Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Somatisering – sjukdomsprocessen vid medicinskt oförklarade symtom

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Somatisering – sjukdomsprocessen vid medicinskt oförklarade symtom"— Presentationens avskrift:

1 Somatisering – sjukdomsprocessen vid medicinskt oförklarade symtom
Anders Lundin Psykiatri Nordöst , FoUU-sektionen Danderyds sjukhus

2 Medicinskt oförklarade symtom på en neurologmottagning
300 patienter (Skotland) Remiss från primärvård till neurologklinik Skattad ”organicitet” inte alls något mycket helt

3 Medicinskt oförklarade symtom på en neurologmottagning
Psykiatrisk undersökning Antal kroppsliga symtom SF - 36: (short form health survey) allmän hälsa - vitalitet fysisk funktion - emotionell funktion kroppslig smärta - mental hälsa social funktion - fysisk roll (begränsning)

4 Medicinskt oförklarade symtom på en neurologmottagning
Inte alls 11 % Något 19 % Mycket 27 % Helt 43 % 30 % hade medicinskt oförklarade symtom

5 Medicinskt oförklarade symtom på en neurologmottagning

6 Medicinskt oförklarade symtom på en neurologmottagning
30 % hade medicinskt oförklarade symtom De hade fler symtom De mådde sämre De fungerade sämre Ett fåtal (11 %) med psyk diagnos ville ha psykiatrisk/psykologisk kontakt

7 Storkonsumenter av primärvård sammanfattning
7 av 10 sökte för medicinskt oförklarade symtom 4 av 10 var kroniska somatiserare Ingen sökte för uteslutande psykiska problem Gruppen med somatiseringssyndrom var minst tillfredställda med sin kroppsliga hälsa

8 Somatisering - definition
En tendens att Uppleva och uttrycka känslomässiga påfrestningar i kroppsliga symtom Tolka dem i medicinska termer och Söka medicinsk hjälp för dem (Lipowski -88) (Upplevelse) (Tolkning) (Beteende)

9 Somatisering - definition
Efter adekvat utredning kan symtomen inte förklaras av en medicinsk sjukdom eller drogeffekt eller Om en medicinsk åkomma finns övergår lidandet och funktionsnedsättningen vad som kan förväntas utifrån sjukhistoria, somatisk undersökning eller laboratorietest (DSM-IV 1994)

10 Somatoforma syndrom DSM-IV
Somatiseringssyndrom (polysymtomatisk) Odifferentierat somatoformt syndrom (oligosymtomatisk) Konversionssyndrom (pseudoneurologiska symtom) Idiopatiskt smärtsyndrom

11 Somatoforma syndrom DSM-IV
Hypokondri (sjukdomsrädsla/-övertygelse) Dysmorfofobi (inbillad utseendedefekt) Somatoformt syndrom UNS (restkategori)

12 Funktionella somatiska syndrom
Artefakter p g a av medicinsk specialisering? Gastrointestinal Irritabel kolon, funktionell dyspepsi Reumatologi Fibromyalgi Kardiologi Icke-kardiell bröstsmärta Infektion Kroniskt trötthetssyndrom Gynekologi Kronisk bäckensmärta Yrkesmedicin Miljööverkänslighet Odontologi Amalgamöverkänslighet

13 Samma patient, samma symtom men två olika perspektiv.
Diagnostikerns förhandskunskaper och attityder avgör diagnosen.

14 Vad är ”sjukdom”? biomedicinskt paradigm ”apparatmodell” Disease
hög generaliserbarhet förutsägbarhet cause-effect ”Kontextoberoende” Disease pneumokockpneumoni anemi, hypothyreos, benbrott hjärtinfarkt

15 Vad är ”sjukdom”? Subjektiva besvär och hur de uttrycks
Låg generaliserbarhet Låg förutsägbarhet Orsakas ibland av ”disease” Påverkas av psykosociala faktorer, av kunskap, tro och värderingar Kontextberoende Illness smärta, illamående yrsel klåda svaghet balansproblem oro / nedstämdhet

16 Biomedicinsk sjukdomsmodell
Disease Illness pneumokockpneumoni anemi, hypothyreos, benbrott hjärtinfarkt smärta, illamående yrsel klåda svaghet balansproblem oro / nedstämdhet

