Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nordisk Avlsværdivurdering Nordisk Avelsvärdering (NAV) Lars-Inge Gunnarsson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nordisk Avlsværdivurdering Nordisk Avelsvärdering (NAV) Lars-Inge Gunnarsson."— Presentationens avskrift:

1 Nordisk Avlsværdivurdering Nordisk Avelsvärdering (NAV) Lars-Inge Gunnarsson

2 Nordisk Avlsværdivurdering Nordisk Avelsvärdering Disposition  Min bakgrund  Organisation  Arbete och resultat  Vad kommer i framtiden?  Vad uppnår lantbrukarna?  Konklusion

3 Nordisk Avlsværdivurdering

4 Nordisk Avelsvärdering (NAV) Etablerat 01.01.2002 av: Finlands Husdjursavelsandelslag (FABA) Svensk Mjölk Dansk Kvæg GENO

5 Nordisk Avlsværdivurdering Nordisk Avelsvärdering  Ansvarig för beräkning av avelsvärden för nötkreatur i Finland, Sverige och Danmark  2002 – Utveckling startades  15. april 2005 – första resultat publiceras

6 Nordisk Avlsværdivurdering NAV – Mål  Att ge den praktiska lantbrukaren det bästa selektionsverktyget till att uppnå maximal genetisk framgång

7 Nordisk Avlsværdivurdering Perspektiv – gemensam nordisk avelsvärdering  Mer effektiv användning av resurserna:  Utveckling av nya metoder  Rutin avelsvärdering  Gemensam plattform för praktiskt avelsarbete

8 Nordisk Avlsværdivurdering

9 NAV - ekonomi  Budget 2006 – ca. 5 millioner kr.  Betalning efter 1. ins. pr. land – Danmark 46% – Finland 27% – Sverige 27%

10 Nordisk Avlsværdivurdering NAV Gert Pedersen Aamand

11 Nordisk Avlsværdivurdering NAV - Nätverk NAV projekt

12 Nordisk Avlsværdivurdering Cooperation - Nätverk  Arbets möte  Fysiska möten  Video möte  Email / telefon

13 Nordisk Avlsværdivurdering NAV beslutsproces  Alla beslut i relation till NAV avelsvärden tas av NAVs styrelse –Delavelsmål (eg. Kropp, Ben, M-index) –Presentation av avelsvärden –Start av rutin avelsvärdering –Etc.  NAV styrelsens beslut är baserat på råd och förslag från NAVs teknikergrupp

14 Nordisk Avlsværdivurdering NAV model Danmark Finland Sverige Ko 9Finland Ko 5Sverige Ko 1Danmark Ko 2Danmark Ko 6Sverige Data NAV Avelsvärden NAV model

15 Nordisk Avlsværdivurdering NAV- status RutinUtveckling Eksteriör mjölktid och temp. Fruktsamhet M-produktion Mastit Kalvning eg. Hållbarhet Övriga sjukdomar Köttproduktion April 2005 April 2006 Oktober 2006 April 2006 Avslutat I gång Inte startat

16 Nordisk Avlsværdivurdering NAV- status RutineUdvikling Gemensam presentation av avelsvärden Gemensamma delavelsmål Harmonisering av exteriör eg www.nordicebv.info Gemensam användning av EVA programmet Automatisk registrering Harmonisation av nya/gamla eg Köttboskap April 2005 Maj 2006 Juni 2006 Dec. 2006 Avslutat I gångAvslutat Interbeef

17 Nordisk Avlsværdivurdering Harmonisering av registreringar  Harmonisering av exteriör eg. –Bedömda egenskaper (Finland 4 nya, Danmark 1) –Användning av linjära skalan (bedömare workshop hölls i Maj 2005)

18 Nordisk Avlsværdivurdering Juver exteriör - 2004 SWEDNKFIN Fram juver XXX Bak juver höjd XXX Bak juver bredd XXX Fram juver anf. XXX Juver djup XXX Spen längd XXX Spen tjocklek (X)X Spen plac. (fram) XXX Spen plac. (bak) (X)XX Juver balans XX

19 Nordisk Avlsværdivurdering Juver exteriör - 2006 SWEDNKFIN Juver fram XXX Bak juver höjd XXX Bak juver bredd XXX Fram juver anf XXX Juver djup XXX Spen längd XXX Spen tjocklek XXX Spen plac. (fram) XXX Spen plac. (bak) XXX Juver balans XXX

20 Nordisk Avlsværdivurdering Nordisk rutin avelsvärdering  Lantbrukare i Danmark, Finland och Sverige har idag samma avelsvärden för:  Produktion  Eksteriör  Mjölktid  Temperament  Fruktsamhet

21 Nordisk Avlsværdivurdering Gemensamma del index Sammanvägt i produktions index Både Holstein och Röda raser MjölkFettProtein Nordiskt14

22 Nordisk Avlsværdivurdering Avelsvärden kan jämföras inom de nordiska länderna 1Ko 9Finland 2Ko 5Sverige 3Ko 1Danmark 4Ko 2Danmark 5Ko 6Sverige Nordisk

