Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Somatisering – sjukdomsprocessen vid medicinskt oförklarade symtom Anders Lundin Psykiatri Nordöst, FoUU-sektionen Danderyds sjukhus.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Somatisering – sjukdomsprocessen vid medicinskt oförklarade symtom Anders Lundin Psykiatri Nordöst, FoUU-sektionen Danderyds sjukhus."— Presentationens avskrift:

1 Somatisering – sjukdomsprocessen vid medicinskt oförklarade symtom Anders Lundin Psykiatri Nordöst, FoUU-sektionen Danderyds sjukhus

2 Medicinskt oförklarade symtom på en neurologmottagning •300 patienter (Skotland) •Remiss från primärvård till neurologklinik •Skattad ”organicitet” –inte alls –något –mycket –helt

3 Medicinskt oförklarade symtom på en neurologmottagning •Psykiatrisk undersökning •Antal kroppsliga symtom •SF - 36:(short form health survey) –allmän hälsa- vitalitet –fysisk funktion- emotionell funktion –kroppslig smärta- mental hälsa –social funktion- fysisk roll (begränsning)

4 Medicinskt oförklarade symtom på en neurologmottagning •Inte alls11 % •Något19 % •Mycket27 % •Helt43 % 30 % hade medicinskt oförklarade symtom

5 Medicinskt oförklarade symtom på en neurologmottagning

6 l 30 % hade medicinskt oförklarade symtom l De hade fler symtom l De mådde sämre l De fungerade sämre l Ett fåtal (11 %) med psyk diagnos ville ha psykiatrisk/psykologisk kontakt Medicinskt oförklarade symtom på en neurologmottagning

7 Storkonsumenter av primärvård sammanfattning •7 av 10 sökte för medicinskt oförklarade symtom •4 av 10 var kroniska somatiserare •Ingen sökte för uteslutande psykiska problem •Gruppen med somatiseringssyndrom var minst tillfredställda med sin kroppsliga hälsa

8 Somatisering - definition En tendens att l Uppleva och uttrycka känslomässiga påfrestningar i kroppsliga symtom l Tolka dem i medicinska termer och l Söka medicinsk hjälp för dem (Lipowski -88) (Upplevelse) (Tolkning) (Beteende)

9 Somatisering - definition Efter adekvat utredning kan symtomen inte förklaras av en medicinsk sjukdom eller drogeffekt eller Om en medicinsk åkomma finns övergår lidandet och funktionsnedsättningen vad som kan förväntas utifrån sjukhistoria, somatisk undersökning eller laboratorietest (DSM-IV 1994)

10 Somatoforma syndrom DSM-IV l Somatiseringssyndrom (polysymtomatisk) l Odifferentierat somatoformt syndrom (oligosymtomatisk) l Konversionssyndrom (pseudoneurologiska symtom) l Idiopatiskt smärtsyndrom

11 Somatoforma syndrom DSM-IV l Hypokondri (sjukdomsrädsla/-övertygelse) l Dysmorfofobi (inbillad utseendedefekt) l Somatoformt syndrom UNS (restkategori)

12 Funktionella somatiska syndrom Artefakter p g a av medicinsk specialisering? GastrointestinalIrritabel kolon, funktionell dyspepsi ReumatologiFibromyalgi KardiologiIcke-kardiell bröstsmärta InfektionKroniskt trötthetssyndrom GynekologiKronisk bäckensmärta YrkesmedicinMiljööverkänslighet OdontologiAmalgamöverkänslighet

13

14 Disease pneumokockpneumoni anemi, hypothyreos, benbrott hjärtinfarkt biomedicinskt paradigm ”apparatmodell” hög generaliserbarhet förutsägbarhet cause-effect ”Kontextoberoende” Vad är ”sjukdom”?

15 Illness smärta, illamående yrsel klåda svaghet balansproblem oro / nedstämdhet Subjektiva besvär och hur de uttrycks Låg generaliserbarhet Låg förutsägbarhet Orsakas ibland av ”disease” Påverkas av psykosociala faktorer, av kunskap, tro och värderingar Kontextberoende Vad är ”sjukdom”?