17 Bio-psyko-social sjukdomsmodell
Disease Psykologi/ psykiatri Illness Sociala förhållanden

18 Somatisering i den bio-psyko-sociala
sjukdomsmodellen Biomedical disease Illness Psykologi/ psykiatri Sociala förhållanden

19 Somatisering - etiologi
Somatisering är en process. Symtomen analyseras i termer av: predisponerande faktorer utlösande faktorer vidmakthållande faktorer

20

21

22

23 Somatisering - predisponerande faktorer
Utvecklingsmässiga Genetiska Sjukdom Personlighet Kultur Skam - förnekande Skuld Prognos

24 Varför söker man inte för depression?

25 Somatisering - utlösande faktorer
Samma faktorer som utlöser och påverkar annan psykisk sjuklighet Somatisk sjukdom

26 Somatisering - vidmakthållande faktorer
Primär sjukdomsvinst Sekundär sjukdomsvinst Sjukrollshomeostas Iatrogena faktorer Mediko-legala situationer

27 Primär sjukdomsvinst Den ångestreduktion som individen uppnår genom att oacceptabla känslor eller impulser hålls omedvetna genom att uppmärksamheten fokuseras på ett kroppsligt symtom

28 Psykisk funktion vid konversionssyndrom

29 Sekundär sjukdomsvinst
De fördelar som den sjuke åtnjuter i sin sjukroll och som tillhandahålles av omgivningen i form av medlidande, vård, hjälp stöd, hänsynstagande, ansvarsfrihet samt av samhället sanktionerade förmåner som sjukpenning och färdtjänst. Psykologiskt kan även behov av dominans över och kärlek från omgivningen tillfredställas.

30 Consultation-liaison psychiatry (CL-psykiatri)
Utgångspunkter Somatisk-psykisk komorbiditet Somatiseringsfenomen (medicinskt oförklarade symtom)

31 CL-psykiatri Konsultation: Akut prägel; psykiatern kallas in vid behov
Expeditiv, problemlösande Patientorienterad Specifika frågeställningar: Bedömning Behandling Övertagning Personalstöd

32 CL-psykiatri Liaison: Långsiktig prägel
Kontinuerligt multidisciplinärt samarbete Läkar-/personalorienterad Bedömningar Handledning Edukativ

33 Pseudoneurologiska symtom - sjukdom eller manipulation?
symtomproduktion motiv konversion/ dissociation omedvetet patomimi (Munchhausen) medvetet (sjukroll) simulering (förmåner)

34 Förklara diagnosen Individualisera beskedet ”Funktionella besvär”

35

36 Att förklara diagnosen
Förklara vad pat har Du har ”funktionell svaghet” Ditt nervsystem är inte skadat, men det fungerar inte som det ska Nervsystemet är helt, men du använder kraften på ett felaktigt sätt

37 Att förklara diagnosen
Visa att du tror på pat (om du gör det) De hittar inte på De ljuger inte De inbillar sig inte Bekräfta lidandet, men problematisera förklaringsmodellen ”Face saving strategy”

38 Att förklara diagnosen
Förklara vad de inte har Du har inte MS, ALS, hjärnskada, epilepsi… Betona att det är vanligt, att du har förtrogenhet Jag ser många patienter med de här symtomen Betona god prognos Eftersom det inte finns någon skada finns goda förutsättningar att bli bättre

39 Att förklara diagnosen
Betona det egna ansvaret Det finns saker du kan göra för att bli bättre… Använd metaforer Hårdvaran är OK, mjukvaran fungerar inte Ett ostämt piano – delarna är på plats, men fungerar inte ihop som de ska Kortslutning i nervsystemet (pseudoep)

40 Att förklara diagnosen
Demonstrera positiva tecken Hoovers tecken Video av pseudoep som visar att de inte har ep Förklara betydelsen av ångest/nedstämdhet Ångest/nedstämdhet gör symtomen värre Undvik prematur/överdriven psykologisering Tala ”symtomatiska” med funktionella pat

41 Att förklara diagnosen
Knyt ihop symtom med t ex ”stress” Ge enkla förklaringar: Ångest Muskelspänning Muskelspänning Smärta Depression Sänkt smärttröskel


Ladda ner ppt "Somatisering – sjukdomsprocessen vid medicinskt oförklarade symtom"

Liknande presentationer


Google-annonser