23 Nordisk Avlsværdivurdering Från nationellt till Nordisk SRB-tjur Backgård Danskt avelsvärde Finskt avelsvärde Svenskt avelsvärde 1.4xx döttrar 1.99x döttrar 24.xxx döttrar Nordiskt avelsvärde 28.389 döttrar NationellNordisk

24 Nordisk Avlsværdivurdering BackgårdT Funkis Döttrar Produktion Kropp Ben och klövar Juver 28.389 106 90 105 112 54.804 109 103 116 107 Fertilitet Mjölkningstid Temperament 96 107 121 103 99 83 Exempel – 1. Juni 2006

25 Nordisk Avlsværdivurdering BackgårdT Funkis Döttrar Mastit Kalvnings sv/dödf. Hållbarhet Övriga sjukdommar Köttproduktion Total index 28.389 Nation. 54.804 Nation. Exempel – 1. Juni 2006

26 Nordisk Avlsværdivurdering Beräkning av avelsvärden före NAV Nation.  Insamling av data  Beräkning av avelsvärden  INTERBULL kontakt  Beräknin av total index  Publicering av avelsvärden och support  Avelsmål NAV

27 Nordisk Avlsværdivurdering Beräkning av avelsvärden nation. NAV Nation.  Total index– samlat avelsmål  Publicering av avelsvärden support NAV  Editering av data  Beräkning av avelsvärden  INTERBULL kontakt  Delavelsmål

28 Nordisk Avlsværdivurdering NAV-registrering utveckling Harmonisering av nuvarande egenskaper Ex. Kalvningsförlopp Registrering av nya egenskaper – tänk nordiskt

29 Nordisk Avlsværdivurdering NAV-avelsvärden utveckling •Avsluta pågående proj. –Mastit och kalvnings eg. •Förbättring av nuvarande avelsvärden –Produktion – svenska TD och genetiska parametrar •Resterande egenskaper –Hållbarhet, övriga sjukdomar och köttproduktion

30 Nordisk Avlsværdivurdering NAV-avelsvärdens utveckling •Benegenskaper –Rörelser, klövhälsa •Automatiska registreringar –Mjölkningstid, progesteron, spenplacering, andra ”Venus mål” •Korsningsavelsvärdering •QTL

31 Nordisk Avlsværdivurdering Renrasiga köttboskap i NAV-länderna Struktur:  Många raser  Små besättningar  Små populationer  Få registreringar  Begränsat bruk av inseminering  Släktskap på tvärs över landsgränserna relativt få

32 Nordisk Avlsværdivurdering Avelsvärdering av köttboskap? Utveckling av internationell avelsvärdering från grunddata syns mer lämplig än NAV avelsvärdering pga. avelsstrukturen NAV önskar att stötta utvecklingen (data och ekonomi) Tidigast internationall avelsvärdering 2010 och endast för enskilda egenskaper

33 Nordisk Avlsværdivurdering Internationell avelsvärdering för köttboskap  För kor och tjurar  Baserat på grunddata  Nationell avelsvärdering kan gradvis upphöra

34 Nordisk Avlsværdivurdering NAV Forskning och utveckling  Support – utveckling av metoder för praktisk användning (anpassad forskning)  Sammarbete med forsknings institut är nödvändig –Ex. Ekonomisk ins. i arbetet

35 Nordisk Avlsværdivurdering NAV -research  Etableringen av NAV ger möjlighet för sammarbete tvärs över landsgränserna inom forskning  Sammarbete och koordinering av forskningen inom de tre länderna är från AI industrin de mest effektiva sättet att använda pengarna och att positiva forsknings resultat blir använda i praktiken.

36 Nordisk Avlsværdivurdering Vad får lantbrukaren ut av NAV? •Billigare och bättre utveckling av avelsvärden •Avelsvärden är samma för alla nordiska djur •Förutsättning för sammarbete tvärsöver landsgränserna

37 Nordisk Avlsværdivurdering NAV i framtiden •Deltagande av flera länder? –Island, Norge –Baltiska länderna –? •Gemensammt avelsmål ?

38 Nordisk Avlsværdivurdering Konklusion I  Vi har NAV avelsvärden för flera eg. och fler är på väg.  En stor del av arbetet med avelsvärden kommer att ske i NAV.s regi i framtiden  NAV.s arbete i nätverk

39 Nordisk Avlsværdivurdering Konklusion II  Beslut kommer att tas gemensamt på nordisk nivå – ej nationellt: – Registrering – Metoder och modeller – Presentation av avelsvärden – Delavelsmål – Framtida forskning och utveckling

40 Nordisk Avlsværdivurdering Konklusion III Tänk nordiskt i alla steg  Registrering av nuvarande och ny data  Statiska modeler och genetiska parametrar  Presentation av resultat

41 Nordisk Avlsværdivurdering Konklusion IV  NAV vill ge: Lantbrukarna de bästa selektionsverktyget för att uppnå maximal genetisk framgång.

42 Nordisk Avlsværdivurdering 1894, en dotter från Ränneslöv Ägare: Lars-Inge Gunnarsson, Ränneslöv


Ladda ner ppt "Nordisk Avlsværdivurdering Nordisk Avelsvärdering (NAV) Lars-Inge Gunnarsson."

Liknande presentationer


Google-annonser