16 Illness smärta, illamående yrsel klåda svaghet balansproblem oro / nedstämdhet Disease pneumokockpneumoni anemi, hypothyreos, benbrott hjärtinfarkt Biomedicinsk sjukdomsmodell

17 Disease Illness Psykologi/ psykiatri Sociala förhållanden Bio-psyko-social sjukdomsmodell

18 Biomedical disease Illness Psykologi/ psykiatri Sociala förhållanden Somatisering i den bio-psyko-sociala sjukdomsmodellen

19 Somatisering - etiologi l Somatisering är en process. Symtomen analyseras i termer av: –predisponerande faktorer –utlösande faktorer –vidmakthållande faktorer

20

21

22

23 Somatisering - predisponerande faktorer l Utvecklingsmässiga l Genetiska l Sjukdom l Personlighet l Kultur l Skam - förnekande l Skuld l Prognos

24 Varför söker man inte för depression?

25 Somatisering - utlösande faktorer l Samma faktorer som utlöser och påverkar annan psykisk sjuklighet l Somatisk sjukdom

26 Somatisering - vidmakthållande faktorer l Primär sjukdomsvinst l Sekundär sjukdomsvinst l Sjukrollshomeostas l Iatrogena faktorer l Mediko-legala situationer

27 Primär sjukdomsvinst •Den ångestreduktion som individen uppnår genom att oacceptabla känslor eller impulser hålls omedvetna genom att uppmärksamheten fokuseras på ett kroppsligt symtom

28 Psykisk funktion vid konversionssyndrom

29 Sekundär sjukdomsvinst •De fördelar som den sjuke åtnjuter i sin sjukroll och som tillhandahålles av omgivningen i form av medlidande, vård, hjälp stöd, hänsynstagande, ansvarsfrihet samt av samhället sanktionerade förmåner som sjukpenning och färdtjänst. Psykologiskt kan även behov av dominans över och kärlek från omgivningen tillfredställas.

30 Consultation-liaison psychiatry (CL-psykiatri) l Utgångspunkter –Somatisk-psykisk komorbiditet –Somatiseringsfenomen (medicinskt oförklarade symtom)

31 CL-psykiatri l Konsultation: –Akut prägel; psykiatern kallas in vid behov –Expeditiv, problemlösande –Patientorienterad –Specifika frågeställningar: Bedömning Behandling Övertagning Personalstöd

32 CL-psykiatri l Liaison: –Långsiktig prägel –Kontinuerligt multidisciplinärt samarbete –Läkar-/personalorienterad –Bedömningar –Handledning –Edukativ

33 Pseudoneurologiska symtom - sjukdom eller manipulation? symtomproduktionmotiv konversion/ dissociation omedvetet patomimi (Munchhausen) medvetetomedvetet (sjukroll) simuleringmedvetet (förmåner)

34 Förklara diagnosen •Individualisera beskedet •”Funktionella besvär”

35

36 Att förklara diagnosen •Förklara vad pat har –Du har ”funktionell svaghet” –Ditt nervsystem är inte skadat, men det fungerar inte som det ska –Nervsystemet är helt, men du använder kraften på ett felaktigt sätt

37 Att förklara diagnosen •Visa att du tror på pat (om du gör det) –De hittar inte på –De ljuger inte –De inbillar sig inte –Bekräfta lidandet, men problematisera förklaringsmodellen ”Face saving strategy”

38 Att förklara diagnosen •Förklara vad de inte har –Du har inte MS, ALS, hjärnskada, epilepsi… •Betona att det är vanligt, att du har förtrogenhet –Jag ser många patienter med de här symtomen •Betona god prognos –Eftersom det inte finns någon skada finns goda förutsättningar att bli bättre

39 Att förklara diagnosen •Betona det egna ansvaret –Det finns saker du kan göra för att bli bättre… •Använd metaforer –Hårdvaran är OK, mjukvaran fungerar inte –Ett ostämt piano – delarna är på plats, men fungerar inte ihop som de ska –Kortslutning i nervsystemet (pseudoep)

40 Att förklara diagnosen •Demonstrera positiva tecken –Hoovers tecken –Video av pseudoep som visar att de inte har ep •Förklara betydelsen av ångest/nedstämdhet –Ångest/nedstämdhet gör symtomen värre •Undvik prematur/överdriven psykologisering –Tala ”symtomatiska” med funktionella pat

41 Att förklara diagnosen Ångest Muskelspänning MuskelspänningSmärta Depression Sänkt smärttröskel •Knyt ihop symtom med t ex ”stress” •Ge enkla förklaringar:


Ladda ner ppt "Somatisering – sjukdomsprocessen vid medicinskt oförklarade symtom Anders Lundin Psykiatri Nordöst, FoUU-sektionen Danderyds sjukhus."

Liknande presentationer


Google-annonser