Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nordisk Avelsvärdering (NAV)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nordisk Avelsvärdering (NAV)"— Presentationens avskrift:

1 Nordisk Avelsvärdering (NAV)
Lars-Inge Gunnarsson Nordisk Avlsværdivurdering

2 Nordisk Avelsvärdering
Disposition Min bakgrund Organisation Arbete och resultat Vad kommer i framtiden? Vad uppnår lantbrukarna? Konklusion Nordisk Avlsværdivurdering

3 Nordisk Avlsværdivurdering

4 Nordisk Avelsvärdering (NAV)
Etablerat av: Finlands Husdjursavelsandelslag (FABA) Svensk Mjölk Dansk Kvæg GENO Nordisk Avlsværdivurdering

5 Nordisk Avelsvärdering
Ansvarig för beräkning av avelsvärden för nötkreatur i Finland, Sverige och Danmark 2002 – Utveckling startades 15. april 2005 – första resultat publiceras Den skal ikke være her. Den fortæller om status Nordisk Avlsværdivurdering

6 NAV – Mål Att ge den praktiska lantbrukaren det bästa selektionsverktyget till att uppnå maximal genetisk framgång Skal flyttes langt frem i begyndelsen Nordisk Avlsværdivurdering

7 Perspektiv – gemensam nordisk avelsvärdering
Mer effektiv användning av resurserna: Utveckling av nya metoder Rutin avelsvärdering Gemensam plattform för praktiskt avelsarbete Nordisk Avlsværdivurdering

8 Nordisk Avlsværdivurdering

9 NAV - ekonomi Budget 2006 – ca. 5 millioner kr.
Betalning efter 1. ins. pr. land Danmark 46% Finland 27% Sverige 27% Nordisk Avlsværdivurdering

10 NAV Gert Pedersen Aamand
Slet slide Nordisk Avlsværdivurdering

11 NAV - Nätverk NAV projekt Nordisk Avlsværdivurdering

12 Cooperation - Nätverk Arbets möte Fysiska möten Video möte
/ telefon Nordisk Avlsværdivurdering

13 NAV beslutsproces Alla beslut i relation till NAV avelsvärden tas av NAVs styrelse Delavelsmål (eg. Kropp, Ben, M-index) Presentation av avelsvärden Start av rutin avelsvärdering Etc. NAV styrelsens beslut är baserat på råd och förslag från NAVs teknikergrupp Jeg tror det skal være mere simpelt og overordnet. Hvordan kørers NAV udvikling og hvordan køres NAV rutine Nordisk Avlsværdivurdering

14 NAV model Danmark Finland Data Sverige NAV model NAV Ko 9 Finland
Ko 5 Sverige Ko 1 Danmark Ko 2 Danmark Ko 6 Sverige NAV Avelsvärden Nordisk Avlsværdivurdering

15 NAV- status Rutin Utveckling Eksteriör mjölktid och temp. Fruktsamhet
M-produktion Mastit Kalvning eg. Hållbarhet Övriga sjukdomar Köttproduktion April 2005 April 2006 Oktober 2006 Avslutat I gång Inte startat Slet slide Nordisk Avlsværdivurdering

16 NAV- status Rutine Udvikling Gemensam presentation av avelsvärden
Gemensamma delavelsmål Harmonisering av exteriör eg Gemensam användning av EVA programmet Automatisk registrering Harmonisation av nya/gamla eg Köttboskap April 2005 Maj 2006 Juni 2006 Dec. 2006 Avslutat I gång Avslutat Avslutat Interbeef Slet slide Nordisk Avlsværdivurdering

17 Harmonisering av registreringar
Harmonisering av exteriör eg. Bedömda egenskaper (Finland 4 nya, Danmark 1) Användning av linjära skalan (bedömare workshop hölls i Maj 2005) Nordisk Avlsværdivurdering

18 Juver exteriör - 2004 SWE DNK FIN X (X) Fram juver Bak juver höjd
Bak juver bredd Fram juver anf. Juver djup Spen längd Spen tjocklek (X) Spen plac. (fram) Spen plac. (bak) Juver balans Nordisk Avlsværdivurdering

19 Juver exteriör - 2006 SWE DNK FIN X Juver fram Bak juver höjd
Bak juver bredd Fram juver anf Juver djup Spen längd Spen tjocklek Spen plac. (fram) Spen plac. (bak) Juver balans Nordisk Avlsværdivurdering

20 Nordisk rutin avelsvärdering
Lantbrukare i Danmark, Finland och Sverige har idag samma avelsvärden för: Produktion Eksteriör Mjölktid Temperament Fruktsamhet Nordisk Avlsværdivurdering

21 Gemensamma del index Sammanvägt i produktions index
Både Holstein och Röda raser Mjölk Fett Protein Nordiskt -1 1 4 Nordisk Avlsværdivurdering

22 Avelsvärden kan jämföras inom de nordiska länderna
1 Ko 9 Finland 2 Ko 5 Sverige 3 Ko 1 Danmark 4 Ko 2 5 Ko 6 Nordisk Avlsværdivurdering

23 Från nationellt till Nordisk SRB-tjur Backgård
Nationell Nordisk Danskt avelsvärde Finskt avelsvärde Svenskt avelsvärde 1.4xx döttrar 1.99x 24.xxx döttrar Nordiskt avelsvärde döttrar Nordisk Avlsværdivurdering

