hälsofrämjande ledarskap Verktyg och mallar för hälsoarbetet Verktygslådan Utbildning Nyheter och Forskning Stöd för bättre livsstil Nyhetsbrevet Nyheter och forskning Hälsoarbetet Informationsbilder om Formgivaren Utbildning Manual och verktyg för hälsoarbetet på APT-träffarna Verktyg för hälsoarbetet Enkäter Aktivitetsförslag

26 Användningsområden Kostutbildning Energibalans Näringsuppföljning
Motionsprogram lätt/medel/tungt Hälsotävlingar Vikt- och kostgrupper Hälsokampanjer Träningsövningar på video Avkoppling, avslappning avspänningsträning Rökavvänjning Steptester Hälsoarbete på APT-träffar Stress- och hälsotester Pausgympa Hälsoutbildningar

27 Effekter av en lyckad hälsoprocess
Ökad hälsa medför ett fem gånger större ekonomiskt utfall i form av produktivitetsförbättringar jämfört med minskningen av sjukfrånvarokostnader Johansson & Johrén. Personalekonomi idag. 2007

28 Framgångsrik hälsosatsning
618 kontorsarbetande Medelålder 34 år 1 års undersökning Hälsoenkät Feedback Individanpassad site Nyhetsbrev Livsstilsseminarier Sjukfrånvaro dagar/år Hälsorisk % Produktivitet % Kostnad kronor Vinst kronor Mills PR och medarbetare. Am J Health Promotion. 2007; 22:

29 1 2 3 4 5 O X Värdeskapande Långsiktig hälsoarbete hälsostrategi
Hälsa kopplad till produktivitet Hälsofrämjande ledarskap Hälsoläget utvärderat Processledare för hälsa 1 2 3 4 5 Motionskort/ friskvårdsbidrag/ friskvårdstimme O X Åtgärder för de med ökad risk Beräkning av effektivitet i tårtdiagrammet Gör endast nedre halvan av tårtdiagrammet, dvs de sex livsstilsaktiviteterna Sätt O vid de olika tårtbitarnas sektioner där ni befinner er idag Sätt X där ni skulle vilja vara Summera alla O t ex 3+2+1,5 osv = A Summera alla X t ex = B Subtrahera B - A = C Räkna ut potential till effektivitetsökning; C/A = ökning i procent Stöd vid rökavvänjning Individanpassad motion Möjlighet till återhämtning Frukost/lunch?

30 Hur hänger hälsa ihop med produktivitet och lönsamhet?
Ett sätt att föra en ekonomisk argumentation för hälsofrämjande verksamhet är att använda sig av kritiska värden. Kritiska värden anger hur stor effekt en insats måste ge för att insatsen ska vara lönsam för företaget. Genom att ta fram relevanta kritiska värden för sitt företag i form av t ex sjukfrånvaro, produktivitet, minskad utslagning, kvalitet/kvantitet, kan man beräkna hur stor avkastningen blir på investeringen. Beräkningsexempel På en enhet med 300 anställda finns ett förslag att investera kronor årligen i hälsofrämjande arbete. Hur kan man räkna fram vinsten för enheten? Med hjälp av de kritiska värdena, kan man visa hur stor effekten måste bli, för att investeringen på kr ska vara lönsam; 1. Korttidssjukfrånvaron måste minska med 1 dag/anställd, totalt 300 dagar kr/sjukdag (schablon) x 300 anst. Om var 4:e anställd påverkas av hälsosatsningen måste frånvaron hos dessa minska med 4 dagar/person. 2. Arbetseffektiviteten måste öka med motsvarande 1,5 person Genom att använda en schablon ( 0,5%/anställd) kan effekten räknas hem i form av färre antal anställda med 1,5 personer. 3.Minskad utslagning Om investeringen förhindrar en enda utslagning (som kostar i form av frånvaro, pensionering, effektivitetsminskning etc.) kan det relateras till kostnaden för investeringen. 4. Ökad kvalitet Hur många fel måste undvikas för att satsningen ska vara lönsam? Hur mycket måste andra kvalitetsmått påverkas? 5. Ökad kvantitet Samma resonemang som för kvalitet.