24 Mjölkningstid Temperament 96 121 99 83
Exempel – 1. Juni 2006 Backgård T Funkis Döttrar Produktion Kropp Ben och klövar Juver 28.389 106 90 105 112 54.804 109 103 116 107 Fertilitet Mjölkningstid Temperament 96 121 99 83 Nordisk Avlsværdivurdering

25 Exempel – 1. Juni 2006 Backgård T Funkis 28.389 Nation. 54.804
Döttrar Mastit Kalvnings sv/dödf. Hållbarhet Övriga sjukdommar Köttproduktion Total index 28.389 Nation. 54.804 Nordisk Avlsværdivurdering

26 Beräkning av avelsvärden före NAV
Nation. Insamling av data Beräkning av avelsvärden INTERBULL kontakt Beräknin av total index Publicering av avelsvärden och support Avelsmål NAV Nordisk Avlsværdivurdering

27 Beräkning av avelsvärden nation. NAV
Total index– samlat avelsmål Publicering av avelsvärden support NAV Editering av data Beräkning av avelsvärden INTERBULL kontakt Delavelsmål Nordisk Avlsværdivurdering

28 NAV-registrering utveckling
Harmonisering av nuvarande egenskaper Ex. Kalvningsförlopp Registrering av nya egenskaper – tänk nordiskt Nordisk Avlsværdivurdering

29 NAV-avelsvärden utveckling
Avsluta pågående proj. Mastit och kalvnings eg. Förbättring av nuvarande avelsvärden Produktion – svenska TD och genetiska parametrar Resterande egenskaper Hållbarhet, övriga sjukdomar och köttproduktion Nordisk Avlsværdivurdering

30 NAV-avelsvärdens utveckling
Benegenskaper Rörelser, klövhälsa Automatiska registreringar Mjölkningstid, progesteron, spenplacering, andra ”Venus mål” Korsningsavelsvärdering QTL Nordisk Avlsværdivurdering

31 Renrasiga köttboskap i NAV-länderna
Struktur: Många raser Små besättningar Små populationer Få registreringar Begränsat bruk av inseminering Släktskap på tvärs över landsgränserna relativt få Nordisk Avlsværdivurdering

32 Avelsvärdering av köttboskap?
Utveckling av internationell avelsvärdering från grunddata syns mer lämplig än NAV avelsvärdering pga. avelsstrukturen NAV önskar att stötta utvecklingen (data och ekonomi) Tidigast internationall avelsvärdering 2010 och endast för enskilda egenskaper Du har mange detailer med som jo kun har interesse for malkekvæg fordi INTERBULL overhaler NAV mht. kødkvæg. Du har et langt indlæg hvor du risikerer at tabe nogen undervejs. Du kunne derfor overveje at starte med denne slide som nævner konklusionerne. Jeg tror det vil lette forståelsen af resten af dit indlæg fordi folk så ved hvad dagsordenen er. Andre stikord kunne være: ”NAV er for malkekvæg. INTERBULL er for kødkvæg” ”NAV vil støtte international avlsværdivurdering for kødkvæg” ”International avlsværdivurdering for kødkvæg er om 5-10 år” Det er måske lidt provokerende udsagn, men måske vil de kunne huske dem bedre Nordisk Avlsværdivurdering

33 Internationell avelsvärdering för köttboskap
För kor och tjurar Baserat på grunddata Nationell avelsvärdering kan gradvis upphöra Nordisk Avlsværdivurdering

34 NAV Forskning och utveckling
Support – utveckling av metoder för praktisk användning (anpassad forskning) Sammarbete med forsknings institut är nödvändig Ex. Ekonomisk ins. i arbetet Nordisk Avlsværdivurdering

35 NAV -research Etableringen av NAV ger möjlighet för sammarbete tvärs över landsgränserna inom forskning Sammarbete och koordinering av forskningen inom de tre länderna är från AI industrin de mest effektiva sättet att använda pengarna och att positiva forsknings resultat blir använda i praktiken. Nordisk Avlsværdivurdering

36 Vad får lantbrukaren ut av NAV?
Billigare och bättre utveckling av avelsvärden Avelsvärden är samma för alla nordiska djur Förutsättning för sammarbete tvärsöver landsgränserna Nordisk Avlsværdivurdering

37 NAV i framtiden Deltagande av flera länder? Gemensammt avelsmål ?
Island, Norge Baltiska länderna ? Gemensammt avelsmål ? Nordisk Avlsværdivurdering

38 Konklusion I Vi har NAV avelsvärden för flera eg. och fler är på väg.
En stor del av arbetet med avelsvärden kommer att ske i NAV.s regi i framtiden NAV.s arbete i nätverk Nordisk Avlsværdivurdering

39 Konklusion II Beslut kommer att tas gemensamt på nordisk nivå – ej nationellt: Registrering Metoder och modeller Presentation av avelsvärden Delavelsmål Framtida forskning och utveckling Nordisk Avlsværdivurdering

40 Konklusion III Tänk nordiskt i alla steg
Registrering av nuvarande och ny data Statiska modeler och genetiska parametrar Presentation av resultat Nordisk Avlsværdivurdering

41 Konklusion IV NAV vill ge:
Lantbrukarna de bästa selektionsverktyget för att uppnå maximal genetisk framgång. Nordisk Avlsværdivurdering

42 1894, en dotter från Ränneslöv
Ägare: Lars-Inge Gunnarsson, Ränneslöv Nordisk Avlsværdivurdering


Ladda ner ppt "Nordisk Avelsvärdering (NAV)"

Liknande presentationer


Google-annonser