31

32 Hälsotrappan som visar hur du höjer värdet på HR-insatserna
Livsstilsprocess Hälsostrategisk process Värdeskapande 3 2 1 ORGANISATIONSNIVÅ Analys & mätning av samband GRUPPNIVÅ Kommunikation Nyckeltal Hälso- / produktivitets- analys Tydlig riktning & mål INDIVIDNIVÅ Transparens SSAB vill arbeta med hälsa som skapar värde i tre steg. I steg 1 förbättrar man medarbetarnas livsstil genom ett ”hjälp till självhjälp” koncept i Formgivaren samt via stöd av hälsoinspiratörer. Alla gör en liten hälsoanalys och får feedback som de själva använder som inspiration till förändring med stöd av hälsoinspiratörer och chefer. Hälsotävlingen Formiaden genomförs som ett ytterligare led i förändringsarbetet. Parallellt i steg 2 startar det strategiska hälsoarbetet för att se vilka individuella behov som finns för att medarbetarna skall kunna utföra sitt arbete på ett produktivt sätt. I detta steg ingår att låta medarbetarna fylla i en medarbetarenkät (med individuell feedback) för att kunna se helhetshälsan i en rapport och utforma en hälsoplan. Uppföljning sker kontinuerligt samtidigt som cheferna utbildas i hälsofrämjande ledarskap. I steg tre analyserar man medarbetarnas hälsa och mäter samband (t ex mellan hälsoindex och produktivitet, NKI och hälsoindex etc.). Här tittar man på hälsan ur ett strikt affärsmässigt perspektiv och tar fram nyckeltal för värdeskapande. Viktigt också att hela tiden arbeta transparent dvs visa kunder, leverantörer m fl hur hälsoarbetet fortskrider och på det skapa värde för företaget. Cheferna lär sig arbeta via ett s k förändringsledarskap. Förändrings- ledarskap Uppföljning Hälsorapport Hälsoplan Hälsofrämjande ledarskap Återhämtning Motion Stresshantering Hälsoarbete Kosthållning Individanpassning Individanalys + feedback Livsstils- ledarskap

33 Formgivaren - en hälsokultur som skapar värde -
Analyserar och mäter samband Ger stöd i arbetet på individ-, grupp- och organisationsnivå Stödjer och förbättrar ett hälsofrämjande ledarskap Synliggör och kommunicerar värdeökningen

34 En arbetsplats skall ge förutsättningar för medarbetarnas hälsa och goda resultat. Som chef och ledare innebär detta att lyckas i att leda människor, leda verksamhet och leda sig själv. Livsstilsledarskap Hälsofrämjande ledarskap Förändringsledarskap Livsstil och hälsa Möjliggöra att hälsosamma val är enkla att göra Möjliggöra deltagande i aktiviteter Ta upp hälsa vid medarbetarsamtalet Individuell hälsoplan med tydliga mål Belöna hälsosam men inte ohälsosam livsstil Tänka på egna symbolhandlingar Mail/telefon sent på kvällen ”Skryta” om egen övertid Vara föredöme på lagom nivå Delta i aktiviteter Vara intresserad Beskriv effekter av god livsstil Stödja eventuella hälsoinspiratörer Arbete och hälsa KASAM - Sammanhang, meningsfullhet, hanterbarhet - Tydliggör nyttan med arbetet - Alla skall veta vad som krävs - Lagom arbetsbelastning, resurser mm Tydliga mål i arbetet Tydlig roll i arbetsgruppen för var o en Hälsokonsekvensbedömning inför beslut Vaksam på besvär vid hög belastning Ge feedback och belöna rättvist Hälsoplan för gruppen Se till att alla bidrar i hälsoprocessen - Inventera kompetenser i gruppen Effektiva processer och hälsa Samsyn om nuläget Tydlig riktning och målbild Kundorienterat synsätt Effektiva möten som leder till aktivitet Väl genomtänkta strategier som implementeras God kommunikation Följ upp nyckel- och mätetal

35 Vad chefer kan göra för att skapa en hälsofrämjande arbetsplats?
· Vara tydlig när det gäller ansvarsfördelning och förväntningar. Det minskar personalens osäkerhet och stressnivå. · Satsa på gemensamma aktiviteter Genom att lära känna varandra bättre blir kommunikationen rakare och stämningen mindre spänd. Det bidrar sin tur till både ökad effektivitet och ökad trivsel. · Vara närvarande och lyssna in Genom att vara närvarande i stunden, blir medarbetaren sedd, hörd och bekräftad. · Var en god förebild och ta hand om sig själv Som chef är man alltid en förebild och därför är det viktigt att visa gott omdöme. Men även för att orka, vilja och kunna vara en bra chef och ledare. · Delegera ansvar och inte göra allt själv Det visar att man litar på sina medarbetares förmåga att ta ansvar samtidigt som man själv undviker att bli överbelastad med arbete. · Vara en bra ledare och låta medarbetarna framstå som experter på sina uppgifter Det förbättrar medarbetarnas självförtroende och därmed deras arbetsvilja.

36 Vad chefer kan göra för att skapa en hälsofrämjande arbetsplats?
· Öppna upp för delaktighet Att kunna påverka sin arbetssituation skapar en känsla av hanterbarhet vilket påverkar hälsan positivt. · Ge regelbunden och konstruktiv feedback Det gör medarbetarna medvetna om vad som är bra och vad de kan förbättra. Ökar känslan av kontroll vilket motverkar stress. · Ha regelbundna medarbetarsamtal Då kan medarbetarna framföra sina åsikter om hur de upplever arbetsbelastningen, stämningen i arbetsgruppen mm. På så sätt blir det lättare att ta tag i ev problem innan de blir för stora. · Underlätta tillfrisknandet för sjukskrivna Att känna stöd, även socialt, från arbetsgivaren skapar bättre förutsättningar för den sjukskrivne att komma tillbaka till arbetet snabbare.

37 Hälsoinspiratörer kan öka motståndskraften genom att stödja medarbetare i arbete för bättre livsstil
Chefer kan minska pressen genom att skapa en god psykosocial arbetsmiljö

38 Mätning, uppföljning, lärande
• Hälsoanalys • Feedback • Åtgärdsförslag Mätverktyg Prometern Mätning, uppföljning, lärande Verklig närvaro Hälsoindex Nöjd medarbetarindex Tillväxt 25% 40% 35% NMI Lönsamhet Produktivitet ? ? Hälso- index Verklig närvaro

39 Prometern Hälsa Prestation Livsstil Belastning MOTSTÅNDS- KRAFT PRESS

40 Hälsoenkät Individuell feedback Hälsoapport 25% 40% 35% Produktivitet

41 Typ av frågor HÄLSA Uppskattad hälsa Sömn Nacke Ländrygg
Var vänlig ta ställning till följande påståenden: 1 2 3 4 5 Kan ej besvara frågan HÄLSA Uppskattad hälsa Sömn Nacke Ländrygg ARBETSBELASTNINGAR Stess arbete Stillasittade Enformigt arbete Böjning/vridning Över axelhöjd Tunga lyft Borgskala LIVSSTILEN Stress fritid Regelbunden fysisk aktivitet Fysisk prestationsförmåga Rökning BMI

42 Mail med anpassade råd Hej xxx,
Du säger att du har ett ganska stillasittande arbete och att du lyfter tungt med böjning/vridning i ryggen vilket kan bidra till dina problem med nacke/axlar och ländrygg. Du skriver vidare att du vill göra något åt din vikt och stress. Ett sätt att själv förbättra hela din situation är att du börjar röra på dig med övningar som minskar dina besvär från nacken och ryggen. Eftersom du har ont om tid och inte hinner motionera, föreslår jag att du använder den timme som ni har på arbetstid varje vecka för friskvård. Via hälsoprogrammet Formgivaren, kan du få hjälp av de videoövningar som finns inlagda för varje muskelgrupp. Klicka här för att komma till de övningar jag föreslår. När det gäller din vikt kan du ta hjälp av Formgivarens Dagbok där du får hjälp med energibalansen genom att fylla dina mat- och motionsvanor. Klicka här för att komma till Dagboken och börja med att fylla I dina personaliga inställningar och typdag. För att få ytterligare stöd kan du ta kontakt med din hälsoinspiratör xxxxx anknytning xxxx eller er företagshälsovård på telefon xxxxx.

43

44 Exempel på feedback utifrån frisk-/risknivå
Kvinna, 32 år, arbetar i vården med tunga lyft och relativt hög stress. Regelbundet motionsaktiv och kan jogga 2 km utan att stanna. Normalvikt, ej rökare, inga smärtproblem. Blir av och till trött i axlarna. 97 % produktivitet. Råd Får råd om att byta övningar under styrketräningspassen (via länk till videoövningar i Formgivaren) och länk till material om stress. Kvinna, 41 år, arbetar i vården med tunga lyft och hög stress. Promenerar 15 minuter x 2/ dag. BMI 26.2, rökare, ont i nacke och ländrygg då och då. 87 % produktivitet. Råd Får råd om att delta i gruppövningar för kost och motion, som anordnas av arbetsgivaren. Länk till videoövningar för nacken i Formgivaren. Uppmanas göra kostregistrering i Formgivarens dagbok Kvinna, 49 år, arbetar i vården med tunga lyft och hög stress. Ingen fysisk aktivitet, ”rör sig tillräckligt på jobbet” BMI 31.2, rökare, ont i nacke och ländrygg varje dag. Har sömnproblem flera gånger per vecka. 64 % produktivitet Råd Får råd om att söka sjukgymnast och beteendevetare hos ftgshälsovården. Länk till lätta styrkeövningar (video) och handlingsprogram i Formgivaren. Länk till sömnråd i Formgivaren.

45 Sortering som sparar pengar

46 Hälsorapport

47 Nyckeltal ? ? Verklig närvaro, Hälsoindex NKI Lönsamhet NMI Lönsamhet

48 För att skapa värde i hälsoarbetet
NMI ? Hälso- index Lönsamhet ? Verklig närvaro

49 Enkät med feedback och nivågruppering
- en studie på Karolinska Universitetssjukhuset - Samtliga hade ett digitalt hälsosstöd Hög risk Låg risk Frisk Sjukgymnast Personlig tränare Proformiarapport; 2008:9

50 Hög risk Låg risk Frisk Upplevd hälsa (1-5): 2.6 2.7 3.2
Sjukfrånv. (dgr): Produktivitet (0-100): Proformiarapport; 2008:9

51 För hela sjukhuset skulle detta innebära en
kostnad motsvarande 4 miljoner och en ökad produktivitet motsvarande 400 miljoner Före Efter 21 % bättre hälsa 3.2 % ökad produktivitet Hälsa Prod Upplevd hälsa (medeltal): 2.8 Produktivitetspoäng (medeltal): 84 Upplevd hälsa (medeltal): 3.4 Produktivitetspoäng (medeltal): 87 Proformiarapport; 2008:9 n=21

52 3-stegs programmet 1. Chefen startar processen för att förstå konceptet och visa gott föredöme; Analys som mäter hälsa och prestationsförmåga Feedback med åtgärdsförslag* Hälsoindex med individuell nivågruppering Personlig hälsoplan Motivation och inspiration Uppföljning 2. Medarbetarna följer chefens goda exempel och får dennes stöd i processen; Analys som mäter hälsa och prestationsförmåga Feedback med åtgärdsförslag* Hälsoindex med individuell nivågruppering Underlag för personlig hälsoplan + feedback tas med till medarbetarsamtal med chefen Motivation och inspiration 3. Gruppen/enheten får en rapport på medarbetarnas hälsa där produktivitetsdata finns uträknad; Rapport för gruppen/enheten Hälsoplan på gruppnivå Feedback med åtgärdsförslag* Produktivitetsdata Uppföljning

53 Ytterligare enheter (n=15)
Detaljer för 3-stegsprogram Dag Pilot (n=4) Ytterligare enheter (n=15) Tidsåtgång 1 Chefer får login till Prometern och besvarar denna - 14 Presentation av processen, för cheferna (på plats) 1 tim 15 Enskild genomgång enkät, ett embryo till handlingsplan (på plats) 6 tim 20-30 Telefonavstämning av chefernas förslag till handlingsplan 2 tim 25 35 Handlingsplaner spikas 40 41-45 Återkoppling av resultat via FG (grön grupp, 6 st), återkoppling via FG + över telefon (gul, 6 st + orange grupp, 3 st). Embryo handlingsplan. 45 Halvtidskontroll (via nätet) 60 Status? 61-70 Medarbetare får login till Prometern och besvarar denna + feedback 65 Presentation Hälsosamtal, för cheferna (på plats) 66-67 Hälsosamtal, 2 per chef + återkoppling (totalt 1.5 tim/samtal; på plats) 12 tim 75-85 Rapporter på gruppnivå tas fram, 4 st 9 tim 85 Uppfylls villkoren för att gå vidare dvs har deras livsstil förbättrats? 86-95 90 Presentation Hälsosamtal, för gruppernas chefer (på plats) 95-110 Återkoppling, embryo handl.planer (cheferna väljer ut 2 medarb vardera) 8 tim 100 Presentation, grupprocessen, för cheferna (på plats) Bisittare APT möte, 4 st + återkoppling (totalt 2 tim/möte; på plats) Rapporter på gruppnivå tas fram, 15 st 15 tim 140 Presentation, grupprocessen (på plats) 150 Återkoppling gruppernas handlingsplaner, via mail 5 tim


Ladda ner ppt "Formgivaren och Prometern"

Liknande presentationer


Google-annonser